26 tema ANNONSE MANDAG 27. JANUAR 2020 Finnmarken UFA-KLASSEN UFA er en forkortelse av Utdanningsforberedende kurs for minoritet språklige elever. Det

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "26 tema ANNONSE MANDAG 27. JANUAR 2020 Finnmarken UFA-KLASSEN UFA er en forkortelse av Utdanningsforberedende kurs for minoritet språklige elever. Det"

प्रतिलिपि

1 26 tema UFA-KLASSEN UFA er en forkortelse av Utdanningsforberedende kurs for minoritet språklige elever. Dette eretstudie for elever som har kort botid inorge, ogsom har behov for å lære seg mer norsk for åkunne gjennomføre et videregående løp. Idette studie har det deltatt elever fra mange ulike land, og disse har vært ifra 16 år og opp til voksen alder. Dette erenstor fordel for man kan dele mange ulike erfaringer som man møter iden norske kulturen og ispråket. IUFA har vi fagene samfunnsfag, matematikk, naturfag, engelsk, norsk og kroppsøving. Itillegg til faglig forståelse legges det stor vekt påmuntlig kommunikasjon for åbli trygg ispråket. UFA deltar ietundervisningsprogram via Fleksibel opplæring (FO) som er en nettportal med læringsressurser i matematikk og naturfag på språkene norsk, arabisk, somali og tigrinja. IFO gir nettlærere tospråklig støtte via nettbaserte løsninger. Portalen inneholder læringsressurser imatematikk og naturfag. Elever iprosjektet kan snakke med en nettlærer og delta på nettbasert undervisning, itillegg til åhafaglærer til stedet. Kvalifiserer til både yrkesfaglig utdanning og studiespesialisering. Velkommen som søker til Kirkenes Videregående Skole Søk på VIGO.no VG1 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK VG2BYGGTEKNIKK Hvis du er praktisk anlagt, liker å jobbe i team med prosjekter, så kan byggfag kanskje være noe for deg. Valgmulighetene er mange etter Vg1 byggfag. Hvis duerpraktisk anlagt, liker åjobbe i team med prosjekter, så kan byggfag kanskje være noe for deg. Valgmulighetene er mange etter Vg1 byggfag. Hvis du har lysttil åbli: Vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør Banemontør eller anleggsmaskinfører Maler, murer, tømrer eller rørlegger Stillasbygger, taktekker eller blikkenslager Trevaresnekker eller glassfagarbeider. Samarbeid med naboland På Vg2Byggteknikk jobber vi med ulike prosjekter ogvihar også faglig samarbeid med våre naboland. Hvis dette frister såerduerduhjertelig velkommen som elev hos oss. Bygge bransjen har alltid behov for dyktige fagfolk innen tømrer-, murer-, betong- og stillasfag. Har du interesse, lyst og anlegg forde her fagene kan VG2 Byggteknikk være midt i blinken fordeg. VG2 KLIMA, ENERGI- OG MILJØTEKNIKK* Vg2 Klima, energi- og miljøteknikk* Vil du være med på åbygge framtiden og kunne løse klima- og energiutfordringer! Har du i tillegg teknisk innsikt, godt håndlag og er nøyaktig? Velg davår framtidsrettede linje i et hyggelig og VG 3 PÅBYGGG trivelig miljø! Klimaet blir som kjent våtere og villere. Vi tar energiøkonomisering på alvor. *Fra skoleåret 21/20 vil programfaget Klima, energi- og miljøteknikk bli erstattet med rørfag. For deg som ønsker studiespesialisering etter vg 2 yrkesfag og/eller fagbrev 10 grunner til å velge yrkesfag Du skaper noe og ser konkrete resultater avdet du gjør. Du kommer deg raskt utijobb. Du får lønn under utdanning. Du blir god til åløse problemer og jobbe selvstendig. Du får ferdigheter slik at du kan utføre arbeid med høy faglig kvalitet. Du står sterkt omduønsker åstarte egen bedrift. Du blir attraktiv for norske bedrifter. Du kan få ansvar for åhåndtere avanserte maskiner. Du har over 170 yrker åvelge blant. Du får mange muligheter til åutdanne deg videre. 10 grunner til åvelge yrkesfag Du skaper noe og ser konkrete resultater av det du gjør. Du kommer deg raskt ut i jobb. Dufår lønn under utdanning. Dublir god til åløse problemer og jobbe selvstendig. Dufår ferdigheter slik at du kan utføre arbeid med høy faglig kvalitet. Du står sterkt omdu ønsker åstarte egen bedrift. Du blir attraktiv for norske bedrifter. Du kan fåansvar for åhåndtere avanserte maskiner. Du har over 170 yrker åvelge blant. Du får mange muligheter til åutdanne deg videre. Vi trenger titusenvis av nye fagarbeidere og håndverkere. Fag- og mesterbrev er faktisk de mest etterspurte utdanningene blant NHOs medlemsbedrifter de neste 5årene.

2 tema Anleggsavdelingen Bjørnevatn n Anleggsavdelingen ligger i «gruvebyen» Bjørnevatn, 6 km fra hovedskolen på Hesseng og 12 km fra Kirkenes sentrum. Ved avdelingen er det tilbud i Vg2 anleggs-teknikk og Vg2 og Vg3 arbeidsmaskiner. Elever kan søke anleggsteknikkk med grunnkurs fra både Vg1 Bygg og anleggsteknikk og Vg1 Teknikk og- industriell produksjon. VG 2 ANLEGGSTEKNIKK Skolen har en svært allsidig maskinpark med til sammen 24 enheter av varierende merke og type. Undervisningen foregår både i klasserom, på verksteder, ute på skolens øvingsområde og rundt på forskjellige arbeidsoppdrag i distriktet I kommunen. Elevene får kompetanse- bevis på 3 maskiner, teoretisk og praktisk opplæring i både bransjelære og produksjon. De kan også velge fordypning i anleggsmaskinførerfaget, asfaltfaget, banemontørfaget, fjell og bergverksfaget og vei- og anleggsfaget. VG2 ARBEIDSMASKINER VG3 ANLEGGSMASKINMEKANIKER Skolen har store, mod derne og velutstyrte undervisningslokaler. Vi har et spesielt godt utstyrt modellverkksted, hvor vg2 arbeids-maskiner får storre deler av sin undervisning. Elevene som går Vg g3 anleggsmaskinmekaniker, får sin op pplæring gjennom vedlikehold av sko olens 24 anleggsmaskiner som eleven på anleggsteknikk benytter i sin opplæ æring. VG1 ELEKTROFAG - VG2 ELENERGI Er du interessert i ny teknologi, og vil lære å lage elektriske og elektroniske systemer? Vil du lære mer om hva som skjuler seg inne i sikringsskap, pc, forsterker, tv, eller vaskemaskin? Vil du finne ut hvordan mye av teknologien vi bruker daglig fungerer, og lage dette selv i praksis? Da kan elektrofag være riktig for deg! Fagskole er en utdanning for fremtiden: Ny Fagskolelov fastslår at fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolene bruker Studiepoeng som medfører at fullført Fagskoleutdanning også kan brukes til å ta videre utdanning ved høyskoler og universitet. Har du fagbrev og/eller mer enn fem års praksis fra anleggs- og bergverksfaget vil en fagskole være et godt alternativ for videreutdanning til en fagskoleingeniør. Ta 120 Studiepoeng gjennom et samlingsbasert studietilbud i Kirkenes! Fagskoleingeniøren kan få jobb som leder og/eller mellomleder og vil dekke behovet for dokumentert kompetanse på dette nivået innen anleggs- bergverksnæringene. Søknad opptak sendes: innen 15. april 2020 Deltakere i Finnmarksmesterskap Elektriker Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Dette kan du bli: Elektriker eller energimontør Avioniker eller flymekaniker Automatiker eller kulde- og armepumpemontør Fagskoleingeniør eller elektroingeniør Romteknolog eller FU-operatør Energioperatør eller elektroreparatør Tavle-, signal eller heismontør Data- eller produksjonselektroniker 27

3 28 tema VG1 RESTAURANT OG MATFAG VG2 KOKK OG SERVITØR VG1 FRISØR, BLOMSTER, INTERIØR OG EKSPONERINGSDESIGN* Gjennom programfagene utvikler elevene estetisk sans, skaperglede, evne til kritisk tenkning og tekniske og digitale ferdigheter med utgangspunkt i kundeoppdrag. Grunnleggende forståelse av yrkesrelevante materialer, teknikker, komposisjonsprinsipper, verktøyføring, bærekraftig produksjon og gjenbruk gir elevene grunnlag for å tilegne seg en framtidsrettet kompetanse som er relevant for arbeidslivet. Det er viktig å være løsningsorientert og effektiv i yrkene. I samtlige fag er det viktig å være nøyaktig i arbeidet sitt. Du må være serviceinnstilt og ha gode kommunikasjonsevner. Videre bør du ha interesse for stil, form og farge. Det er viktig å være faglig oppdatert på trender, moter og design i fagene. *erstatter design og håndverk VG2 FRISØR Elever som velger Restaurant og Matfag: Vil få tett oppfølging og en mye bredere kompetanse e inn nen yrker som er relatert til Matfa agene. Vi utdanner båd de kokker - institusjonskokk og serrvitører Våre eleve er ender ofte opp på de beste og g mest anerkjente restaurantene i lan ndet. Elev vene våre er med på å drive sin egen bedrift hvor de påtar seg å lage mat på å bestilling, som kan være alt i fra bryllupsmiddager, konfirmasjoner, julebo ord d og ellers det de måtte bli forrespurt.. I løpet av studiet kan elevene i tilllegg fordype seg innen flere forskjelllige yrker innen matfagene. Vi er med på mange ulike e prosjekter som også innebærer en n del reising. Blant annet har vi in nternasjonalt samarbeid med båd de Russland, Finland og Sverige. Kirkkenes videregående er en konkurrerrende e skole hvor vi deltar i konkurra anser med d både kokker og servitørrer. Våre elev ver på RM får i tillegg muliigheten til å delta a i Arctic Skills, skkole NM og også Wo old Skills er innen rekkevidde. Vi har god dt samarbeid med både næringslivet lokaltt og UE Finnmark som og gså arrangerer konkurranser for nyskapende produkter innen lokal og kortreist mat. Også her hevder våre elever seg g, og har vunnet konkurranser ved flere anlednin nger. Blant annet har vår elever vunnett premier som et ukesopphold i Milano. Også gjennom god kontakt med opplæ æringskontorene i Finnmark har noen fåttt muligheten til å reise til Frankrike for å lære om både viner, oster og ulike distrikkter som hver prroduserer sin egen vin. De e som velger dettte utdann ningsløpet vil få en spennend de og variert utd dan nnelse hvor de lærerr å jobbe i team i et inklud derende miljø. Frisør i Kirkenes har deltatt på Skolemesterskap, Finnmarksmesterskapet, Arctic Skills og Skole NM. Det er mange gode grunner til å bli frisør: Kreativt yrke, godt arbeidsmiljø og gode lønnsmuligheter er bare noen av fordelene. Klipping, farging, strukturendring og frisering i kombinasjonen med din egen fantasi, gir deg et hav av muligheter. Motebildet endrer seg stadig. Nye trender krever nye teknikker og ferdigheter. Som frisør er du i stor grad med på å utforme din egen arbeidsdag og dermed påvirke din egen lønn. Fagets anseelse har økt i takt med folks bevissthet om hårmoten, og forståelse av håret som en grunnleggende bærer av identitet. En god frisør har høy status i samfunnet. Etterspørselen etter faglærte frisører er meget stor i Norge. Lønnsbetingelsene er generelt gode og utviklingsmulighetene store. En ting er dessuten sikkert: Håret vil forsette å gro - og noen må klippe det... VG1 HELSE- OG OPPVEKSTFAG Ønsker du å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssittuasjoner? Vg1 er veien til mange spennende yrker innen helse og oppvekst. På Vg1 får du grunnleggende kunnskap om hvordan mennesket utvikler seg fra barn til voksen. Vi har stor variasjon i undervisningen, alt fra ordinær klasseromsundervisning til lek rettet mot barnehagebarn, fysisk aktivitet for eldre, matlaging rettet mot det friske mennesket eller det syke mennesket, stell i sykeseng. Dette gjør vi for å kombinere teori og g praksis. VG 2 HELSEFAGARBEIDER Helsefagarbeideren arbeider i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetje eneste og privat sektor. Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter/ brukere og pårørende innen helse- og omsorgstjenestene. Sentrale arbeidsoppgaver:: Utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp med brukere i sentrum Arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleieog omsorgstiltak Planlegg ging, utføring og deltakelse i det totale behand dlingsoppleggett for pasienten/brukeren Å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og erg gonomiske prinsipper Å håndtere medika amenter etter gjeldende lovverk, journalføring, dokumentasjon og g rapportering. VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Barne- og g ungdomsarbeideren jobber på alle are enaer der barn og ungdom er. Eksempller kan være barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubberr og lignende. Samarbeid, gruppeprosesser og konflikthåndtering Utvikling av sosial kompetanse, empati, respekt og toleranse Trygg og sunn mat for barn og unge. Sentralle underv visningsmål er: Pedagogiske mettoder i arbeid med barn og unge Kommunikasjon i møte med barn, ung ge og foreldre tilpasse et ulike kulturer Personlige egenskaper Det er viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen. Du må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for, og ta hensyn, til andre mennesker. Du bør kunne arb beide både selvstendig.

4 tema VG1 TEKNIKK- OG INDUSTRIELL PRODUKSJON VG 2 INDUSTRITEKNOLOGI TIP passer for deg som liker å mekke og skru og for deg som ønsker å bli mekaniker eller jobbe i med olje og gass. Hvis du er praktisk anlagt, nøyaktig, serviceinnstilt og lik kerr å samarbeide med andre, da kan industriteknologi være noe for deg! Du har mange valgmuligheter med TIP som grunnlag. Hvis du vil bli: Bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer Anleggsmaskin- landbruksmaskin- eller motormekaniker Sveiser, platearbeider eller Aluminiumskonstruktør Faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri Matros og motormann Bore-, eller brønnoperatør Verktøymaker, finmekaniker eller låsesmed Yrkessjåfør Logistikkarbeider VG2 BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI Bilskade, lakk og karosseri er linja for deg som har lyst å jobbe med bilskadereparasjoner eller billakkering. Det gir deg mulighet for å jobbe mot fagbrev som billakkerer, bilskadereparatør eller som chassispåbygger. Etter to år som lærling så kan du avlegge fagprøve. Undervisningen foregår på skolebiler, modeller, kundebiler og elevbiler. Med lite fravær får du mulighet til å jobbe med dine egne kjøretøy i deler av året og kan da utføre oppretting og lakkering. Etter fagbrev finnes det mulighet for å gå videre på teknisk fagskole eller Y-veien til ingeniørutdannelse. Bilskade, lakk og karosseri er linja for deg som har lyst å jobbe med bilskadereparasjoner eller billakkering. Det gir deg mulighet for å jobbe mot fagbrev som billakkerer, bilskadereparatør eller som chassispåbygger. Etter to år som lærling så kan du avlegge fagprøve. Undervisningen foregår på skolebiler, modeller, kundebiler og elevbiler. Med lite fravær får du mulighet til å jobbe med dine egne kjøretøy i deler av året og kan da utføre oppretting og lakkering. Etter fagbrev finnes det mulighet for å gå videre på teknisk fagskole eller Y-veien til ingeniørutdannelse. VG 2 KJØRETØY Etter Vg 2 kjøretøy kan du søke læreplass i bilfaget lette kjøretøy, bilfaget tunge kjøretøy, hjulutrustningsfaget, motormekanikerfaget, motorsykkelfaget og reservedelsfaget. Undervisningen foregår både på skoleog kundebiler. Vi benytter Skolekonkurranse som metode og deltar på yrkesfagkonkurranser som FM, ArcticSkills og NM etter kvalifisering. Med lite fravær samt god innsats får du også muligheten til å jobbe med dine egne kjøretøy. Vi streber også etter å få til et fabrikkbesøk hvert år, dette har vi klart hvert år de årene med besøk bl.a. hos Ferrari, Lamborghini og Jaguar. Etter to år i lære kan du ta fagbrev. Etter fagbrev er det bl.a. mulig å bli fagskoleingeniør ved å gå teknisk fagskole med fordypning innenfor bilteknikk. Du kan også ta ingeniørutdannelse med Y-veien. På bildet til høyre er vinneren av Finnmarksmesterskapet og ArcticSkills 2019 i kjøretøyfaget. Samarbeid med bilbransjen Skolen og bilavdelingen har gjennom mange år utviklet et meget godt samarbeid med bil og motorbransjen i Finnmark. Bransjen har et stort behov for medarbeidere innenfor bilfag og samarbeidet med hensyn til å få elever ut i bedrift samt i lære etter VG2 er veldig godt. I 2014 ble det og etablert et formelt samarbeid med Bil og motorbransjen i Øst-Finnmark med bl.a. egen facebookside. Du kan også gå kryssløp til: Vg2 Anleggsteknikk Hvis du har lyst til å bli: Finmekaniker Fagoperatør i produksjonsteknikk Industriell overflatebehandler Sveiser Støper Industrimontør Platearbeider In ndustrim mekaniker 29

5 30 tema STUDIESPESIALISERING Hvorfor velge studiespesialisering? Ønsker du åforske påcellene ikroppen? Interesserer du deg for verdensrommets mysterier? Eller vil du kanskje bli politi, økonom, jurist eller lærer? Da er høyere utdanning veien ågå! Studiespesialisering (ST) gir deg generell studiekompetanse, som er inngangsbilletten til en lang rekke spennende studier ved universiteter og høyskoler, både inorge og iutlandet. Gjennom valg av programfag som oppfyller spesielle opptakskrav, vil du ha muligheten til åkomme inn på alle høyere utdanninger. På ST kan duvelge blant programfag innen realfag, språk, samfunnsfag og økonomi. Eksempler på hvadukan bli: Sykepleier, lege, veterinær, ingeniør, jurist, økonom, Lærer, psykolog, journalist, arkitekt, produktdesigner, kulturarbeider. Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du velger programområde og -fag. Realfag Kanskje du synes teknologi og data er spennende, eller kanskje du liker naturfag ogkunne tenke deg åbli biolog? Eller farmasøyt, ingeniør, lege, eller systemutvikler alle disse utdanningen krever at du velger realfag på videregående skole. Realfag er en samlebetegnelse for fag som matematikk, fysikk, kjemi, biologi, geologi, og informasjonsteknologi. Selv om vi vet utrolig mye omhvordan verden fungerer, er det fortsatt mye vi ikke vet. Realfag er grunnlaget for å kunne finne ut mer om verden vi lever i. Realfag kan også brukes til åfinne nye og bedre løsninger på konkrete, praktiske problemer isamfunnet, som fornybar energi, klimaforandringer, matproduksjon eller for eksempel kreftbehandling. SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Språk og samfunnsfag Disse programfagene passer for deg som er interessert i å lære mer om hvordan samfunnet er bygd opp, hvordan vi mennesker tilpasser oss samfunnet og hvordan demokratiet har utviklet seg. Elevene som velger samfunnsfag liker engasjement og debatt, og ofte er det de samme elevene som engasjerer seg i lokalpolitikk, elevråd og frivillig arbeid som også er elever i disse fagene. Du kan velge ulike retninger avhengig av om du er interessert i kulturforståelse, historie, politikk, sosiale problemer eller for eksempel filosofi. Kirkenes videregående skole tilbyr sosiologi & sosialantropologi (Vg2) sosialkunnskap (Vg3), historie & filosofi 1 og 2(Vg2, Vg3). Når det gjelder språk som programfag tilbyr vi internasjonal engelsk påvg2 og samfunnsfaglig engelsk på Vg3. I disse fagene jobber vi med språket på mange ulike måter, blant annet ved fokus på kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur. Disse fagene kan tas sammen slik at man oppnår fordypning, eller man kan ta ett av fagene. Økonomifagene Iøkonomiseksjonen lærer du å styre penger, både ibedrifter og ihele samfunnet. Her tilegner du deg viktige ferdigheter som økonom og bedriftsleder ved åha kontroll på økonomistyringen og bruke analytiske verktøy for å ta gode strategiske beslutninger. Disse tingene lærer du deg i programfagene næringslivsøkonomi. Men hva med ådrive ungdomsbedrift og tjene faktiske penger mens du går på VGS? Her ligger det også spennende muligheter i å samarbeide med en ungdomsbedrift i utlandet ogreise på messe til Riga gjennom EWB-programmet. Du kan også være med åkonkurrere med bedriften din i Fylkes og eventuelle Norges og Europa-mesterskap. Liker du åforstå hvordan alt henger sammen? Davelger du samfunnsøkonomi. Der vil du bli istand til åfåoversikt over hva som faktisk foregår når politikerne styrer A/S Norge, og dulærer åforutsi hva som vil skje videre.

6 tema 31 THE IB DIPLOMA PROGRAMME The IB Diploma Programme prepares students for success in higher education and to be active participants in a global society. The DPcurriculum is made up six subject groups and the DP core, Through the DP core, students reflect onthe nature of knowledge, complete independent research and undertake aproject that often involves community service. The three core elements are: Theory of knowledge, in which students reflect onthe nature ofknowledge and on how weknow what we claim to know. The extended essay, which is an independent, self-directed piece of research, finishing with a4,000-word paper. Creativity, activity, service, in which students complete aproject related to those three concepts. The six subject groups are: Studies in language and literature Language acquisition I ndividuals and societies Sciences Mathematics The arts CONTACT INFO: DP Coordinator Juha Törmikoski There are different courses within each subject group. Choosing subjects in the Diploma Programme Students choose courses from the following subject groups: studies in language and literature; language acquisition; individuals and societies; sciences; mathematics; and the arts. Students may opt to study anadditional sciences, individuals and societies, or languages course, instead of acourse in the arts. Students will take some subjects at higher level (HL) and some at standard level (SL). HLand SL courses differ in scope but are measured according to the same grade descriptors, with students expected todemonstrate agreater body of knowledge, understanding and skills at higher level. Each student takes at least three (but not more than four) subjects at higher level, and the remaining at standard level. Standard level subjects take up 150 teaching hours (3hrs/week). Higher level comprises 240 teaching hours (5hrs/week). INTERNATIONAL BACCALAUREATE Verdens Nordligste IB skole! Fokus påkritisk tenking og refleksjon Gir generell studiekompetanse Du blir en del av et internasjonalt læringsmiljø IBDP er anerkjent avverdens ledende universiteter Du har færre fag, som du fordyper deg i Tett oppfølging Du blir god iengelsk Du får delta iinternasjonale prosjekter Vijobber med kreativitet, aktivitet og frivillig arbeid Fokus på kritisk tenking og refleksjon Gir generell studiekompetanse Du blir en del av et internasjonalt læringsmiljø IBDP er anerkjent avverdens ledende universiteter Du har færre fag, som du fordyper deg i Tett oppfølging Du blir god iengelsk Du får delta iinternasjonale prosjekter Vijobber med kreativitet, aktivitet og frivillig arbeid Om du vil vite mer kan du se på hjemmesidene til IB Hjemmesidene til skole