Épître de Paul aux Colossiens - Ch.Beatty MS A, : ⲧⲉⲡⲣⲟⲥ : : ⲕⲟⲗⲟⲥⲥⲁⲉⲓⲥ : Adresse et salutation 1.1. Ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙ ⲡⲉⲭ ⲥ ⲓ ⲥ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲟⲩⲱϣ

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "Épître de Paul aux Colossiens - Ch.Beatty MS A, : ⲧⲉⲡⲣⲟⲥ : : ⲕⲟⲗⲟⲥⲥⲁⲉⲓⲥ : Adresse et salutation 1.1. Ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙ ⲡⲉⲭ ⲥ ⲓ ⲥ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲟⲩⲱϣ"

प्रतिलिपि

1 : ⲧⲉⲡⲣⲟⲥ : : ⲕⲟⲗⲟⲥⲥⲁⲉⲓⲥ : Adresse et salutation 1.1. Ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙ ⲡⲉⲭ ⲥ ⲓ ⲥ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ 2. ⲉⲩⲥϩⲁⲓ ⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧϩⲛ ⲕⲟⲗⲟⲥⲥⲁ ⲙ ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲭ ⲥ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ : Action de grâce pour l Évangile 3. Ⲧⲛ ϣⲡ ϩⲙⲟⲧ ⲛ ⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ ⲡⲉⲛϫⲟⲓ ⲥ ⲓ ⲥ ⲡⲉⲭ ⲥ ⲉⲛϣⲗⲏⲗ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ 4. ⲛ ⲧⲉⲣⲛ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛ ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲭ ⲥ ⲓ ⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ 5. ⲉⲧⲃⲉⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧⲕⲏ ⲛⲏⲧⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲙ ⲡⲏⲩⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲥ ϩⲙ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ ⲧⲙⲉ ⲙ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 6. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛ ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧϥ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲉϥϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲟⲛ ⲛ ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲓⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ ⲥⲱⲧⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛ ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲙⲉ 7. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲛ ⲉⲡⲁⲫⲣⲁ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡⲉⲛϣⲃⲣ ϩⲙ ϩⲁⲗ ⲡⲁⲓ ⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲡⲉ ⲛ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲙ ⲡⲉⲭ ⲥ 8. ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ ⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲙ ⲡⲉⲡ ⲛ ⲁ : Prière pour l Église 9. Ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϩⲱⲱⲛ ϫⲓⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲛ ⲧⲛ ⲗⲟ ⲁⲛ ⲉⲛϣⲗⲏⲗ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲧⲱⲃϩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ ⲧⲙⲛ ⲧⲣⲙ ⲛ ϩⲏⲧ ⲙ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ 10. ⲉⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲙ ⲡϣⲁ ⲙ ⲡⲛⲟⲩ- ⲧⲉ ⲉⲡⲉⲧⲣ ⲁⲛⲁϥ ⲧⲏⲣϥ Ⲉⲧⲉⲧⲛ ϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϩⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ ⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ϩⲙ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 11. ⲉⲧⲉⲧⲛ ϭⲙ ϭⲟⲙ ϩⲛ ϭⲟⲙ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲙ ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛⲓⲙ Cantique au Christ, chef de l univers ⲙⲛ ⲟⲩⲙⲛ ⲧϩⲁⲣϣ ϩⲏⲧ 12. ⲉⲧⲉⲧⲛ ϣⲡ ϩⲙⲟⲧ ⲛ ⲧⲙ ⲡⲉⲓⲱⲧ ϩⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛ- ⲧⲁϥⲧⲉϩⲙ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲉⲣⲓⲥ ⲙ ⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ Copticherix,

2 13. ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲛⲉϩⲙ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲁϥⲡⲉⲛⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛ ⲧⲣⲣⲟ ⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ ⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ 14. ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛϫⲓ ⲛ ϩⲏⲧϥ ⲙ ⲡⲥⲱⲧⲉ ⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ ⲛ ⲛⲟⲃⲉ 15. ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲁⲧⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡϣⲣⲡ ⲙ ⲙⲓⲥⲉ ⲛ ⲥⲱⲛⲧ ⲛⲓⲙ 16. ϫⲉϩⲣⲁⲓ ⲛ ϩⲏⲧϥ ⲛ ⲧⲁⲩⲥⲛⲧ ⲡⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲧϩⲛ ⲙ ⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲉⲧⲛ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛ ⲧⲛ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲙ ⲙⲛ ⲧϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲛ ⲁⲣⲭⲏ ⲉⲓⲧⲉ ⲛ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ ⲧⲁⲡⲧⲏⲣϥ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛ ⲧⲁⲩⲥⲟⲛⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ 17. ⲁⲩⲱ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲧⲉⲩϩⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛ ⲧⲁⲡⲧⲏⲣϥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲁϥ 18. ⲁⲩⲱ ⲛ ⲧⲟϥⲡⲉ ⲧⲁⲡⲉ ⲙ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲡϣⲣⲡ ⲙ ⲙⲓⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ ⲛ ϣⲟⲣⲡ ⲛ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 19. ϫⲉⲛ ⲧⲁⲡϫⲱⲕ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩⲱϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛ ϩⲏⲧϥ 20. ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲉϩⲉⲧⲡ ⲡⲧⲏⲣϥ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲁϥⲁⲁⲩ ⲛ ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙ ⲡⲉⲥ ⲟ ⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲧϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲧϩⲛ ⲙ ⲡⲏⲩⲉ 21. ⲁⲩⲱ ⲛ ⲧⲱⲧⲛ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲉⲧⲛ ⲟ ⲛ ϣⲙ ⲙⲟ ⲁⲩⲱ ⲛ ϫⲁϫⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲛ ϩⲏⲧ ϩⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ 22. ⲧⲉⲛⲟⲩⲇⲉ ⲁϥϩⲉⲧⲡ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲙ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲙ ⲙⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛ ⲁⲧⲧⲱⲗⲙ ⲉⲙⲛ ⲛⲟⲃⲉ ϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲙ ⲡⲉϥⲙ ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ 23. ⲉϣϫⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛ ϫⲉⲥⲛ ⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ ⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲉⲛⲥⲉⲡⲱⲱⲛⲉ ⲙ ⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ ⲥⲟⲧⲙⲉϥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ ⲙⲟϥ ϩⲙ ⲡⲥⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧϩⲁⲧⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛ ⲕⲏⲣⲩⲝ ⲁⲩⲱ ⲛ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ Le combat de l apôtre 24. ⲧⲉⲛⲟⲩ ϯⲣⲁϣⲉ ϩⲛ ⲛⲁⲙ ⲕⲟⲟϩ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲓ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ ⲡⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛ ⲛⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲙ ⲡⲉⲭ ⲥ ϩⲛⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ϩⲁⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ 25. ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲥ ⲛ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲣⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 26. ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲑⲏⲡ ϫⲓⲛⲛⲁⲓⲱⲛ ⲙⲛ ⲛ ⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛ ⲛ ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ ⲛⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 27. ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ϫⲉⲟⲩⲧⲉ ⲧⲙⲛ ⲧⲣⲙ ⲙⲁⲟ ⲙ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ ⲡⲉⲓ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ ⲥ ⲛ ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙ ⲡⲉⲟⲟⲩ 28. ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲧⲛ ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ ⲙⲟϥ ⲉⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙ ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲙ ϫⲉⲉⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛ ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲭ ⲥ ⲓ ⲥ 29. ⲡⲁⲓ ⲉϯϩⲓⲥⲉ ⲙ ⲙⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲉⲓⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉϥⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ⲛ ϩⲏⲧ ϩⲛ ⲟⲩϭⲟⲙ : 2.1. Ϯⲟⲩⲱϣⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉⲟⲩⲁϣ ⲛ ϭⲟⲧⲡⲉ ⲡⲁⲅⲱⲛ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙ ⲙⲟϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲧϩⲛ ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ ⲙⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲙ ⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁϩⲟ ϩⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ Copticherix,

3 2. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲙ ⲧⲟⲛ ⲉⲁⲩⲧⲁϫⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁⲩⲱ ⲉⲙⲛ ⲧⲣⲙ ⲙⲁⲟ ⲛⲓⲙ ⲙ ⲡⲧⲱⲧ ⲛ ϩⲏⲧ ⲛ ⲧⲙⲛ ⲧⲥⲁⲃⲉ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 3. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲛ ϩⲏⲧϥ ⲛ ϭⲓⲛⲁϩⲱⲱⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲛ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲩϩⲏⲡ 4. ⲡⲁⲓ ⲉⲓ ϫⲱ ⲙ ⲙⲟϥ ϫⲉⲛ ⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲣ ϩⲁⲗ ⲙ ⲙⲱⲧⲛ ϩⲛ ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲉⲥⲱⲟⲩ : 5. Ⲉϣϫⲉϩⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲅⲁⲣ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲙ ⲙⲏⲧⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲡ ⲛ ⲁ ⲉⲉⲓⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲉⲓϭⲱϣⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲛ ⲧⲉⲧⲛ ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲭ ⲥ Tout pleinement en Christ 6. ⲛ ⲑⲉϭⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ ϫⲓ ⲙ ⲡⲉⲭ ⲥ ⲓ ⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛ ϩⲏⲧϥ 7. ⲉⲧⲉⲧⲛ ϫⲉⲛⲟⲩⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲙ ⲙⲱⲧⲛ ⲛ ϩⲏⲧϥ ⲉⲧⲉⲧⲛ ⲧⲁϫⲣⲏⲩ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲥⲁⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ ⲣ ϩⲟⲩⲟ ϩⲛ ⲟⲩϣⲡ ϩⲙⲟⲧ 8. ϭⲱϣⲧ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ ⲧⲉⲟⲩⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲱⲗ ⲙ ⲙⲱⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲉⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲁⲡⲁⲧⲏ ⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲕⲁⲧⲁⲙ ⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲛ ⲛ ⲣⲱⲙⲉ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲭ ⲥ ⲓ ⲥ ⲁⲛ 9. ϫⲉⲉⲣⲉⲡϫⲱⲕ ⲧⲏⲣϥ ⲛ ⲧⲙⲛ ⲧⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲏϩ ⲛ ϩⲏⲧϥ ⲥⲱⲙⲁⲧⲓⲕⲱⲥ 10. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ ϣⲟⲟⲡ ⲛ ϩⲏⲧϥ ⲉⲧⲉⲧⲛ ϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲧⲁⲡⲉ ⲛ ⲁⲣⲭⲏ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ 11. ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲃ ⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛ ϩⲏⲧϥ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲃ ⲃⲉ ⲁϫⲛ ϭⲓϫ ϩⲙ ⲡⲕⲱⲕⲁϩⲏⲩ ⲙ ⲡⲥⲱ ⲙⲁ ⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ ϩⲙ ⲡⲥⲃ ⲃⲉ ⲙ ⲡⲉⲭ ⲥ 12. ⲉⲁⲩⲧⲉⲙⲥ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲙ ⲙⲁϥ ϩⲙ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ ϩⲏⲧϥ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ ⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 13. ⲁⲩⲱ ⲛ ⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ ⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲛ ⲙ ⲡⲁ- ⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲙⲛ ⲧⲙⲛ ⲧⲁⲧⲥⲃ ⲃⲉ ⲛ ⲧⲉⲧⲛ ⲥⲁⲣⲝ ⲁϥⲧⲁⲛϩⲉⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲙ ⲙⲁϥ ⲉⲁϥⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ ⲛⲉⲧⲛ ⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ 14. ⲉⲁϥϥⲱⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ ⲡⲭⲓⲣⲟⲅⲣⲁⲫⲟⲛ ⲉⲧⲉⲣⲟⲛ ϩⲛ ⲛ ⲇⲟⲅⲙⲁ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲟⲩⲃⲏⲛ ⲁϥϥⲓ ⲙ ⲙⲟϥ ⲛ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲁϥⲱϥⲧ ⲙ ⲙⲟϥ ⲉⲡⲉⲥ ⲟ ⲥ 15. ⲉⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲛ ⲛ ⲁⲣⲭⲏ ⲙⲛ ⲛⲉ[ⲝⲟⲩⲥⲓⲁ] ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲁϥⲧϫⲁⲉⲓⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲛ ϩⲏⲧϥ 16. ⲙ ⲡⲣ ⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩϭⲉ ⲕⲣⲓ[ⲛⲉ] ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲏ ϩⲛⲟⲩⲱⲙ ⲏ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲱ ⲏ ϩⲛⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛ ϣⲁ ⲏ ⲛ ⲥⲟⲩⲁ ⲏ ⲛ ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 17. ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛ ϩⲁⲓ ⲃⲉⲥ ⲛ ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁⲇⲉ ⲙ ⲡⲉⲭ ⲥ 18. ⲙ ⲡⲣ ⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲃⲉⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛ ϩⲏⲧϥ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ϩⲛ ⲟⲩⲑⲃ ⲃⲓⲟ ⲙⲛ ⲡϣⲙ ϣⲉ ⲛ ⲛ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲓⲕⲏ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲛ ϩⲏⲧ ϩⲓⲧⲙ ⲡϩⲏⲧ ⲛ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ 19. ⲁⲩⲱ ⲉⲛϥ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲁⲛ ⲛ ⲧⲁⲡⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ ϩⲏⲧⲥ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲧⲣⲁ ⲙⲛ ⲙ ⲙⲣ ⲣⲉ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲙ ⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲁⲓ ⲁⲓ ϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲛ ⲧⲁⲩⲝⲏⲥⲓⲥ ⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ Copticherix,

4 La liberté des baptisés 20. ⲉϣϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛ ⲙⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲉⲭ ⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛ ⲇⲟⲅⲙⲁⲧⲓⲍⲉ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ ⲑⲉ ⲛ ⲛⲉⲧⲟⲛϩ 21. ⲙ ⲡⲣ ϫⲱϩ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ ⲡⲣ ϫⲓϯⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ ⲡⲣ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ 22. ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲉⲩⲧⲁⲕⲟ ⲙ ⲡⲉⲧⲥ ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁⲛ ϩⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲃⲱ ⲛ ⲛ ⲣⲱⲙⲉ 23. ⲛⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲉⲩⲛ ⲧⲁⲩ ⲙ ⲙⲁⲩ ⲛ ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛ ⲥⲟⲫⲓⲁ ϩⲛ ⲟⲩⲟⲩⲱϣ ⲛ ϣⲙ ϣⲉ ⲙⲛ ⲟⲩⲑⲃ ⲃⲓⲟ ⲙⲛ ⲟⲩⲙⲛ ⲧⲁⲧϯⲥⲟ ⲙ ⲡⲥⲱⲙⲁ ϩⲛ ⲟⲩϯⲙⲏ ⲁⲛ ⲡⲣⲟⲥⲡⲥⲉⲓ ⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ : 3.1. Ⲉϣϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛ ⲧⲱⲟⲩⲛϭⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲭ ⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲛ ⲥⲁⲛⲁⲧⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲭ ⲥ ⲛ ϩⲏⲧϥ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 2. ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁⲧⲡⲉ ⲛⲉⲧϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲁⲛ 3. ⲁⲧⲉⲧⲛ ⲙⲟⲩⲅⲁⲣ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛ ⲱⲛϩ ϩⲏⲡ ⲙⲛ ⲡⲉⲭ ⲥ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ : 4. Ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲭ ⲥ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲡⲉⲛⲱⲛϩ ⲡⲉ ⲧⲟⲧⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙ ⲙⲁϥ ϩⲛ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ Du vieil homme à l homme nouveau 5. ⲙⲟⲩⲟⲩⲧϭⲉ ⲛ ⲛⲉ ⲧⲛ ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲧⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲡⲡⲁⲑⲟⲥ ⲧⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲧⲙⲛ ⲧⲙⲁⲓ ⲧⲟ ⲛ ϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ ⲧⲣⲉϥϣⲙ ϣⲉ ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ 6. ⲛⲁⲓ ⲉⲣⲉⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲏⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ 7. ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ ⲛⲁⲓ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙ ⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ ⲟⲛϩ ϩⲛ ⲛⲁⲓ 8. ⲧⲉⲛⲟⲩⲇⲉ ⲕⲱ ⲛ ⲥⲱⲧⲛ ⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲡϭⲱⲛⲧ ⲧⲕⲁⲕⲓⲁ ⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲁ ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛ ϣⲗⲟϥ ⲙ ⲡⲣ ⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲣⲱⲧⲛ 9. ⲙ ⲡⲣ ϫⲓϭⲟⲗ ⲉⲛⲉⲧⲛ ⲉⲣⲏⲩ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ ⲕⲁⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲙ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ ⲁⲥ ⲙⲛ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ 10. ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛ ϯ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙ ⲡⲃⲣ ⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲣ ⲃⲣ ⲣⲉ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲟⲛⲧϥ 11. ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲛ ϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲛ ϩⲏⲧϥ ϩⲓⲓ ⲟⲩⲇⲁⲓ ⲥⲃ ⲃⲉ ϩⲓⲙⲛ ⲧⲁⲧⲥⲃ ⲃⲉ ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲥⲕⲩⲑⲏⲥ ϩⲙ ϩⲁⲗ ⲣⲙ ϩⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲙ - ⲡⲧⲏⲣϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ ⲥ 12. ϯϭⲉ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲱⲥⲥⲱⲧⲡ ⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ ϩⲉⲛ- ⲥⲡⲗⲁⲭⲛⲟⲛ ⲙ ⲙⲛ ⲧϣⲁⲛϩ ⲧⲏϥ ⲛ ⲟⲩⲙⲛ ⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲛ ⲟⲩⲑⲃ ⲃⲓⲟ ⲛ ⲟⲩⲙⲛ ⲧⲣⲙ ⲣⲁϣ ⲛ ⲟⲩ- ⲙⲛ ⲧϩⲁⲣϣ ϩⲏⲧ 13. ⲉⲧⲉⲧⲛ ⲁⲛⲉⲭⲉ ⲛ ⲛⲉⲧⲛ ⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ ⲛⲉⲧⲛ ⲉⲣⲏⲩ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲁ ⲉⲟⲩⲛ ⲧϥ ⲟⲩⲁⲣⲓⲕⲉ ⲙⲛ ⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲭ ⲥ ⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲣⲓⲧⲉⲓ ϩⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 14. ⲉϫⲛ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲙⲣ ⲣⲉ ⲙ ⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ 15. ⲁⲩⲱ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙ ⲡⲉⲭ ⲥ ⲙⲁⲣⲉⲥⲧⲁϫⲣⲟ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛ ϩⲏⲧ ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲩ- ⲧⲉϩⲙ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟⲥ ϩⲙ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲛ ⲧⲉⲧⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲛ ⲣⲉϥϣⲡ ϩⲙⲟⲧ 16. ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ ⲡⲉⲭ ⲥ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱϩ ⲛ ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛ ⲧⲣⲙ ⲙⲁⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛ ϯⲥⲃⲱ ϩⲛ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ ⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙ ⲙⲱⲧⲛ ϩⲛ ϩⲉⲛⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲥⲙⲟⲩ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲱⲇⲏ ⲙ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛ ϫⲱ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛ ϩⲏⲧ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 17. ⲁⲩⲱ ϩⲱⲃ Copticherix,

5 ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ϩⲙ ⲡϣⲁϫⲉ ⲏ ϩⲙ ⲡϩⲱⲃ ⲛ ⲧⲉⲧⲛ ⲁⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ ⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛ ϣⲡ ϩⲙⲟⲧ ⲛ ⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ : Les relations nouvelles 18. Ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛ ⲛⲉⲧⲛ ϩⲟⲟⲩⲧ ⲛ ⲑⲉ ⲉⲧϣⲉ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ : 19. ⲛ ϩⲟⲟⲩⲧ ⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛ ϩⲓⲟⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲙ ⲡⲣ ⲛⲟⲩϭⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ : 20. ⲛ ϣⲏⲣⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲛ ⲥⲁⲛⲉⲧⲛ ⲉⲓⲟⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ : 21. Ⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲙ ⲡⲣ ϯⲛⲟⲩϭⲥ ⲛ ⲛⲉⲧⲛ ϣⲏⲣⲉ ϫⲉⲛ ⲛⲉⲩⲟⲩⲱⲗⲥ ⲛ ϩⲏⲧ 22. Ⲛ ϩⲙ ϩⲁⲗ ⲥⲱⲧⲙ ⲛ ⲥⲁⲛⲉⲧⲛ ϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛ ⲧⲉⲓⲁ ⲛ ϭⲁⲩⲟⲛ ⲁⲛ ϩⲱⲥⲣⲉϥⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲛ ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛ ⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲛ ⲧⲉⲡⲉⲧⲛ ϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛ ⲣ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ : 23. Ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲛ ϩⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛ ⲉⲓⲣⲉ ⲙ ⲙⲟⲟⲩ ⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ 24. ⲉⲧⲉⲧⲛ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ ⲡⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲛ ⲧⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛ ⲧⲉⲧⲛ ⲣ ϩⲙ ϩⲁⲗ ⲙ ⲡϫⲟⲓ ⲥ ⲡⲉⲭ ⲥ 25. ⲡⲉⲧϫⲓⲅⲁⲣ ⲛ ϭⲟⲛⲥ ϥⲛⲁϫⲓ ⲙ ⲡⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲙ ⲡϫⲓⲛ ϭⲟⲛⲥ ⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ⲙⲛ ⲧⲣⲉϥϫⲓϩⲟ : 4.1. Ⲛ ϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲁⲣⲓⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲱϣ ⲛ ⲛⲉⲧⲛ ϩⲙ ϩⲁⲗ ⲉⲧⲉⲧⲛ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉⲛ ⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲟⲩⲛ ⲧⲏⲧⲛ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ ⲧⲡⲉ Préoccupations missionnaires et messages personnels 2. ⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓ ⲉⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲉⲧⲉⲧⲛ ⲟ ⲛ ⲟⲩϣⲏ ⲛ ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛ ϩⲏⲧϥ ϩⲛ ⲟⲩϣⲡ ϩⲙⲟⲧ 3. ⲉⲧⲉⲧⲛ ϣⲗⲏⲗ ϩⲱⲱⲛ ϩⲁⲣⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁⲛ ⲙ ⲡⲣⲟ ⲙ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛϫⲱ ⲙ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉϯⲙⲏⲣ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ 4. ϫⲉⲉⲓ ⲉⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ ⲑⲉ ⲉⲧ ϣⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲉϣⲁϫⲉ 5. ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛ ϣⲱⲡ ⲙ ⲡⲉⲩⲟⲓ ϣ ⲛ ⲛⲁϩⲣⲛ ⲛⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ 6. ⲙⲁⲣⲉ- ⲡⲉⲧⲛ ϣⲁϫⲉ ⲛ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉϥϫⲟⲕⲣ ⲛ ϩⲙⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲑⲉ ⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ 7. ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ ⲉⲛⲉϯⲛ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ ϭⲓⲧⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ ⲥⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲙ ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲡⲉⲛϣⲃⲣ ϩⲙ ϩⲁⲗ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ 8. ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲓ ⲧⲛ ⲛⲟⲟⲩϥ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉⲡⲉⲓ ϩⲱⲃ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉⲛⲟⲩⲱ ⲁⲩⲱ ⲛϥ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛ ⲛⲉⲧⲛ ϩⲏⲧ 9. ⲙⲛ ⲟⲛⲏⲥⲓⲙⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲙ ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡⲁⲓ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛ ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲁⲧⲏⲛ 10. ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛ ϭⲓⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲁϣⲃⲣ ⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡϣⲟⲩⲁ ⲛ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ ϫⲓ ⲛ ϩⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲱⲧⲛ 11. ⲁⲩⲱ ⲓ ⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉⲓ ⲟⲩⲥⲧⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲥⲃ ⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩⲛⲉ ⲛⲁϣⲃⲣ ⲣ ϩⲱⲃ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛ ⲧⲉⲣⲟ Copticherix,

6 ⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲙ ⲡⲁ ⲣⲏⲅⲟⲣⲓⲁ 12. Ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛ ϭⲓⲉⲡⲁⲫⲣⲁⲥ ⲡϩⲙ ϩⲁⲗ ⲛ ⲓ ⲥ ⲡⲉⲭ ⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛ ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲉ ⲉϥⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲛ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲛ ⲛⲉϣⲗⲏⲗ ϫⲉⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛ ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ ϫⲏⲕ ϩⲛ ⲟⲩⲱϣ ⲛⲓⲙ ⲛ ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 13. ϯⲣ ⲙⲛⲧⲣⲉⲅⲁⲣ ⲛⲁϥ ϫⲉⲟⲩⲛ ⲧⲁϥ ⲙ ⲙⲁⲩ ⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ ϩⲓⲥⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲧϩⲛ ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ ⲙⲛ ⲛⲉⲧϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲁⲡⲟⲗⲓⲥ : 14. Ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛ ϭⲓⲗⲟⲩⲕⲁⲥ ⲡⲥⲁⲉⲓⲛ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲙⲛ ⲇⲏⲙⲁⲥ : 15. ϣⲓⲛⲉ ⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧϩⲛ ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ ⲙⲛ ⲛⲩⲙⲫⲁ ⲁⲩⲱ ⲧⲥⲟⲟⲩ[ϩ]ⲥ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲉⲥⲏⲓ 16. ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛⲟⲩⲱ ⲉⲩⲱϣ ⲛ ⲧⲉⲉⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲁⲣⲉⲟⲩⲟϣⲥ ϩⲱⲱϥ ϩⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ ⲛ ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲙⲛ ⲛ ⲥⲱⲥ ⲛ ⲧⲉⲧⲛ ⲟϣⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 17. ⲁⲩⲱ ⲁϫⲓⲥ ⲛ ⲁⲣⲭⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉϭⲱϣⲧ ⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲛⲧⲁⲕϫⲓⲧⲥ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉⲉⲕⲉϫⲟⲕⲥ ⲉⲃⲟⲗ 18. ⲡⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲓ ⲥϩⲁⲉⲓϥ ⲛ ⲧⲁϭⲓϫ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ ⲛⲁⲙⲣ ⲣⲉ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲙ ⲙⲏⲧⲛ : :ⲧⲉⲡⲣⲟⲥ: :ⲕⲟⲗⲟⲥⲥⲁⲉⲓⲥ: Copticherix,

CSOC workshop - «Readings into Islamization» Reading through Multilingual Papyri and Paper Documents: Naming Practices and Conversion Marie Legendre A

CSOC workshop - «Readings into Islamization» Reading through Multilingual Papyri and Paper Documents: Naming Practices and Conversion Marie Legendre A CSOC workshop - «Readings into Islamization» Reading through Multilingual Papyri and Paper Documents: Naming Practices and Conversion Marie Legendre Aix-Marseille Université Text 1: P.Giss.Arab. 5 (8 th

अधिक जानकारी

190E2 plus ID ह न द उपभ क त प स त क 1 ग र हक स व और व र ट 21 समस य ओ क न द न और स म न यत: प छ ज न व ल प रश न 33

190E2 plus   ID ह न द उपभ क त प स त क 1 ग र हक स व और व र ट 21 समस य ओ क न द न और स म न यत: प छ ज न व ल प रश न 33 190E2 plus www.philips.com/welcome ID ह न द उपभ क त प स त क 1 ग र हक स व और व र ट 21 समस य ओ क न द न और स म न यत: प छ ज न व ल प रश न 33 व षय-वस त स च 1. महत वप र ण...1 1.1 स रक ष ह त उप य और रख-रख व...

अधिक जानकारी

EXAMINATION PATTERN ( ) VI VIII In accordance with CBSE Examination pattern the annual result will carry the following Structure: Session is div

EXAMINATION PATTERN ( ) VI VIII In accordance with CBSE Examination pattern the annual result will carry the following Structure: Session is div EXAMINATION PATTERN (2019-20) VI VIII In accordance with CBSE Examination pattern the annual result will carry the following Structure: Session is divided into two Terms. I Term Periodic Test (10) + NB

अधिक जानकारी

192EL2 192E2 ID ह न द उपभ क त प स त क 1 ग र हक स व और व र ट 30 समस य ओ क न द न और स म न यत: प छ ज न व ल प रश न 42

192EL2 192E2   ID ह न द उपभ क त प स त क 1 ग र हक स व और व र ट 30 समस य ओ क न द न और स म न यत: प छ ज न व ल प रश न 42 192EL2 192E2 www.philips.com/welcome ID ह न द उपभ क त प स त क 1 ग र हक स व और व र ट 30 समस य ओ क न द न और स म न यत: प छ ज न व ल प रश न 42 व षय-वस त स च 1. महत वप र ण...1 1.1 स रक ष ह त उप य और रख-रख व...

अधिक जानकारी

ISSN: स ह य स हत Available at Volume 01 Issue 0 May 2015 ह द क वतर न क प रवतर न एम.आर.अय गर (

ISSN: स ह य स हत Available at   Volume 01 Issue 0 May 2015 ह द क वतर न क प रवतर न एम.आर.अय गर ( ह द क वतर न क प रवतर न एम.आर.अय गर (http://www.hindikunj.com/2014/12/the-spelling-of-hindi.html) आज क ह द वणर म ल न न न स र ह. चत र -1 इन वणर म ल ओ म अ,आ,ओ,औ,अ,अ,ख,छ,ण,ध,भ अक षर पर ग र क जए, आज इ ह उस

अधिक जानकारी

GONZALO CASTRO DE LA MATA Chairman The Inspection Panel IPN REQUEST RQ 18/06 5 नव बर, 2018 प ज करण क न टस नर ण क लए अन र ध भ रत नम न आय व ल र ज य क लए

GONZALO CASTRO DE LA MATA Chairman The Inspection Panel IPN REQUEST RQ 18/06 5 नव बर, 2018 प ज करण क न टस नर ण क लए अन र ध भ रत नम न आय व ल र ज य क लए GONZALO CASTRO DE LA MATA Chairman The Inspection Panel IPN REQUEST RQ 18/06 5 नव बर, 2018 प ज करण क न टस नर ण क लए अन र ध भ रत नम न आय व ल र ज य क लए ग र म ण जल आप तर एव स वच छत प रय जन (P132173) स र

अधिक जानकारी

Umschlag_2013•••.indd

Umschlag_2013•••.indd FREDinserat.indd 1 30.09.09 08:59 A R T INER M I W S mme: 2cm x 2cm ~ ACHTUNG! WARNING! ATENCION! AVERTISSEMENT! ATTENTIONE! ATENÇAO! DE MESIO! WAARSCHUWINGEN! ADVARSEL!! VY STRAHA!! OPOZORILO! UWAGA!

अधिक जानकारी

य श मस ह र क सस David C Cook इड य श मस ह र सच क सस छ य श मस ह इड द न य त एकट छ ट छ व र म नद ओस ल आर ब ड ह य एकट प र ष बन ल मगर वह य सबल प र ष स बढ छ ल

य श मस ह र क सस David C Cook इड य श मस ह र सच क सस छ य श मस ह इड द न य त एकट छ ट छ व र म नद ओस ल आर ब ड ह य एकट प र ष बन ल मगर वह य सबल प र ष स बढ छ ल य श मस ह र क सस इड य श मस ह र सच क सस छ य श मस ह इड द न य त एकट छ ट छ व र म नद ओस ल आर ब ड ह य एकट प र ष बन ल मगर वह य सबल प र ष स बढ छ ल, वह य परम श वर र ब ट छ ल वह य बह त अद त क म कर ह, मगर सबस अद त

अधिक जानकारी

1 भ ग 1 न मण क/पद न नत /बदल / शक षण/रज न मण क 1.ज..प आअ/आस थ -1/म ळ न मण क परत/1113/2018 अमर वत शहर द वषय :- म ळ न मण क च य ठक ण परत करण ब

1 भ ग 1 न मण क/पद न नत /बदल / शक षण/रज न मण क 1.ज..प आअ/आस थ -1/म ळ न मण क परत/1113/2018 अमर वत शहर द वषय :- म ळ न मण क च य ठक ण परत करण ब 1 भ ग 1 न मण क/पद न नत /बदल / शक षण/रज न मण क 1.ज..प आअ/आस थ -1/म ळ न मण क परत/1113/2018 अमर वत शहर द. 30.01.2018 वषय :- म ळ न मण क च य ठक ण परत करण ब बत. ख ल ल नम द कमर च र य न एस.ट.ड प य कतर व य च य

अधिक जानकारी

1

1 1. अन ब ध क स व क त : क रय आद श क य न यम एव शर त, यह(य ) क रय आद श, उत प द आप नर त समझ र त (यदद क ई ह ) और ऐस दस र त व ज क स थ स लग क ई प रदश (एग ग जब ट) और / अथव अ स च प दट य क च प र अ ध ("अ ध") क गठ

अधिक जानकारी

भ रत य प र द य ग क स स थ न म ड त त य द क त सम र ह स पर क रज स ट र र, भ रत य प र द य ग र स स ट थ न म ड कम द र म पस, कम द , ज ल म ड ह म चल प रद

भ रत य प र द य ग क स स थ न म ड त त य द क त सम र ह स पर क रज स ट र र, भ रत य प र द य ग र स स ट थ न म ड कम द र म पस, कम द , ज ल म ड ह म चल प रद भ रत य प र द य ग क स स थ न म ड त त य द क त सम र ह स पर क रज स ट र र, भ रत य प र द य ग र स स ट थ न म ड कम द र म पस, कम द - 175005, ज ल म ड ह म चल प रद श, भ रत फ न: + 91-1905-267-015 व बस इट : www.iitmandi.ac.in

अधिक जानकारी

क र लर र ज र व न श स स थ न ए अध र पक श मह व द र लर जबलप र र ज र स तर र स ननर र स इ स ओशल वपर ड सत र प रथम चरण पर पररण म - CBSE / ICSE - REVISED

क र लर र ज र व न श स स थ न ए अध र पक श मह व द र लर जबलप र र ज र स तर र स ननर र स इ स ओशल वपर ड सत र प रथम चरण पर पररण म - CBSE / ICSE - REVISED क र लर र ज र व न श स स थ न ए अध र पक श मह व द र लर जबलप र र ज र स तर र स ननर र स इ स ओशल वपर ड सत र 2017 - प रथम चरण पर पररण म - CBSE / ICSE - REVISED RESULT REF. NO /2016-17 /RESULTSO/267 JABALPUR DATE:

अधिक जानकारी

St. Paul s School Syllabus for the Academic Session Class: VI English Books: HONEYSUCKLE, A PACT WITH THE SUN & GO GRAMMAR. Months Chapters Ac

St. Paul s School Syllabus for the Academic Session Class: VI English Books: HONEYSUCKLE, A PACT WITH THE SUN & GO GRAMMAR. Months Chapters Ac St. Paul s School Syllabus for the Academic Session 2019-20 Class: VI English Books: HONEYSUCKLE, A PACT WITH THE SUN & GO GRAMMAR. Months Chapters Activity/Projects/Grammar April May Periodic Test 1 Syllabus:

अधिक जानकारी

Microsoft PowerPoint - presentation for meeting with CM Sir.pptx

Microsoft PowerPoint - presentation  for meeting  with CM Sir.pptx उ तर ख ड आव स य अ म ड़ व व व य लय, थ मकत ए एव य जन ए व व य लय क थ मकत यह ह क उ तर ख ड र य क स म जक सर क र एव आव यकत ओ क य न म कर क शल एव उ य मत वक स क प य म चल य ज ए वत म न म म लभ त स स धन क अभ व म सभ य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - IV SEM. BA HINDI-CORE COURSE- PERSPECTIVES OF HUMANITIES, LANGUAGES AND METHODOLOGY

Microsoft Word - IV SEM. BA HINDI-CORE COURSE- PERSPECTIVES OF HUMANITIES, LANGUAGES AND METHODOLOGY PERSPECTIVES OF HUMANITIES, LANGUAGES AND METHODOLOGY UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION CALICUT UNIVERSITY P.O., THENJIPALAM, MALAPPURAM, KERALA-679 635. 176 UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL

अधिक जानकारी

(USER MANUAL) For District & Tehsil Animal Husbandry Record Management System URL:- Ministry of Agriculture & Farmers Welfare A

(USER MANUAL) For District & Tehsil Animal Husbandry Record Management System URL:-   Ministry of Agriculture & Farmers Welfare A (USER MANUAL) For District & Tehsil Animal Husbandry Record Management System URL:- http://ahrms-rj.nic.in Ministry of Agriculture & Farmers Welfare Application Design and Development By National Informatics

अधिक जानकारी

April- May Unit I : Unit II: Grammar: July- August Unit III: Unit IV: Grammar: MONTHWISE SYLLABUS ( ) SUBJECT: ENGLISH CLASS: III Good Morning

April- May Unit I : Unit II: Grammar: July- August Unit III: Unit IV: Grammar: MONTHWISE SYLLABUS ( ) SUBJECT: ENGLISH CLASS: III Good Morning April- May Unit I : Unit II: July- August Unit III: Unit IV: MONTHWISE SYLLABUS (2016-2017) SUBJECT: ENGLISH CLASS: III Good Morning (Poem) The Magic Garden Bird Talk (Poem) Nina and the Baby Sparrows

अधिक जानकारी

Microsoft Word - amfori BSCI Reference_HI.doc

Microsoft Word - amfori BSCI Reference_HI.doc amfri BSCI स दभ 1 य न इट ड न श स क म नव धक र क अ तर य घ षण (1948); इ टरन शनल ल बर ऑगन इज़ शन क ब र य उ म व स म जक न त स ब धत स त क प य घ षण (1977); द ल बल क प ट (2000); यवस य व म नव धक र पर य.एन. क दश नदश

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Slave Dynasty The period from 1206 A.D. to 1526 A.D. is known as the Delhi Sultanate period. Slave (Ghulam) or Mamluk Dynasty Muhammad of Ghori appointed Qutb-ud-din Aibak as his commander and his rule

अधिक जानकारी

FOR ASSESSOR USE ONLY: EXAM THEORY PRACTICAL VIVA TOTAL SIGN OBTAINED MARKS OUT OF MARKS NAME: SKILL ASSESSMENT OF BEAUTY CULTURE & HAIR

FOR ASSESSOR USE ONLY: EXAM THEORY PRACTICAL VIVA TOTAL SIGN OBTAINED MARKS OUT OF MARKS NAME: SKILL ASSESSMENT OF BEAUTY CULTURE & HAIR FOR ASSESSOR USE ONLY: EXAM THEORY PRACTICAL VIVA TOTAL SIGN OBTAINED MARKS OUT OF MARKS 40 40 20 100 NAME: SKILL ASSESSMENT OF BEAUTY CULTURE & HAIR DRESSING (THEORY) CANDIDATE ID: TESTING CENTER: FATHER

अधिक जानकारी

The Power in your hands

The Power in your hands द श : ड क टल स क षर अभ य न म ड य ल 1:आपक ह थ म शक त 2 प ठ य न म य ल 1 क भलए प ठ य न 1. ड ज टल उपकरण क पररचय और अवल कन 2. क प य टर क न 3. म ब इल फ न क पररचय 4. एक क प य टर, म ब इल फ न और ट बल ट क ब च सम

अधिक जानकारी

HDPOSsmart क Client Server (CS) क क इन सस ट ल कर? HDPOS smart Tutorials HDPOS Smart कई बह त स र व शषत ओ क स थ आस न स उपय ग ककय ज न ल बबलल ग, इन टर, और

HDPOSsmart क Client Server (CS) क क इन सस ट ल कर? HDPOS smart Tutorials HDPOS Smart कई बह त स र व शषत ओ क स थ आस न स उपय ग ककय ज न ल बबलल ग, इन टर, और HDPOSsmart क Client Server (CS) क क इन सस ट ल कर? HDPOS Smart कई बह त स र व शषत ओ क स थ आस न स उपय ग ककय ज न ल बबलल ग, इन टर, और ख त ह क प रब धन करन ल स फ ट र ह ज 30 द न तक मफ त पर क षण क ललए उपलब ध ह

अधिक जानकारी

AOF NRI_Hindi Translation_CORRECTED_ _StoryWorld.cdr

AOF NRI_Hindi Translation_CORRECTED_ _StoryWorld.cdr ख त ख लन क फ : NRI श भ त / अ न स भ त (कल आक चत : आपस अन ह ह ख त ख लन क लए NRE F/R : NRE भ ज न क लए कप कल ड़ अ औ क ल ह फ़ भ) NRO क न NRO क न न क श ख क ईस सभ स ऑन ग अनभ ग - आनकत (अ न ह स पहल उपन ( क ई) न (

अधिक जानकारी

2016 Budget Highlights Brochure

2016 Budget Highlights Brochure आज और आन व ल कल क लए न क रय 2016 ट रय बजट ontario.ca/budget ट रय क अथ र वस थ व कर रह ह और न क रय स जत ह रह ह हम र सबस पहल थ मकत ह अथर वस थ क व और न क रय स जत करन म ण क हम र य जन क म कर रह ह : ट रय क आ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - TerapiaRadiometabolicaDegenzaGennaio2014_HI.docx

Microsoft Word - TerapiaRadiometabolicaDegenzaGennaio2014_HI.docx म ट ब लक र डय थ र प क लए य क लयर च क स क लए भत र ह न र गय क लए स चन प रय मह दय/मह दय, वषय-व त भत र ह न क दन म झ कह ज न च हय? 3 भत र ह न क दन म झ क स त य र ह न च हय? 3 भत र क दन म झ क य ल कर पह चन च हय?

अधिक जानकारी

म र न ज कल य ण य जन न म:...

म र न ज कल य ण य जन न म:... म र न ज कल य ण य जन न म:... प रचय और म ग दश न प रचय यह आपक य जन ह जसम आप वह ज नक र रक ड कर सकत ह ज आपक अपन द घ क लक थ त(य ) क ब धन करन म मदद करन म उपय ग लग सकत ह यह ऐस रक ड भ ह ज आपक द खभ ल म श मल ड र,

अधिक जानकारी

SUCCESSKEY98 7th April current affairs 2019 Which company has launched fact checking feature to combat fake news and rumours? क स पन न न ल सम च र और अ

SUCCESSKEY98 7th April current affairs 2019 Which company has launched fact checking feature to combat fake news and rumours? क स पन न न ल सम च र और अ 7th April current affairs 2019 Which company has launched fact checking feature to combat fake news and rumours? क स पन न न ल सम च र और अफव ह स ननपटन ललए तथ य ज च स ववध श र ह? A)WeChat/व च ट B)WhatsApp/व

अधिक जानकारी

S9BX (HI) फ़रवर 2018 स च लन और रखरख व म य अल Product Link TM PLE601, PL641, PL631, PL542, PL240, PL240B, PL241, PL141, PL131, PL161 और G0100 प र

S9BX (HI) फ़रवर 2018 स च लन और रखरख व म य अल Product Link TM PLE601, PL641, PL631, PL542, PL240, PL240B, PL241, PL141, PL131, PL161 और G0100 प र S9BX8832-14 (HI) फ़रवर 2018 स च लन और रखरख व म य अल Product Link TM PLE601, PL641, PL631, PL542, PL240, PL240B, PL241, PL141, PL131, PL161 और G0100 प रण लय PL6 1-UP (मश न नय त रण और म गर दशर न उ प द) PL2

अधिक जानकारी

Highlights brochure - Ontario Budget 2015

Highlights brochure - Ontario Budget 2015 2015 ट रय बजट र बजट 2015 : ट रय क आग नम र करन ट रय क प स यह स न त करन क लए एक च र भ ग व ल य जन ह क त नव स करन क लए सवर स न ह, बचपन स ल कर सव नव तक, और जह हर कस क प स अपन प र कमत क इसत म ल करन क लए अवसर

अधिक जानकारी