ꪝꪱꪥ ꪹꪣꪉ ꪮ ꪏꪱꪹꪮ ꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪄ ꪮꪥ ꫛꪹꪮ ꪤ ꪚ 1 ꪤꪱ ꪶꪅꪚ ꪝ ꪮꪣ ꪝ ꪉ ꪩ ꪀ ꪋꪱꪥ ꪼꪒ ꪝꪱꪥ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪼꪜ ꪤ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. 2 ꪣ ꪩ ꪹꪚ ꪙ, ꪏ ꪹꪣ ꪶꪮꪙ, ꪹꪩ ꪫ, ꪤ ꪒꪱ. 3 ꪹꪮ ꪤꪱꪅꪱ, ꪹꪚ ꪙ ꪤꪱ ꪣ

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "ꪝꪱꪥ ꪹꪣꪉ ꪮ ꪏꪱꪹꪮ ꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪄ ꪮꪥ ꫛꪹꪮ ꪤ ꪚ 1 ꪤꪱ ꪶꪅꪚ ꪝ ꪮꪣ ꪝ ꪉ ꪩ ꪀ ꪋꪱꪥ ꪼꪒ ꪝꪱꪥ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪼꪜ ꪤ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. 2 ꪣ ꪩ ꪹꪚ ꪙ, ꪏ ꪹꪣ ꪶꪮꪙ, ꪹꪩ ꪫ, ꪤ ꪒꪱ. 3 ꪹꪮ ꪤꪱꪅꪱ, ꪹꪚ ꪙ ꪤꪱ ꪣ"

प्रतिलिपि

1 ꪝꪱꪥ ꪹꪣꪉ ꪮ ꪏꪱꪹꪮ ꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪄ ꪮꪥ ꫛꪹꪮ ꪤ ꪚ 1 ꪤꪱ ꪶꪅꪚ ꪝ ꪮꪣ ꪝ ꪉ ꪩ ꪀ ꪋꪱꪥ ꪼꪒ ꪝꪱꪥ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪼꪜ ꪤ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. 2 ꪣ ꪩ ꪹꪚ ꪙ, ꪏ ꪹꪣ ꪶꪮꪙ, ꪹꪩ ꪫ, ꪤ ꪒꪱ. 3 ꪹꪮ ꪤꪱꪅꪱ, ꪹꪚ ꪙ ꪤꪱ ꪣ. 4 ꪒ ꪱꪙ, ꪹꪚ ꪙ ꪤꪱ ꪩ, ꪀꪱꪒ, ꪮꪱꪏꪱ, ꪻꪠ ꪁ ꪼꪒ ꪹꪮꪱ ꪩ ꪀ ꪣ ꪼꪜ ꪕ ꪮꪥ. 5 ꪝ ꪉ ꪩ ꪀ ꪩꪱꪙ ꪼꪒ ꪼꪜ ꪕ ꪮꪥ ꪤꪱꪶꪅꪚ ꪹꪕ ꪉ ꪀ ꪱ ꪹꪢ ꪒ ꪣ ꪹꪊ ꪒ ꪎ ꪚ. ꫛ ꪩ ꪀ ꪋꪱꪥ ꪠ ꫛ ꪻꪢ ꪙ ꪽ ꪵꪣ ꪙ ꪶꪤ ꪹꪏ ꪚ ꪼꪒ ꪼꪜ ꪤ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪀ ꪮꪙ ꪵꪩ ꪫ. 6 ꪨ ꪉ ꪣꪱ ꪶꪤ ꪹꪏ ꪚ ꪀ ꪚ ꪝ ꪉ ꪙ ꪮꪉ ꪝ ꪵꪀ ꪉ ꪝ ꪉ ꫛ ꪜ ꪙ ꪜꪱꪙ ꪒ ꪫ ꪙ ꪽ ꪁ ꪼꪒ ꪔꪱꪥ ꪼꪜ. 7 ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪝ ꪉ ꫛ ꪮ ꪏꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪵꪝ ꪩ ꪀ ꪫꪽ ꪙ ꪚ ꪣ ꪙ ꪚ ꪨꪱꪥ ꪄ ꪙ ꪣ ꪼꪝ ꪹꪣꪉ ꪬꪽ ꪬ ꪱꪫ ꪵꪝ ꪼꪜ ꪕ ꪺ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ. 8 ꪩ ꪙ ꪣꪱ ꪁ ꪣ ꪜꪺ ꪠ ꪻꪢ ꪄ ꪙ ꪙ ꪉ ꪹꪣꪉ ꪜꪺ ꪠ ꪙ ꪽ ꪹꪚ ꪱ ꪭ ꪶꪤ ꪹꪏ ꪚ ꪮꪽ ꪻꪒ. 9 ꪕ ꪱꪙ ꪼꪒ ꪜ ꪱꪫ ꪻꪬ ꪼꪝ ꪹꪣꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪭ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪹꪚ ꪉ ꫛ ꪮ ꪏꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪙ ꪚ ꪣ ꪙ ꪚ ꪨꪱꪥ ꪄ ꪙ ꪋ ꪹꪜ ꪙ ꪫ ꪀ ꪭ ꪱꪥ ꪻꪬ ꪏ ꪣ ꪹꪭꪱ. 10 ꪼꪅ ꪻꪬ ꪏ ꪣ ꪹꪭꪱ ꪬꪱ ꪕꪱꪉ ꪄꪫꪱꪉ ꪀ ꪽ ꪹꪚ ꪱ ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪵꪠ ꪙ ꪙ ꪵꪝ ꪨꪱꪥ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪹꪋ ꪻꪒ ꪬꪱꪀ ꪣ ꪹꪎ ꪀ ꪄ ꪙ ꪝ ꪉ ꪵꪠ ꪙ ꪙ ꪋ ꪹꪄ ꪱ ꪕꪱꪉ ꫛ ꪭ ꪱꪥ ꪔ ꪶꪏꪙ ꪀ ꪚ ꪏ ꪣ ꪹꪭꪱ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪎꪱ ꪁ ꪋ ꪝꪱꪥ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪙ ꪼꪒ. 11 ꪹꪜ ꪙ ꪹꪏꪉ ꪙ ꪜꪺ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪊ ꪉ ꪵꪔ ꪉ ꪠ ꪒ ꪬꪺ ꫛ ꪮ ꪏꪱꪹꪮ ꪙ ꪹꪝ ꪶꪄ ꪣ ꪹꪎꪱ ꪻꪬ ꪹꪤ ꪒ ꪫ ꪀ ꪘ ꪀ ꪘꪱ ꪻꪬ ꪔ ꪉ ꪹꪣꪉ ꪠ ꪶꪗꪣ ꪵꪀ ꪉ ꪹꪣꪉ ꪩꪱꪹꪣ ꪹꪏ ꪒ ꪹꪝ ꪹꪮꪱ ꪼꪫ ꪻꪎ ꪹꪄ ꪱ ꪜꪺ. 12 ꪔꪱ ꪫ ꪱ ꪶ ꪮ ꪤ ꪚ ꪼꪒ ꪼꪄ ꪣ ꪙꪱꪚꪹꪎꪱ ꪕ ꪻꪒ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪹꪭ ꪉ ꪢ ꪱ ꪵꪝ ꪄ ꪙ ꪕ ꪺ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪊꪱꪫ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪶ ꪮ ꪤ ꪚ ꪤ ꪱꪙ ꪹꪎꪱ. 13 ꪝ ꪉ ꪶ ꪮ ꪤ ꪚ ꪼꪒ ꪶꪄ ꪣ ꪙꪱꪚ ꪹꪎꪱ ꪊꪱꪫ ꪶꪩ ꪙ ꪚ ꪱ ꪹꪩ ꪵꪭꪉ. 14 ꪻꪬ ꪹꪎꪱ ꪙꪺꪒ ꪒ ꪙ ꪜ ꪽ ꪈ ꪮꪥ ꪫ ꪀ ꪘ ꪀ ꪩꪱꪥ ꪵꪙꪫ ꪤ ꪶꪕꪉ ꪙꪱ. 15 ꪩ ꪙ ꪣꪱ ꪜꪺ ꪼꪒ ꪚꪮꪀ ꪎꪮꪉ ꪠ ꪑ ꪉ ꪶ ꪭ ꪚ ꪹꪭ ( ꪠ ꪑ ꪉ ꪵꪔ ꪉ ꪶꪊꪀ ꪩ ꪀ ꪮꪮꪀ ) ꪠ ꪋ ꪠꪱ ꪩꪱ ꪠ ꪋ ꪜ ꪮꪱ. 16 ꪹꪣ ꪎ ꪼꪜ ꪹꪮꪱ ꪩ ꪀ ꪮꪮꪀ ꪫ ꪱ ꪹꪒ ꪀ ꪙ ꪮꪥ ꪙ ꪽ ꪹꪜ ꪙ ꪠ ꪋꪱꪥ ꪻꪬ ꪄ ꪱ ꪎ ꪫ ꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪠ ꪑ ꪉꪻꪬ ꪹꪮꪱ ꪼꪫ. 17 ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪹꪕ ꪉ ꪎꪮꪉ ꪑ ꪉ ꪙ ꪽ ꪹꪜ ꪙ ꪠ ꪹꪘ ꪤ ꪹꪊ ꪱ ꪜꪺ ꪡ ꪱ ꪊ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪤ ꪒ ꪕ ꪮꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪜꪺ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪚꪮꪀ ꪫꪱꪉ ꪻꪬ ꪹꪒ ꪀ ꪙ ꪮꪥ ꪠ ꪋꪱꪥ ꪑ ꪉ. 19 ꪎꪮꪉ ꪑ ꪉ ꪙ ꪽ ꪔꪮꪚ ꪫ ꪱ ꪠ ꪑ ꪉ ꪭ ꪚ ꪹꪭ ꪹꪚ ꪱ ꪵꪜꪀ ꪠ ꪑ ꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪎꪱ ꪮꪮꪀ ꪩ ꪀ ꪉꪱꪥ ꪊꪱꪫ ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪼꪜ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪩ ꪚ. 20 ꪠ ꪑ ꪉ ꪹꪕ ꪉ ꪎꪮꪉ ꪹꪘ ꪤ ꪹꪊ ꪱ ꪜꪺ ꪡ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪊ ꪉ ꪶꪎꪣ ꪶꪣꪀ ꪩꪱꪉ ꪻꪊ ꪻꪬ ꪹꪎꪱ ꪣ ꪩ ꪀ ꪩꪱꪙ ꪩꪱꪥ ꪶ. 21 ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪊ ꪉ ꪢ ꪱ ꪵꪝ ꪄ ꪙ ꪩꪱꪥ. 22 ꪩ ꪙ ꪣꪱ ꪜꪺ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪚꪮꪀ ꪻꪬ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪣꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪫ ꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪠ ꪋꪱꪥ ꪻꪬ ꪹꪮꪱ ꪼꪜ ꪖ ꪣ ꪻꪎ ꪵꪣ ꪙ ꪙ ꪙ ꪎ ꪫ ꪱ ꪠ ꪑ ꪉ ꪻꪬ ꪹꪮꪱ ꪼꪫ. ꪫꪱꪥ 2 ꪶꪣ ꪹꪏ ꪮꪮꪀ 1 ꪣ ꪠ ꪋꪱꪥ ꪭ ꪹꪩ ꪫ ꪼꪒ ꪹꪮꪱ ꪣ ꪭ ꪒ ꪫ ꪀ ꪚ ꪹꪊ ꪱ. ꪋꪱꪥ ꪹꪣ ꪣꪽ ꪹꪬ ꪙ ꪩ ꪀ ꪹꪜ ꪙ ꪘ ꪱ ꪭ ꪀ ꪊ ꪉ ꪼꪒ ꪏꪺꪙ ꪼꪫ ꪎꪱꪣ ꪹꪚꪙ. 2 ꪩ ꪉ ꪣꪱ ꪠ ꪑ ꪉ ꪙ ꪽ ꪼꪒ ꪤ ꪝꪱ ꪮꪮꪀ ꪩ ꪀ ꪹꪜ ꪙ ꪠ 3 ꪣꪽ ꪹꪚ ꪱ ꪏꪺꪙ ꪼꪫ ꪼꪒ ꪵꪩ ꪫ ꪣꪽ ꪊ ꪹꪮꪱ ꪤ ꪱꪉ ꪣꪱ ꪕ ꪱ ꪮ ꪼꪣ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪮꪱ ꪩ ꪀ ꪙ ꪮꪥ ꪙ ꪽ ꪻꪎ ꪣꪽ ꪹꪮꪱ ꪼꪜ ꪫꪱꪉ ꪼꪫ ꪵꪁꪣ ꪔꪱ ꪠ ꪉ ꪚ ꪮꪙ ꪣ ꪐ ꪱ ꪵꪄꪫ ꪮ ꪮꪙ. 4 ꪝ ꪑ ꪉ ꪤ ꪙ ꪤ ꪩ ꪀ ꪹꪚ ꪉ ꪫ ꪱ ꪋ ꪣ ꪩꪱꪉ ꪎ ꪉ ꪀ ꪚ ꪙ ꪮꪉ ꪹꪊ ꪱ.

2 5 ꪩ ꪉ ꪣꪱ ꪩ ꪀ ꪑ ꪉ ꪜꪺ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪮꪱꪚ ꪙ ꪘ ꪉ ꪵꪣ ꪙ ꪙ ꪙ ꪝ ꪉ ꪎꪱꪫ ꪻꪋ ꪁ ꪑ ꪱꪉ ꪩ ꪚ ꪭ ꪣ ꪠ ꪉ ꪹꪣ ꪹꪋ ꪙꪱꪉ ꪒꪱꪉ ꪮꪱꪚ ꪙ ꪤ ꪙ ꪽ ꪁ ꪠ ꪹꪬ ꪙ ꪮ ꪤ ꪀꪱꪉ ꪜ ꪱ ꪐ ꪱ. 6 ꪙꪱꪉ ꪊ ꪉ ꪚꪮꪀ ꪎꪱꪫ ꪻꪋ ꪼꪜ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ ꪹꪚ ꪉ ꪹꪣ ꪜ ꪒ ꪹꪚ ꪉ ꪮ ꪁ ꪹꪬ ꪙ ꪠ ꪋꪱꪥ ꪙ ꪮꪥ ꪙꪮꪙ ꪼꪬ ꪤ ꪙꪱꪉ ꪮ ꪙ ꪒ ꪣ ꪊ ꪉ ꪹꪫ ꪱ ꪫ ꪱ ꪹꪒ ꪀ ꪙ ꪮꪥ ꪵꪣ ꪙ ꪶ ꪭ ꪚ ꪹꪭ. 7 ꪕꪱꪉ ꪝ ꪑ ꪉ ꪹꪒ ꪀ ꪙ ꪮꪥ ꪙ ꪽ ꪼꪜ ꪖꪱꪣ ꪩ ꪀ ꪑ ꪉ ꪜꪺ ꪫ ꪱ ꪙꪱꪉ ꪵꪮ ꪻꪬ ꪄ ꪮꪥ ꪼꪜ ꪬꪱ ꪠ ꪑ ꪉ ꪶ ꪭ ꪚ ꪹꪭ ꪣꪱ ꪩ ꪉ ꪹꪒ ꪀ ꪙ ꪮꪥ ꪠ ꪙ ꪮ ꪱ. 8 ꪙꪱꪉ ꪁ ꪚꪮꪀ ꪑ ꪉ ꪙ ꪮꪥ ꪙ ꪽ ꪫ ꪱ ꪼꪜ ꪎ ꪱꪫ ꪣꪱ ꪻꪬ ꪄ ꪮꪥ ꪑ ꪉ ꪙ ꪮꪥ ꪙ ꪽ ꪊ ꪉ ꪼꪜ ꪵꪄꪀ ꪹꪮꪱ ꪹꪮ ꪣ ꪹꪊ ꪱ ꪣꪱ. 9 ꪩ ꪀ ꪑ ꪉ ꪜꪺ ꪚꪮꪀ ꪠ ꪑ ꪉ ꪙ ꪽ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪹꪮꪱ ꪹꪒ ꪀ ꪙ ꪮꪥ ꪙ ꪼꪜ ꪩ ꪉ ꪻꪬ ꪄ ꪮꪥ ꪄ ꪮꪥ ꪋ ꪻꪬ ꪁ ꪱ ꪩ ꪉ ꪠ ꪑ ꪉ ꪙ ꪽ ꪊ ꪉ ꪹꪮꪱ ꪹꪒ ꪀ ꪙ ꪮꪥ ꪼꪜ ꪩ ꪉ. 10 ꪹꪣ ꪹꪒ ꪀ ꪙ ꪮꪥ ꪙ ꪽ ꪻꪐ ꪀ ꪱꪘ ꪱ ꪚꪱꪙ ꪄ ꪙ ꪹꪯ ꪣ ꪩ ꪉ ꪊ ꪉ ꪼꪒ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ ꪻꪬ ꪩ ꪀ ꪑ ꪉ ꪜꪺ ꪙꪱꪉ ꪁ ꪹꪮꪱ ꪹꪒ ꪀ ꪙ ꪮꪥ ꪣꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪩ ꪀ ꪹꪊ ꪱ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪫ ꪱ ꪫ ꪱ ꪤ ꪮꪙ ꪄ ꪮꪥ ꪼꪒ ꪑ ꪹꪮꪱ ꪹꪒ ꪀ ꪙ ꪮꪥ ꪘ ꪉ ꪙ ꪣꪱ ꪊ ꪉ ꪜ ꪀ ꪋ ꪻꪬ ꪫ ꪱ ꪶꪣ ꪹꪏ. ꪶꪣ ꪹꪏ ꪝꪱꪥ ꪼꪜ ꪹꪣꪉ ꪣ ꪒ ꪮꪱꪙ 11 ꪹꪣ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪻꪐ ꪵꪩ ꪫ ꪣ ꪣ ꪕ ꪱꪙ ꪼꪒ ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪤꪱꪣ ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪼꪕ ꪒ ꪫ ꪀꪽ ꪕ ꪱꪙ ꪼꪒ ꪹꪬ ꪙ ꪹꪎꪱ ꪶꪄꪣ ꪶ ꪹꪊ ꪱ ꪻꪬ ꪹꪤ ꪒ ꪫ ꪀ ꪘ ꪀ ꪵꪀ ꪉ ꪹꪬ ꪙ ꪶ ꪮ ꪤ ꪚ ꪠ ꪄ ꪱ ꪶ ꪹꪊ ꪱ. 12 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪹꪚ ꪉ ꪘ ꪱ ꪹꪚ ꪉ ꪩ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪬ ꪙ ꪻꪠ ꪤ ꪘ ꪉ ꪬ ꪽ ꪊ ꪉ ꪄ ꪱ ꪶ ꪮ ꪤ ꪚ ꪙ ꪽ ꪎ ꪵꪩ ꪫ ꪊ ꪉ ꪏꪺꪙ ꪼꪫ ꪘ ꪉ ꪀꪮꪉ ꪏꪱꪥ. 13 ꪣ ꪩ ꪉ ꪣꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪼꪒ ꪁ ꪙ ꪼꪜ ꪚ ꪮꪙ ꪙ ꪽ ꪻꪢ ꪹꪕ ꪙ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪬ ꪙ ꪎꪮꪉ ꪶ ꪭ ꪚ ꪹꪭ ꪕ ꪚ ꪀꪽ ꪤ ꪊ ꪉ ꪖꪱꪣ ꪠ ꪹꪤ ꪒ ꪠ ꪒ ꪙ ꪽ ꪫ ꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪎ ꪉ ꪊ ꪉ ꪕ ꪚ ꪼꪕ ꪒ ꪫ ꪀꪽ. 14 ꪚ ꪱ ꪙ ꪽ ꪔꪮꪚ ꪫ ꪱ ꪻꪠ ꪵꪔ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪠ ꪀ ꪙ ꪫꪱꪙ ꪫ ꪀ ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪕ ꪱꪙ ꪋ ꪄ ꪱ ꪄ ꪮꪥ ꪹꪏꪉ ꪄ ꪱ ꪶ ꪮ ꪤ ꪚ ꪠ ꪙ ꪽ ꪮ ꪱ. ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪶꪔꪀ ꪻꪊ ꪩꪱꪥ ꪫ ꪱ ꪫ ꪀ ꪙ ꪣ ꪶ ꪭ ꪹꪬ ꪙ ꪵꪩ ꪫ. 15 ꪹꪣ ꪜꪺ ꪭ ꪫ ꪀ ꪙ ꪵꪩ ꪫ ꪁ ꪎ ꪱꪫ ꪕꪱꪉ ꪄ ꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪎ ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪼꪒ ꪝꪱꪥ ꪼꪜ ꪤ ꪹꪣꪉ ꪣ ꪒ ꪮꪱꪙ ꪀ ꪮꪙ. ꪹꪣ ꪕ ꪱꪙ ꪼꪜ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪣ ꪒ ꪮꪱꪙ ꪁ ꪊ ꪉ ꪤ ꪉ ꪝ ꪀ ꪹꪮꪱ ꪵꪭꪉ ꪤ ꪵꪁꪣ ꪄ ꪣ ꪥ ꪉ. 16 ꪵꪩ ꪫ ꪣ ꪩ ꪀ ꪑ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪤ ꪗꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪢ ꪩꪺꪉ ꪹꪣꪉ ꪣ ꪒ ꪮꪱꪙ ꪣꪱ ꪔ ꪀ ꪙ ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪵꪚ ꪝ ꪉ ꪥ ꪀ ꪙ. 17 ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪣ ꪝ ꪉ ꪶ ꪩ ꪉ ꪎ ꪒ ꪠ ꪋꪱꪥ ꪋ ꪣꪱ ꪹꪤ ꪒ ꪭ ꪱꪥ ꪻꪬ ꪹꪎꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪼꪒ ꪹꪄ ꪱ ꪣꪱ ꪋ ꪮꪥ ꪵꪀ ꪉ ꪼꪒ ꪔ ꪀ ꪙ ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪶꪔ ꪎ ꪒ ꪹꪎꪱ ꪀ ꪙ. 18 ꪹꪣ ꪝ ꪉ ꪩ ꪀ ꪑ ꪉ ꪼꪒ ꪁ ꪙ ꪹꪣ ꪹꪭꪙ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪮ ꪱꪥ ꪖꪱꪣ ꪫ ꪱ ꪣ ꪙ ꪊ ꪉ ꪣꪱ ꪹꪭꪙ ꪹꪋ ꪱ ꪹꪁ ꪙ ꪹꪩ. 19 ꪣ ꪝ ꪉ ꪶ ꪩ ꪉ ꪎ ꪒ ꪣꪱ ꪎ ꪚ ꪹꪤ ꪒ ꪭ ꪱꪥ ꪻꪬ ꪵꪩ ꪫ ꪼꪒ ꪣ ꪠ ꪋꪱꪥ ꪶ ꪮ ꪤ ꪚ ꪣꪱ ꪋ ꪮꪥ ꪵꪩ ꪫ ꪑ ꪉ ꪼꪒ ꪔ ꪀ ꪙ ꪻꪬ ꪎ ꪒ ꪹꪭꪱ ꪀ ꪙ ꪻꪢ.20 ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪮ ꪱꪥ ꪼꪒ ꪖꪱꪣ ꪝ ꪉ ꪩ ꪀ ꪑ ꪉ ꪻꪢ ꪠ ꪋꪱꪥ ꪙ ꪽ ꪤ ꪀ ꪱ ꪻꪒ ꪵꪙꪫ ꪻꪒ ꪊ ꪉ ꪫꪱꪉ ꪣꪽ ꪎ ꪼꪜ ꪹꪣ ꪥ ꪣꪽ ꪣꪱ ꪀ ꪙ ꪹꪄ ꪱ ꪕ ꪮꪥ ꪹꪭꪱ. 21 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪁ ꪣꪱ ꪵꪩ ꪫ ꪼꪒ ꪤ ꪘ ꪉ ꪹꪎꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪤ ꪗꪱ ꪶꪩ ꪼꪒ ꪹꪮꪱ ꪙꪱꪉ ꪏ ꪚ ꪶꪜ ꪩꪱ ꪩ ꪀ ꪑ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪻꪬ ꪹꪜ ꪙ ꪣ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ. 22 ꪙꪱꪉ ꪼꪒ ꪩ ꪀ ꪠ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪄ ꪮꪥ ꪹꪜ ꪙ ꪶ ꪔ ꪱꪉ ꪘ ꪱ ꪚ ꪱ ꪔ ꪱꪉ ꪵꪒꪙ ꪼꪒ ꪣꪱ ꪹꪝ ꪉ ꪹꪣꪉ ꪙ ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪄ ꪮꪥ ꪋ ꪜ ꪀ ꪋ ꪻꪬ ꪩ ꪀ ꪋꪱꪥ ꪙ ꪫ ꪱ ꪹꪬ ꪶꪏꪙ ꪢꪱꪥ ꪫ ꪱ ꪶ ꪔ ꪱꪉ ꪘ ꪱ ꪚ ꪱ ꪔ ꪱꪉ ꪵꪒꪙ. 23 ꪩꪱꪥ ꪜ ꪣꪱ ꪜꪺ ꪹꪣꪉ ꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪢ ꪒ ꪹꪩ ꪥ ꪎ ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪑ ꪉ ꪶꪊ ꪣ ꪋꪱꪉ ꪫ ꪀ ꪶꪄ ꪙ ꪶꪄ ꪙꪱꪚ ꪹꪔ ꪉ ꪤ ꪹꪎꪱ ꪋꪱꪉ ꪶꪄ ꪬꪱ ꪠ ꪋ ꪮꪥ ꪹꪤ, ꪁꪫꪱꪣ ꪋ ꪱꪉ ꪶꪄ ꪙ ꪽ ꪄ ꪙ ꪹꪣ ꪭꪮꪒ ꪹꪊ ꪱ ꪜꪺ ꪡ ꪱ. 24 ꪹꪊ ꪱ ꪜꪺ ꪡ ꪱ ꪉ ꪙ ꪹꪎꪱ ꪶꪊ ꪣ ꪋꪱꪉ ꪊ ꪉ ꪈ ꪭꪮꪒ ꪜ ꪯ ꪏꪱꪀ ꪜ ꪤꪱ ꪶꪅꪚ. 25ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪚ ꪉ ꪹꪬ ꪙ ꪹꪎꪱ ꪶꪄ ꪚꪱꪚ ꪣ ꪄ ꪻꪊ ꪩꪱꪥ ꪊ ꪉ ꪮ ꪙ ꪒ ꪝ ꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪙ ꪽ. ꪫꪱꪥ 3

3 ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪭ ꪀ ꪬꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ 1 ꪣ ꪣ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪩꪱꪉ ꪩ ꪉ ꪝ ꪉ ꪵꪚ ꪥ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪤ ꪗꪱ ꪶꪩ ꪝ ꪔꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪢ ꪩꪺꪉ ꪹꪣꪉ ꪣ ꪒ ꪮꪱꪙ ꪕ ꪱꪙ ꪼꪒ ꪝ ꪝ ꪉ ꪎ ꪒ ꪙ ꪽ ꪄ ꪱꪣ ꪒꪮꪙ ꪏꪱꪥ ꪚ ꪮꪙ ꪤ ꪱꪙ ꪼꪜ ꪬꪱ ꪝ ꪏ ꪙꪱꪥ ꪵꪣ ꪙ ꪝ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ. 2 ꪹꪋ ꪙ ꪽ ꪠ ꪔ ꪱꪉ ꪘ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪣꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪵꪜꪫ ꪼꪡ. 3 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪈ ꪀꪺꪉ ꪻꪊ ꪫ ꪱ ꪶꪯ! ꪹꪜ ꪙ ꪩꪱꪀ ꪹꪁ ꪙ ꪹꪩ ꪹꪜ ꪙ ꪎ ꪉ ꪕ ꪣ ꪼꪣ ꪊ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪼꪢ ꪋ ꪹꪄ ꪱ ꪼꪜ ꪊ ꪹꪚ ꪉ. 4 ꪹꪣ ꪹꪋ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡꪱ ꪹꪬ ꪙ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪹꪄ ꪱ ꪣꪱ ꪊ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪊ ꪉ ꪵꪄꪀ ꪮꪮꪀ ꪣꪱ ꪵꪔ ꪕ ꪣ ꪼꪣ ꪙ ꪽ ꪫ ꪱ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪄꪱꪙ ꪔꪮꪚ ꪫ ꪱ ꪋ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪡ ꪉ ꪤ. 5 ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪫ ꪱ ꪑ ꪱ ꪹꪄ ꪱ ꪣꪱ ꪊ ꪕ ꪮꪙ ꪻꪬ ꪖꪮꪒ ꪭꪱꪥ ꪮꪮꪀ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪤ ꪙ ꪤ ꪚꪮ ꪙ ꪹꪄ ꪒ ꪤ. 6 ꪹꪭꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪹꪜ ꪱ ꪜ ꪹꪣ ꪩꪱꪉ ꪹꪭꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪮ ꪚ ꪩꪱ ꪭꪱꪣ ꪯ ꪏꪱꪀ ꪵꪀ ꪉ ꪤꪱ ꪶꪅꪚ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪊ ꪉ ꪼꪜ ꪫ ꪘ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪝ ꪤ ꪱꪙ ꪹꪚ ꪱ ꪬꪱꪙ ꪉꪱꪙ ꪹꪚ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪼꪒ. 7 ꪵꪩ ꪫ ꪹꪊ ꪱ ꪩꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪫ ꪱ ꪻꪢ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪼꪒ ꪹꪬ ꪙ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪄꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪶꪄ ꪄ ꪙ ꪚꪱꪚ ꪣ ꪄ ꪻꪊ ꪘ ꪉ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪮ ꪤ ꪚ ꪩꪱꪥ ꪵꪙꪫ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪭꪱ ꪼꪒ ꪉ ꪙ ꪹꪎꪉ ꪶꪊ ꪣ ꪋꪱꪉ ꪭꪮꪒ ꪹꪭꪱ ꪻꪬ ꪋ ꪮꪥ ꪀ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪝ ꪉ ꪶ ꪶꪄꪣ ꪹꪎꪱ ꪹꪤ ꪒ ꪫ ꪀ ꪹꪭꪱ ꪭ ꪹꪬ ꪙ ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪄ ꪹꪎꪱ ꪋ ꪵꪙꪫ. 8 ꪹꪭꪱ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪋ ꪮꪥ ꪻꪬ ꪹꪎꪱ ꪮꪮꪀ ꪄ ꪮꪥ ꪎ ꪝ ꪉ ꪶ ꪮ ꪤ ꪚ ꪝꪱ ꪹꪎꪱ ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪬꪱ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪭ ꪉ ꪣ ꪹꪄ ꪱ ꪣꪱꪀ ꪢꪱꪀ ꪕ ꪹꪏꪉ ꪝ ꪉ ꪶ ꪹꪜ ꪩ ꪎ ꪭ ꪫ ꪵꪀ ꪉ ꪝ ꪉ ꪶ ꪹꪥ ꪚ ꪒ ꪋ ꪣ ꪙ. 9 ꪹꪭꪱ ꪼꪒ ꪉ ꪙ ꪹꪎꪉ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪭꪱ ꪶꪊ ꪣ ꪋꪱꪉ ꪻꪬ ꪋ ꪮꪥ ꪵꪙꪫ ꪻꪒ ꪵꪀ ꪉ ꪼꪒ ꪹꪬ ꪙ ꪝ ꪉ ꪶ ꪮ ꪤ ꪚ ꪼꪄꪣ ꪙꪱꪚ ꪹꪎꪱ ꪵꪙꪫ ꪻꪒ. 10 ꪼꪅ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪶꪎ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪼꪜ ꪬꪱ ꪜꪺ ꪹꪣꪉ ꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪝ ꪝꪱ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪭꪱ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪮ ꪤ ꪚ. 11 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪖꪱꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪔꪮꪚ ꪫ ꪱ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪹꪜ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪣꪉ ꪹꪤ ꪙ ꪙ ꪮꪥ ꪋ ꪼꪜ ꪬꪱ ꪜꪺ ꪼꪒ ꪵꪙꪫ ꪻꪒ ꪵꪀ ꪉ ꪋ ꪝꪱ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪮ ꪤ ꪚ ꪼꪒ ꪵꪙꪫ ꪻꪒ. 12 ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪤ ꪘ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪩꪱꪉ ꪢꪱꪥ ꪙ ꪋ ꪚꪮꪀ ꪻꪬ ꪕ ꪱꪙ ꪭ ꪫ ꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪶꪎ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪼꪜ ꪹꪋ ꪹꪣ ꪹꪊ ꪱ ꪝꪱ ꪝ ꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪝꪱꪥ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪮ ꪤ ꪚ ꪵꪩ ꪫ ꪝ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪋ ꪼꪒ ꪼꪪ ꪹꪭꪱ ꪤ ꪹꪕ ꪉ ꪝ ꪙ. 13 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪖꪱꪣ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪻꪢ ꪫ ꪱ ꪹꪣ ꪹꪋ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪼꪜ ꪬꪱ ꪝ ꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪚꪮꪀ ꪹꪎꪱ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪜ ꪥꪱ ꪔꪱ ꪙꪱꪥ ꪹꪣ ꪩꪱꪉ ꪝ ꪉ ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪼꪒ ꪶꪎ ꪉ ꪄ ꪮꪥ ꪣꪱ ꪬꪱ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪎꪱ ꪁ ꪋ ꪖꪱꪣ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪠ ꪶꪎ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪣꪱ ꪙ ꪽ ꪋ ꪎ ꪉ ꪹꪭꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪠ ꪹꪭꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪵꪩ ꪫ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪋ ꪔꪮꪚ ꪹꪎꪱ ꪫ ꪱ ꪵꪙꪫ ꪻꪒ. 14 ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪕ ꪱꪙ ꪚꪮꪀ ꪝ ꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪫ ꪱ ( ꪹꪭꪱ ꪹꪜ ꪙ ) ꪶꪎ ꪉ ꪄ ꪮꪥ ꪣꪱ ꪬꪱ ꪝ ꪉ ꪝ ꪉ ꪝ ꪙ ꪮꪉ. 15 ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪚꪮꪀ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪜ ꪥꪱ ꪔꪱ ꪙꪱꪥ ꪝ ꪉ ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪁ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪮ ꪚ ꪩꪱ ꪭꪱꪣ ꪯ ꪏꪱꪀ ꪵꪀ ꪉ ꪤꪱ ꪶꪅꪚ ꪵꪣ ꪙ ꪠ ꪙ ꪽ ꪒ ꪼꪒ ꪶꪎ ꪉ ꪄ ꪮꪥ ꪣꪱ ꪬꪱ ꪝ ꪉ ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪮꪽ ꪙ ꪒ ꪵꪣ ꪙ ꪋ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪙ ꪹꪚ ꪱ ꪜ ꪙ ꪵꪜꪉ ꪎ ꪀ ꪹꪕ ꪋ ꪶ ꪋ ꪵꪄꪀ ꪋ ꪙ ꪼꪜ ꪘ ꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪕ ꪙ. 16 ꪼꪅ ꪻꪬ ꪕ ꪱꪙ ꪼꪜ ꪏ ꪣ ꪀ ꪚ ꪠ ꪶꪀꪀ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪻꪬ ꪚꪮꪀ ꪹꪎꪱ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪜ ꪥꪱ ꪔꪱ ꪙꪱꪥ ꪹꪎꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪮ ꪚ ꪩꪱ ꪭꪱꪣ, ꪯ ꪏꪱꪀ ꪵꪀ ꪉ ꪤꪱ ꪶꪅꪚ ꪼꪪ ꪹꪭꪱ ꪙ ꪽ ꪮꪮꪀ ꪻꪬ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪬ ꪙ ꪻꪬ ꪚꪮꪀ ꪝ ꪉ ꪹꪎꪱ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪼꪒ ꪣꪱ ꪬꪱ ꪹꪎꪱ ꪼꪒ ꪹꪬ ꪙ ꪶ ꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪹꪎꪱ. 17 ꪹꪭꪱ ꪼꪒ ꪶꪜꪉ ꪻꪊ ꪵꪩ ꪫ ꪋ ꪹꪮꪱ ꪹꪎꪱ ꪝꪱꪥ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪮ ꪤ ꪚ ꪚ ꪮꪙ ꪹꪎꪱ ꪶꪄ ꪤ ꪙ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪝꪱ ꪹꪎꪱ ꪼꪜ ꪤ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪭ ꪉ ꪣ ꪹꪄ ꪱ ꪣꪱꪀ ꪢꪱꪀ ꪕ ꪁ ꪵꪣ ꪙ ꪵꪠꪙ ꪒ ꪙ ꪝ ꪉ ꪶ ꪀꪱ ꪙꪱ ꪮꪱꪙ ꪶ ꪭ ꪒ ꪔ ꪶ ꪮꪱ ꪶꪣ ꪶ ꪹꪜ ꪩ ꪎ ꪶ ꪭ ꪫ ꪶ ꪹꪥ ꪚ ꪒ. 18 ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪡ ꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪣ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪫ ꪱ ꪀ ꪚ ꪹꪎꪱ ꪵꪩ ꪫ ꪕ ꪱꪙ ꪵꪀ ꪉ ꪝ ꪉ ꪠ ꪶꪀꪀ ꪹꪎꪱ ꪊ ꪉ ꪝꪱ ꪀꪽ

4 ꪼꪜ ꪬꪱ ꪜꪺ ꪹꪣꪉ ꪮ ꪤ ꪚ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪫ ꪱ ꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪶ ꪭ ꪚ ꪹꪭ ꪼꪒ ꪣꪱ ꪬꪱ ꪏ ꪣ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪼꪅ ꪎ ꪕ ꪱꪙ ꪻꪬ ꪵꪠꪚ ꪏ ꪣ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪕ ꪫ ꪕꪱꪉ ꪀꪺꪉ ꪎꪱꪣ ꪣ ꪼꪜ ꪬꪱ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪵꪬ ꪉ ꪵꪩ ꪉ ꪚ ꪮꪙ ꪤ ꪱꪙ ꪹꪝ ꪹꪮꪱ ꪎ ꪒ ꪼꪜ ꪼꪪ ꪹꪏ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱꪏ ꪣ ꪠ ꪄ ꪮꪥ. 19 ꪹꪭꪱ ꪭ ꪵꪩ ꪫ ꪜꪺ ꪹꪣꪉ ꪮ ꪤ ꪚ ꪋ ꪹꪚ ꪱ ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪼꪜ ꪣ ꪕ ꪶꪄꪣ ꪻꪬ ꪹꪤ ꪒ ꪫ ꪀ ꪕ ꪙ ꪽ. ꪜꪺ ꪁ ꪋ ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪼꪜ. 20 ꪹꪭꪱ ꪋ ꪎ ꪵꪠꪚ ꪻꪐ ꪁ ꪫꪙ ꪩꪺꪉ ꪻꪎ ꪶꪕ ꪥ ꪶ ꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪤ ꪒ ꪵꪙꪫ ꪘ ꪱ ꪤ ꪱꪙ ꪤ ꪚ ꪮꪙ ꪙ ꪽ ꪵꪩ ꪫ 21 ꪹꪭꪱ ꪋ ꪻꪬ ꪶ ꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪘ ꪤ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪭꪱ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪹꪣ ꪹꪋ ꪹꪎꪱ ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪋ ꪹꪚ ꪱ ꪻꪬ ꪹꪎꪱ ꪣ ꪹꪜ ꪱ. 22 ꪻꪬ ꪠ ꪑ ꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪋ ꪶ ꪎ ꪹꪋ ꪉ ꪹꪉ ꪙ ꪁ ꪘ ꪉ ꪠ ꪹꪊ ꪱ ꪤ ꪘ ꪉ ꪵꪀ ꪉ ꪘ ꪉ ꪠ ꪑ ꪉ ꪚ ꪱꪙ ꪻꪎ ꪹꪭꪙ ꪊ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪮꪱ ꪝ ꪉ ꪹꪋ ꪉ ꪙ ꪼꪜ ꪥ ꪮꪉ ꪵꪔ ꪉ ꪻꪬ ꪩ ꪀ ꪑ ꪉ ꪋꪱꪥ ꪝ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪣ ꪹꪤ ꪒ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪏ ꪣ ꪹꪊ ꪱ ꪋ ꪼꪒ ꪹꪋ ꪉ ꪶ ꪮ ꪤ ꪚ ꪼꪜ. ꪫꪱꪥ 4 1 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪖꪱꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪔꪮꪚ ꪫ ꪱ ꪎ ꪹꪏꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪹꪚ ꪱ ꪡ ꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪵꪀ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪋ ꪫ ꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪮꪮꪀ ꪣꪱ ꪬꪱ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪵꪩ ꪫ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪋ ꪹꪤ ꪒ ꪵꪙꪫ ꪻꪒ. 2 ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪖꪱꪣ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪮꪽ ꪹꪊ ꪱ ꪄ ꪤ ꪙ ꪽ ꪵꪣ ꪙ ꪎ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪖꪱꪥ ꪔꪮꪚ ꪫ ꪱ " ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ " 3 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪡ ꪱꪹꪫ ꪱ ꪫ ꪱ ꪖ ꪣ ꪶꪩꪉ ꪒ ꪙ ꪹꪚ ꪉ ꪩ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪁ ꪖ ꪣ ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ ꪶꪩꪉ ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ ꪥ ꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪤ ꪱꪙ ꪵꪩꪙ ꪝꪱꪥ. 4 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪶꪀ ꪣ ꪶꪩꪉ ꪜ ꪒ ꪬꪱꪉ ꪣꪽ ꪼꪫ ꪉ ꪙ ꪽ ꪥ ꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ ꪹꪏꪉ ꪹꪀ ꪱ. 5 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪊ ꪉ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪤ ꪒ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪹꪝ ꪋ ꪻꪬ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪭ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪜ ꪥꪱ ꪔꪱ ꪙꪱꪥ ꪹꪎꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪮ ꪚ ꪩꪱ ꪭꪱꪣ, ꪯ ꪏꪱꪀ, ꪵꪀ ꪉ ꪤꪱ ꪶꪅꪚ ꪼꪪ ꪹꪭꪱ ꪙ ꪽ ꪼꪒ ꪮꪮꪀ ꪣꪱ ꪻꪬ ꪹꪬ ꪙ. 6 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪻꪢ ꪫ ꪱ ꪵꪐ ꪣ ꪹꪄ ꪱ ꪶꪖꪉ ꪹꪎ ꪹꪚ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪁ ꪹꪤ ꪒ ꪹꪣ ꪹꪮꪱ ꪣ ꪮꪮꪀ ꪁ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪭ ꪙ ꪒꪱꪉ ꪒ ꪱꪫ ꪒ ꪮꪙ ꪹꪏꪉ ꪥ ꪮꪉ ꪠ ꪱꪥ. 7 ꪵꪩ ꪫ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪫ ꪱ ꪹꪮꪱ ꪣ ꪎꪮꪒ ꪹꪄ ꪱ ꪀꪺꪉ ꪹꪎ ꪻꪢ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪁ ꪹꪤ ꪒ ꪹꪋ ꪹꪣ ꪹꪮꪱ ꪣ ꪮꪮꪀ ꪣ ꪁ ꪒ ꪹꪏꪉ ꪹꪙ ꪘ ꪉ ꪹꪀ ꪱ. 8 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪫ ꪱ ꪫ ꪱ ꪫ ꪱ ꪹꪎꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪭ ꪫ ꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪋ ꪹꪕ ꪖ ꪹꪎꪱ ꪁ ꪋ ꪹꪋ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪕ ꪖ ꪎꪮꪉ. 9 ꪫ ꪱ ꪹꪎꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪋ ꪫ ꪀ ꪩꪱꪀ ꪅꪱꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪎꪮꪉ ꪹꪕ ꪙ ꪵꪀ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪡ ꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪕ ꪱꪙ ꪻꪬ ꪕ ꪱꪙ ꪼꪜ ꪔ ꪀ ꪹꪮꪱ ꪙ ꪘ ꪉ ꪵꪣ ꪙ ꪙ ꪙ ꪖꪮꪀ ꪶꪩꪉ ꪒ ꪙ ꪵꪩ ꪫ ꪙ ꪙꪽ ꪋ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪩꪒ. 10 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪖꪱꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪫ ꪱ ꪋ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪹꪚ ꪱ ꪋ ꪱꪉ ꪜꪱꪀ ꪹꪚ ꪱ ꪋ ꪱꪉ ꪫ ꪱ ꪵꪔ ꪀ ꪮꪙ ꪭ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱꪹꪫ ꪱ ꪀ ꪚ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪼꪅ ꪙ ꪁ ꪒ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪹꪜ ꪙ ꪶ ꪹꪫ ꪱ ꪼꪜ ꪘ ꪱ ꪣꪱ ꪩ ꪉ. 11 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪖꪱꪣ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪻꪠ ꪹꪤ ꪒ ꪶꪎꪚ ꪠ ꪶ ꪻꪠ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪹꪎꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪉꪱꪀ ꪬ ꪘꪺꪀ ꪔꪱ ꪒ ꪭ ꪔꪱ ꪚꪮꪒ ꪹꪚ ꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪭꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪙ ꪮ ꪱ?. 12 ꪹꪜ ꪙ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪒ ꪕ ꪱꪙ ꪋ ꪼꪜ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪋ ꪮꪥ ꪹꪫ ꪱ ꪵꪀ ꪉ ꪚꪮꪀ ꪫ ꪀ ꪻꪬ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪫ ꪱ. 13 ꪔꪱ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪽ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪁ ꪖ ꪉ ꪎ ꪫ ꪱ ꪎ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪶꪎ ꪉ ꪠ ꪮ ꪙ ꪼꪜ. 14 ꪹꪣ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪹꪫ ꪱ ꪹꪏꪉ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪁ ꪜ ꪒ ꪼꪐ ꪣꪽ ꪹꪜ ꪙ ꪶ ꪥ ꪮꪥ ꪹꪫ ꪱ ꪼꪅ ꪣꪽ ꪩꪱꪉ ꪣꪱ ꪬꪱ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪫ ꪱ ꪫ ꪱ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪶ ꪹꪩ ꪫ ꪹꪜ ꪙ ꪝ ꪋꪱꪥ ꪹꪩ ꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪚ ꪱ? ꪹꪭꪱ ꪭ ꪫ ꪱ ꪹꪣ ꪝ ꪕ ꪱꪙ ꪣꪽ ꪋ ꪣꪺꪙ ꪩꪱꪥ. 15 ꪹꪊ ꪱ ꪊ ꪉ ꪹꪫ ꪱ ꪀ ꪚ ꪣꪽ ꪚꪮꪀ ꪫ ꪀ ꪻꪬ ꪣꪽ ꪹꪫ ꪱ ꪕꪱꪉ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪋ ꪮꪥ ꪻꪬ ꪏ ꪣ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪫ ꪱ ꪵꪀ ꪉ ꪋ ꪚꪮꪀ ꪏ ꪣ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪎꪮꪉ ꪫ ꪱ ꪋ ꪹꪤ ꪒ ꪵꪙꪫ ꪻꪒ. ꪹꪫ ꪱ. 16 ꪮꪱꪶꪩꪙ ꪋ ꪹꪜ ꪙ ꪠ ꪹꪫ ꪱꪀ ꪚ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪔ ꪱꪉ ꪕ ꪱꪙ 17 ꪻꪬ ꪹꪮꪱ ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ ꪙ ꪼꪜ ꪕ ꪮꪥ ꪹꪝ ꪋ ꪹꪤ ꪒ ꪫ ꪀ ꪩꪱꪀ ꪅꪱꪙ ꪩꪱꪥ ꪵꪙꪫ. ꪹꪊ ꪱ ꪋ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪏꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪻꪬ ꪚꪮꪀ ꪣꪽ ꪁꪫꪱꪣ ꪋ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪁ ꪙ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪮ ꪤ ꪚ

5 18 ꪩ ꪉ ꪣꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪁ ꪙ ꪹꪣ ꪬꪱ ꪝ ꪔꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪥ ꪒ ꪶꪩ ꪹꪝ ꪎ ꪵꪠꪚ ꪁ ꪙ ꪹꪣ ꪤꪱꪣ ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪤ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪝ ꪹꪣ ꪹꪚ ꪉ ꪹꪎꪱ ꪫ ꪱ ꪑ ꪉ ꪤ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪥ ꪒ ꪶꪩ ꪁ ꪻꪬ ꪁ ꪙ ꪹꪣ ꪝ ꪮꪣ ꪀ ꪚ ꪀꪮꪚ ꪡꪱꪥ ꪻꪬ ꪼꪜ ꪒ. 19 ꪀꪺꪉ ꪹꪋ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪑ ꪉ ꪤ ꪹꪣꪉ ꪣ ꪒ ꪮꪱꪙ ꪙ ꪽ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪁ ꪙ ꪹꪣ ꪹꪣꪉ ꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪠ ꪵꪮ ꪄ ꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪙ ꪽ ꪔꪱꪥ ꪹꪢ ꪒ ꪵꪩ ꪫ. 20 ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪊ ꪉ ꪬ ꪱꪉ ꪵꪔ ꪉ ꪻꪬ ꪩ ꪀ ꪣ ꪄ ꪙ ꪄ ꪩ ꪹꪣ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪮ ꪤ ꪚ ꪕ ꪱꪙ ꪁ ꪄ ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪜꪺ ꪡ ꪱ ꪹꪮꪱ ꪻꪬ ꪙ ꪽ ꪼꪜ ꪕ ꪮꪥ. 21 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪻꪢ ꪫ ꪱ ꪼꪅ ꪹꪊ ꪱ ꪩꪱꪉ ꪕ ꪫ ꪕꪱꪉ ꪼꪜ ꪹꪣꪉ ꪮ ꪤ ꪚ ꪊ ꪉ ꪹꪤ ꪒ ꪫ ꪀ ꪩꪱꪀ ꪅꪱꪙ ꪻꪬ ꪜꪺ ꪹꪣꪉ ꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪬ ꪙ ꪵꪕ ꪹꪤ ꪒ ꪕ ꪮꪥ ꪹꪏꪉ ꪹꪭꪱ ꪹꪮꪱ ꪵꪠꪚ ꪻꪬ ꪙ ꪽ ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪜꪺ ꪵꪀ ꪉꪱꪙ ꪹꪚ ꪱ ꪻꪬ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪼꪜ. 22 ꪵꪩ ꪫ ꪻꪬ ꪕ ꪱꪙ ꪚꪮꪀ ꪜꪺ ꪶꪩ ꪮꪱ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪫ ꪱ ꪡꪽ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪩ ꪀ ꪋꪱꪥ ꪶꪀꪀ ꪹꪭꪱ. 23 ꪻꪬ ꪹꪎꪱ ꪼꪜ ꪼꪪ ꪹꪭꪱ ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪚ ꪱ ꪡ ꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪭꪱ ꪼꪅ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪄ ꪱ ꪩ ꪀ ꪋꪱꪥ ꪶꪀꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪎ. 24 ꪩ ꪉ ꪣꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪝ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪚ ꪮꪙ ꪝ ꪀ ꪥ ꪉ ꪕꪱꪉ ꪼꪜ ꪹꪣꪉ ꪮ ꪤ ꪚ ꪵꪩ ꪫ ꪋ ꪄ ꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪎ. 25 ꪹꪋ ꪙ ꪽ ꪙꪱꪉ ꪎ ꪚ ꪶꪜ ꪩꪱ ꪼꪒ ꪹꪮꪱ ꪒ ꪱꪙ ꪶꪁꪣ ꪜꪱꪒ ꪜꪱꪥ ꪘ ꪉ ꪩ ꪀ ꪋꪱꪥ ꪹꪊ ꪱ ꪮꪮꪀ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪮꪱ ꪼꪜ ꪔ ꪒ ꪻꪎ ꪔ ꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪥ ꪮꪙ ꪫ ꪀ ꪵꪎ ꪙ ꪜꪱꪥ ꪘ ꪉ ꪙ ꪙꪱꪉ ꪊ ꪉ ꪹꪫ ꪱ ꪀ ꪚ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪝ ꪹꪜ ꪙ ꪚꪺ ꪙ ꪮꪉ ꪕꪱꪉ ꪹꪩꪒ. 26 ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪊ ꪉ ꪻꪬ ꪕ ꪱꪙ ꪑ ꪉ. 27 ꪹꪋ ꪒ ꪫ ꪀꪽ ꪙ ꪽ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪬꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪕ ꪒꪮꪙ ꪏꪱꪥ ꪚ ꪮꪙ ꪤ ꪱꪙ ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪊ ꪉ ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪝ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪕ ꪝ ꪹꪄ ꪒ ꪤ ꪹꪣ ꪝ ꪀꪽ ꪵꪩ ꪫ ꪁ ꪀꪮꪒ ꪊ ꪚ ꪀꪽ. 28 ꪫ ꪀ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪙ ꪽ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪼꪒ ꪶꪕ ꪻꪬ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪡ ꪉ ꪹꪕ ꪉ ꪶꪕ ꪫ ꪀ ꪩꪱꪀ ꪅꪱꪙ ꪮꪽ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪼꪒ ꪚꪮꪀ ꪹꪤ ꪒ ꪙ ꪽ. 29 ꪵꪩ ꪫ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪊ ꪉ ꪼꪜ ꪏ ꪣ ꪀ ꪚ ꪹꪖ ꪱ ꪵꪀ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪹꪮ ꪙ. 30 ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪼꪒ ꪶꪕ ꪫ ꪀ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪹꪕ ꪉ ꪹꪢ ꪒ ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪶ ꪏ ꪣ ꪡ ꪉ ꪵꪩ ꪫ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪫ ꪀ ꪩꪱꪀ ꪅꪱꪙ ꪔ ꪘ ꪱ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ. 31 ꪹꪜ ꪙ ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪹꪎꪱ ꪊ ꪉ ꪹꪋ ꪹꪣ ꪼꪒ ꪉ ꪙ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪣꪱ ꪬꪱ ꪹꪎꪱ ꪹꪕ ꪉ ꪭ ꪫ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪼꪒ ꪹꪬ ꪙ ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪄ ꪄ ꪙ ꪚꪱꪚ ꪣ ꪄ ꪻꪊ ꪵꪙꪫ ꪻꪒ ꪹꪎꪱ ꪊ ꪉ ꪝꪱ ꪀꪽ ꪶꪀ ꪣ ꪶꪩꪉ ꪼꪪ ꪹꪭꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ. ꪫꪱꪥ 5 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪀ ꪚ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪼꪪ ꪹꪭꪱ ꪜꪺ ꪮ ꪤ ꪚ 1 ꪔ ꪣꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪀ ꪚ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪼꪒ ꪹꪄ ꪱ ꪼꪪ ꪹꪭꪱ ꪜꪺ ꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪫ ꪱ ꪎ ꪜꪺ ꪡ ꪉ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪡꪽ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱꪹꪮ ꪙ ꪚꪮꪀ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪜ ꪮꪥ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪭꪱ ꪼꪜ ꪕ ꪒꪮꪙ ꪏꪱꪥ ꪚ ꪮꪙ ꪤ ꪱꪙ ꪹꪝ ꪹꪎꪱ ꪋ ꪼꪒ ꪀ ꪙ ꪩ ꪉ ꪹꪣ ꪉ ꪣ ꪺꪙ ꪖꪱꪥ ꪼꪪ ꪹꪭꪱ. 2 ꪜꪺ ꪹꪫ ꪱ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪻꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪵꪙꪫ ꪻꪒ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪡ ꪉ ꪵꪀ ꪉ ꪜ ꪮꪥ ꪵꪠꪙ ꪙ ꪼꪜ ꪹꪭꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪭ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪵꪩ ꪫ ꪁ ꪋ ꪹꪚ ꪱ ꪜ ꪮꪥ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪙ ꪼꪜ. 3 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪖꪱꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪶ ꪭ ꪚꪱ ꪩ ꪮꪮꪀ ꪣꪱ ꪻꪬ ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪹꪬ ꪙ ꪎ ꪕ ꪱꪙ ꪻꪬ ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪼꪜ ꪕ ꪒꪮꪙ ꪏꪱꪥ ꪚ ꪮꪙ ꪤ ꪱꪙ ꪹꪝ ꪋ ꪼꪒ ꪕ ꪫ ꪕꪱꪉ ꪎꪱꪣ ꪣ ꪵꪩ ꪫ ꪋ ꪼꪒ ꪹꪮꪱ ꪎ ꪒ ꪼꪪ ꪹꪏ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪄꪮꪉ ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪫ ꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪤ ꪒ ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪋ ꪻꪬ ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪫ ꪉ ꪭ ꪫ ꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪎ ꪀ ꪄ ꪱ ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪔꪱꪥ. 4 ꪜꪺ ꪹꪣꪉ ꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪫ ꪱ ꪫ ꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪎ ꪉ ꪝ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪊ ꪉ ꪵꪮ ꪻꪬ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪫꪱꪉ ꪫ ꪀ ꪼꪜ ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪼꪜ ꪹꪤ ꪒ ꪫ ꪀ ꪝ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪼꪅ. 5 ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪮ ꪏꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪘ ꪉ ꪹꪣꪉ ꪙ ꪁ ꪣ ꪩꪱꪥ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪕ ꪉ ꪎꪮꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪵꪮ ꪻꪬ ꪹꪎꪱ ꪫꪱꪉ ꪫ ꪀ ꪏ ꪙ ꪮ ꪱ? 6 ꪀꪺꪉ ꪣ ꪒ ꪫ ꪀꪽ ꪙ ꪽ ꪜꪺ ꪼꪒ ꪚꪮꪀ ꪠ ꪶꪀꪀ ꪒ ꪫ ꪀ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪫ ꪱ. 7 ꪵꪔ ꪙ ꪼꪜ ꪘ ꪱ ꪑꪱ ꪹꪮꪱ ꪹꪡꪉ

6 ꪻꪬ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪜ ꪽ ꪈ ꪮꪥ ꪻꪬ ꪹꪎꪱ ꪼꪜ ꪹꪮꪱ. 8 ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪜ ꪽ ꪈ ꪮꪥ ꪼꪒ ꪕ ꪹꪀ ꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪻꪬ ꪩ ꪒ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪝ ꪉ ꪹꪎꪱ ꪙ ꪋ ꪱꪙ ꪹꪎꪱ ꪊ ꪉ ꪝꪱ ꪀꪽ ꪣꪱ ꪵꪒ ꪎ ꪭꪮꪒ ꪹꪭꪱ ꪹꪝ ꪼꪜ ꪄ ꪱ ꪎ ꪒ ꪼꪪ ꪹꪭꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱꪹꪎꪱ. 9 ꪻꪬ ꪹꪎꪱ ꪹꪤ ꪒ ꪫ ꪀ ꪘ ꪒ ꪹꪏ ꪹꪀ ꪱ ꪹꪝ ꪹꪚ ꪱ ꪻꪬ ꪹꪎꪱ ꪣ ꪹꪋ ꪚ ꪱꪉ ꪡ ꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪶ ꪵꪚ ꪫ ꪝꪱꪉ. 10 ꪵꪩ ꪫ ꪠ ꪒ ꪫ ꪀ ꪁ ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪹꪫ ꪱ ꪀ ꪚ ꪮ ꪏꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪫ ꪱ ꪼꪅ ꪼꪜ ꪘ ꪱ ꪜꪺ ꪚꪮꪀ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪮꪱ ꪹꪡꪉ ꪻꪬ ꪎ ꪵꪩ ꪫ. 11 ꪜꪺ ꪚꪮꪀ ꪻꪬ ꪎ ꪼꪜ ꪎ ꪱꪫ ꪹꪮꪱ ꪵꪩ ꪫ ꪜ ꪽ ꪈ ꪮꪥ ꪻꪬ ꪼꪒ ꪹꪏꪉ ꪹꪀ ꪱ. 12 ꪹꪜ ꪙ ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪊ ꪉ ꪵꪚ ꪉ ꪀꪽ ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪎ ꪱꪫ ꪹꪡꪉ ꪕ ꪺ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪮ ꪤ ꪚ. 13 ꪝ ꪉ ꪠ ꪒ ꪫ ꪀ ꪁ ꪶꪄ ꪣ ꪹꪎꪱ ꪜ ꪽ ꪈ ꪮꪥ ꪒꪮꪣ ꪣ ꪻꪬ ꪼꪒ ꪕ ꪹꪀ ꪱ ꪹꪏꪉ ꪹꪎꪱ ꪼꪒ ꪹꪡꪉ. 14 ꪠ ꪒ ꪫ ꪀ ꪹꪜ ꪙ ꪶ ꪮ ꪤ ꪚ ꪀ ꪚ ꪠ ꪒ ꪫ ꪀ ꪹꪜ ꪙ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪼꪒ ꪹꪫ ꪱ ꪫ ꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪎ ꪉ ꪊ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪼꪒ ꪈ ꪮꪥꪹꪏꪉ ꪹꪀ ꪱ. 15 ꪩ ꪉ ꪣꪱ ꪝ ꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪠ ꪒ ꪫ ꪀ ꪙ ꪽ ꪝꪱ ꪀꪽ ꪹꪄ ꪱ ꪼꪜ ꪬꪱ ꪜꪺ ꪶꪊ ꪣ ꪶꪄ ꪻꪎ ꪫ ꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪵꪙꪫ ꪻꪒ ꪜꪺ ꪊ ꪉ ꪹꪤ ꪒ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪻꪬ ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ. 16 ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪹꪚ ꪱ ꪼꪒ ꪹꪡꪉ ꪬꪱꪀ ꪑ ꪉ ꪻꪬ ꪜ ꪽ ꪈ ꪮꪥ ꪼꪒ ꪹꪏꪉ ꪹꪀ ꪱ ꪑ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪵꪩ ꪫ ꪕ ꪙ ꪽ ꪹꪎꪱ ꪑ ꪉ ꪕ ꪚ ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪻꪢ ꪵꪣ ꪙ ꪶ ꪜꪺ ꪹꪤ ꪒ ꪠ ꪒ. 17 ꪜꪺ ꪹꪫ ꪱ ꪫ ꪱ ꪝ ꪉ ꪎ ꪙ ꪄ ꪋ ꪱꪙ ꪤ ꪱꪙ ꪫ ꪀ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪝ ꪉ ꪎ ꪊ ꪉ ꪎ ꪵꪠꪚ ꪼꪜ ꪹꪮꪱ ꪎ ꪒ ꪄ ꪱ ꪼꪪ ꪹꪏ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ. 18 ꪼꪅ ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪎ ꪼꪜ ꪹꪤ ꪒ ꪫ ꪀ ꪵꪩ ꪫ ꪁ ꪋ ꪹꪚ ꪱ ꪼꪒ ꪤꪱꪥ ꪹꪡꪉ ꪻꪬ ꪵꪩ ꪫ ꪬꪱꪀ ꪻꪬ ꪜ ꪽ ꪈ ꪮꪥ ꪼꪒ ꪕ ꪹꪀ ꪱ. 19 ꪝ ꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪠ ꪒ ꪫ ꪀ ꪙ ꪽ ꪭ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪖ ꪶꪄ ꪣ ꪙꪱꪚ ꪻꪬ ꪜ ꪽ ꪈ ꪮꪥ ꪼꪒ ꪹꪏꪉ ꪹꪀ ꪱ ꪹꪎꪱ ꪁ ꪶꪄ ꪻꪊ ꪩꪱꪥ. 20 ꪹꪣ ꪹꪎꪱ ꪮꪮꪀ ꪹꪭꪙ ꪜꪺ ꪣꪱ ꪹꪎꪱ ꪹꪬ ꪙ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪤ ꪙ ꪖ ꪱ ꪹꪎꪱ ꪤ. 21 ꪝ ꪉ ꪹꪎꪱ ꪊ ꪉ ꪹꪫ ꪱ ꪀ ꪚ ꪹꪕ ꪉ ꪎꪮꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪭ ꪹꪬ ꪙ ꪝ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪤ ꪒ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪋ ꪻꪎ ꪶꪕ ꪥ ꪝ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪝ ꪝ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪠ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪜꪺ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪫ ꪀꪫꪱꪙ ꪋ ꪉ ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪝ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪤ ꪒ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪁ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪏꪉ ꪹꪮꪱ ꪒꪱꪚ ꪻꪬ ꪹꪎꪱ ꪄ ꪱ ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ. ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪖꪱꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪄ ꪎ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ 22 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪁ ꪁ ꪙ ꪼꪜ ꪖꪱꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪄ ꪎ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪫ ꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪮ ꪙ ꪒ ꪼꪝ ꪹꪣꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪜꪺ ꪔꪱꪉ ꪘ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪵꪩ ꪫ ꪋ ꪮꪥ ꪎ ꪉ ꪹꪎꪱ. ꪫꪱꪥ 6 ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪵꪄꪀ ꪬꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪻꪢ ꪋ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪵꪙꪫ ꪻꪒ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪉ ꪵꪀ ꪉ ꪹꪜ ꪙ ꪵꪙꪫ ꪻꪒ ꪊ ꪉ ꪶꪎ ꪉ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪣꪱ ꪙ. 23 ꪵꪔ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪹꪄ ꪱ ꪼꪜ ꪼꪪ ꪼꪝ ꪹꪣꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪁ ꪖ ꪀ ꪶꪄ ꪣ ꪙꪱꪚ ꪩꪱꪥ ꪹꪏ ꪻꪢ ꪬꪱꪀ ꪁ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪬ ꪙ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ 1 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪼꪅ ꪹꪊ ꪱ ꪋ ꪼꪒ ꪹꪬ ꪙ ꪫ ꪀ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪹꪤ ꪒ ꪀ ꪚ ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪶꪄꪣ ꪙꪱꪚ ꪜꪺ ꪜ ꪮꪥ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪎ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪚ ꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪋ ꪻꪬ ꪜ ꪮꪥ ꪼꪜ ꪒ ꪬꪱꪀ ꪋ ꪻꪬ ꪎ ꪚ ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪎ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪎꪱ. 2 ꪹꪊ ꪱ ꪜꪺ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪹꪫ ꪱ ꪀ ꪚ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ. 3 ꪹꪭꪱ ꪋ ꪮꪮꪀ ꪣꪱ ꪻꪬ ꪮ ꪚ ꪩꪱ ꪭꪱꪣ ꪯ ꪏꪱꪀ ꪀ ꪚ ꪤꪱ ꪶꪅꪚ ꪹꪬ ꪙ ꪻꪙ ꪋ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪠ ꪣ ꪵꪠꪚ ꪵꪭꪉ ꪵꪄꪉ ꪀ ꪱ ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪼꪒ ꪀ ꪱꪫ ꪭꪮꪒ ꪹꪊ ꪱ ꪣ ꪹꪭꪱ ꪻꪬ ꪹꪎꪱ ꪭ ꪋ ꪹꪭꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ. 4 ꪹꪭꪱ ꪑ ꪉ ꪼꪒ ꪊ ꪱꪫ ꪵꪭ ꪙ ꪀ ꪚ ꪹꪎꪱ ꪫ ꪱ ꪋ ꪹꪮꪱ ꪹꪣꪉ ꪀꪱ ꪙꪱ ꪮꪱꪙ ꪻꪬ ꪹꪎꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪒ ꪙ ꪵꪒꪙ ꪹꪎꪱ ꪤ ꪹꪣ ꪹꪋ ꪹꪎꪱ ꪑ ꪉ ꪹꪜ ꪙ ꪶ ꪔ ꪱꪉ ꪘ ꪱ ꪚ ꪱ ꪔ ꪱꪉ ꪵꪒꪙ. 5 ꪣꪱ ꪼꪅ ꪹꪭꪱ ꪼꪒ ꪉ ꪙ ꪹꪎꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪠ ꪋ ꪶ ꪮ ꪤ ꪚ ꪶꪄꪣ ꪙꪱꪚ

7 ꪙ ꪽ ꪶꪊ ꪣ ꪋ ꪱꪉ ꪹꪭꪱ ꪒ ꪈ ꪭꪮꪒ ꪁꪫꪱꪣ ꪊ ꪱꪫ ꪵꪭ ꪙ. 6 ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪻꪬ ꪚꪮꪀ ꪝ ꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪠ ꪋ ꪋ ꪮꪥ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪮꪮꪀ ꪄ ꪮꪥ ꪎ ꪶ ꪤ ꪚ ꪠ ꪶꪄꪣ ꪙꪱꪚ ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪶ ꪕ ꪕꪱ ꪉ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪎ ꪵꪠꪚ ꪵꪭꪉ ꪵꪄꪉ ꪀ ꪱ ꪻꪎ ꪶꪕ ꪥ ꪹꪎꪱ ꪘ ꪀ ꪘꪱ. 7 ꪹꪭꪱ ꪋ ꪹꪮꪱ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪭꪱ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪋ ꪭ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪠ ꪋ ꪮꪥ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪻꪬ ꪮꪮꪀ ꪄ ꪮꪥ ꪎ ꪝ ꪉ ꪶ ꪮ ꪤ ꪚ ꪠ ꪶꪄꪣ ꪙꪱꪚ ꪻꪬ ꪹꪤ ꪒ ꪫ ꪀ ꪘ ꪀ. 8 ꪹꪭꪱ ꪋ ꪝꪱ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪄ ꪱ ꪒ ꪙ ꪵꪒꪙ ꪮꪽ ꪹꪭꪱ ꪼꪒ ꪊ ꪱꪫ ꪵꪭ ꪙ ꪙ ꪽ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪤ ꪱꪫ ꪻꪬ ꪮ ꪚ ꪩꪱ ꪭꪱꪣ ꪯ ꪏꪱꪀ ꪵꪀ ꪉ ꪤꪱ ꪶꪅꪚ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪤ ꪱꪫ ꪒ ꪙ ꪵꪒꪙ ꪻꪬ ꪹꪜ ꪙ ꪄꪮꪉ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ. 9 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪁ ꪼꪒ ꪹꪮꪱ ꪼꪜ ꪚꪮꪀ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪹꪎꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪋ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪮ ꪮꪙ ꪵꪭꪉ ꪹꪚ ꪘ ꪱꪥ ꪹꪝ ꪖ ꪀ ꪶꪄꪣ ꪙꪱꪚ ꪻꪬ ꪹꪤ ꪒ ꪫ ꪀ ꪘ ꪀ. 10 ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪹꪫ ꪱ ꪀ ꪚ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ. 11 ꪻꪬ ꪼꪜ ꪚꪮꪀ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪜꪺ ꪹꪣꪉ ꪮ ꪤ ꪚ ꪜ ꪮꪥ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪎꪱ. 12 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪖꪱꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪔꪮꪚ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪫ ꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪵꪔ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪑ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪡ ꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪹꪚ ꪱ ꪤ ꪮꪥ ꪜꪱꪀ ꪹꪫ ꪱ. 13 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪠꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪫ ꪱ ꪼꪜ ꪚꪮꪀ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪀ ꪚ ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪻꪬ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪎꪮꪉ ꪝꪱ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪋ ꪎꪱꪥ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪀ ꪚ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪹꪚ ꪱ ꪵꪀ ꪁꪫꪱꪣ 26 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪀ ꪚ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪙ ꪒ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪝꪱ ꪝ ꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪹꪚ ꪱ ꪫ ꪱ ꪊ ꪣ ꪢ ꪻꪒ ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪮ ꪤ ꪚ. 27 ꪵꪣ ꪙ ꪎꪮꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪙ ꪼꪒ ꪚꪮꪀ ꪜꪺ ꪮ ꪤ ꪚ ꪜ ꪮꪥ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪻꪬ ꪹꪜ ꪙ ꪶ ꪕ ꪕꪱꪉ. 28 ꪹꪣ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪫ ꪱ ꪀ ꪚ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪤ ꪹꪣꪉ ꪮ ꪤ ꪚ ꪙ ꪽ. 29 ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪻꪬ ꪚꪮꪀ ꪜꪺ ꪹꪣꪉ ꪮ ꪤ ꪚ ꪭꪮꪒ ꪫ ꪀ ꪹꪭꪱ ꪚꪮꪀ ꪹꪊ ꪱ ꪙ ꪽ. 30 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪖꪱꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪔꪮꪚ ꪫ ꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪁ ꪭ ꪵꪩ ꪫ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪹꪚ ꪱ ꪤ ꪮꪥ ꪜꪱꪀ ꪹꪫ ꪱ ꪋ ꪻꪬ ꪜꪺ ꪡ ꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪵꪙꪫ ꪻꪒ. ꪫꪱꪥ 7 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ 1 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪫ ꪱ ꪀ ꪚ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪏꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪔ ꪘ ꪱ ꪜꪺ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪝ ꪋꪱꪥ ꪹꪊ ꪱꪋ ꪹꪫ ꪱ ꪀ ꪚ ꪜꪺ ꪹꪏꪉ ꪠ ꪜ ꪱꪫ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ. 2 ꪻꪬ ꪚꪮꪀ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪋ ꪫ ꪀ ꪮꪽ ꪹꪭꪱ ꪚꪮꪀ ꪹꪊ ꪱ ꪙ ꪽ ꪵꪩ ꪫ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪋ ꪹꪜ ꪙ ꪠ ꪚꪮꪀ ꪜꪺ ꪻꪬ ꪜ ꪮꪥ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪎ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪄꪮꪉ ꪕ ꪱꪙ. 3 ꪬꪱꪀ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪜꪺ ꪻꪊ ꪵꪄꪉ ꪀ ꪚ ꪹꪚ ꪱ ꪡ ꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪹꪤ ꪒ ꪫ ꪀ ꪩꪱꪀ ꪅꪱꪙ ꪵꪙꪫ ꪤꪱ ꪙ ꪩꪱꪥ ꪵꪙꪫ ꪘ ꪉ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. 4 ꪩ ꪙ ꪩ ꪉ ꪙ ꪙ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪻꪎ ꪶꪕ ꪥ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪘ ꪀ ꪘꪱ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪝꪱ ꪋ ꪊ ꪣ ꪢ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. 5 ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪋ ꪭ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪁ ꪹꪣ ꪹꪋ ꪹꪭꪱ ꪎ ꪵꪠꪚ ꪵꪭꪉ ꪵꪄꪉ ꪀ ꪱ ꪔ ꪶꪏꪙ ꪀ ꪚ ꪹꪎꪱ ꪀ ꪚ ꪝꪱ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪎ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. 6 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪁ ꪹꪤ ꪒ ꪕ ꪮꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪋ ꪵꪙꪫ. 7 ꪹꪣ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪎꪮꪉ ꪹꪄ ꪱ ꪼꪜ ꪖꪱꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪔ ꪜꪺ ꪙ ꪽ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪔ ꪺꪥ 80 ꪜ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪼꪒ 83 ꪜ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪎ ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ ꪹꪤ ꪒ ꪫ ꪀ ꪩꪱꪀ ꪅꪱꪙ. 8 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪫ ꪱ. 9 ꪫ ꪱ ꪜꪺ ꪚꪮꪀ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪻꪬ ꪹꪤ ꪒ ꪫ ꪀ ꪩꪱꪀ ꪅꪱꪙ ꪻꪬ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪖ ꪣ ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ ꪙ ꪽ ꪶꪩꪉ ꪔ ꪘ ꪱ ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪵꪩ ꪫ ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ ꪙ ꪽ ꪋ ꪜ ꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪉ. 10 ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪎꪮꪉ ꪊ ꪉ ꪹꪄ ꪱ ꪼꪜ ꪬꪱ ꪜꪺ ꪵꪩ ꪫ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒꪹꪏꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪋ ꪵꪙꪫ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪼꪒ ꪖ ꪣ ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ ꪶꪩꪉ ꪒ ꪙ

8 ꪔ ꪘ ꪱ ꪕ ꪱꪫ ꪀꪫꪱꪙ ꪮꪱꪙ ꪑ ꪱ ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ ꪙ ꪽ ꪤ ꪙ ꪜ ꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪉ. 11 ꪹꪋ ꪙ ꪽ ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪼꪒ ꪵꪄꪀ ꪝ ꪉ ꪼꪏ ꪪꪽ ꪹꪊꪉ ꪀ ꪚ ꪝ ꪉ ꪶ ꪭ ꪶꪣꪒ ꪶꪣꪙ ꪣꪱ ꪬꪱ ꪵꪩ ꪫ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪫ ꪀ ꪩꪱꪀ ꪅꪱꪙ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪽ ꪼꪒ ꪵꪜꪀ ꪀꪽ. 12 ꪝ ꪉ ꪹꪎꪱ ꪼꪒ ꪖ ꪣ ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ ꪶꪩꪉ ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ ꪙ ꪽ ꪁ ꪜ ꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪉ ꪹꪏꪉ ꪒ ꪫ ꪀꪽ ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪼꪒ ꪀ ꪙ ꪉ ꪹꪎꪱ ꪹꪢ ꪒ. 13 ꪔꪱ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪽ ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪁ ꪻꪊ ꪵꪄꪉ ꪤ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪋ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪹꪏꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪫ ꪱ ꪼꪫ. ꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪩꪒ 14 ꪩ ꪉ ꪣꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪑ ꪉ ꪻꪊ ꪵꪄꪉ ꪤ ꪹꪚ ꪱ ꪜ ꪮꪥ ꪻꪬ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪼꪜ. 15 ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪻꪬ ꪹꪊ ꪱ ꪼꪜ ꪬꪱ ꪜꪺ ꪑꪱꪣ ꪔ ꪙ ꪹꪋ ꪱ ꪹꪋ ꪜꪺ ꪋ ꪼꪜ ꪬꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪙ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊ ꪉ ꪤ ꪙ ꪖ ꪱ ꪤ ꪵꪁꪣ ꪔꪱ ꪠ ꪉ ꪻꪬ ꪹꪮꪱ ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪉ ꪙ ꪽ ꪼꪜ ꪕ ꪮꪥ. 16 ꪵꪩ ꪫ ꪻꪬ ꪹꪫ ꪱ ꪀ ꪚ ꪜꪺ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪀ ꪱ ꪶ ꪭ ꪚꪱ ꪩ ꪼꪒ ꪻꪋ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪣꪱ ꪖꪱꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪝ ꪻꪬ ꪜꪺ ꪜ ꪮꪥ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪼꪜ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪹꪎꪱ ꪋ ꪼꪒ ꪖꪱꪥ ꪼꪪ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪘ ꪉ ꪒꪮꪙ ꪏꪱꪥ ꪚ ꪮꪙ ꪤ ꪱꪙ ꪕ ꪽ ꪼꪅ ꪜꪺ ꪁ ꪑ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪜ ꪮꪥ ꪕ ꪮꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ. 17 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪫ ꪱ ꪜꪺ ꪋ ꪭ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪥ ꪮꪙ ꪫ ꪀ ꪹꪤ ꪒ ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪻꪬ ꪜꪺ ꪹꪚ ꪉ ꪹꪙ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪋ ꪹꪮꪱ ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ ꪕ ꪚ ꪵꪣ ꪙ ꪙ ꪙ ꪙ ꪻꪬ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪩꪒ. 18 ꪜꪱ ꪋ ꪔꪱꪥ ꪹꪢ ꪒ ꪙ ꪋ ꪹꪙ ꪱ ꪢ ꪙ ꪵꪩ ꪫ ꪝ ꪉ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪋ ꪹꪚ ꪱ ꪀ ꪙ ꪙ ꪼꪒ. 19 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪹꪮꪱ ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ ꪋ ꪻꪎ ꪋ ꪬ ꪺꪥ ꪭ ꪮꪉ ꪘꪮꪉ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪮ ꪱꪉ ꪙ ꪘ ꪉ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪮ ꪱꪉ ꪵꪮ ꪉ ꪮꪽ ꪻꪒ ꪁ ꪋ ꪣ ꪹꪩꪒ. ꪹꪝ ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪙ ꪙ ꪽ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪩꪒ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪩꪒ ꪁ ꪋ ꪕ ꪺ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪢ ꪼꪬ ꪹꪮꪱ ꪒ ꪙ ꪹꪤ ꪒ 20 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪵꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪁ ꪹꪤ ꪒ ꪕ ꪮꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪹꪮꪱ ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ ꪕ ꪚ ꪵꪣ ꪙ ꪙ ꪙ ꪔ ꪘ ꪱ ꪜꪺ ꪕ ꪱꪫ ꪀꪫꪱꪙ ꪮꪱꪙ ꪑ ꪱ ꪵꪩ ꪫ ꪙ ꪋ ꪚ ꪮꪙ ꪋ ꪕ ꪁ ꪼꪒ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪩꪒ ꪹꪢ ꪒ. 21 ꪜꪱ ꪔꪱꪥ ꪹꪢ ꪒ ꪵꪣ ꪙ ꪙ ꪙ ꪁ ꪢ ꪙ ꪼꪒ ꪵꪜꪀ ꪀꪽ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪀ ꪙ ꪙ ꪹꪚ ꪱ ꪼꪒ ꪹꪝ ꪣ ꪹꪩꪒ ꪕ ꪺ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. 22 ꪢ ꪶꪣꪙ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪁ ꪹꪤ ꪒ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪽ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪏꪉ ꪜꪺ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪊ ꪉ ꪻꪊꪵꪀ ꪉꪱꪙ ꪤ ꪫ ꪀ ꪙ ꪽ ꪁ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪏꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪹꪫ ꪱ ꪹꪢ ꪒ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪜꪺ ꪊ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪡ ꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪎꪮꪉ. 23 ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪁ ꪙ ꪹꪣ ꪬ ꪶꪭꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪼꪒ ꪹꪮꪱ ꪻꪊ ꪻꪎ ꪝ ꪉ ꪫ ꪀ ꪹꪜ ꪙ ꪄ ꪙ ꪙ ꪽ. 24 ꪝ ꪉ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪮꪱ ꪀꪽ ꪄ ꪒ ꪄ ꪣ ꪤ ꪉ ꪵꪁꪣ ꪵꪣ ꪙ ꪙ ꪙ ꪹꪝ ꪹꪎꪱ ꪀ ꪙ ꪙ ꪙ ꪽ ꪹꪚ ꪱ ꪼꪒ. 25 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪵꪣ ꪙ ꪙ ꪙ ꪙ ꪽ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪩꪒ ꪼꪒ ꪹꪊ ꪒ ꪣ ꪵꪩ ꪫ. ꪫꪱꪥ 8 ꪝ ꪉ ꪶꪔ ꪶꪀꪚ 1 ꪵꪩ ꪫ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪫ ꪱ ꪀ ꪚ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪼꪜ ꪚꪮꪀ ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪫ ꪱ ꪜ ꪮ ꪥ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪭꪱ ꪼꪜ ꪼꪪ ꪹꪭꪱ. 2 ꪫ ꪱ ꪜꪺ ꪹꪚ ꪱ ꪶꪑꪣ ꪜ ꪮꪥ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪋ ꪻꪬ ꪠ ꪉ ꪶꪀꪚ ꪄ ꪙ ꪣꪱ ꪩꪱꪣ ꪼꪜ ꪕ ꪺ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ. 3 ꪶꪀꪚ ꪋ ꪤ ꪹꪔ ꪣ ꪵꪣ ꪙ ꪙ ꪙ ꪙ ꪽ ꪋ ꪄ ꪙ ꪣꪱ ꪤ ꪬ ꪶꪭꪉ ꪬ ꪮꪉ ꪙꪮꪙ ꪹꪎ ꪙꪮꪙ ꪵꪀ ꪉ ꪹꪭꪙ ꪤ ꪱꪫ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪔ ꪱ ꪶꪮꪚ ꪹꪄ ꪱ ꪵꪚ ꪉ, ꪭꪱꪉ ꪙꪺꪒ ꪵꪜ ꪉ. 4 ꪶꪔ ꪶꪀꪚ ꪙ ꪽ ꪋ ꪒ ꪒ ꪄ ꪙ ꪹꪕ ꪉꪶꪔ ꪁ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪀ ꪱ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪫ ꪀꪫꪱꪙ ꪮꪱꪙ ꪑ ꪱ. 5 ꪵꪩ ꪫ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪻꪬ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪹꪮꪱ ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ ꪋ ꪻꪎ ꪵꪣ ꪙ ꪙ ꪙ ꪬ ꪺꪥ ꪭ ꪮꪉ ꪘꪮꪉ ꪙ ꪹꪝ ꪻꪬ ꪶꪔ ꪶꪀꪚ ꪄ ꪙ ꪣꪱ ꪹꪔ ꪣ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. 6 ꪵꪩ ꪫ ꪠ ꪉ ꪶꪀꪚ ꪁ ꪄ ꪙ ꪣꪱ ꪕ ꪺ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. 7 ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪁ ꪼꪒ ꪹꪮꪱ ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ ꪋ ꪼꪜ ꪕꪱꪉ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪝ ꪉ ꪣ ꪶꪣꪙ ꪁ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪠ ꪉ ꪶꪀꪚ ꪄ ꪙ ꪣꪱ ꪼꪒ ꪵꪜꪀ ꪀꪽ. 8 ꪩ ꪙ ꪣꪱ ꪜꪺ ꪼꪒ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪹꪄ ꪱ ꪣꪱ ꪬꪱ ꪚꪮꪀ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪀ ꪱꪫ ꪼꪪ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ

9 ꪻꪬ ꪠ ꪉ ꪶꪀꪚ ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪹꪭꪱ ꪵꪀ ꪉ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪭꪱ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪜ ꪮꪥ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪼꪜ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪮꪱ ꪎ ꪒ ꪼꪜ ꪼꪪ ꪹꪏ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ. 9 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪔꪮꪚ ꪜꪺ ꪫ ꪱ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪶꪎꪣ ꪻꪊ ꪋ ꪀ ꪱꪫ ꪼꪪ ꪻꪬ ꪕ ꪱꪙ ꪎ ꪕ ꪱꪙ ꪚꪮꪀ ꪹꪣ ꪹꪋ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪀ ꪱꪫ ꪼꪪ ꪻꪬ ꪕ ꪱꪙ ꪻꪬ ꪕ ꪱꪫ ꪀꪫꪱꪙ ꪮꪱꪙ ꪑ ꪱ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪣꪉ ꪜꪺ ꪵꪩ ꪫ ꪶꪀꪚ ꪁ ꪋ ꪝꪱꪥ ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪋ ꪣ ꪘ ꪉ ꪵꪣ ꪙ ꪙ ꪙ ꪕ ꪙ ꪽ. 10 ꪜꪺ ꪚꪮꪀ ꪀ ꪱꪫ ꪼꪪ ꪻꪬ ꪹꪭꪱ ꪣ ꪜ ꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪔꪮꪚ ꪫ ꪱ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪋ ꪹꪤ ꪒ ꪕ ꪮꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪜꪺ ꪚꪮꪀ ꪵꪩ ꪫ ꪕ ꪱꪙ ꪋ ꪭ ꪫ ꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪣ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪻꪒ ꪵꪜꪀ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪏ ꪣ ꪠ ꪄ ꪮꪥ. 11 ꪠ ꪉ ꪶꪀꪚ ꪋ ꪝꪱꪥ ꪼꪜ ꪎ ꪕ ꪱꪙ ꪝꪱꪥ ꪎ ꪬ ꪶꪭꪉ ꪝꪱꪥ ꪎ ꪕ ꪱꪫ ꪀꪫꪱꪙ ꪮꪱꪙ ꪑ ꪱ ꪵꪀ ꪉ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪕ ꪱꪙ ꪋ ꪣ ꪤ ꪘ ꪉ ꪵꪣ ꪙ ꪙ ꪙ ꪕ ꪙ ꪽ. 12 ꪵꪩ ꪫ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪎꪮꪉ ꪁ ꪀ ꪱꪫ ꪩꪱ ꪜꪺ ꪹꪣ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪼꪒ ꪀ ꪱꪫ ꪼꪪ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪫ ꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪻꪬ ꪠ ꪉ ꪶꪀꪚ ꪹꪤ ꪒ ꪭ ꪱꪥ ꪻꪬ ꪜꪺ. 13 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪁ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪕ ꪮꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪀ ꪱꪫ ꪼꪪ ꪠ ꪉ ꪶꪀꪚ ꪤ ꪒꪮꪣ ꪹꪭꪙ ꪒꪮꪣ ꪀꪱꪉ ꪄꪺꪉ ꪵꪀ ꪉ ꪒꪮꪣ ꪶꪕꪉ ꪙꪱ ꪔꪱꪥ ꪹꪢ ꪒ. 14 ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪀ ꪚ ꪠ ꪉꪶꪀꪚ ꪔꪱꪥ ꪙ ꪽ ꪹꪤ ꪒ ꪹꪜ ꪙ ꪀꪮꪉ ꪻꪐ - ꪕ ꪺ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪙ ꪹꪙꪱ. 15 ꪹꪣ ꪜꪺ ꪹꪬ ꪙ ꪝ ꪉ ꪶꪀꪚ ꪙ ꪽ ꪔꪱꪥ ꪹꪢ ꪒ ꪵꪩ ꪫ ꪜꪺ ꪁ ꪑ ꪉ ꪻꪊ ꪵꪀ ꪉꪱꪙ ꪹꪏꪉ ꪹꪀ ꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪶꪑꪣ ꪜ ꪮꪥ ꪵꪀ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪶꪑꪣ ꪡ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪎꪮꪉ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪏꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪫ ꪱꪼꪫ. ꪝ ꪉ ꪶꪔ ꪭ ꪙ 16 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪹꪮꪱ ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ ꪕ ꪚ ꪒ ꪙ ꪄ ꪙ ꪒ ꪙ ꪋ ꪹꪜ ꪙ ꪶꪔ ꪭ ꪙ ꪕ ꪺ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. 17 ꪕ ꪱꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪎꪮꪉ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪕ ꪮꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪼꪒ ꪹꪮꪱ ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ ꪕ ꪚ ꪒ ꪙ ꪄ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪹꪢ ꪒ ꪘ ꪉ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪤ ꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪶꪔ ꪭ ꪙ ꪵꪀ ꪉ ꪑ ꪉ ꪔꪮꪣ ꪶ ꪵꪀ ꪉ ꪎ ꪒ. 18 ꪝ ꪉ ꪢ ꪶꪣꪒ ꪶꪣꪙ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪶꪣꪙ ꪎ ꪚ ꪶꪔ ꪭ ꪙ ꪵꪀ ꪉ ꪑ ꪉ ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪹꪤ ꪒ ꪹꪚ ꪱ ꪼꪒ ꪭ ꪙ ꪑ ꪉ ꪊ ꪉ ꪔꪮꪣ ꪤ ꪋ ꪚ ꪮꪙ. 19 ꪝ ꪉ ꪢ ꪶꪣꪙ ꪊ ꪉ ꪼꪜ ꪖꪱꪥ ꪎ ꪜꪺ ꪫ ꪱ ꪝ ꪉ ꪫ ꪀ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪜꪺ ꪡ ꪱ ꪹꪤ ꪒ ꪵꪕ ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪜꪺ ꪑ ꪉ ꪻꪊ ꪵꪄꪉ ꪉꪱꪙ ꪹꪏꪉ ꪹꪀ ꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪡ ꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪎꪮꪉ ꪹꪏꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪀ ꪱꪫ ꪼꪫ. ꪝ ꪉ ꪶꪔ ꪹꪩꪀ 20 ꪹ ꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪣ ꪜ ꪀ ꪹꪋ ꪱ ꪻꪬ ꪼꪜ ꪬꪱ ꪜꪺ ꪹꪣ ꪹꪋ ꪕ ꪱꪙ ꪼꪜ ꪹꪁ ꪵꪣ ꪙ ꪙ ꪙ ꪻꪬ ꪚꪮꪀ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪻꪬ ꪜ ꪮꪥ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪼꪜ ꪼꪪ ꪹꪭꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ. 21 ꪫ ꪱ ꪬꪱꪀ ꪹꪚ ꪱ ꪜ ꪮꪥ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪋ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪠ ꪉ ꪹꪩꪀ ꪣꪱ ꪔꪮꪣ ꪣ ꪁ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪔꪮꪣ ꪕ ꪱꪫ ꪀꪫꪱꪙ ꪮꪱꪙ ꪑ ꪱ ꪵꪀ ꪉ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪔꪮꪣ ꪬ ꪶꪭꪉ ꪔꪮꪣ ꪹꪭꪙ ꪤ ꪱ ꪄꪮꪉ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪔꪱꪣ ꪘ ꪱ ꪒ ꪙ ꪁ ꪋ ꪹꪔ ꪣ ꪕ ꪠ ꪉ ꪹꪩꪀ. 22 ꪣ ꪙ ꪽ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪋ ꪹꪚ ꪱ ꪣ ꪶꪔ ꪹꪩꪀ ꪤ ꪘ ꪉ ꪹꪣꪉ ꪶꪀ ꪹꪏ ꪙ ꪚ ꪮꪙ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪣꪉ ꪮ ꪏꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪤ ꪹꪝ ꪻꪬ ꪜꪺ ꪭ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪫ ꪀ ꪙ ꪽ ꪤ ꪘ ꪉ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪙ. 23 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪋ ꪵꪚ ꪉ ꪵꪒꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪀ ꪚ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪫ ꪀ ꪙ ꪋ ꪹꪜ ꪙ ꪄ ꪙ ꪣ ꪜ ꪀ. 24 ꪵꪩ ꪫ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪽ ꪼꪒ ꪶꪎ ꪉ ꪝ ꪉ ꪶꪔ ꪹꪩꪀ ꪣꪱ ꪩꪱꪥ - ꪹꪄ ꪱ ꪬ ꪶꪭꪉ ꪜꪺ ꪹꪭꪙ ꪤ ꪱꪫ ꪝ ꪉ ꪕ ꪱꪫ ꪀꪫꪱꪙ ꪮꪱꪙ ꪑ ꪱ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪊ ꪉ ꪊꪺꪚ ꪶꪄ ꪚꪱꪚ ꪣ ꪩꪱꪥ. 25 ꪩ ꪉ ꪣꪱ ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪼꪒ ꪚꪮꪀ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪵꪀ ꪉ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪣꪱ ꪬꪱ ꪼꪒ ꪚꪮꪀ ꪹꪎꪱ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪝꪱ ꪀꪽ ꪹꪮꪱ ꪎ ꪒ ꪼꪜ ꪼꪪ ꪹꪏ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪤ ꪘ ꪉ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪣꪉ ꪙ. 26 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪔꪮꪚ ꪫ ꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪼꪒ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪹꪮꪱ ꪎ ꪒ ꪼꪪ ꪹꪏ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪄꪮꪉ ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪹꪝ ꪵꪮ ꪻꪬ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪹꪬ ꪙ ꪵꪙꪫ ꪹꪎꪱ ꪫ ꪱ ꪫ ꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪎꪱ ꪁ ꪋ ꪹꪮꪱ ꪀ ꪮꪙ ꪒ ꪱꪙ ꪬ ꪙ ꪹꪩꪫ ꪻꪎ ꪏ ꪣ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪔꪱꪥ. 27 ꪏ ꪣ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪋ ꪕ ꪫ ꪕꪱꪉ ꪎꪱꪣ ꪣ ꪹꪄ ꪱ ꪼꪜ ꪒꪮꪙ ꪏꪱꪥ ꪚ ꪮꪙ ꪤ ꪱꪙ ꪊ ꪉ ꪋ ꪹꪮꪱ ꪎ ꪒ ꪼꪪ ꪹꪏ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ

10 ꪏ ꪣ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪼꪒ ꪎ ꪉ ꪼꪫ. 28 ꪜꪺ ꪚꪮꪀ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪜ ꪮꪥ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪼꪜ ꪕ ꪒꪮꪙ ꪏꪱꪥ ꪚ ꪮꪙ ꪤ ꪱꪙ ꪹꪮꪱ ꪎ ꪒ ꪼꪜ ꪼꪪ ꪹꪏ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪫ ꪱ ꪬꪱꪀ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪼꪜ ꪩ ꪀ ꪬ ꪱꪉ ꪩꪱꪥ ꪊ ꪉ ꪀ ꪱꪫ ꪼꪪ ꪻꪬ ꪹꪭꪱ. 29 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪔꪮꪚ ꪫ ꪱ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪁ ꪙ ꪹꪣ ꪵꪩ ꪫ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪋ ꪀ ꪱꪫ ꪼꪪ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪎ ꪎ ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪶꪔ ꪹꪩꪀ ꪝꪱꪥ ꪎ ꪕ ꪱꪙ ꪝꪱꪥ ꪎ ꪕ ꪱꪫ ꪀꪫꪱꪙ ꪮꪱꪩ ꪑ ꪱ ꪵꪀ ꪉ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪣꪉ ꪄꪮꪉ ꪕ ꪱꪙꪻꪙ ꪀꪺꪉ ꪣ ꪜ ꪀ ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪎ ꪕ ꪱꪙ ꪑ ꪱ ꪵꪚ ꪫ ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪕ ꪮꪙ ꪵꪀ ꪉ ꪑ ꪱ ꪄ ꪒ ꪀ ꪽ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪼ ꪼꪪ ꪹꪏ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ. 30 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪀ ꪱꪫ ꪩꪱ ꪜꪺ ꪼꪜ ꪀ ꪱꪫ ꪼꪪ ꪹꪏ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙꪡ ꪱ. 31 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪁ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪕ ꪮꪥ ꪹꪏꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪼꪒ ꪀ ꪱꪫ ꪼꪪ ꪙ ꪽ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪠ ꪉ ꪹꪩꪀ ꪝꪱꪥ ꪎ ꪬ ꪶꪭꪉ ꪜꪺ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪫ ꪀꪫꪱꪙ ꪮꪱꪙ ꪑ ꪱ ꪀ ꪚ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. 32 ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪽ ꪁ ꪑ ꪉ ꪻꪊ ꪵꪄꪉ ꪉꪱꪙ ꪹꪏꪉ ꪹꪀ ꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪶꪑꪣ ꪜ ꪮꪥ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪼꪜ. ꪫꪱꪥ 9 ꪝ ꪎ ꪒ ꪔꪱꪥ 1 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪼꪜ ꪬꪱ ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪚꪮꪀ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪶ ꪭ ꪚꪱ ꪩ ꪚꪮꪀ ꪻꪬ ꪜ ꪮꪥ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪭꪱ ꪼꪜ ꪹꪝ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪎꪱ ꪋ ꪼꪒ ꪼꪪ ꪹꪭꪱ. 2 ꪫ ꪱ ꪑ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪜ ꪮꪥ ꪹꪎꪱ ꪼꪜ. 3 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪋ ꪻꪎ ꪶꪕ ꪥ ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪎ ꪒ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪏꪉ ꪣ ꪱꪩ ꪩꪱꪀ ꪩ ꪱ ꪉꪺꪁꪫꪱꪥ ꪵꪚ ꪥ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪚ ꪉ ꪭ ꪱ. 4 ꪹꪭꪱ ꪋ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪎ ꪒ ꪶ ꪹꪮ ꪤꪚ ꪀ ꪚ ꪎ ꪒ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪔ ꪱꪉ ꪀꪽ ꪝ ꪉ ꪎ ꪒ ꪄꪮꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪋ ꪹꪚ ꪱ ꪔꪱꪥ. 5 ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪋ ꪹꪤ ꪒ ꪫ ꪀ ꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪄ ꪙ ꪣ ꪜ ꪀ. 6 ꪣ ꪜ ꪀ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪁ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪕ ꪮꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪒ ꪹꪫ ꪱ ꪼꪫ ꪝ ꪉ ꪎ ꪒ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪔꪱꪥ ꪹꪢ ꪒ ꪎ ꪒ ꪄꪮꪉ ꪶ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪹꪚ ꪱ ꪔꪱꪥ ꪎ ꪀ ꪶꪔ. 7 ꪜꪺ ꪻꪬ ꪶ ꪼꪜ ꪹꪚ ꪉ ꪹꪬ ꪙ ꪫ ꪱ ꪎ ꪒ ꪄꪮꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪹꪚ ꪱ ꪔꪱꪥ ꪎ ꪀ ꪶꪔ ꪹꪣ ꪭ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪽ ꪜꪺ ꪁ ꪑ ꪉ ꪻꪊ ꪵꪄꪉ ꪹꪏꪉ ꪹꪀ ꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪜ ꪮꪥ ꪻꪬ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪼꪜ. ꪔ ꪣ ꪠ 8 ꪵꪩ ꪫ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪎꪮꪉ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪀ ꪹꪮꪱ ꪹꪕ ꪱ ꪎꪮꪉ ꪎꪱꪣ ꪀ ꪋ ꪉ ꪹꪕ ꪱ ꪼꪡ ꪪ ꪱꪙ ꪄ ꪙ ꪀꪱꪉ ꪬ ꪱꪫ ꪔ ꪘ ꪱ ꪜꪺ. 9 ꪹꪕ ꪱ ꪙ ꪽ ꪋ ꪜ ꪫ ꪼꪜ ꪹꪜ ꪙ ꪄ ꪙ ꪒ ꪙ ꪣ ꪒ ꪙ ꪮꪥ ꪕ ꪺ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪶꪔꪀ ꪶ ꪵꪀ ꪉ ꪎ ꪒ ꪵꪩ ꪫ ꪋ ꪹꪜ ꪙ ꪔ ꪣ ꪠ ꪵꪔꪀ ꪹꪜ ꪙ ꪚꪱꪒ ꪹꪔ ꪣ ꪶꪔ. 10 ꪕ ꪱꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪎꪮꪉ ꪊ ꪉ ꪀ ꪹꪮꪱ ꪹꪕ ꪱ ꪼꪜ ꪤ ꪙ ꪤ ꪔ ꪘ ꪱ ꪜꪺ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪜ ꪱꪙ ꪹꪕ ꪱ ꪄ ꪙ ꪀꪱꪉ ꪬ ꪱꪫ ꪜ ꪫ ꪼꪜ ꪻꪎ ꪶ ꪵꪀ ꪉ ꪎ ꪒ ꪹꪜ ꪙ ꪔ ꪣ ꪠ ꪵꪔ ꪀ ꪕ ꪺ ꪶꪔ. 11 ꪝ ꪉ ꪢ ꪶꪣꪙ ꪝ ꪉ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪚ ꪱ ꪣꪱ ꪵꪄ ꪉ ꪀ ꪚ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪼꪒ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪵꪠꪙ ꪹꪎꪱ ꪁ ꪹꪜ ꪙ ꪔ ꪣ ꪠ ꪹꪏꪉ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. 12 ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪻꪊ ꪵꪄꪉ ꪉꪱꪙ ꪹꪏꪉ ꪹꪀ ꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪶꪑꪣ ꪜ ꪮꪥ ꪻꪬ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪼꪜ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪏꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪼꪒ ꪹꪫ ꪱ ꪼꪫ ꪀ ꪚ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ. ꪢꪱꪀ ꪹꪬ ꪚ 13 ꪩ ꪉ ꪣꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪼꪜ ꪬꪱ ꪜꪺ ꪵꪔ ꪹꪋ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪜꪺ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪶ ꪭ ꪚꪱ ꪩ ꪹꪫ ꪱ ꪫ ꪱ ꪜ ꪮꪥ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪭꪱ ꪼꪜ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪹꪎꪱ ꪋ ꪼꪒ ꪼꪪ ꪹꪭꪱ. ꪹꪕ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪋ ꪻꪎ ꪶꪕ ꪥ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪀ ꪱ ꪕ ꪱꪫ ꪀꪫꪱꪙ ꪮꪱꪙ ꪑ ꪱ ꪵꪀ ꪉ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪝ ꪻꪬ ꪜꪺ ꪭ ꪫ ꪱ ꪹꪣꪉ ꪩ ꪣ ꪙ ꪹꪚ ꪱ ꪣ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪻꪒ ꪵꪫꪒ ꪵꪘ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪼꪒ. 15 ꪫ ꪱ ꪬꪱꪀ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ

11 ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪹꪤ ꪒ ꪹꪫ ꪉ ꪭ ꪱꪥ ꪻꪬ ꪜꪺ ꪵꪀ ꪉ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪜꪺ ꪁ ꪋ ꪒ ꪚ ꪎ ꪫ ꪼꪜꪹꪢ ꪒ. 16 ꪮꪽ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪻꪬ ꪜꪺ ꪑ ꪉ ꪁ ꪻꪬ ꪜꪺ ꪹꪬ ꪙ ꪵꪠꪚ ꪵꪭꪉ ꪵꪄꪉ ꪀ ꪱ ꪻꪬ ꪋ ꪹꪎꪉ ꪄꪮꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪏꪱ ꪩ ꪼꪜ ꪕ ꪺ ꪹꪣꪉ ꪩ ꪣ. 17 ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪼꪅ ꪜꪺ ꪑ ꪉ ꪵꪀ ꪉꪱꪙ ꪹꪚ ꪱ ꪜ ꪮꪥ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪼꪜ. 18 ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪣ ꪜ ꪀ ꪹꪋ ꪙ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪋ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪢꪱꪀ ꪹꪬ ꪚ ꪻꪐ ꪶꪔꪀ ꪩꪱꪥ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪅ ꪥ ꪣ ꪎ ꪀ ꪹꪕ ꪘ ꪉ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. 19 ꪼꪅ ꪻꪬ ꪹꪮꪱ ꪝ ꪉ ꪎ ꪒ ꪎ ꪉ ꪄꪮꪉ ꪤ ꪀꪱꪉ ꪩ ꪱ ꪹꪄ ꪱ ꪀꪺꪉ ꪡꪱꪣ ꪫ ꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪏ ꪙ ꪋ ꪶ ꪵꪀ ꪉ ꪎ ꪒ ꪋ ꪶꪔ ꪤ ꪙꪮꪀ ꪋ ꪔꪱꪥ ꪹꪢ ꪒ. 20 ꪹꪣ ꪼꪒ ꪉ ꪙ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪽ ꪕ ꪱꪫ ꪀꪫꪱꪙ ꪮꪱꪙ ꪑ ꪱ ꪹꪭꪙ ꪜꪺ ꪁ ꪤ ꪱꪙ ꪊ ꪉ ꪝꪱ ꪀꪽ ꪹꪮꪱ ꪝ ꪉ ꪶ ꪄ ꪮꪥ ꪋ ꪺꪉ ꪵꪀ ꪉ ꪝ ꪉ ꪎ ꪒ ꪹꪄ ꪱ ꪤ ꪀꪺꪉ ꪡꪱꪣ. 21 ꪝ ꪉ ꪶ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪮꪱ ꪻꪊ ꪻꪎ ꪕ ꪮꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪁ ꪫꪱꪉ ꪝ ꪉ ꪎ ꪒ ꪵꪀ ꪉ ꪶ ꪄ ꪮꪥ ꪋ ꪺꪉ ꪼꪫ ꪙꪮꪀ. 22 ꪩ ꪙ ꪣꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪋ ꪣ ꪄ ꪙ ꪡ ꪱ ꪵꪩ ꪫ ꪢꪱꪀ ꪹꪬ ꪚ ꪻꪐ ꪋ ꪶꪔꪀ ꪻꪎ ꪕ ꪺ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪖ ꪀ ꪶ. ꪎ ꪒ ꪵꪀ ꪉ ꪹꪋ ꪉ ꪜ ꪀ ꪘ ꪉ ꪶꪕꪉ ꪼꪭ ꪙꪱ ꪎꪺꪙ. 23 ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪊ ꪉ ꪹꪮꪱ ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ ꪋ ꪄ ꪙ ꪡ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪁ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪡ ꪱ ꪒ ꪉ ꪢꪱꪀ ꪹꪬ ꪚ ꪶꪔꪀ ꪵꪀ ꪉ ꪡ ꪱ ꪄ ꪱ. 24 ꪢꪱꪀ ꪹꪬ ꪚ ꪶꪔꪀ ꪩꪱꪥ ꪡ ꪱ ꪜꪱ ꪩ ꪱꪣ ꪹꪩ ꪣ ꪵꪙꪫ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪅ ꪥ ꪣ ꪘ ꪉ ꪵꪠꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. 25 ꪋ ꪮꪽ ꪎꪽ ꪎ ꪉ ꪶ ꪵꪀ ꪉ ꪎ ꪒ ꪤ ꪘ ꪉ ꪙꪮꪀ ꪕ ꪺ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪖ ꪀ ꪢꪱꪀ ꪹꪬ ꪚ ꪻꪐ ꪶꪔꪀ ꪻꪎ ꪔꪱꪥ ꪹꪢ ꪒ ꪹꪋ ꪉ ꪜ ꪀ ꪀ ꪱ ꪶꪚꪉ ꪀ ꪼꪣ ꪘ ꪉ ꪶꪕꪉ ꪼꪭ ꪙꪱ ꪎꪺꪙ ꪔꪱꪥ ꪹꪢ ꪒ. 26 ꪢꪱꪀ ꪹꪬ ꪚ ꪹꪚ ꪱ ꪶꪔꪀ ꪣ ꪕ ꪹꪣꪉ ꪶꪀ ꪹꪏ ꪙ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪤ ꪬ ꪽ. 27 ꪜꪺ ꪼꪒ ꪻꪬ ꪹꪮꪱ ꪶ ꪼꪜ ꪕ ꪮꪥ ꪹꪮꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪣꪱ ꪬꪱ ꪹꪫ ꪱ ꪀ ꪚ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪎꪮꪉ ꪫ ꪱ ꪼꪅ ꪙ ꪹꪭꪱ ꪼꪒ ꪹꪫ ꪒ ꪚꪱꪚ ꪵꪩ ꪫ ꪕꪱꪉ ꪹꪭꪱ ꪵꪀ ꪉ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪜ ꪙ ꪠ ꪠ ꪒ. 28 ꪻꪬ ꪀ ꪱꪫ ꪼꪪ ꪭꪮꪒ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪮꪽ ꪢꪱꪀ ꪹꪬ ꪚ ꪀ ꪚ ꪡ ꪱ ꪒ ꪉ ꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪫ ꪀ ꪻꪎ ꪶꪕ ꪥ ꪘ ꪀ ꪵꪩ ꪫ ꪼꪅ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪜ ꪮꪥ ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪼꪜ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪋ ꪤ ꪵꪩ ꪫ. 29 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪼꪒ ꪖꪱꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪔ ꪜꪺ ꪫ ꪱ ꪹꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪮꪮꪀ ꪙꪮꪀ ꪹꪣꪉ ꪼꪜ ꪵꪩ ꪫ ꪋ ꪑ ꪣ ꪄ ꪙ ꪀ ꪱꪫ ꪼꪪ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪎꪉ ꪡ ꪱ ꪒ ꪉ ꪁ ꪋ ꪀꪺꪣ ꪢꪱꪀ ꪹꪬ ꪚ ꪁ ꪋ ꪹꪚ ꪱ ꪶꪔꪀ ꪻꪬ ꪜꪺ ꪭ ꪫ ꪱ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪄꪮꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ 30 ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪭ ꪫ ꪱ ꪜꪺ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪫ ꪀꪫꪱꪙ ꪮꪱꪙ ꪑ ꪱ ꪑ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪤ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪡ ꪱ. 31 ꪀ ꪜꪱꪙ ꪵꪀ ꪉ ꪶꪔ ꪙ ꪹꪄ ꪱ ꪠ ꪱꪉ ꪼꪒ ꪒ ꪚ ꪎ ꪫ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪹꪋ ꪙ ꪽ ꪀ ꪜꪱꪙ ꪼꪒ ꪮꪮꪀ ꪚꪮꪀ ꪶꪔ ꪙ ꪹꪄ ꪱ ꪠ ꪱꪉ ꪼꪒ ꪮꪮꪀ ꪭꪺꪉ ꪵꪩ ꪫ. 32 ꪶꪔ ꪙ ꪹꪄ ꪱ ꪶꪝꪒ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪎ ꪉ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪑ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪭ ꪻꪐ ꪼꪝ ꪙ ꪒ ꪙ. 33 ꪹꪣ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪀ ꪱꪫ ꪩꪱ ꪜꪺ ꪮꪮꪀ ꪹꪣꪉ ꪼꪜ ꪵꪩ ꪫ ꪕ ꪱꪙ ꪁ ꪼꪒ ꪋ ꪣ ꪄ ꪙ ꪀ ꪱꪫ ꪼꪪ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪹꪎꪉ ꪡꪱ ꪒ ꪉ ꪁ ꪀꪺꪣ ꪢꪱꪀ ꪹꪬ ꪚ ꪵꪀ ꪉ ꪶꪠꪙꪁ ꪹꪚ ꪱ ꪶꪔꪀ. 34 ꪹꪣ ꪜꪺ ꪹꪬ ꪙ ꪢꪱꪀ ꪹꪬ ꪚ ꪵꪀ ꪉ ꪶꪚꪙ ꪕ ꪺꪥ ꪶꪩꪉ ꪵꪩ ꪫ ꪜꪺ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪫ ꪀꪫꪱꪙ ꪮꪱꪙ ꪑ ꪱ ꪁ ꪜ ꪙ ꪻꪊ ꪹꪤ ꪒ ꪠ ꪒ ꪹꪏꪉ ꪹꪀ ꪱ. 35 ꪹꪚ ꪱ ꪜ ꪮꪥ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪼꪜ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪏꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪙ ꪽ. ꪫꪱꪥ 10 ꪔ ꪀ ꪵꪔꪙ 1 ꪩ ꪉ ꪣꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪹꪄ ꪱ ꪼꪜ ꪬꪱ ꪜꪺ ꪻꪢ ꪹꪭꪱ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪜꪺ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪫ ꪀꪫꪱꪙ ꪮꪱꪙ ꪑ ꪱ ꪹꪭꪙ ꪜꪺ ꪻꪊ ꪵꪄꪉ ꪵꪀ ꪉꪱꪙ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪹꪤ ꪒ ꪫ ꪀ ꪩꪱꪀ ꪅꪱꪙ ꪙ ꪀꪺꪉ ꪢ ꪏ ꪣ ꪹꪎꪱ. 2 ꪹꪝ ꪹꪊ ꪱ ꪋ ꪼꪒ ꪹꪬ ꪙ ꪫ ꪀ ꪩꪱꪀ ꪅꪱꪙ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪎ ꪘ ꪱ ꪎ ꪔꪱ ꪙ ꪽ ꪹꪎꪱ ꪋ ꪼꪒ ꪶꪕ ꪻꪎ ꪩ ꪀ ꪩꪱꪙ ꪡ ꪉ ꪀ ꪚ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪋ ꪭ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ. 3 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪵꪀ ꪉ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪊ ꪉ ꪼꪜꪶ ꪬꪱ ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪻꪢ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪶ ꪭ ꪚꪱ ꪩ ꪙ ꪽ ꪫ ꪱ ꪜꪺ ꪋ ꪄ ꪒ ꪄ ꪙ ꪹꪭꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪡ ꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪮꪱ ꪖ ꪮꪥ ꪹꪬ ꪉ ꪙꪱꪙ ꪕ ꪻꪒ ꪻꪬ ꪜ ꪮꪥ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪭꪱ

12 ꪼꪜ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪹꪎꪱ ꪋ ꪼꪒ ꪼꪪ ꪹꪭꪱ. 4 ꪫ ꪱ ꪑ ꪉ ꪄ ꪒ ꪄ ꪙ ꪹꪚ ꪱ ꪶꪑꪣ ꪜ ꪮꪥ ꪣ ꪜ ꪀ ꪙ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪻꪬ ꪔ ꪀ ꪵꪔꪙ ꪹꪄ ꪱ ꪣꪱ ꪹꪣꪉ ꪹꪊ ꪱ. 5 ꪣꪽ ꪋ ꪹꪄ ꪱ ꪹꪔ ꪣ ꪋ ꪚ ꪮꪙ ꪊꪱꪫ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪬ ꪙ ꪒ ꪙ ꪣꪽ ꪋ ꪀ ꪙ ꪋ ꪵꪙꪫ ꪹꪏ ꪢꪱꪀ ꪹꪬ ꪚ ꪶꪔꪀ ꪎꪱꪀ ꪎ ꪫ ꪹꪕ ꪉ ꪀ ꪱ ꪀꪒ ꪼꪣ ꪑ ꪉ ꪹꪏ ꪙ ꪽ. 6 ꪣꪽ ꪋ ꪹꪄ ꪱ ꪼꪜ ꪤ ꪹꪔ ꪣ ꪬ ꪶꪭꪉ ꪜꪺ ꪵꪀ ꪉ ꪹꪭꪙ ꪕ ꪱꪫ ꪀꪫꪱꪙ ꪮꪱꪙ ꪑ ꪱ ꪀ ꪚ ꪹꪭꪙꪋ ꪶ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪣꪽ ꪋ ꪹꪜ ꪙ ꪫ ꪀ ꪭ ꪱꪥ ꪹꪏ ꪋ ꪵꪙꪫ ꪮꪽ ꪹꪜ ꪱ ꪜ ꪄꪮꪉ ꪜꪺ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪅ ꪥ ꪊꪺꪚ ꪣꪱ ꪘ ꪉ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪙ ꪵꪩ ꪫ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪁ ꪀ ꪱꪫ ꪩꪱ ꪜꪺ ꪼꪜ. 7 ꪝ ꪉ ꪕ ꪱꪫ ꪀꪫꪱꪙ ꪮꪱꪙ ꪑ ꪱ ꪖꪱꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪔ ꪜꪺ ꪫ ꪱ ꪠ ꪙ ꪑ ꪉ ꪋ ꪻꪬ ꪹꪭꪱ ꪶꪄ ꪄ ꪙ ꪕ ꪻꪒ ꪎ ꪜꪺ ꪜ ꪮꪥ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪼꪜ ꪼꪪ ꪹꪭꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪹꪎꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪑ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪬ ꪙ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪄ ꪺꪣ ꪒ ꪕ ꪻꪒ ꪵꪩ ꪫ. 8 ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪹꪎꪱ ꪊ ꪉ ꪼꪜ ꪎ ꪚ ꪙ ꪹꪮꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪁ ꪙ ꪣꪱ ꪬꪱ ꪜꪺ ꪻꪢ ꪹꪕ ꪙ ꪜꪺ ꪹꪫ ꪱ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪝꪱ ꪀꪽ ꪼꪜ ꪼꪪ ꪹꪭꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪻꪠ ꪋ ꪼꪜ ꪵꪮ. 9 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪔꪮꪚ ꪫ ꪱ ꪏ ꪣ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪋ ꪼꪜ ꪹꪢ ꪒ ꪋ ꪶ ꪹꪕ ꪉ ꪠ ꪹꪖ ꪱ ꪶ ꪵꪀ ꪠ ꪹꪩ ꪀ ꪹꪒ ꪀ ꪙ ꪮꪥ ꪏ ꪣ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪋ ꪹꪮꪱ ꪩ ꪀ ꪑ ꪉ ꪋꪱꪥ ꪹꪕ ꪉ ꪀ ꪱ ꪵꪚ ꪥ ꪉꪺ ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪝ ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪋ ꪼꪜ ꪹꪤ ꪒ ꪭ ꪒ ꪅꪮꪉ ꪼꪪ ꪹꪭꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ. 10 ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪹꪫ ꪱ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪋ ꪮꪥ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪝ ꪫ ꪋ ꪋ ꪹꪚ ꪱ ꪻꪬ ꪠ ꪑ ꪉ ꪵꪀ ꪉ ꪹꪒ ꪀ ꪙ ꪮꪥ ꪼꪜ ꪁ ꪭ ꪹꪬ ꪙ ꪵꪣ ꪙ ꪵꪕ ꪵꪩ ꪫ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪒ ꪮ ꪱꪫ ꪋ ꪹꪤ ꪒ ꪭ ꪱꪥ. 11 ꪊ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪻꪬ ꪵꪠꪚ ꪼꪜ ꪫ ꪱ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪵꪮ ꪼꪪ ꪹꪏ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪵꪕ ꪻꪬ ꪹꪮꪱ ꪝ ꪉ ꪠ ꪋꪱꪥ ꪼꪜ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪎꪱ ꪁ ꪎ ꪚ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪎꪮꪉ ꪮꪮꪀ ꪹꪭꪙ ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪼꪜ. 12 ꪩ ꪉ ꪣꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪑ ꪣ ꪄ ꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪝ ꪻꪬ ꪔ ꪀ ꪵꪔꪙ ꪹꪄ ꪱ ꪣꪱ ꪒ ꪫ ꪎ ꪫ ꪋ ꪎ ꪉ ꪮꪮꪀ ꪘ ꪉ ꪒ ꪙ ꪵꪀ ꪉ ꪮꪽ ꪻꪒ ꪑ ꪉ ꪹꪏ ꪢꪱꪀ ꪹꪬ ꪚ ꪶꪔꪀ ꪻꪎ ꪙ ꪽ. 13 ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪊ ꪉ ꪑ ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ ꪄ ꪙ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪁ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪶꪩꪣ ꪝ ꪒ ꪣꪱ ꪕꪱꪉ ꪔꪱ ꪹꪫ ꪙ ꪮꪮꪀ ꪹꪄ ꪱ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪀ ꪱ ꪹꪫ ꪙ ꪁ ꪙ ꪔ ꪙ ꪹꪋ ꪱ ꪣꪱ ꪶꪩꪣ ꪁ ꪝ ꪒ ꪹꪮꪱ ꪔ ꪀ ꪵꪔꪙ ꪣꪱ ꪹꪔ ꪣ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ. 14 ꪝ ꪉ ꪔ ꪀ ꪵꪔꪙ ꪔꪮꪣ ꪤ ꪋ ꪚ ꪮꪙ ꪕ ꪺ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪔ ꪀ ꪵꪔꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪝ ꪉ ꪻꪐ ꪎ ꪒ ꪵꪔ ꪀ ꪮꪙ ꪣꪱ ꪩ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪅ ꪥ ꪹꪬ ꪙ ꪵꪩ ꪫ ꪁ ꪹꪚ ꪱ ꪣ ꪻꪠ ꪼꪒ ꪹꪬ ꪙ ꪝ ꪉ ꪔ ꪀ ꪵꪔꪙ ꪻꪐ ꪹꪏꪉ ꪙ ꪎ ꪀ ꪹꪕ. 15 ꪝ ꪉ ꪔ ꪀ ꪵꪔꪙ ꪙ ꪣꪽ ꪼꪒ ꪔꪮꪣ ꪤ ꪹꪔ ꪣ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪊꪱꪫ ꪒ ꪠ ꪣꪽ ꪀ ꪙ ꪠ ꪀ ꪐ ꪱ ꪢꪱꪀ ꪵꪣꪉ ꪋ ꪵꪙꪫ ꪮꪽ ꪹꪏ ꪢꪱꪀ ꪹꪬ ꪚ ꪶꪔꪀ ꪻꪎ ꪕ ꪺ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪚ ꪱ ꪣ ꪠ ꪀ ꪐ ꪱ ꪢꪱꪀ ꪵꪉ ꪻꪚ ꪵꪄꪫ ꪎ ꪉ ꪹꪏ. 16 ꪹꪋ ꪙ ꪽ ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪎ ꪽ ꪡ ꪱꪫ ꪻꪬ ꪶ ꪼꪜ ꪕ ꪮꪥ ꪹꪮꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪣꪱ ꪬꪱ ꪚꪮꪀ ꪹꪎꪱ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪚꪱꪚ ꪔ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪏ ꪣ ꪹꪊ ꪱ ꪵꪀ ꪉ ꪔ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪕ ꪉ ꪀ ꪱ. 17 ꪼꪅ ꪻꪬ ꪤ ꪱꪉ ꪤꪮꪣ ꪚꪱꪚ ꪹꪕ ꪻꪢ ꪵꪩ ꪫ ꪻꪬ ꪀ ꪱꪫ ꪼꪪ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪻꪬ ꪹꪮꪱ ꪚꪱꪚ ꪶꪏ ꪥ ꪵꪙꪫ ꪋ ꪔꪱꪥ ꪙ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪹꪭꪱ. 18 ꪵꪩ ꪫ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪎꪮꪉ ꪈ ꪀ ꪱꪫ ꪩꪱ ꪜꪺ ꪼꪜ ꪼꪪ ꪹꪭꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙꪡ ꪱ. 19 ꪁ ꪙ ꪹꪣ ꪕꪱꪉ ꪔꪱ ꪹꪫ ꪙ ꪶꪔꪀ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪊ ꪉ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪶꪩꪣ ꪩꪺꪉ ꪝ ꪒ ꪝ ꪒ ꪹꪮꪱ ꪝ ꪉ ꪔ ꪀ ꪵꪔꪙ ꪼꪜ ꪶꪔꪀ ꪻꪎ ꪙ ꪹꪚ ꪵꪒꪉ ꪹꪢ ꪒ ꪹꪚ ꪱ ꪻꪬ ꪑ ꪉ ꪎ ꪀ ꪶꪔ. 20 ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪑ ꪉ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪻꪊ ꪵꪀ ꪉꪱꪙ ꪹꪏꪉ ꪹꪀ ꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪜ ꪮꪥ ꪻꪬ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪼꪜ. ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪣ ꪒ 21 ꪩ ꪉ ꪣꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪑ ꪣ ꪄ ꪙ ꪡ ꪱ ꪹꪝ ꪻꪬ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪣ ꪒ. 22 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪼꪒ ꪑ ꪣ ꪄ ꪙ ꪎ ꪡ ꪱ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪁ ꪣ ꪒ ꪭꪮꪒ ꪎꪱꪣ ꪣ.

13 23 ꪝ ꪉ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪬ ꪙ ꪀꪽ ꪹꪚ ꪱ ꪼꪜ ꪣꪱ ꪬꪱ ꪎ ꪀꪽ ꪼꪒ ꪀꪺꪉ ꪎꪱꪣ ꪣ ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪚ ꪮꪙ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪤ ꪙ ꪽ ꪭ ꪉ ꪹꪏꪉ ꪹꪀ ꪱ ꪣꪱ ꪩ ꪉ. 24 ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪊ ꪉ ꪚꪮꪀ ꪻꪬ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪣꪱ ꪬꪱ ꪹꪫ ꪱ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪼꪜ ꪼꪪ ꪹꪭꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪻꪬ ꪠ ꪑ ꪉ ꪹꪒ ꪀ ꪙ ꪮꪥ ꪼꪜ ꪕ ꪮꪥ ꪝ ꪉ ꪵꪚ ꪉꪺ ꪁꪫꪱꪥ ꪙ ꪽ ꪻꪬ ꪹꪮꪱ ꪼꪫ ꪙ. 25 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪊ ꪉ ꪖꪱꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪫ ꪱ ꪫ ꪱ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪽ ꪜꪺ ꪁ ꪹꪮꪱ ꪝ ꪉ ꪎ ꪒ ꪻꪬ ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪹꪝ ꪋ ꪼꪒ ꪹꪠꪱ ꪼꪪ ꪹꪏ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪄꪮꪉ ꪏ ꪣ ꪠ ꪄ ꪮꪥ. 26 ꪝ ꪉ ꪎ ꪒ ꪙ ꪽ ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪋ ꪹꪮꪱ ꪼꪜ ꪕ ꪮꪥ ꪹꪚ ꪱ ꪻꪬ ꪹꪏ ꪤ ꪙ ꪎ ꪀ ꪶꪔ ꪏ ꪣ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪋ ꪹꪩꪀ ꪹꪮꪱ ꪎ ꪒ ꪶꪔ ꪻꪒ ꪋ ꪄ ꪱ ꪼꪪ ꪹꪏ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪄꪮꪉ ꪏ ꪣ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪏ ꪣ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪹꪚ ꪱ ꪭ ꪫ ꪱ ꪋ ꪹꪮꪱ ꪎ ꪒ ꪶꪔ ꪼꪪ ꪹꪏ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪕ ꪽ ꪫ ꪱ ꪼꪜ ꪭꪮꪒ ꪚ ꪮꪙ ꪙ ꪽ. 27 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪜꪺ ꪻꪊ ꪵꪀ ꪉꪱꪙ ꪹꪏꪉ ꪹꪀ ꪱ ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪜꪺ ꪊ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪜ ꪮꪥ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪼꪜ. 28 ꪜꪺ ꪹꪫ ꪱ ꪀ ꪚ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪎ ꪚ ꪮꪙ ꪙ ꪋ ꪻꪬ ꪒ ꪑ ꪱ ꪣꪱ ꪹꪬ ꪙ ꪘ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪕ ꪮꪙ ꪫ ꪱ ꪬꪱꪀ ꪣꪱ ꪹꪚ ꪉ ꪘ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪣ ꪻꪒ ꪹꪊ ꪱ ꪋ ꪔꪱꪥ ꪣ ꪙ ꪽ. 29 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪖꪱꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪫ ꪱ ꪋ ꪉ ꪜꪺ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪫ ꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪒ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪋ ꪹꪚ ꪱ ꪁ ꪙ ꪣꪱ ꪻꪬ ꪜꪺ ꪹꪬ ꪙ ꪘ ꪱ ꪵꪩ ꪫ. ꪫꪱꪥ 11 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪹꪫ ꪱ ꪭꪮꪒ ꪩ ꪀ ꪋꪱꪥ ꪶꪀꪀ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪋ ꪔꪱꪥ 1 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪹꪤ ꪒ ꪭ ꪱꪥ ꪵꪙꪫ ꪻꪎ ꪶꪕ ꪥ ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪵꪀ ꪉ ꪶ ꪮ ꪤ ꪚ ꪵꪩ ꪫ ꪙ ꪽ ꪹꪎꪱ ꪋ ꪜ ꪮꪥ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪼꪜ ꪹꪕ ꪙ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪎ ꪚ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪼꪜ ꪹꪢ ꪒ. 2 ꪼꪅ ꪻꪬ ꪚꪮꪀ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪋ ꪶ ꪻꪬ ꪹꪮꪱ ꪹꪋ ꪉ ꪹꪉ ꪙ ꪁ ꪘ ꪉ ꪚꪱ ꪙ ꪹꪭꪙ ꪹꪎꪱ. 3 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪶ ꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪘ ꪤ ꪶ ꪮ ꪩꪱ ꪎꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪵꪩ ꪫ ꪵꪠ ꪙ ꪕ ꪱꪫ ꪀꪫꪱꪙ ꪮꪱꪙ ꪑ ꪱ ꪙ ꪚ ꪘ ꪱ ꪕ ꪔꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪻꪢ. 4 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪖꪱꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪎ ꪜꪺ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪫ ꪱ ꪹꪋ ꪀꪱꪉ ꪁ ꪙ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪋ ꪼꪜ ꪕ ꪺ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. 5 ꪹꪋ ꪙ ꪽ ꪩ ꪀ ꪋꪱꪥ ꪶꪀꪀ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪕ ꪺ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪵꪔ ꪩ ꪀ ꪋꪱꪥ ꪜꪺ ꪠ ꪋ ꪜ ꪙ ꪁꪫ ꪙ ꪜꪺ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪩ ꪀ ꪠ ꪑ ꪉ ꪄ ꪮꪥ ꪋ ꪺꪉ ꪘꪺꪒ ꪵꪜ ꪉ ꪹꪕ ꪉ ꪀ ꪱ ꪩ ꪀ ꪶꪀꪀ ꪶꪔ ꪎ ꪒ ꪁ ꪋ ꪔꪱꪥ ꪹꪢ ꪒ. 6 ꪵꪩ ꪫ ꪋ ꪣ ꪹꪎꪉ ꪵꪄꪀ ꪼꪬ ꪶꪋ ꪣ ꪋ ꪱꪉ ꪕ ꪺ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪵꪔ ꪹꪀ ꪱ ꪣꪱ ꪩ ꪉ ꪁ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪅ ꪥ ꪹꪬ ꪙ ꪭ ꪫ ꪱ ꪝꪱꪥ ꪘ ꪱ ꪁ ꪋ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪬ ꪙ ꪵꪙꪫ ꪙ. 7 ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪚ ꪮꪙ ꪝ ꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪤ ꪋ ꪀꪺꪣ ꪙ ꪽ ꪹꪎꪉ ꪢꪱ ꪹꪬ ꪱ ꪎ ꪒ ꪁ ꪹꪚ ꪱ ꪣ ꪹꪝ ꪻꪬ ꪭ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪹꪤ ꪒ ꪀ ꪚ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪵꪀ ꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪔ ꪱꪉ ꪀꪽ. 8 ꪩ ꪉ ꪣꪱ ꪕ ꪱꪫ ꪀꪫꪱꪙ ꪮꪱꪙ ꪑ ꪱ ꪹꪬꪩ ꪜꪺ ꪋ ꪣꪱ ꪬꪱ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪶꪀ ꪣ ꪬꪺ ꪼꪩ ꪹꪕ ꪱ ꪹꪄ ꪱ ꪎ ꪶꪑꪣ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪝꪱ ꪕꪺꪙ ꪮꪺꪙ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪕ ꪉ ꪹꪢ ꪒ ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪎ ꪙ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪋ ꪙ ꪽ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪁ ꪋ ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪼꪒ ꪜ ꪒ ꪝꪮꪉ ꪼꪐ ꪭ ꪱꪥ ꪵꪩ ꪫ ꪁ ꪀ ꪱꪫ ꪩꪱ ꪼꪜ. 9 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪹꪫ ꪱ ꪀ ꪚ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪑ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪡ ꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪫ ꪀ ꪵꪙꪫ ꪩꪱꪀ ꪅꪱꪙ ꪘ ꪉ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. 10 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪫ ꪀ ꪩꪱꪀ ꪅꪱꪙ ꪙ ꪽ ꪔ ꪘ ꪱ ꪜꪺ ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪑ ꪉ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪜꪺ ꪻꪊ ꪵꪀ ꪉꪱꪙ ꪹꪚ ꪱ ꪶꪑꪣ ꪜ ꪮꪥ ꪻꪬ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪎ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. ꪫꪱꪥ 12

14 ꪀ ꪙ ꪩ ꪉ ꪣ ꪜ ꪒ ꪏꪱ ꪅꪱ 1 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪘ ꪉ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪫ ꪱ. 2 ꪹꪚꪙ ꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪖ ꪜ ꪻꪢ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪵꪩ ꪫ. 3 ꪻꪬ ꪚꪮꪀ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪕ ꪉ ꪹꪢ ꪒ ꪫ ꪱ ꪣ ꪎ ꪚ ꪁ ꪹꪚꪙ ꪙ ꪻꪬ ꪠ ꪋꪱꪥ ꪋ ꪋꪺ ꪹꪭꪙ ꪹꪩꪀ ꪹꪮꪱ ꪵꪚ ꪭ ꪫ ꪱ ꪥ ꪭꪱꪣ ꪼꪫ ꪋ ꪺ ꪹꪭꪙ ꪶꪔ. 4 ꪫ ꪱ ꪋ ꪺ ꪹꪭꪙ ꪙ ꪮꪥ ꪶ ꪋ ꪀ ꪙ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪢ ꪒ ꪻꪬ ꪹꪄ ꪱ ꪀ ꪚ ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪹꪭꪙ ꪻꪎ ꪊ ꪻꪬ ꪹꪩꪀ ꪹꪮꪱ ꪎ ꪒ ꪶꪔ ꪵꪑ ꪉ ꪋ ꪀ ꪙ ꪹꪢ ꪒ ꪵꪩ ꪫ ꪻꪬ ꪙ ꪚ ꪶ ꪋ ꪀ ꪙ ꪎ ꪒ ꪙ ꪽ. 5 ꪵꪚ ꪭ ꪫ ꪱ ꪥ ꪭꪱꪣ ꪋ ꪹꪩꪀ ꪹꪮꪱ ꪶꪔ ꪙ ꪮꪥ ꪁ ꪻꪬ ꪼꪒ ꪄꪺꪚ ꪀ ꪚ ꪻꪬ ꪹꪜ ꪙ ꪎ ꪒ ꪶꪔ ꪒ ꪹꪚ ꪱ ꪣ ꪵꪙꪫ ꪹꪊ. 6 ꪹꪩꪒ ꪕ ꪱ ꪻꪎ ꪄꪮꪚ ꪜꪱꪀ ꪔ ꪕꪱꪉ,ꪱꪥ ꪕꪱꪉ ꪄꪫꪱ ꪕꪱꪉ ꪹꪕ ꪉ ꪹꪭꪙ ꪀ ꪙ ꪩ ꪉ ꪙ ꪽ. ꪹꪕ ꪉ ꪁ ꪣ ꪎ ꪚ ꪎ ꪻꪬ ꪢ ꪏ ꪣ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪄ ꪱ ꪎ ꪒ ꪻꪠ ꪣꪽ. 7 ꪻꪬ ꪹꪮꪱ 8 ꪁ ꪙ ꪙ ꪽ ꪻꪬ ꪹꪎꪱ ꪀ ꪙ ꪹꪐ ꪜ ꪉ ꪀ ꪚ ꪵꪚꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪣ ꪹꪋ ꪵꪜ ꪉ ꪵꪀ ꪉ ꪠ ꪀ ꪶꪄꪣ. 9 ꪹꪚ ꪱ ꪻꪬ ꪀ ꪙ ꪒ ꪚ ꪭ ꪫ ꪱ ꪶꪔ ꪣ ꪵꪀꪉ ꪻꪬ ꪜ ꪉ ꪀ ꪙ ꪹꪢ ꪒ ꪹꪕ ꪉ ꪬꪺ ꪄꪱ ꪹꪋ ꪉ ꪕ ꪮꪉ. 10 ꪀ ꪙ ꪻꪬ ꪹꪢ ꪒ ꪹꪚ ꪱ ꪻꪬ ꪹꪏ ꪼꪫ ꪭꪮꪒ ꪣ ꪜ ꪀ ꪹꪋ ꪱ ꪫ ꪱ ꪮꪽ ꪻꪒ ꪹꪏ ꪻꪬ ꪹꪠꪱ ꪎ. 11 ꪀ ꪮꪙ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪋ ꪀ ꪙ ꪻꪬ ꪭ ꪒ ꪎꪱꪥ ꪵꪮꪫ ꪕ ꪭꪱꪥ ꪄ ꪼꪣ ꪼꪫ ꪵꪩ ꪫ ꪻꪬ ꪝꪱ ꪀꪽ ꪀ ꪙ ꪫꪽ - ꪀ ꪙ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪵꪣ ꪙ ꪣ ꪊ ꪚ ꪙ ꪅ ꪙ ꪎ ꪮꪉ ꪑ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ. 12 ꪀꪺꪉ ꪁ ꪙ ꪙ ꪽ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪹꪄ ꪱ ꪼꪜ ꪕ ꪺ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪝ ꪄ ꪱ ꪩ ꪀ ꪋꪱꪥ ꪶꪀꪀ ꪠ ꪶ ꪵꪀ ꪉ ꪶꪔ ꪎ ꪒ ꪹꪢ ꪒ ꪘ ꪉ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪝ ꪻꪎ ꪶꪕ ꪥ ꪵꪖ ꪉ ꪹꪗ ꪙ ꪝꪱꪉ ꪹꪭꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ. 13 ꪹꪩꪒ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪕ ꪱ ꪻꪎ ꪹꪭꪙ ꪙ ꪽ ꪢꪱꪥ ꪻꪬ ꪭ ꪫ ꪱ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪤ ꪬ ꪽ ꪹꪣ ꪹꪭꪱ ꪹꪬ ꪙ ꪹꪩꪒ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪹꪫ ꪙ ꪀꪱꪥ ꪼꪜ ꪋ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪤ ꪒ ꪭ ꪱꪥ ꪎ ꪉ ꪻꪬ ꪹꪣ ꪹꪋ ꪹꪭꪱ ꪻꪎ ꪶꪕ ꪥ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. 14 ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪕ ꪹꪮꪱ ꪣ ꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪣ ꪊ ꪚ ꪙ ꪅ ꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪣ ꪹꪣ ꪉ ꪣ ꪺꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪋ ꪮꪥ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪻꪬ ꪹꪤ ꪒ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪼꪜ ꪘ ꪱ ꪋ ꪋ ꪺ ꪶ. ꪀ ꪙ ꪹꪄ ꪱ ꪵꪚ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪣ ꪹꪋ ꪵꪜ ꪉ 15 ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪀ ꪙ ꪹꪄ ꪱ ꪵꪚ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪣ ꪹꪋ ꪵꪜ ꪉ ꪭꪮꪒ ꪹꪊ ꪒ ꪣ ꪣ ꪵꪔ ꪵꪅꪫꪀ ꪙ ꪽ ꪻꪬ ꪹꪮꪱ ꪹꪋ ꪵꪜ ꪉ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪹꪭꪙ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪫ ꪱ ꪬꪱꪀ ꪠ ꪻꪒ ꪀ ꪙ ꪹꪄ ꪱ ꪵꪚ ꪉ ꪣ ꪹꪋ ꪵꪜ ꪉ ꪵꪔ ꪣ ꪖ ꪭꪮꪒ ꪣ ꪖ ꪹꪊ ꪒ ꪋ ꪼꪒ ꪀ ꪙ ꪫꪱꪙ ꪎ ꪚ ꪠ ꪙ ꪽ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪡꪽ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ. 16 ꪣ ꪖ ꪀ ꪚ ꪣ ꪄ ꪹꪊ ꪒ ꪻꪬ ꪝꪱ ꪀꪽ ꪣꪱ ꪼꪪ ꪹꪭꪱ ꪀꪺꪉ ꪎꪮꪉ ꪣ ꪙ ꪽ ꪹꪚ ꪱ ꪻꪬ ꪹꪤ ꪒ ꪫ ꪀ ꪎ ꪉ ꪣ ꪕ ꪫ ꪱ ꪹꪤ ꪒ ꪹꪄ ꪱ ꪙ ꪀ ꪙ. 17 ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪬ ꪣ ꪁ ꪣ ꪀ ꪙ ꪹꪄ ꪱ ꪵꪚ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪣꪻꪎ ꪹꪋ ꪵꪜ ꪉ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪣ ꪙ ꪽ ꪹꪭꪱ ꪼꪒ ꪝꪱ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪊ ꪉ ꪻꪬ ꪕ ꪣ ꪙ ꪽ ꪹꪜ ꪙ ꪣ ꪹꪣ ꪉ ꪣ ꪺꪙ ꪒꪮꪣ ꪜ ꪎ ꪚ ꪼꪜ ꪘ ꪱ ꪋ ꪜꪱꪉ ꪶ. 18 ꪹꪕ ꪉ ꪁ ꪣ ꪎ ꪚ ꪎ ꪹꪚꪙ ꪖ ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪀ ꪙ ꪹꪄ ꪱ ꪵꪚ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪣ ꪹꪋ ꪵꪜ ꪉ ꪕ ꪽ ꪭꪮꪒ ꪹꪕ ꪉ ꪁ ꪣ ꪏꪱꪫ ꪹꪮ ꪒ. 19 ꪀꪺꪉ ꪹꪊ ꪒ ꪣ ꪙ ꪽ ꪹꪚ ꪱ ꪻꪬ ꪣ ꪹꪋ ꪵꪜ ꪉ ꪤ ꪘ ꪉꪹꪭꪙ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪫ ꪱ ꪬꪱꪀ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪭ ꪫ ꪱ ꪶ ꪔ ꪱꪉ ꪡꪽ ꪠ ꪻꪒ ꪀ ꪙ ꪹꪄ ꪱ ꪵꪚ ꪉ ꪣ ꪹꪋ ꪵꪜ ꪉ ꪋ ꪎ ꪚ ꪠ ꪙ ꪽ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪏ ꪣ ꪶꪭꪣ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ. 20 ꪤ ꪀꪺꪉ ꪹꪭꪙ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪋ ꪀ ꪙ ꪹꪄ ꪱ ꪵꪚ ꪉ ꪮꪽ ꪻꪒ ꪣ ꪹꪋ ꪵꪜ ꪉ ꪀ ꪙ ꪕ ꪹꪄ ꪱ ꪵꪚ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪣ ꪹꪋ ꪵꪜ ꪉ ꪕ ꪙ ꪽ. 21 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪼꪒ ꪹꪣ ꪥ ꪝ ꪉ ꪠ ꪹꪖ ꪱ ꪶ ꪵꪀ ꪣꪱ ꪹꪔ ꪱ ꪶꪭꪣ ꪀꪽ ꪚꪮꪀ ꪹꪎꪱ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪼꪜ ꪹꪩꪀ ꪹꪮꪱ ꪶꪔ ꪥ ꪭꪱꪣ ꪘ ꪉ ꪹꪭꪙ ꪻꪠ ꪣꪽ ꪣꪱ ꪄ ꪱ ꪹꪣ ꪉ ꪣ ꪺꪙ ꪣ ꪀ ꪙ ꪹꪄ ꪱ ꪵꪚ ꪉ. 22 ꪵꪩ ꪫ ꪻꪬ ꪹꪮꪱ ꪶꪡꪒ ꪼꪣ ꪊ ꪣ ꪹꪩꪒ ꪘ ꪉ ꪮ ꪱꪉ ꪕ ꪱ ꪻꪎ ꪄꪮꪚ ꪔ ꪕꪱꪉ ꪏ ꪱꪥ ꪄꪫꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪻꪬ ꪠ ꪻꪒ ꪮꪮꪀ ꪹꪭꪙ ꪼꪜ ꪕ ꪽ ꪭꪮꪒ ꪣ ꪜ ꪀ ꪹꪋ ꪱ. 23 ꪹꪣ ꪹꪋ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪄ ꪱ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪋ ꪹꪬ ꪙ ꪕ ꪱ ꪼꪫ ꪙ ꪽ ꪵꪩ ꪫ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪋ ꪹꪚ ꪱ ꪻꪬ ꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪹꪄ ꪱ ꪼꪜ ꪹꪭꪙ ꪙ ꪽ ꪄ ꪱ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ. 24 ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪕ ꪉ ꪀ ꪱ ꪩ ꪀ ꪩꪱꪙ ꪻꪬ ꪝꪱ ꪀꪽ ꪊ ꪹꪮꪱ ꪁꪫꪱꪣ ꪚꪮꪀ ꪙ. 25 ꪹꪣ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪄ ꪱ ꪼꪜ ꪀꪺꪉ ꪹꪣꪉ ꪮꪽ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ

15 ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪊꪱꪫ ꪵꪭ ꪙ ꪫ ꪱ ꪋ ꪻꪬ ꪙ ꪽ ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪤ ꪒ ꪭ ꪒ ꪙ ꪄ ꪙ. 26 ꪫ ꪱ ꪩ ꪀ ꪩꪱꪙ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪖꪱꪣ ꪫ ꪱ ꪫ ꪀ ꪙ ꪈ ꪹꪜ ꪙ ꪵꪙꪫ ꪻꪒ. 27 ꪻꪬ ꪚꪮꪀ ꪹꪎꪱ ꪫ ꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪫ ꪀ ꪹꪣ ꪉ ꪣ ꪺꪙ ꪖꪱꪥ ꪼꪪ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪹꪣ ꪹꪋ ꪕ ꪋꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪄ ꪱ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪙ ꪽ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪼꪒ ꪀꪱꪥ ꪹꪭꪙ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪤ ꪋ ꪉ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪙ ꪽ ꪼꪜ. ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪄ ꪱ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪚ ꪱ ꪼꪒ ꪄ ꪱ ꪏ ꪣ ꪹꪭꪱ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪕ ꪉ ꪩꪱꪥ ꪁ ꪶꪀ ꪣ ꪬꪺ ꪶꪩꪉ ꪼꪪ ꪹꪭꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ. 28 ꪹꪜ ꪙ ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪹꪎꪱ ꪊ ꪉ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪕ ꪮꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪙ ꪽ. ꪩ ꪀ ꪋꪱꪥ ꪶꪀꪀ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪔꪱꪥ 29 ꪹꪋ ꪀꪱꪉ ꪁ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪄ ꪱ ꪩ ꪀ ꪶꪀꪀ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪢ ꪒ ꪵꪔ ꪩ ꪀ ꪋꪱꪥ ꪶꪀꪀ ꪠ ꪋ ꪄ ꪙ ꪜ ꪁꪫ ꪙ ꪜꪺ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪩ ꪀ ꪋꪱꪥ ꪶꪀꪀ ꪶ ꪹꪄ ꪱ ꪕ ꪣ ꪒ ꪩ ꪀ ꪶꪀꪀ ꪶꪔ ꪎ ꪒ ꪁ ꪔꪱꪥ ꪹꪢ ꪒ ꪵꪜꪀ ꪀꪽ. 30 ꪀꪺꪉ ꪁ ꪙ ꪙ ꪽ ꪜꪺ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪫ ꪀꪫꪱꪙ ꪮꪱꪙ ꪑ ꪱ ꪀ ꪚ ꪝ ꪉ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪙꪮꪙ ꪭ ꪹꪣ ꪹꪋ ꪀꪱꪉ ꪁ ꪙ ꪼꪒ ꪉ ꪙ ꪹꪎꪉ ꪵꪄꪀ ꪼꪬ ꪕ ꪺ ꪵꪠ ꪙ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪚ ꪱꪙ ꪹꪭꪙ ꪻꪒ ꪁ ꪣ ꪩ ꪀ ꪋꪱꪥ ꪔꪱꪥ. 31 ꪀꪺꪉ ꪁ ꪙ ꪙ ꪽ ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪼꪒ ꪚꪮꪀ ꪻꪬ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪣꪱ ꪬꪱ ꪚꪮꪀ ꪹꪎꪱ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪏ ꪣ ꪹꪊ ꪱ ꪝꪱ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪎ ꪵꪠ ꪙ ꪒꪀ ꪙ ꪄ ꪮꪥ ꪼꪜ ꪼꪪ ꪹꪭꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪡ ꪱ ꪎ ꪹꪏꪉ ꪎ ꪼꪒ ꪎ. 32 ꪻꪬ ꪹꪮꪱ ꪠ ꪉ ꪉꪺ ꪁꪫꪱꪥ ꪵꪚ ꪥ ꪼꪜ ꪕ ꪮꪥ ꪵꪩ ꪫ ꪀ ꪱꪫ ꪼꪪ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪡꪱꪥ ꪚ ꪙ ꪻꪬ ꪄ ꪮꪥ ꪵꪮ. 33 ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪼꪒ ꪶꪄꪣ ꪙꪱꪥ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪫꪽ - ꪹꪎꪱ ꪹꪫ ꪱ ꪫ ꪱ ꪝ ꪉ ꪎ ꪹꪚ ꪱ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪫꪽ ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪋ ꪔꪱꪥ ꪹꪢ ꪒ. 34 ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪝ ꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪊ ꪉ ꪹꪮꪱ ꪵꪜ ꪉ ꪒ ꪚ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪭ ꪻꪎ ꪹꪋ ꪵꪜ ꪉ ꪵꪀ ꪉ ꪹꪮꪱ ꪭꪱꪉ ꪘꪺꪒ ꪵꪜ ꪉ ꪹꪮꪱ ꪠ ꪱ ꪬ ꪵꪚꪀ ꪼꪜ. 35 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪼꪒ ꪚꪮꪀ ꪹꪎꪱ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪹꪮꪱ ꪹꪋ ꪉ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪋ ꪉ ꪹꪉ ꪙ ꪁ ꪵꪀ ꪉ ꪹꪋ ꪉ ꪙ ꪉ ꪘ ꪉ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. 36 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪁ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪙ ꪚ ꪘ ꪱ ꪕ ꪔꪱ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪝ ꪉ ꪹꪎꪱ ꪊ ꪉ ꪹꪮꪱ ꪎ ꪉ ꪄꪮꪉ ꪵꪙꪫ ꪹꪎꪱ ꪎ ꪙ ꪽ ꪻꪬ ꪝ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪼꪒ ꪎ ꪉ ꪄꪮꪉ ꪹꪉ ꪙ ꪁ ꪄꪮꪉ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪥ ꪮꪙ ꪵꪙꪫ ꪙ. ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ 37 ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪁ ꪝꪱ ꪀꪽ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪣꪱ ꪩꪱ ꪹꪄ ꪒ ꪼꪜ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪎ ꪶꪀꪒ ꪣ ꪠ ꪋꪱꪥ ꪤ ꪱꪫ ꪶꪬꪀ ꪭ ꪮꪥ ꪝꪽ ꪶ ꪹꪚ ꪱ ꪙ ꪚ ꪠ ꪣꪑ ꪉ ꪹꪒ ꪀ ꪙ ꪮꪥ. 38 ꪙꪮꪀ ꪙ ꪽ ꪁ ꪣ ꪠ ꪉ ꪉꪺ ꪁꪫꪱꪥ ꪵꪚ ꪥ ꪵꪀ ꪉ ꪝ ꪉ ꪶ ꪔ ꪱꪉ ꪹꪣꪉ ꪼꪜ ꪕ ꪮꪥ ꪩꪱꪥ. 39 ꪵꪠꪙ ꪹꪎꪱ ꪼꪒ ꪹꪮꪱ ꪵꪜ ꪉ ꪒ ꪚ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪭ ꪻꪎ ꪹꪋ ꪵꪜ ꪉ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ ꪵꪔ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪙ ꪽ ꪊ ꪀ ꪙ ꪔꪱꪉ ꪹꪄ ꪱ ꪤ ꪮꪙ ꪫ ꪱ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪊ ꪒ ꪹꪎꪱ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪫꪽ ꪹꪎꪱ ꪊ ꪉ ꪹꪚꪉ ꪱ ꪣ ꪹꪋ ꪅ ꪽ ꪅꪱꪉ ꪹꪮꪱ ꪹꪄ ꪱ ꪙ ꪁ ꪀ ꪙ ꪼꪜ ꪕ ꪮꪥ. 40 ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪼꪒ ꪤ ꪘ ꪉ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪭꪮꪒ ꪎ ꪎꪱꪣ ꪎ ꪚ ꪜ. 41 ꪹꪎꪱ ꪼꪒ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪋꪮꪥ ꪭꪮꪒ ꪣ ꪜ ꪒ ꪚ ꪜ ꪎ ꪭ ꪮꪥ ꪎꪱꪣ ꪎ ꪚ ꪙ ꪽ. 42 ꪹꪎꪱ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪙ ꪽ ꪹꪕ ꪉ ꪁ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪹꪠ ꪱ ꪹꪚ ꪉ ꪹꪎꪱ ꪤ ꪹꪝ ꪋ ꪝꪱ ꪹꪎꪱ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪣꪉ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪊ ꪉ ꪕ ꪹꪮꪱ ꪁ ꪙ ꪙ ꪽ ꪎ ꪮꪉ ꪑ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪎ ꪚ ꪔ ꪀꪽ ꪣꪱ ꪋ ꪜꪱꪉ ꪶ. ꪭ ꪒ ꪅꪮꪉ ꪣ ꪊ ꪚ ꪙ ꪅ ꪙ 43 ꪵꪩ ꪫ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪫ ꪱ ꪮꪽ ꪭ ꪒ ꪅꪮꪉ ꪣ ꪊ ꪚ ꪙ ꪅ ꪙ ꪙ ꪽ ꪶ ꪔ ꪱꪉ ꪡꪽ ꪹꪚ ꪱ ꪻꪬ ꪀ ꪙ ꪕ ꪮꪥ. 44 ꪝ ꪉ ꪶ ꪹꪊ ꪱ ꪏ ꪣꪱ ꪙ ꪽ ꪻꪬ ꪀ ꪙ ꪼꪒ ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪹꪤ ꪒ ꪭ ꪒ ꪵꪎ ꪙ ꪜꪱꪥ ꪘ ꪉ ꪎ ꪀ ꪮꪙ. 45 ꪝ ꪉ ꪶ ꪀ ꪙ ꪊ ꪱ ꪭ ꪫ ꪱ ꪠ ꪤ ꪘ ꪉ ꪀ ꪤꪱꪙ ꪙ ꪽ ꪹꪚ ꪱ ꪻꪬ ꪀ ꪙ. 46 ꪹꪄ ꪱ ꪙ ꪁ ꪀ ꪙ ꪻꪬ ꪀ ꪙ ꪤ ꪹꪭꪙ ꪹꪚ ꪱ ꪻꪬ ꪹꪮꪱ ꪼꪜ

16 ꪀ ꪙ ꪕꪱꪉ ꪙꪮꪀ ꪀ ꪚ ꪫ ꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪻꪬ ꪶꪁ ꪩ ꪀ ꪶꪔ ꪎ ꪒ ꪄ ꪱ ꪀ ꪙ ꪣ ꪊ ꪚ ꪙ ꪅ ꪙ ꪙ ꪽ. 47 ꪻꪬ ꪢ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪕ ꪉ ꪹꪢ ꪒ ꪀ ꪙ ꪹꪢ ꪉ ꪣ ꪺꪙ ꪣ ꪊ ꪚ ꪙ ꪅ ꪙ ꪙ. 48 ꪑ ꪱ ꪻꪬ ꪠ ꪹꪚ ꪱ ꪼꪒ ꪭ ꪒ ꪵꪎ ꪙ ꪜꪱꪥ ꪘ ꪉ ꪀ ꪙ ꪫ ꪱ ꪀꪺꪉ ꪹꪎꪱ ꪣ ꪶ ꪔ ꪱꪉ ꪡꪽ ꪠ ꪵꪮ ꪹꪤ ꪒ ꪭ ꪒ ꪙ ꪖꪱꪥ ꪼꪪ ꪎ ꪮꪉ ꪑ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪠ ꪋꪱꪥ ꪋ ꪶ ꪀꪺꪉ ꪋ ꪺ ꪹꪭꪙ ꪹꪎꪱ ꪹꪤ ꪒ ꪭ ꪒ ꪵꪎ ꪙ ꪜꪱꪥ ꪘ ꪉ ꪎ ꪀ ꪮꪙ ꪵꪩ ꪫ ꪁ ꪋ ꪹꪄ ꪱ ꪭ ꪺꪣ ꪭ ꪒ ꪅꪮꪉ ꪙ ꪼꪒ ꪹꪜ ꪙ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪣꪱ ꪵꪔ ꪹꪒ ꪣ ꪒꪱꪥ ꪵꪩ ꪫ. 49 ꪠ ꪻꪒ ꪹꪚ ꪱ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪭ ꪒ ꪵꪎ ꪙ ꪜꪱꪥ ꪘ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪻꪬ ꪀ ꪙ ꪝ ꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪵꪀ ꪉ ꪝ ꪉ ꪶ ꪔ ꪱꪉ ꪡꪽ ꪤ ꪕ ꪮꪥ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪙ ꪽ ꪁ ꪻꪬ ꪎ ꪭ ꪒ ꪒ ꪫ ꪀꪽ. 50 ꪝ ꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪹꪢ ꪒ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪕ ꪮꪥ ꪭ ꪒ ꪙ ꪋ ꪵꪙꪫ ꪹꪏꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ. 51 ꪀꪺꪉ ꪣ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪠ ꪹꪜ ꪙ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪝꪱ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. ꪫꪱꪥ 13 ꪖꪱꪥ ꪼꪪ ꪩ ꪀ ꪶꪀꪀ 1 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ. 2 ꪻꪬ ꪖꪱꪥ ꪼꪪ ꪩ ꪀ ꪶꪀꪀ ꪝ ꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪵꪀ ꪉ ꪩ ꪀ ꪶꪀꪀ ꪝ ꪉ ꪎ ꪒ ꪻꪬ ꪹꪜ ꪙ ꪄꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ. ( ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ) ꪀ ꪙ ꪝꪱꪙ ꪩ ꪉ ꪹꪄ ꪱ ꪵꪚ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪣ ꪹꪋ ꪵꪜ ꪉ 3 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪼꪒ ꪹꪫ ꪱ ꪀ ꪚ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪊ ꪹꪮꪱ ꪣ ꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪣ ꪝ ꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪼꪒ ꪝꪱꪥ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪵꪣ ꪙ ꪚ ꪮꪙ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪼꪒ ꪹꪜ ꪙ ꪄ ꪮꪥ ꪋ ꪺꪉ ꪙ ꪽ ꪹꪜ ꪙ ꪣ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪎ ꪵꪠꪚ ꪵꪭꪉ ꪵꪄꪉ ꪀ ꪱ ꪹꪮꪱ ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪚ ꪮꪙ ꪙ ꪽ ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪑ ꪱ ꪼꪒ ꪀ ꪙ ꪹꪄ ꪱ ꪵꪚ ꪉ ꪻꪎ ꪹꪋ ꪵꪜ ꪉ. 4 ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪼꪒ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪣ ꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪚꪙ ꪵꪄꪀ ꪫ ꪱ ꪹꪚꪙ ꪮꪱ ꪚ ꪒ. 5 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪊꪱꪫ ꪵꪭ ꪙ ꪵꪘ ꪙ ꪁꪫꪱꪣ ꪀ ꪚ ꪹꪜ ꪱ ꪜ ꪹꪣ ꪩꪱꪉ ꪝ ꪉ ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪫ ꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪋ ꪹꪮꪱ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪣꪉ ꪀꪱ ꪙꪱ ꪮꪱꪙ ꪶ ꪭ ꪒ ꪔ ꪶ ꪮꪱ ꪶꪣ ꪶ ꪭ ꪫ ꪵꪀ ꪉ ꪶ ꪹꪥ ꪚ ꪒ ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪹꪣ ꪝꪱ ꪝ ꪉ ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪼꪜ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪙ ꪽ ꪵꪩ ꪫ ꪊ ꪉ ꪝꪱ ꪀꪽ ꪹꪤ ꪒ ꪭ ꪒ ꪹꪣ ꪉ ꪣ ꪺꪙ ꪙ ꪹꪚꪙ ꪖ ꪋ ꪜ. 6 ꪀ ꪙ ꪹꪄ ꪱ ꪵꪚ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪣ ꪹꪋ ꪵꪜ ꪉ ꪭꪮꪒ ꪹꪊ ꪒ ꪣ ꪣ ꪖ ꪹꪊ ꪒ ꪻꪬ ꪹꪤ ꪒ ꪭ ꪒ ꪙ ꪖꪱꪥ ꪼꪪ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ. 7 ꪀꪺꪉ ꪹꪊ ꪒ ꪣ ꪙ ꪑ ꪱ ꪀ ꪙ ꪹꪄ ꪱ ꪵꪚ ꪉ ꪻꪎ ꪹꪋ ꪵꪜ ꪉ ꪘ ꪉ ꪹꪭꪙ ꪀꪺꪉ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪤ ꪙ ꪽ. 8 ꪣ ꪹꪤ ꪒ ꪭ ꪒ ꪙ ꪽ ꪻꪬ ꪚꪮꪀ ꪩ ꪀ ꪩꪱꪙ ꪝ ꪉ ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪫ ꪱ ꪮꪽ ꪏ ꪣ ꪹꪭꪱ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪭ ꪒ ꪙ ꪄ ꪙ ꪁ ꪥ ꪮꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪋ ꪮꪥ ꪹꪤ ꪏ ꪣ ꪹꪭꪱ ꪹꪣ ꪹꪋ ꪼꪒ ꪝꪱꪥ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. 9 ꪫ ꪀ ꪕ ꪭ ꪒ ꪅꪮꪉ ꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪔ ꪙ ꪻꪊ ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪏꪉ ꪵꪙꪫ ꪻꪢ ꪠ ꪀ ꪤ ꪘ ꪉ ꪵꪄꪙ ꪭ ꪫ ꪱ ꪵꪙꪫ ꪢꪱꪥ ꪤ ꪘ ꪉ ꪘ ꪱ ꪵꪒ ꪙ ꪫ ꪀ ꪙ ꪋ ꪹꪔ ꪙ ꪻꪬ ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪻꪬ ꪕ ꪵꪀ ꪉ ꪵꪮꪚ ꪹꪮꪱ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪎꪮꪙ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪎ ꪵꪠꪚ ꪵꪭꪉ ꪵꪄꪉ ꪀ ꪱ ꪹꪮꪱ ꪝ ꪉ ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪮꪮꪀ ꪣꪱ ꪵꪔ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. 10 ꪻꪬ ꪹꪤ ꪒ ꪭ ꪒ ꪙ ꪋ ꪜ ꪹꪣ ꪭꪮꪒ ꪑꪱꪣ. ꪀ ꪱꪫ ꪭꪮꪒ ꪩ ꪀ ꪶꪀꪀ 11 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪋ ꪝꪱ ꪝ ꪉ ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪼꪜ ꪬꪱ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪀꪱ ꪙꪱ ꪮꪱꪙ ꪚ ꪮꪙ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪼꪒ ꪊꪱꪫ ꪵꪭ ꪙ ꪵꪘ ꪙ ꪁꪫꪱꪣ ꪫ ꪱ ꪋ ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪵꪀ ꪉꪹꪜ ꪱ ꪜ ꪏ ꪣ ꪹꪊ ꪱ. 12 ꪹꪋ ꪙ ꪽ ꪝ ꪉ ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪊ ꪉ ꪹꪮꪱ ꪩ ꪀ ꪋꪱꪥ ꪶꪀꪀ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪕ ꪉ ꪩ ꪀ ꪶꪀꪀ ꪶꪔ ꪎ ꪒ ꪹꪕ ꪉ ꪹꪢ ꪒ ꪖꪱꪥ ꪼꪪ ꪻꪬ ꪹꪜ ꪙ ꪄꪮꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ. 13 ꪻꪬ ꪹꪮꪱ ꪩ ꪀ ꪶꪔ ꪥ ꪜ ꪙ ꪹꪮꪱ ꪩ ꪀ ꪶꪀꪀꪶꪔ ꪩ ꪹꪖ ꪀ ꪫ ꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪜ ꪙ ꪹꪮꪱ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪽ ꪻꪬ ꪹꪮꪱ ꪼꪫ. 14 ꪔ ꪼꪜ ꪝꪱꪥ ꪘ ꪱ ꪩ ꪀ ꪝ ꪉ ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪖꪱꪣ ꪫ ꪱ ꪹꪤ ꪒ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪈ ꪵꪙꪫ ꪻꪒ ꪻꪬ ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪚꪮꪀ ꪹꪎꪱ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪣ ꪵꪠꪚ ꪵꪭꪉ ꪵꪄꪉ ꪀ ꪱ ꪻꪬ ꪏ ꪣ ꪹꪭꪱ ꪝꪱꪥ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪼꪒ ꪹꪣ ꪹꪋ ꪹꪭꪱ ꪼꪒ ꪹꪜ ꪙ ꪄ ꪮꪥ ꪋꪺꪉ. 15 ꪹꪣ ꪜꪺ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪻꪊ ꪵꪀ ꪉꪱꪙ

17 ꪹꪚ ꪱ ꪜ ꪮꪥ ꪏ ꪣ ꪹꪭꪱ ꪼꪜ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪊ ꪉ ꪄ ꪱ ꪩ ꪀ ꪋꪱꪥ ꪶꪀꪀ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪵꪀ ꪉ ꪩ ꪀ ꪶꪀꪀ ꪶꪔ ꪎ ꪒ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪹꪭꪱ ꪊ ꪉ ꪋ ꪖꪱꪥ ꪼꪪ ꪩ ꪀ ꪶꪀꪀ ꪵꪀ ꪉ ꪩ ꪀ ꪶꪀꪀ ꪶꪔ ꪎ ꪒ ꪻꪬ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪩ ꪀ ꪋꪱꪥ ꪶꪀꪀ ꪙ ꪽ ꪹꪭꪱ ꪼꪖ ꪁ ꪙ ꪼꪫ ꪼꪒ. 16 ꪫ ꪀ ꪹꪤ ꪒ ꪭ ꪒ ꪙ ꪊ ꪉ ꪹꪜ ꪙ ꪫ ꪒ ꪔ ꪒ ꪹꪔ ꪙ ꪹꪏꪉ ꪹꪭꪱ ꪣ ꪵꪙꪫ ꪠ ꪀ ꪼꪫ ꪘ ꪉ ꪣ ꪭ ꪫ ꪱ ꪣ ꪹꪋ ꪉ ꪢꪱꪥ ꪼꪫ ꪘ ꪉ ꪘ ꪱ ꪵꪒ ꪙ ꪏ ꪣ ꪹꪭꪱ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪣ ꪵꪠꪚ ꪵꪭꪉ ꪵꪄꪉ ꪀ ꪱ ꪹꪮꪱ ꪏ ꪣ ꪹꪭꪱ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. ꪜ ꪉ ꪠ ꪱ ꪵꪀ ꪉ ꪵꪜꪫ ꪼꪡ 17 ꪹꪣ ꪜꪺ ꪵꪠ ꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪜꪮ ꪥ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪼꪒ ꪝꪱ ꪹꪎꪱ ꪼꪜ ꪕꪱꪉ ꪒ ꪙ ꪵꪒꪙ ꪶ ꪜꪱ ꪒ ꪒ ꪎꪱ ꪔ ꪙ ꪔꪱ ꪫ ꪱ ꪕꪱꪉ ꪵꪫꪙ ꪊ ꪁ ꪒ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪹꪣ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪼꪜ ꪕꪱꪉ ꪙ ꪽ ꪋ ꪋ ꪼꪒ ꪕ ꪚ ꪹꪎ ꪀ ꪵꪙꪫ ꪹꪎꪱ ꪋ ꪜ ꪙ ꪻꪊ ꪁ ꪙ ꪹꪣ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪻꪢ. 18 ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪊ ꪉ ꪝꪱ ꪹꪎꪱ ꪮ ꪮꪣ ꪼꪜ ꪕꪱꪉ ꪵꪁ ꪫꪉ ꪚ ꪮꪙ ꪤ ꪱꪙ ꪕꪱꪉ ꪙ ꪹꪚ ꪵꪒꪉ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪣ ꪢ ꪱ ꪶꪮꪉ ꪘ ꪹꪝ ꪅ ꪽ ꪅꪱꪉ ꪘ ꪱ ꪹꪎ ꪀ. 19 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪼꪒ ꪹꪮꪱ ꪒ ꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪤ ꪹꪏ ꪚ ꪼꪜ ꪕ ꪮꪥ ꪹꪝ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪤ ꪹꪏ ꪚ ꪎ ꪉ ꪼꪫ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪋ ꪋ ꪮꪥ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪵꪕ ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪊ ꪉ ꪹꪮꪱ ꪒ ꪀ ꪄ ꪮꪥ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪚꪮ ꪙ ꪙ. 20 ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪼꪒ ꪝꪱꪥ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪄ ꪀ ꪶꪀꪀ ꪼꪜ ꪔ ꪉ ꪔ ꪚ ꪝ ꪀ ꪹꪏꪱ ꪤ ꪵꪒꪙ ꪒ ꪙ ꪀꪱꪣ ꪵꪁꪣ ꪚ ꪮꪙ ꪵꪁ ꪫꪉ ꪤ ꪱꪙ. 21 ꪀꪺꪉ ꪹꪋ ꪕ ꪫ ꪕꪱꪉ ꪹꪕ ꪉ ꪹꪫ ꪙ ꪙ ꪽ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪀ ꪱ ꪼꪒ ꪝꪱ ꪕꪺꪙ ꪮꪺꪙ ꪹꪎꪱ ꪼꪜ ꪣ ꪜ ꪉ ꪠ ꪱ ꪋ ꪕꪱꪉ ꪹꪋ ꪹꪕ ꪉ ꪁ ꪙ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪁ ꪼꪜ ꪀ ꪮꪙ ꪹꪎꪱ ꪣ ꪹꪎꪱ ꪼꪡ ꪭ ꪉ ꪕꪱꪉ ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪹꪎꪱ ꪊ ꪉ ꪕ ꪫ ꪕꪱꪉ ꪼꪒ ꪀ ꪱ ꪹꪫ ꪙ ꪁ ꪙ. 22 ꪹꪎꪱ ꪜ ꪉ ꪠ ꪱ ꪮꪺꪙ ꪕꪱꪉ ꪹꪕ ꪉ ꪹꪫ ꪙ ꪹꪎꪱ ꪼꪡ ꪮꪺꪙ ꪕꪱꪉ ꪹꪕ ꪉ ꪁ ꪙ. ꪫꪱꪥ 14 ꪄ ꪱꪣ ꪙ ꪹꪚ ꪵꪒꪉ 1 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ. 2 ꪻꪬ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪁ ꪙ ꪼꪜ ꪔ ꪉ ꪔ ꪚ ꪤ ꪉ ꪤ ꪕꪱꪉ ꪘ ꪱ ꪚ ꪱꪙ ꪚ ꪭꪱ ꪭ ꪶꪩꪒ ꪚ ꪱꪉ ꪀꪱꪉ ꪵꪒꪙ ꪒ ꪙ ꪙ ꪀ ꪶꪒꪙ ꪵꪀ ꪉ ꪙ ꪹꪚ ꪤ ꪊ ꪵꪒꪙ ꪒ ꪙ ꪚꪱ ꪮꪱꪙ ꪹꪎ ꪶꪠꪙ. 3 ꪜꪺ ꪈ ꪫ ꪱ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪮ ꪏꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪝꪱꪥ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪚ ꪱ ꪼꪒ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪹꪎꪱ ꪶꪩꪉ ꪕꪱꪉ ꪼꪜ ꪚ ꪮꪙ ꪵꪁ ꪫꪉ ꪤ ꪱꪙ. 4 ꪹꪭꪱ ꪋ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪜꪺ ꪵꪀ ꪉꪱꪙ ꪵꪩ ꪫ ꪜꪺ ꪋ ꪣꪱ ꪎ ꪚ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪵꪝ ꪕ ꪱꪙ ꪵꪀ ꪉ ꪶꪀꪙ ꪒ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪣꪱ ꪘ ꪱ ꪣ ꪔꪱ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪁ ꪋ ꪭ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪊ ꪉ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪕ ꪮꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪙ ꪽ. 5 ꪹꪣ ꪜꪺ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪭ ꪫ ꪱ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪝꪱꪥ ꪼꪜ ꪹꪢ ꪒ ꪵꪩ ꪫ ꪜꪺ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪫ ꪀꪫꪱꪙ ꪮꪱꪙ ꪑꪱ ꪁ ꪜ ꪙ ꪻꪊ ꪹꪜ ꪙ ꪎ ꪉ ꪏ ꪣ ꪹꪭꪱ ꪊ ꪉ ꪹꪤ ꪒ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪏ ꪣ ꪹꪭꪱ ꪜ ꪮꪥ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪼꪜ ꪏ ꪣ ꪹꪭꪱ ꪁ ꪹꪚ ꪱ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪋ ꪺꪉ. 6 ꪹꪜ ꪙ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪽ ꪜꪺ ꪊ ꪉ ꪅ ꪽ ꪅꪱꪉ ꪒ ꪉ ꪵꪀ ꪉ ꪵꪎ ꪹꪎ ꪀ. 7 ꪕ ꪱꪙ ꪹꪮꪱ ꪹꪮꪱ ꪵꪎ ꪕ ꪚ ꪹꪎ ꪀ ꪚ ꪉ ꪒ ꪹꪕ ꪉ ꪹꪢ ꪒ ꪶꪬꪀ ꪭ ꪮꪥ ꪚ ꪉ ꪮꪮꪀ ꪣꪱ ꪎ ꪚ ꪉ ꪻꪒ ꪁ ꪣ ꪀꪫꪱꪙ ꪤ ꪕ ꪮꪥ. 8 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪜꪺ ꪵꪀ ꪉꪱꪙ ꪼꪜ ꪎ ꪚ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪀꪺꪉ ꪹꪋ ꪹꪎꪱ ꪮꪮꪀ ꪕꪱꪉ ꪼꪜ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪼꪜ ꪵꪊ ꪹꪎꪱ. 9 ꪶꪀꪙ ꪒ ꪉ ꪮ ꪤ ꪚ ꪵꪀ ꪉ ꪝ ꪉ ꪵꪎ ꪣ ꪱ ꪝ ꪮꪣ ꪝ ꪉ ꪒ ꪱꪥ ꪵꪎ ꪣ ꪱ ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪼꪒ ꪎ ꪚ ꪣꪱ ꪝ ꪉ ꪹꪎꪱ ꪣꪱ ꪎ ꪚ ꪹꪩ ꪚ ꪝ ꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪤ ꪚ ꪮꪙ ꪔ ꪉ ꪔ ꪚ ꪡ ꪀ ꪹꪏꪱ ꪵꪁꪣ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪚ ꪵꪒꪉ ꪵꪁꪣ ꪚ ꪱꪙ ꪜ ꪩꪱ ꪭ ꪶꪩꪒ ꪔ ꪘ ꪱ ꪚ ꪱꪙ ꪮꪱꪙ ꪹꪏ ꪶꪠꪙ. 10 ꪹꪣ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪹꪬ ꪙ ꪜꪺ ꪵꪀ ꪉ ꪶꪀꪙ ꪒ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪣꪱ ꪎ ꪚ ꪝ ꪉ ꪹꪎꪱ ꪁ ꪒ ꪉ ꪔ ꪙ ꪶꪔꪀ ꪻꪊ ꪤ ꪱꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪵꪄꪀ ꪬꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪣꪱ ꪋ ꪮꪥ ꪹꪎꪱ. 11 ꪵꪠꪙ ꪹꪎꪱ ꪵꪄꪀ ꪻꪎ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ

18 ꪫ ꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪎ ꪉ ꪊ ꪉ ꪝꪱ ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪣꪱ ꪔꪱꪥ ꪤ ꪚ ꪮꪙ ꪵꪁ ꪫꪉ ꪚ ꪉꪤ ꪱꪙ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪤ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪚ ꪱ ꪣ ꪚ ꪮꪙ ꪠ ꪉ ꪮ ꪱ. 12 ꪹꪋ ꪤ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪼꪒ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪵꪩ ꪫ ꪫ ꪱ ꪫ ꪀ ꪙ ꪋ ꪹꪜ ꪙ ꪄ ꪙ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪽ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪚ ꪱ? ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪹꪫ ꪱ ꪫ ꪱ ꪜ ꪮꪥ ꪻꪬ ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪹꪜ ꪙ ꪄ ꪮꪥ ꪋꪺꪉ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪜ ꪙ ꪄ ꪮꪥ ꪋꪺꪉ ꪤ ꪘ ꪉ ꪹꪣꪉ ꪑ ꪉ ꪒ ꪎ ꪣꪱ ꪔꪱꪥ ꪤ ꪚ ꪮꪙ ꪵꪁ ꪫꪉ ꪚ ꪉ. 13 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪚꪮꪀ ꪹꪎꪱ ꪫ ꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪤ ꪱꪙ ꪻꪬ ꪢ ꪽ ꪻꪊ ꪖ ꪱ ꪹꪚ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪋ ꪋ ꪮꪥ ꪻꪬ ꪄ ꪮꪥ ꪣ ꪣ ꪙ ꪶꪖꪥ ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪹꪬ ꪙ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪔ ꪉ ꪼꪜ ꪋ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪬ ꪙ ꪵꪩ ꪫ. 14 ꪵꪩ ꪫ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪋ ꪔ ꪉ ꪶꪏꪙ ꪔꪱꪉ ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪝ ꪙ ꪮꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪋ ꪹꪤ ꪒ ꪎ ꪉ. 15 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪎ ꪉ ꪊ ꪉ ꪵꪄꪀ ꪬꪱ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪮꪥ ꪹꪤ ꪚꪮꪀ ꪻꪬ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪕ ꪫ ꪕꪱꪉ ꪼꪜ. 16 ꪻꪬ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪮꪱ ꪼꪣ ꪹꪕ ꪱ ꪙ ꪽ ꪋ ꪼꪜ ꪕꪱꪉ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪚ ꪵꪩ ꪫ ꪙ ꪹꪚ ꪋ ꪵꪚ ꪉ ꪮꪮꪀ ꪹꪜ ꪙ ꪕꪱꪉ ꪑ ꪱꪉ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙꪁ ꪋ ꪑ ꪱꪉ ꪼꪜ ꪹꪕ ꪉ ꪒ ꪙ ꪀꪱꪉ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪚ. 17 ꪹꪭꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪋ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪻꪊ ꪵꪀ ꪉꪱꪙ ꪎ ꪚ ꪼꪜ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪵꪝ ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ, ꪶꪀꪙ ꪒ ꪉ ꪹꪕ ꪉ ꪀ ꪱ ꪵꪎ ꪕ ꪚ ꪹꪎꪀ ꪀ ꪼꪚ ꪝ ꪉ ꪶ ꪒ ꪱꪥ ꪵꪎ ꪙ ꪽ ꪵꪩ ꪫ ꪋ ꪻꪬ ꪹꪭꪱ ꪼꪒ ꪘ ꪱ ꪼꪒ ꪔꪱ. 1 8 ꪹꪣ ꪵꪝ ꪹꪎꪱ ꪵꪩ ꪫ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪊ ꪉ ꪋ ꪭ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ. 19 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪻꪋ ꪵꪖꪙ ꪠ ꪹꪅ ꪥ ꪝꪱ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪼꪜ ꪙ ꪽ ꪣꪱ ꪤ ꪕꪱꪉ ꪩ ꪉ ꪹꪎꪱ ꪜ ꪉ ꪠ ꪱ ꪁ ꪑ ꪱꪥ ꪣꪱ ꪤ ꪕꪱꪉ ꪩ ꪉ ꪹꪎꪱ. 20 ꪚ ꪱꪉ ꪀꪱꪉ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪀ ꪚ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪜ ꪉ ꪠ ꪱ ꪙ ꪽ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪣ ꪒ ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪹꪕ ꪉ ꪎꪮꪉ ꪠ ꪱꪥ ꪊ ꪉ ꪹꪚ ꪱ ꪼꪒ ꪹꪄ ꪱ ꪊ ꪀꪽ ꪹꪢ ꪒ ꪁ ꪙ. 21 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪼꪒ ꪋ ꪣ ꪼꪜ ꪕꪱꪉ ꪙ ꪹꪚ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪊ ꪉ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪶꪩꪣ ꪭ ꪮꪙ ꪝ ꪒ ꪣꪱ ꪕꪱꪉ ꪔꪱ ꪹꪫ ꪙ ꪮꪮꪀ ꪹꪢ ꪒ ꪁ ꪙ ꪊꪱꪫ ꪹꪬ ꪙ ꪝ ꪙ ꪙ ꪹꪚ ꪙ ꪼꪒ ꪑꪱꪀ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪀꪽ ꪹꪜ ꪙ ꪕꪱꪉ ꪑ ꪱꪉ. 22 ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪊ ꪉ ꪝꪱ ꪀꪽ ꪑ ꪱꪉ ꪹꪕ ꪉ ꪒ ꪙ ꪵꪩ ꪉ ꪀꪱꪉ ꪹꪚ ꪣ ꪙ ꪎꪮꪉ ꪡꪱꪀ ꪕꪱꪉ ꪀ ꪽ ꪼꪫ ꪹꪏꪉ ꪁꪽ ꪵꪗꪉ. 23 ꪝ ꪉ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪁ ꪎ ꪚ ꪣꪱ ꪹꪚ ꪱ ꪤ ꪉ ꪣ ꪒ ꪉ ꪣ ꪱ ꪵꪎ ꪕ ꪚ ꪹꪎꪀ ꪹꪕ ꪉ ꪀ ꪱ ꪠ ꪒ ꪱꪥ ꪎ ꪚ ꪼꪜ ꪀꪱꪉ ꪙ ꪹꪚ. 24 ꪔ ꪙ ꪹꪋ ꪱ ꪣꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪚ ꪉ ꪶꪀꪙ ꪒ ꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪚ ꪉ ꪶꪩꪣ ꪕꪱꪉ ꪵꪜꪫ ꪹꪎꪱ ꪼꪡ ꪵꪀ ꪉ ꪜ ꪉ ꪠ ꪱ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪶꪀꪙ ꪒ ꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪤꪱꪀ ꪋꪱ. 25 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪤ ꪒ ꪻꪬ ꪀꪺꪉ ꪵꪎ ꪹꪎꪱ ꪠ ꪒ ꪹꪝ ꪹꪚ ꪱ ꪻꪬ ꪵꪩꪙ ꪫꪽ ꪼꪒ ꪹꪣ ꪹꪬ ꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪽ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪊ ꪉ ꪹꪫ ꪱ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪄ ꪱ ꪕꪱꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪕ ꪚ ꪹꪎꪀ ꪀ ꪚ ꪏ ꪣ ꪹꪭꪱ. 26 ꪵꪩ ꪫ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪋ ꪣ ꪼꪜ ꪕꪱꪉ ꪙ ꪹꪚ ꪹꪝ ꪻꪬ ꪙ ꪣꪱ ꪖ ꪺꪣ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪖ ꪺꪣ ꪀ ꪱ ꪵꪎ ꪕ ꪚ ꪹꪎꪀ ꪹꪕ ꪉ ꪠ ꪒ ꪱꪥ. 27 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪊ ꪉ ꪋ ꪣ ꪼꪜ ꪕꪱꪉ ꪙ ꪽ ꪙ ꪹꪚ ꪁ ꪼꪩ ꪁ ꪙ ꪖ ꪺꪣ ꪹꪏꪉ ꪹꪀ ꪱ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪝꪱ ꪀꪽ ꪵꪩꪙ ꪝꪱꪥ ꪬꪱꪀ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪏ ꪀ ꪎ ꪥ ꪹꪎꪱ ꪶꪩꪉ ꪙ ꪹꪚ. 28 ꪙ ꪼꪒ ꪖ ꪺꪣ ꪵꪎ ꪹꪎꪀ ꪶ ꪒ ꪱꪥ ꪹꪕ ꪉ ꪀ ꪱ ꪶꪀꪙ ꪒ ꪉ ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪹꪢ ꪒ ꪹꪚ ꪱ ꪣ ꪻꪠ ꪄ ꪮꪥ. 2 ꪬꪱꪀ ꪫ ꪱ ꪝ ꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪑ ꪱꪉ ꪼꪜ ꪕꪱꪉ ꪒ ꪙ ꪀꪱꪉ ꪙ ꪹꪚ ꪣ ꪁꪽ ꪵꪗꪉ ꪙ ꪀ ꪽ ꪼꪫ ꪹꪕ ꪉ ꪎꪮꪉ ꪹꪡ ꪉ. 30 ꪣ ꪙ ꪽ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪻꪬ ꪄ ꪮꪥ ꪎ ꪝ ꪉ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪵꪩ ꪫ ꪝ ꪉ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪼꪒ ꪹꪬ ꪙ ꪝ ꪉ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪔꪱꪥ ꪤ ꪵꪁꪣ ꪭ ꪣ ꪠ ꪉ ꪙ ꪹꪚ. 31 ꪹꪣ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪹꪬ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪣ ꪵꪠꪚ ꪵꪭꪉ ꪵꪄꪉ ꪀ ꪱ ꪔ ꪉ ꪶꪏꪙ ꪀ ꪚ ꪝ ꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪵꪠꪙ ꪹꪎꪱ ꪹꪘ ꪤ ꪵꪀ ꪉ ꪹꪋ ꪹꪋ ꪹꪕ ꪉ ꪀ ꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪠ ꪩꪱꪣ ꪻꪋ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ. ꪫꪱꪥ 15

19 1 ꪹꪋ ꪙ ꪽ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪀ ꪚ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪼꪒ ꪄ ꪚ ꪎ ꪮꪉ ꪑ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪫ ꪱ : ꪏ ꪣ ꪠ ꪶꪔꪙ ꪄ ꪮꪥ ꪄ ꪚ ꪎ ꪮꪉ ꪑ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪫ ꪱ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪵꪝ ꪄ ꪱ ꪔ ꪉ ꪏꪱ ꪩ ꪼꪀ ꪏ ꪀ ꪎ ꪥ ꪶꪀꪙ ꪒ ꪉ ꪣ ꪱ ꪶꪩꪉ ꪙ ꪫ ꪉ ꪩꪺꪉ ꪹꪚ ꪻꪐ. 2 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪼꪜ ꪵꪊ ꪵꪀ ꪵꪭꪉ ꪵꪄꪉ ꪀ ꪱ ꪔ ꪶꪏꪙ ꪵꪝ ꪹꪎꪀ ꪄ ꪱ ꪏ ꪣ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪼꪒ ꪜ ꪮꪉ ꪩꪱꪉ ꪒ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪠ ꪄ ꪮꪥ ꪎ ꪀ ꪱꪫ ꪎ ꪮꪉ ꪑ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪜ ꪱ ꪜ ꪹꪣ ꪩꪱꪉ ꪜꪱꪉ ꪹꪋ ꪱ ꪠ ꪶꪔꪙ ꪄ ꪮꪥ ꪏ ꪣ ꪶꪔꪙ ꪄ ꪮꪥ ꪎ ꪮꪉ ꪀ ꪱꪚ ꪑ ꪎ ꪉ. 3 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪕ ꪚ ꪹꪎꪀ ꪀ ꪱ ꪵꪭꪉ ꪬꪱꪙ ꪹꪜ ꪙ ꪋ ꪹꪎꪉ ꪩ ꪙꪱꪣ ꪅ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ 4 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪏ ꪀ ꪎ ꪥ ꪶꪀꪙ ꪒ ꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪶꪩꪉ ꪝ ꪙ ꪹꪚ ꪹꪕ ꪉ ꪒ ꪉ ꪀꪫꪱꪙ ꪵꪭꪉ ꪵꪄꪉ ꪀ ꪱ ꪶꪊꪣ ꪶꪩꪉ ꪫ ꪉ ꪩꪺꪉ ꪹꪚ ꪻꪐ 5 ꪹꪚ ꪻꪐ ꪖ ꪺꪣ ꪶꪩꪉ ꪎꪽ ꪹꪤꪉ ꪒ ꪱꪙ ꪬ ꪙ ꪀ ꪮꪙ 6 ꪣ ꪄꪫꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪵꪠꪚ ꪵꪭꪉ ꪵꪄꪉ ꪀ ꪱ ꪕ ꪚ ꪹꪎꪀ ꪄ ꪱ ꪣꪱꪙ ꪭ ꪱꪥ ꪔꪱꪥ ꪣ ꪙ ꪫꪱꪥ ꪎ 7 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪄ ꪱ ꪹꪎꪀ ꪵꪝ ꪵꪎꪙ ꪎ ꪉ ꪉꪱꪣ ꪒ ꪻꪊ ꪜ ꪒ ꪹꪎ ꪉ ꪻꪐ ꪭ ꪱꪥ ꪎꪽ ꪹꪤꪉ ꪼꪡ ꪼꪢ ꪹꪡꪉ ꪔ 8 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪜ ꪱ ꪶꪩꪣ ꪻꪎ ꪹꪚ ꪡꪮꪉ ꪩꪺꪉ ꪙ ꪻꪐ ꪎ ꪉ ꪻꪐ ꪄ ꪙ ꪜ ꪉ ꪡ ꪱ ꪵꪗꪉ ꪀ ꪽ ꪹꪩꪣ ꪘꪱ 9 ꪹꪎꪀ ꪭ ꪱꪥ ꪀ ꪱꪫ ꪊꪱ ꪫ ꪱ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪎ ꪚ ꪜ ꪒ ꪹꪎꪱ ꪤꪱꪒ ꪋ ꪉ ꪎ ꪉ ꪄꪮꪉ ꪹꪎꪱ ꪼꪒ ꪋ ꪹꪀꪚ ꪹꪮꪱ ꪎ ꪉ ꪄꪮꪉ ꪕ ꪮꪥ ꪩꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪣ ꪀ ꪮ ꪉ ꪱ ꪒꪱꪚ ꪄ ꪙ ꪋ ꪉ ꪤꪱꪒ ꪹꪮꪱ ꪄꪮꪉ 10 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪤ ꪒ ꪬ ꪱ ꪶꪩꪣ ꪝ ꪒ ꪹꪚ ꪹꪀ ꪹꪚ ꪱ ꪼꪒ ꪹꪎꪱ ꪶꪊꪣ ꪙ ꪫ ꪉ ꪩꪺꪉ ꪹꪚ ꪻꪐ 11 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪭ ꪉ ꪻꪎ ꪀ ꪱ ꪵꪀ ꪵꪠꪚ ꪤ ꪘ ꪉ ꪵꪖꪙ ꪭ ꪱ ꪣ ꪫ ꪱ ꪻꪠ ꪜꪱꪙ ꪹꪤ ꪒ ꪩꪱꪀ ꪅꪱꪙ ꪀꪱꪙ ꪵꪄꪉ ꪢ ꪙ ꪩꪺꪉ ꪀꪺ ꪤ ꪱꪙ 12 ꪣ ꪄꪫꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪋ ꪶꪩꪉ ꪒ ꪙ ꪝ ꪙ ꪒ ꪙ ꪑꪱꪀꪀ ꪙ ꪶ ꪮꪱꪀ ꪊꪱꪙ ꪎ ꪫ ꪒ ꪚ 13 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪭ ꪀ ꪼꪝ ꪹꪣꪉ ꪹꪎꪉ ꪹꪤ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪝꪱ ꪕꪺꪙ ꪮꪺꪙ ꪀ ꪮꪙ ꪼꪒ ꪼꪖ ꪻꪬ ꪼꪝ ꪙ ꪮꪥ ꪹꪄ ꪱ ꪎ ꪶꪭ ꪣ ꪹꪉꪱ ꪚ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪁꪫꪱꪣ ꪀ ꪱ ꪹꪄ ꪒ ꪤ 14 ꪼꪝ ꪵꪠ ꪙ ꪹꪣꪉ ꪉ ꪙ ꪵꪩ ꪫ ꪁꪫꪱꪣ ꪀꪺ ꪤ ꪱꪙ ꪎ ꪽ ꪶ ꪜꪱ ꪵꪩꪒ ꪔ ꪙ ꪉ ꪙ ꪤ ꪱꪙ ꪻꪙ ꪻꪊ ꪤꪮꪣ ꪤ 15 ꪶꪮꪉ ꪀꪫꪱꪙ ꪕ ꪱꪫ ꪕ ꪹꪣꪉ ꪹꪏ ꪶꪒꪣ ꪤ ꪱꪙ ꪎ ꪽ ꪼꪝ ꪹꪣꪉ ꪶꪣ ꪮꪱꪚ ꪁ ꪤ ꪱꪙ ꪎ ꪽ ꪹꪏꪉ ꪒ ꪫ ꪋ ꪶ ꪹꪣꪉ ꪀꪱ ꪙꪱ ꪮꪱꪙ ꪹꪢ ꪒ ꪵꪭꪉ ꪻꪊ ꪬ ꪮꪥ 16 ꪹꪎꪱ ꪹꪢ ꪒ ꪵꪭꪉ ꪻꪊ ꪤ ꪱꪙ ꪎ ꪽ ꪹꪬ ꪙ ꪵꪠꪚ ꪻꪐ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪀꪺ ꪤ ꪱꪙ ꪹꪚ ꪱ ꪘ ꪉ ꪹꪤꪉ ꪒ ꪱꪙ ꪬ ꪙ ꪀ ꪮꪙ 17 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪝꪱ ꪹꪎꪱ ꪣꪱ ꪤ ꪝ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪚ ꪮꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪎ ꪱꪉ ꪵꪔ ꪉ ꪒꪱ ꪣꪱ ꪣꪱ ꪤ ꪹꪤ ꪙ ꪬ ꪉ ꪶꪭꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪙꪱ ꪵꪎ ꪉ ꪎ ꪱꪉ ꪹꪭꪙ ꪼꪪ ꪹꪭꪱ ꪊꪮꪣ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ 18 ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪜꪺ ꪩꪺꪉ ꪋ ꪺ ꪹꪩ ꪥ ꪹꪚ ꪱ ꪭ ꪺꪥ

20 19 ꪵꪠꪙ ꪒ ꪉ ꪣ ꪱ ꪹꪕ ꪉ ꪶ ꪒ ꪱꪥ ꪹꪭꪙ ꪜꪺ ꪡꪱ ꪩꪱ ꪶꪮ ꪶꪩꪉ ꪙ ꪹꪚ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪒ ꪒ ꪻꪬ ꪙ ꪼꪩ ꪔ ꪱ ꪁ ꪙ ꪣꪱ ꪖ ꪺꪣ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪑ ꪱꪉ ꪄ ꪱꪣ ꪒ ꪙ ꪵꪩ ꪉ ꪀꪱꪉ ꪹꪚ ꪹꪚ ꪱ ꪔꪱꪥ 20 ꪙꪱꪉ ꪣ ꪩ ꪮꪱꪙ ꪝ ꪑ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪠ ꪜ ꪱꪫ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪮꪮꪀ ꪘ ꪱ ꪕ ꪚ ꪶꪀꪉ ꪵꪏ ꪵꪝꪙ ꪵꪠꪙ ꪑ ꪉ ꪼꪒ ꪉ ꪙ ꪵꪏ ꪒꪮꪣ ꪹꪎꪉ ꪶꪀꪉ. 21 ꪙꪱꪉ ꪵꪏ ꪄ ꪚ ꪎ ꪮꪉ ꪑ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪵꪝ ꪹꪎꪀ ꪄ ꪱ ꪏꪱ ꪩ ꪼꪀ ꪭ ꪀ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪏ ꪀ ꪎ ꪥ ꪝ ꪉ ꪵꪎ ꪣ ꪱ ꪹꪕ ꪉ ꪒ ꪉ ꪀ ꪱ ꪬꪱꪙ ꪉꪱꪙ ꪶꪩꪉ ꪹꪚ ꪫ ꪉ ꪩꪺꪉ ꪙ ꪻꪐ. ꪙ ꪶꪄꪣ 22 ꪔ ꪣꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪼꪒ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪙ ꪹꪚ ꪏ ꪩꪱ ꪵꪠꪙ ꪹꪎꪱ ꪕ ꪫ ꪼꪜ ꪭꪮꪒ ꪎꪱꪣ ꪣ ꪹꪚ ꪱ ꪹꪬ ꪙ ꪙ. 23 ꪵꪩ ꪫ ꪹꪎꪱ ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪚ ꪮꪙ ꪣ ꪙ ꪚ ꪶꪄꪣ ꪀ ꪙ ꪹꪚ ꪱ ꪼꪒ ꪹꪎꪱ ꪊ ꪉ ꪵꪄꪀ ꪙ ꪙ ꪽ ꪫ ꪱ ꪣꪱ ꪩꪱ ( ꪶꪄꪣ ) 24 ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪊ ꪉ ꪶꪊꪣ ꪁꪫꪱꪣ ꪭ ꪱꪥ ꪻꪬ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪹꪫ ꪱ ꪫ ꪱ ꪏ ꪣ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪹꪮꪱ ꪙ ꪹꪀ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪀ ꪙ. 25 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪊ ꪉ ꪭ ꪮꪙ ꪻꪊ ꪀ ꪱꪫ ꪼꪪ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪵꪩ ꪫ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊ ꪉ ꪻꪬ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪼꪣ ꪶꪒ ꪙ ꪕ ꪱꪙ ꪊ ꪉ ꪖ ꪣ ꪼꪣ ꪙ ꪽ ꪻꪎ ꪙ ꪙ ꪙ ꪽ ꪁ ꪹꪚ ꪱ ꪶꪄꪣ ꪚ ꪮꪙ ꪙ ꪽ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪹꪮꪱ ꪅꪮꪉ ꪵꪔ ꪉ ꪒꪱ ꪻꪬ ꪹꪎꪱ ꪵꪀ ꪉ ꪖ ꪻꪊ ꪹꪎꪱ. 26 ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪫ ꪱ ꪫ ꪱ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪋ ꪹꪭꪱ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪻꪬ ꪹꪤ ꪒ ꪕ ꪮꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪒ ꪣ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪮꪱ ꪻꪊ ꪻꪎ ꪹꪤ ꪒ ꪕ ꪮꪥ ꪅꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪵꪔ ꪉ ꪒꪱ ꪵꪀ ꪉ ꪬ ꪣ ꪼꪫ ꪹꪭꪱ ꪁ ꪋ ꪹꪚ ꪱ ꪻꪎ ꪶꪕ ꪥ ꪝ ꪉ ꪹꪩ ꪱ ꪻꪬ ꪹꪊ ꪚ ꪼꪎ ꪼꪒ ꪹꪜ ꪙ ꪹꪏꪉ ꪹꪭꪱ ꪼꪒ ꪻꪎ ꪶꪕ ꪥ ꪶ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪙ ꪽ ꪹꪭꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪜ ꪙ ꪜꪺ ꪻꪬ ꪒ. 27 ꪔ ꪣꪱ ꪹꪎꪱ ꪼꪒ ꪕ ꪫ ꪕꪱꪉ ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪩ ꪣ ( ꪵꪁꪣ ꪵꪒꪙ ꪒ ꪙ ꪣꪱ ꪩꪱ ) ꪚ ꪮꪙ ꪙ ꪽ ꪣ ꪎ ꪚ ꪎꪮꪉ ꪚ ꪙ ꪣ ꪹꪊ ꪒ ꪎ ꪚ ꪀ ꪩꪱꪉ ꪹꪏꪉ ꪙ ꪽ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪊ ꪉ ꪔ ꪉ ꪔ ꪚ ꪤ ꪵꪁꪣ ꪙ ꪚ ꪙ. ꪫꪱꪥ 16 ꪹꪄ ꪱ ꪣꪱ ꪙꪱ ꪵꪀ ꪉ ꪶꪙꪀ ꪄ ꪣ 1 ꪵꪩ ꪫ ꪏ ꪣ ꪙ ꪣ ꪶ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪹꪢ ꪒ ꪼꪒ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪚ ꪮꪙ ꪔ ꪉ ꪔ ꪚ ꪝ ꪀ ꪤ ꪉ ꪹꪮ ꪩ ꪣ ꪣ ꪎ ꪚ ꪬ ꪱ ꪁ ꪹꪚꪙ ꪎꪮꪉ ꪩ ꪙ ꪩ ꪉ ꪹꪎꪱ ꪼꪒ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪹꪮ ꪤ ꪚ ꪹꪎꪱ ꪼꪒ ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪚ ꪮꪙ ꪵꪁ ꪫꪉ ꪚ ꪉ ꪚ ꪱꪉ ꪀꪱꪉ ꪵꪒꪙ ꪒ ꪙ ꪹꪮ ꪩ ꪣ ꪀ ꪚ ꪝ ꪏ ꪙꪱ ꪮ. 2 ꪤ ꪚ ꪮꪙ ꪵꪁ ꪫꪉ ꪚ ꪉ ꪙ ꪽ ꪹꪎꪱ ꪼꪒ ꪶꪊ ꪣ ꪻꪬ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪵꪀ ꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪻꪢ. 3 ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪵꪮ ꪻꪬ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪄ ꪱ ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪔꪱꪥ ꪤ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚꪚ ꪮꪙ ꪼꪒ ꪀ ꪙ ꪹꪄ ꪱ ꪀ ꪙ ꪙ ꪮ ꪣ ꪕ ꪱꪙ ꪒ ꪹꪮꪱ ꪏ ꪣ ꪄ ꪮꪥ ꪣꪱ ꪔꪱꪥ ꪚ ꪮꪙ ꪵꪁ ꪫꪉ ꪚ ꪉ. 4 ꪔ ꪣꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪫ ꪱ ꪼꪫ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪹꪤ ꪒ ꪹꪄ ꪱ ꪙ ꪁ ꪀ ꪙ ꪶꪔꪀ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪵꪔ ꪡ ꪱ ꪹꪏꪉ ꪬ ꪱ ꪶꪠꪙ ꪻꪬ ꪹꪎꪱ ꪻꪬ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪎ ꪱꪫ ꪹꪀ ꪚ ꪹꪮꪱ ꪋ ꪣ ꪻꪬ ꪹꪀ ꪚ ꪝ ꪀ ꪙ ꪒꪮꪣ ꪣ ꪹꪤ ꪒ ꪵꪙꪫ ꪙ ꪁ ꪹꪝ ꪹꪭꪱ ꪋ ꪼꪒ ꪖ ꪻꪊ ꪹꪎꪱ ꪫ ꪱ ꪹꪎꪱ ꪹꪤ ꪒ ꪕ ꪮꪥ ꪹꪭꪱ ꪭ ꪹꪚ ꪱ. 5 ꪣ ꪖ ꪶꪬꪀ ꪻꪬ ꪹꪎꪱ ꪹꪀ ꪚ ꪹꪮꪱ ꪹꪏ ꪒꪮꪣ ꪶꪁꪚ ꪕ ꪹꪝ ꪤꪮꪣ ꪼꪫ ꪀ ꪙ. 6 ꪹꪕ ꪉ ꪎꪮꪉ ꪕ ꪱꪙ ꪊ ꪉ ꪼꪒ ꪚꪮꪀ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪹꪢ ꪒ ꪫ ꪱ ꪹꪕ ꪉ ꪁ ꪙ ꪋ ꪶ ꪋ ꪭ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪝꪱ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪮꪮꪀ ꪎ ꪹꪣꪉ ꪹꪮ ꪤ ꪚ. 7 ꪔ ꪙ ꪹꪋ ꪱ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪋ ꪼꪒ ꪹꪬ ꪙ ꪩꪺꪉ ꪩꪱ ꪭ ꪉ ꪹꪭ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪼꪒ ꪉ ꪙ ꪹꪎꪉ ꪶꪊ ꪣ ꪭ ꪱꪥ ꪻꪬ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪵꪣ ꪙ ꪵꪕ ꪒ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪶꪊ ꪣ ꪻꪬ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪹꪝ ꪫ ꪱ ꪄ ꪮꪥ ꪹꪕ ꪉ ꪎꪮꪉ ꪹꪜ ꪙ ꪠ ꪹꪤ ꪒ ꪕ ꪮꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪕ ꪱꪙ ꪹꪊ ꪱ ꪕ ꪙ ꪽ. 8 ꪵꪩ ꪫ ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪁ ꪹꪫ ꪱ ꪫ ꪱ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪵꪮ ꪻꪬ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪣ ꪐ ꪀ ꪙ ꪹꪕ ꪉ ꪁ ꪔ ꪙ ꪹꪋ ꪱ ꪣ ꪹꪄ ꪱ ꪀ ꪙ ꪮ ꪣ ꪹꪝ ꪹꪊ ꪱ ꪊꪮꪣ ꪡ ꪱ ꪼꪒ ꪉ ꪙ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪶꪊ ꪣ ꪭ ꪱ ꪻꪬ ꪵꪙꪫ ꪻꪒ ꪹꪣ ꪝ ꪉ ꪹꪊ ꪱ ꪶꪊ ꪣ ꪭ ꪱꪥ ꪻꪎ ꪝ ꪉ ꪄ ꪮꪥ ꪁ ꪹꪏꪉ ꪶꪊ ꪣ ꪭ ꪱꪥ ꪻꪬ ꪹꪊ ꪱ ꪡ ꪱ ꪙ ꪽ ꪒ. 9 ꪕ ꪱꪙ ꪶꪣ ꪹꪏ ꪚꪮꪀ ꪕ ꪱꪙ ꪮꪱ ꪶꪩꪙ ꪫ ꪱ ꪻꪬ ꪹꪤ ꪙ ꪼꪝ ꪮ ꪏꪱ ꪩꪱ ꪹꪮ ꪙ ꪣꪱ ꪤ ꪙ ꪤ ꪔ ꪘ ꪱ ꪹꪊ ꪱ