dk;kzy; funs'kd] ek/;fed f'k{kk jktlfkku] chdkusj f}rh; osru J`[akyk v/;kid ls iz/kkuk/;kid,oa led{k inksa ij inksuufr gsrq fu;fer Mhihlh o"kz 2020&21

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "dk;kzy; funs'kd] ek/;fed f'k{kk jktlfkku] chdkusj f}rh; osru J`[akyk v/;kid ls iz/kkuk/;kid,oa led{k inksa ij inksuufr gsrq fu;fer Mhihlh o"kz 2020&21"

प्रतिलिपि

1 dk;kzy; funs'kd] ek/;fed f'k{kk jktlfkku] chdkusj f}rh; osru J`[akyk v/;kid ls iz/kkuk/;kid,oa led{k inksa ij inksuufr gsrq fu;fer Mhihlh o"kz 2020&21 esa ik= yksdlsodksa dh cdk;k okf"kzd dk;z ewy;kadu izfrosnu (APAR) lwph fnukad ¼oakfNr APAR o"kz 2013&14 ls 2019&20 rd½ o"kz dkfezd dk uke tue frffk oxz orzeku Kalpna Tak F Ajmer AJMER GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SHAHPURA MOHALLA BEAWAR (221699) Devkishan Jeengar M SC Ajmer AJMER GOVT. SEC. SCHOOL JUNAVAS GANGAPUR Mohan Lal Dhobi M SC Ajmer AJMER Ramswaroop Jingar M SC Ajmer AJMER Bhairun Lal Khatik M SC Ajmer AJMER Bhanwar Lal Tailor M SC Ajmer AJMER Tilakram M SC Ajmer AJMER Shivji Lal M SC Ajmer AJMER Prakash Chandra Solanki M Ajmer AJMER Naina Ram M Ajmer AJMER Pathak Shashi Mouli M Ajmer AJMER Mohan Singh M SC Bharatpur BHARATPUR C Lata Soni F Bharatpur BHARATPUR SWANTANTRATA SENANI LT. SHREE NATHI LAL DHAKED GOVT ADARSH SR SEC SCHOOL, HARNAGAR SCHOOL BAJHERA RUNDH IKRAN SEWAR (217205) A Satish Chandar Agarwal M S.Madhopur BHARATPUR Page 1/7

2 o"kz dkfezd dk uke tue frffk oxz orzeku Rajesh Kumar M Bikaner BIKANER Rajpal M Bikaner BIKANER Rajendra Kumar Bhatia M Bikaner BIKANER Jaindra Singh M Bikaner BIKANER Jogeshwar Kumar M Bikaner BIKANER Ramesh Kumar Goswa M Bikaner BIKANER Rakesh Kumar Seeka M Bikaner BIKANER Jaidev Vashisht M Bikaner BIKANER Ishwar Singh M Bikaner BIKANER Parmendra Kumar M Bikaner BIKANER Bhoopender Singh M Bikaner BIKANER Nand Lal Sharma M Bikaner BIKANER SCHOOL BAJOR (213392) Raji Ram M SC Bikaner BIKANER Satyabhan M ST Bikaner BIKANER Madan Lal Gaur M SC Bikaner BIKANER G.SEC.SCHOOL, LAKHUSAR Savita Garg F Ganganag ar BIKANER GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MAHARSHI DAYANAND MARG OLD JAIL ROAD BIKANER (211227) Vikarmjeet M SC Hanumangarh BIKANER jkmekfo] ykykuk guqekux< Baljeet Kaur F Churu CHURU Sultana Ram M SC Churu CHURU jkmekfo cqpkokl 13-14, Lal Chand Hatila M SC Churu CHURU 'khrykxsv chdkusj Page 2/7

3 o"kz dkfezd dk uke tue frffk oxz orzeku Zahir Ahmed M Churu CHURU o0v0 jk0 dy;k.k mekfo lhdj Shyam Lal Meena M ST Churu CHURU o0v0 jkmekfo yksgluk cmk] pw: Ramdev M SC Churu CHURU G.U.P.S. KASAT DESHNOKE Taravanti F Churu CHURU D Urla Chaudhary F Churu CHURU Kuntesh Devi F Sikar CHURU SCHOOL DULMANA (214735) Brij Lal Chaudhary M Sikar CHURU jkekfo :d.klj] lhdj Yashwant Singh Chouhan M Alwar JAIPUR ,Q Nilima Jain F Dausa JAIPUR Sumanlata Chandel F Jaipur JAIPUR Rubi Maurya F SC Jaipur JAIPUR Jagdish Prasad Nitharwal M Jaipur JAIPUR SCHOOL MURLIPURA SCHEME (218993) GOVT. SECONDARY SCHOOL KRISHNA NAGAR KISHANPURA BHARATPUR (217230) GOVT. SECONDARY SCHOOL GUDHA CHAK BASSI (218759) GOVT. SECONDARY SCHOOL JANKIPURA (219187) Bhagwati Prasad M Jaipur JAIPUR Page 3/7

4 o"kz dkfezd dk uke tue frffk oxz Ghanshyam Dutt Sharma M Jaipur JAIPUR orzeku SCHOOL GUJARWAS (216184) Genda Lal Bunkar M SC Jaipur JAIPUR Ram Chandra Singh M Jaipur JAIPUR o0v0 jkmekfo cecwfy;kdyka vark ckjka Narendar Singh M Jaipur JAIPUR SCHOOL NARAYANPUR (216413) Brajbhushan Sharma M Jaipur JAIPUR Chandra Prakash Sharma M Jaipur JAIPUR SCHOOL KHAIRWAL (218093) Archana Gupta F Jaipur JAIPUR Sita Ram Dhakar M Jaipur JAIPUR GOVT ADARSH SR. SEC S GURDHANADI A Vidhya Chaudhary F Jaipur JAIPUR A Nirmala F Jaipur JAIPUR D Madhubala F Jaipur JAIPUR IA Banwari Lal Jat M Jaipur JAIPUR SCHOOL BHADWADI (219205) OIA Lalita Kumari F SC Jaipur JAIPUR R Mamta Bhandari F Jaipur JAIPUR Kastur Chand M SC Barmer JODHPUR GOVT.SR.SEC.SCHOOL, KHATRIYON KI BERI Page 4/7

5 o"kz dkfezd dk uke tue frffk oxz orzeku Renuka Mathur F Jodhpur JODHPUR o0v0 jkmekfo iykluh yw.kh] tks/kiqj Sidhraj Lakhara M Jodhpur JODHPUR SCHOOL NARADARA NEAR BUS STAND (213966) Rugharam M Jodhpur JODHPUR Bheekharam M SC Jodhpur JODHPUR GSS DAULPURA Santlal M Jodhpur JODHPUR Vijai Singh M Jodhpur JODHPUR Achala Ram M Jodhpur JODHPUR GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SHASTRI CHOUK BALOTRA (220645) Sanjai Sharma M Jodhpur JODHPUR Bajranglal M Jodhpur JODHPUR Parbat Singh M Jodhpur JODHPUR Jaishankar Acharya M Jodhpur JODHPUR Rajendra Sharma M Jodhpur JODHPUR mekfo U;qe.Mh dqmh tks/kiqj Sumer Singh M Jodhpur JODHPUR Gani Khan Sindhi M Jodhpur JODHPUR GOVT. SR. SEC. SCHOOL, PIPAR CITY, JODHPUR Parkash Chandra M Jodhpur JODHPUR Udai Singh M Jodhpur JODHPUR GOVT.SR.SEC.SCHOOL, MARUDI Jai Ram Sewar M Jodhpur JODHPUR GOVT. GIRLS SECONDARY SCHOOL, BHATINDA Bhawani Singh M Jodhpur JODHPUR Sohan Lal Saran M Jodhpur JODHPUR o0v0 jkekfo ckluh LVs'ku] tks/kiqj Areef Khan M Baran KOTA Rajender Kumar Vijay M Kota KOTA Page 5/7

6 o"kz dkfezd dk uke tue frffk oxz orzeku Balwant Kaur F Kota KOTA Shetal Prasad Jatav M SC Kota KOTA jkekfo ekaph] djksyh Babulal Bairwa M SC Kota KOTA G. U.P.S SINOLI Seetaram Bairwa M SC Kota KOTA GOVT. SEC. SCHOOL GOGOR Kajod Mal M SC Kota KOTA Sushil Kumar Tiwari M Kota KOTA Narendra Kumar M Kota KOTA Giraj Soni M Kota KOTA Nandkishor Gupta M Kota KOTA Mohammad Salim M Kota KOTA B Yogendra Singh M Kota KOTA SCHOOL ATEWA (212432) Shelendra Singh M JALOR PALI Suresh Chand M SC JALOR PALI o0v0 jkmekfo dq'kyiqjk] ikyh Meena Mandwat F Udaipur UDAIPUR Pinky Koshik F Udaipur UDAIPUR Jaya Nagar F Udaipur UDAIPUR Dalip Kumar M Udaipur UDAIPUR o-v- ugh gs v/;kid gs Bhagwati Lal M Udaipur UDAIPUR Brij Raj Singh M Udaipur UDAIPUR SCHOOL PUTHOLI (224061) Bahadur Singh Solanki M Udaipur UDAIPUR SCHOOL PATAN (214411) Kanheiya Lal M SC Udaipur UDAIPUR Anop Lal M SC Udaipur UDAIPUR Page 6/7

7 o"kz dkfezd dk uke tue frffk oxz orzeku Om Prakash Srimali M Udaipur UDAIPUR Rakesh Kumar Sharma M Udaipur UDAIPUR Laxman Singh M Udaipur UDAIPUR la;qdr funs kd¼dkfezd½ ek/;fed f k{kk] jktlfkku chdkusja Page 7/7