8d7b11e16ef2bd73481f8cc6cfbd6ae458717c014fdafcb74835e0a1af84033b.xlsx

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "8d7b11e16ef2bd73481f8cc6cfbd6ae458717c014fdafcb74835e0a1af84033b.xlsx"

प्रतिलिपि

1 Sr.No. FirstName MiddleName LastName Village Name 1 HEMA DEVI ARNIYA RASA 2 VIMALA DEVI BAIRWA KADIHANA 3 NIRMA DEVI BILIYA 4 AJEN DEVI BILIYA 5 GISHI DEVI BILIYA 6 GOGA DEVI GURJAR DOHARIYA 7 PUSHPA DEVI VAISHANAV DOHRIYA 8 UGAMI DEVI JAT DOHARIYA 9 LAD DEVI KUMAWAT DOHARIYA 10 KAMLA DEVI MALI DOHARIYA 11 KAMLA DEVI KHAROL GIRADIYA 12 BASANTI DEVI REGAR BAWARI 13 SITA DEVI PURI RAMPURIYA 14 NEELA DEVI BAIRWA DABLA 15 GITA DEVI JAT HASTDA 16 JAMNI DEVI JAT HASTDA 17 MANBHAR DEVI JAT RALAYATA 18 AABAL DEVI TELI RALAYATA 19 GAYATRI DEVI JAT RALAYATA 20 GANNA DEVI MALI ARNIYA RASA 21 VIMLA DEVI JAT RALAYATA 22 KAMLA DEVI RALAYATA 23 PUSHPA DEVI RALAYATA 24 RAMU DEVI RALAYATA 25 RUKAMA DEVI RALAYATA 26 LAD DEVI RALAYATA 27 LALI DEVI PADAMPURA 28 SEETA MALI ARNIYA RASA 29 DEBI MALI ARNIYA RASA 30 GEETA DEVI JAT KADISHANA 31 SOHANI DEVI TELI KADISAHNA 32 INDRA MALI ARNIYA RASAN 33 SHAYARI DEVI RALAYATA 34 JAMNI MALI ARNIYA RASAN 35 SEETA DEVI RALAYATA 36 UGAMI DEVI KUMAWAT BAMNIYA 37 SANTRA DEVI MEENA BAVDI 38 PREMI DEVI KUMAWAT BAMNIA 39 NANDU DEVI KUMAWAT BAMNIA 40 CHANDU DEVI KUMHAR RAYALATA 41 ALOLI DEVI DHAKAR PADAMPURA 42 SUNITA MALI ARNIYA RASAN 43 DILKHUSHI DEVI GURJAR KANECHHAN KHURD 44 KAMLA DEVI GURJAR KANECHHAN KHURD 45 LAD DVI NATH BAROO KA KHERA 46 SARIYA DEVI DHAKAR MATA JI KA KHERA 47 ANNAR BANU BAWDI 48 MAINA DEVI BAWDI 49 LILA DEVI KANTI

2 50 SANTOK DEVI JAT PHULIA KHURD 51 BABLI BEGAM KHAYMKHANI RAHAD 52 SHANTI DEVI VAISHNAV BABRANA 53 LAHAR DEVI SEN BABRANA 54 GEETA DEVI JAT BABRANA 55 LILA DEVI SUTHAR BABRANA 56 MANJU DEVI JAT BABRANA 57 SHANTI DEVI SUTHAR BABRANA 58 PARAS DEVI TELI BABRANA 59 FUMA DEVI GOSWAMI BABRANA 60 KALI DEVI JAT BABRANA 61 MEERA DEVI JAT BABRANA 62 DAKHI DEVI MALI BABRANA 63 SAYARI DEVI DAROGA BABRANA 64 GUDDI DEVI VAISHNAV BABRANA 65 SEEMA DEVI SUTHAR BABRANA 66 SITA DEVI KUMHAR RASED 67 RADHA DEVI DHAKAR BAVRI 68 HIRA DEVI KAHAR SHAHPURA 69 SUGANI DEVI JAT BILIYA 70 KAVARI DEVI SUTHAR BAMNIYA 71 VIMLA DEVI GURJAR SHAHPURA 72 LEELA DEVI VESHNAV BHOJPUR 73 PREM DEVI KHAROL BALAPURA 74 MAGDU DEVI KHAROL BALAPURA 75 GODAVRI DAVI KUMHAR BALAPURA 76 LAD DEVI KHAROL BALAPURA 77 GEETA DEVI MALI BHOJPUR 78 ANOPI DEVI KHAROL BALAPURA 79 GEETA DEVI JAT PRATAPPURA 80 HAGAMI DAVI MALI BHOJPUR 81 INDRA DEVI AAMLI KALUSINGH 82 MAYA DEVI GARG BABRANA 83 DHANNA DEVI BHOJPUR 84 GEETA DEVI DEVI BHOJPUR 85 GAVDRA DEVI KUMHAR MUNDETA 86 MANBHER DEVI JAT BHOJPUR 87 HEERU DEVI JAT BHOJPUR 88 SITA DEVI GIRI GIRDIYA 89 NANDU DEVI KUMHAR BHOJPUR 90 SMATA DEVI JAT GIHADIYA 91 RAMU DEVI SUTHAR BHOJPUR 92 JAMNA DEVI PURI BHOJPUR 93 LAHRI DEVI JAT GIRDIYA 94 LILA DEVI JAT GIRDIYA 95 SHANTI DEVI BAGRIYA ARNIYA GHODA 96 BHANWARI DEVI DAROGA ARNIYA GHODA 97 MADHU DEVI SEN ARNIYA GHODA 98 DHAPU DEVI KAHAR ARNIYA GHODA 99 DEU DEVI KUMHAR ARNIYA GHORA

3 100 AASHA DEVI MALI DABLA KACHRA 101 SEETA DEVI WAISHNAVE ARNIYA GHORA 102 GOKLI DEVI DHAKAR BALDRAKHA 103 CHANDU DEVI KUMAWAT ARNIYA GHORA 104 KELASHI DEVI KUMAWAT ARNIYA GHORA 105 BALI DEVI DHAKAR BALDRAKHA 106 THAMU DEVI DHAKAR BALDRAKHA 107 KIRAN DEVI KHAROL KADI SAHNA 108 NARMDA DEVI MALI ARNIYA RASA 109 DHAPU DEVI KAHAR SHAHPURA 110 POOJA DEVI VAISHNAV BAVADI 111 MERUN BANU HAMAL SHAHPURA 112 DWARIKA DEVI KHAROL KADISHANA 113 PHUMA DEVI DEVI ARNIYA RASAN 114 PREM DEVI DEVI BHOJPUR 115 LEELA DEVI JAT MUSHI 116 BHURI DEVI TELI ARNIYA RASA 117 CHANTA DEVI GURJAR ARNIYA RASAN 118 DURGA DEVI KEER MATA JI KA KHERA 119 GEETA KUMHAR RASED 120 MULI DEVI KUMAWAT KANECHHAN KHURD 121 DEU DEVI BALDDRAKHAA 122 MOTIYA DEVI DHAKAR BALDRAKHA 123 CHANDU DEVI MALI ARNIYARASA 124 MANBHAR DEVI MALI ARNIYA RASA 125 MEERA DEVI LODHA ARNIYA RASHA 126 BARDI DEVI ARNIYA RASAN 127 RAMPYARI DEVI MALI ARNIYA RASA 128 UCHCHBI DEVI TELI ARNIYA RASAN 129 KANYA DEVI MALI ARNIYA RASAN 130 GEETA DEVI MALI ARNIYA RASAN 131 MEERA DEV ARNIYA RASAN 132 AASHA DEVI MALI ARNIYA RASA 133 NORTI DEVI LODHA ARNIYA RASAN 134 MAGNI DEVI KHAROL DABLA KACHRA 135 PREM DEVI ARNIYA RASAN 136 GEETA DEVI TELI ARNIYA RASAN 137 LAD DEVI KHAROL DABLA KACHRA 138 SUGANA DEVI KHAROL DABLA KACHRA 139 JAMNI DEVI MALI ARNIYA RASAN 140 PREM DEVI DEVI ARNIYA RASA 141 AASHA DEVI LODHA ARNIYA RASAN 142 CHANDU DEVI MALI ARNIYA RASA 143 BHULA DEVI PARJAPAT ARNIYA RASA 144 MAYA DEVI DAROGA RASED 145 DAKHI DEVI MALI ARNIYA RASAN 146 GOPALI DEVI KUMHAR ARNIYA RASA 147 NANI DEVI KHAROL ARNIYA RASA 148 SANTI DEVI DEVI MALI ARNIYA RASA 149 HANJA DRVI DEVI LASARIYA

4 150 NEELA DEVI LESADIYA 151 TULSI DEVI KUMHAR ARNIYA RASAN 152 GISHI DEVI MALLI LESADIYA 153 GOPALI DEVI MALI LASADIYA 154 RAMKANYA DEVI JAT KASORIYA 155 TULSI DEVI DAS KASORIYA 156 SEEMA DEVI GURJAR KANTHI 157 KESHAR DEVI PERJAPAT KASORIYA 158 EIDI BANU KASORIYA 159 CHANDU DEVI KHATI KASORIYA 160 BADAM DEVI DEVI JAT KASORIYA 161 UGMA DEVI JAT KASORIYA 162 RADHA DEVI WAISHNAVE KASORIYA 163 KHEMI DEVI PERJAPAT KASORIYA 164 KHARON BANU KHAN KASORIYA 165 KAMLA DEVI DAS KASORIYA 166 BADAM DEVI NAAI KASORIYA 167 BHAGWATI DEVI VYAS KASORIYA 168 SUSILA DEVI VYAS KASORIYA 169 GULABI DEVI MALI LESADIYA 170 NANDU DEVI BALDRAKHA 171 FULI DEVI DHAKAR BALDRAKHA 172 LADI DEVI NATH BALDRAKHA 173 POOJA DEVI SEN RASED 174 MANABHAR DEVI DAROGA KASORIYA 175 SAKILA BANU MANSURI KASORIYA 176 ROOKMA DEVI DEVI PARJAPAT KASORIYA 177 SAYARI DEVI SEN KASORIYA 178 SANTI DEVI DAROGA KASORIYA 179 LALI DEVI NATH BALDRAKHA 180 REKHA DEVI SEN MUSHI 181 MULI DEVI PARJAPAT GIRDIYA 182 LADA DEVI KUMHAR GIRDIYA 183 NANDU LAL TELI GIRDIYA 184 GULABI DEVI TELI GIRDIYA 185 LILA DEVI TELI GIRDIYA 186 CHANTA DEVI KUMHAR GIRDIYA 187 SEEMA DEVI KUMHAR GIRDIYA 188 LADI DEVI KUMHAR GIRDIYA 189 NARAYANI DEVI GURJAR KANTI 190 LALI DEVI GURJAR KANTI 191 DURGA DEVI KUMHAR GIRDIYA 192 SOHANI DEVI TELI GIRDIYA 193 MANJU DEVI SUTHAR GIRDIYA 194 SAYERI DEVI KUMHAR GIRDIYA 195 KISHMAT DEVI KUMHAR GIRDIYA 196 BHURI DEVI KUMHAR GIRDIYA 197 LADI DEVI KIR ARWAR 198 JYOTI DEVI VAISHNAV BACHH KHWRA 199 BALLU DEVI KAHAR SHAHPURA

5 200 NYALI DEVI KUMHAR AMLI KALA 201 SONIYA DEVI JAT BACHH KHWRA 202 SUNITA DEVI JAT BACHH KHWRA 203 SHAYRI DEVI JAT BACHKHERA 204 LALI DEVI KHAROL BACHH KHWRA 205 SIMA DEVI JAT BACHH KHWRA 206 PIRIYKA DEVI VAISHNAV BACHH KHWRA 207 PIKI DEVI KHATI BACHH KHWRA 208 RIKU DEVI JAT BACHH KHWRA 209 GUMANI DEVI JAT BACHH KHWRA 210 SEETA DEVI JAT KHAMOR 211 FORI DEVI BALDRAKHA 212 SAMATA DEVI NATH ARNIYA GHODA 213 JETI DEVI NATH ARNIYA GHODA 214 BHAGWANI DEVI BALDRAKHA 215 MANJU GADI LUHAR SHAHPURA 216 NANDU DEVI DHAKAR BALDRAKHA 217 BHULA DEVI BALDRAKHA 218 SOHNI DEVI JAT KASORIYA 219 CHANDI DEVI VAISHNAV KASORIYA 220 SOHNI DEVI SEN KASORIYA 221 GHISI DEVI KUMHAR DABLA CHANDA 222 GDOOL DEVI KUMHAR DABLA CHANDA 223 ANU DEVI NATH ARNIYA GHODA 224 DHAPU DEVI KAHAR MUSI 225 MUNNIDEVI LUHAR BHOJPUR 226 FULA DEVI KUMAWAT TAHNAL 227 SUNITADEVI LUHAR BHOJPUR 228 RUKMA DEVI SARMA BHOJPUR 229 SHANJU DEVI TELI BALAPURA 230 UGMI DEVI KHAROL BALAPURA 231 SEEMA DEVI KHAROL BALAPURA 232 KANYA DEVI KHAROL BALAPURA 233 GISHI DEVI JAT BACHH KHWRA 234 JAYANA DEVI MALI DHORELA 235 KAMLA DEVI KUMHAR BALAPURA 236 KESHI DEVI KAHAR KALIJARI GATE 237 LAD DEVI MALI BALAPURA 238 CHOTI DEVI KHAROL BALAPURA 239 VIMLA DEVI KHAROL BALAPURA 240 MENNA DEVI VAISHNAV BACHH KHWRA 241 SOHNI DEVI TELI BACHH KHWRA 242 GISHI DEVI KHAROL BALAPURA 243 JAMNI DEVI KHAROL BALAPURA 244 BHURI DEVI MALI BALAPURA 245 SHIVA DEVI KUMAWAT DAULATPURA 246 BARJI DEVI KHROL BALAPURA 247 SHILPA DEVI KALAL BALAPURA 248 PUSHPA DEVI KHAROL BALAPURA 249 SIMA DEVI JAT BILIYA

6 250 PREM DEVI TELI SARDARNEGAR 251 BALI DEVI KHAROL GIRDIYA 252 SHAMEEM BANU SHAHPURA 253 SEETA DEVI KHAROL GIRDIYA 254 MOHANI DEVI KHAROL GIRDIYA 255 SANWERI DEVI KHAROL GIRDIYA 256 KANCHAN DAROGA GIRDIYA 257 SANTI DAROGA GIRDIYA 258 LEHRI DEVI DAROGA GIRDIYA 259 GEETA DEVI JAT SARDARNAGER 260 BHURI DEVI KHAROL GIRDIYA 261 DANNI DEVI TELI GIRDIYA 262 PYARI DEVI SUWALKA GIRDIYA 263 SONIYA KHAROL GIRDIYA 264 ALOLI DEVI ACHARYE KADI SAHANA 265 RATNI ACHARYE KADI SAHANA 266 LAD DEVI KHAROL KADISAHANA 267 CHANPA DEVI MALI KADI SAHANA 268 BALI DEVI KHAROL KADI SAHANA 269 JANI DEVI ACHARAY KADISAHANA 270 NANDU DEVI BHAT KADI SAHANA 271 GITA DEVI BHARTI GIHADIYA 272 SHAVRI DEVI KHAROL KADISAHANA 273 KACHN DEVI ACHARAY KADISAHANA 274 JAMRI DEVI JAT KADISAHANA 275 SAJNI DEVI JAT KADISAHANA 276 NANDU DEVI ACHARAY KADISAHANA 277 KAMLA DEVI ACHARAY KADISAHANA 278 KAMLA DEVI ACHARAY KADISAHANA 279 SANTOK DEVI ACHARAY KADISAHANA 280 SANTOK DEVI ACHARAY KADISAHANA 281 MANJU DEVI ACHARAY KADISAHANA 282 CHAU DEVI TRLI SARDARNAGAR 283 DHANI DEVI TELI KADI SAHANA 284 SHAVITRI DEVI ACHARAY KADISAHANA 285 JANTHIYA DEVI JAT KADISAHANA 286 KAMALA DEVI KUMHAR TAHNAL 287 KALYAN KHAROL KADI SAHANA 288 PYARI DEVI VAISHNAV KADISAHANA 289 LILA DEVI KADISAHNA 290 BADAM DEVI ACHARYE KADI SAHANA 291 GITA DEVI ACHARYA KADISAHNA 292 SHAIDHA BANU MANSURI KADISAHANA 293 ROOKMA DEVI ACHARAY KADISAHANA 294 SHANTRA DEVI KUMHAR KANECHHAN KALAN 295 BADAM DEVI BAGRIYA KANECHHAN KALAN 296 BHANWARI DAROGA ARNIYA GHORA 297 BHURI DEVI KUMHAR KANECHHAN KALAN 298 VIMLA DEVI KUMHAR KANECHHAN KALAN 299 SHMDI DEVI KHATI KANECHHAN KALAN

7 300 REKHA DEVI KIR KANECHHAN KALAN 301 REKHA DEVI KUMHAR KANECHHAN KALAN 302 MIRA DEVI KAHAR KANECHHAN KALAN 303 NARBDHA DEVI VAISHNAV KANECHHAN KALAN 304 SOSHR DEVI KAHAR KANECHHAN KALAN 305 BHURI DEVI KUMAVAT BAMNIYA 306 KANCHAN DEVI WAISHNAV AMER PURA 307 BALI DEVU VAISHANV DHIKOLA 308 SUGANA DEVI GEERI DHIKOLA 309 SHJNI DEVI GADOLIYA DHEEKOLA 310 SITA GADOLIYA DHIKOLA 311 MEMA DEVI JAT DHEEKOLA 312 BHAGUTHI DEVI TELI DHEEKOLA 313 DHAPU BAI SARDARNAGAR 314 CHAU DEVI SARDARNANGAR 315 DEU DEVI KAHAR DHEEKOLA 316 GITA DEVI GADARI SARDARNAGAR 317 AASIYA MANSURI DHIKOLA 318 DEU DEVI DHIKOLA 319 SEEMA DEVI KAHAR DHEEKOLA 320 MEERA DEVI JAT DHEEKOLA 321 AASA DEVI DHIKOLA 322 SAJANI DEVI TELAR MUSHI 323 DAKHI DEVI KAHAR DHEEKOLA 324 JAMKU DEVI KAHAR DHEEKOLA 325 PARAS DEVI GARG MUSHI 326 ANURADHA WAISHNAV DHEEKOLA 327 RUPA DEVI KAHAR DHEEKOLA 328 SHRAVANI DEVI KUMHAR DHEEKOLA 329 LADUU DEVI TELI DHEEKOLA 330 JADAV JAT DHEEKOLA 331 DEU DEVI VAISHNAV DHEEKOLA 332 MENA BANU DHEEKOLA 333 NEELU MEWATI DHEEKOLA 334 AJANN DEVI TELI DHEEKOLA 335 GANGA DEVI TELI DHIKOLA 336 LALI DEVI JAT DHEEKOLA 337 KAMLI DEVI KAHAR DHEEKOLA 338 PARSHI DEVI NATH DHEEKOLA 339 BHANWARI DEVI PAWAR DHEEKOLA 340 MAHFIYA BANU PINARA DHEEKOLA 341 ALOLA DEVI KUMHAR DHEEKOLA 342 BHURI DEVI MALI MUSHI 343 MENNA BANU MEWATI DHEEKOLA 344 SHARON BANU MEWATI DHEEKOLA 345 RAMPYARI DEVI JAT DHEEKOLA 346 BHURI DEVI DEVI DHEEKOLA 347 SITA DEVI DHIKOLA 348 SAROJ DEVI DHAKER SHAHPURA 349 SANGARI DEVI JAT DHEEKOLA

8 350 AASHA DEVI DHEEKOLA 351 MAGNI DEVI MALI DHEEKOLA 352 SABNAM BANU USTA DHEEKOLA 353 PUSPA JAT DHIKOLA 354 MOSINA PINARI DHEEKOLA 355 DEU DEVI JAT DHEEKOLA 356 TABASSUM BANU MEWATI DHEEKOLA 357 MITHU DEVI SUTHAR DHIKOLA 358 SONIYA DEVI JAT DHEEKOLA 359 GOTI DEVI MALI DHIKOLA 360 SANTOK DEVI JAT DHEEKOLA 361 KHNYA DEVI KAHAR DHEEKOLA 362 BADAM DEVI SUTHAR DHEEKOLA 363 CHANTA DEVI JAT RAHAR 364 KALI DEVI KHUMAR RAHAR 365 FIROJ BANU MANSURI DHIKOLA 366 LALI PINARA DHIKOLA 367 MANGI DEVI KAHAR DHEEKOLA 368 GAMA DEVI MALI DHEEKOLA 369 SEETA DEVI KA DHEEKOLA 370 SHLMA BANU BANU DHEEKOLA 371 RAMKANYA DEVI SARDARNAGAR 372 LALI DEVI KUMHAR KANKOLIYA 373 SOHNI DEVI TELI DHIKOLA 374 KANYA DEVI KAHAR DHEEKOLA 375 BARKET BANU DHEEKOLA 376 SOHNI DEVIN DABLA CHANDA 377 SAYRI DEVI DABLA CHANDA 378 MANBHAR DEVI JAT DHEEKOLA 379 NARBEDA DEVI TELI DABLA CHANDA 380 DHAPU DEVI KUMAWAT DABLA CHANDA 381 SOHANI DEVI KUMAWAT DABLA CHANDA 382 GATTU DEVI DHAKER DABLA CHANDA 383 GOPALI DEVI BALAND 384 LALTA DEVI DABLA CHANDA 385 JADAV DEVIN DHAKAD DABLA CHANDA 386 LAD DEVI DHAKER DABLA CHANDA 387 MAYA DEVI DABLA CHANDA 388 KRISHNA KUMHAR BALAND 389 HEMLATHA DEVI VAISHNAV DABLA CHANDHA 390 CHANTA DEVI JAT DABLA CHANDHA 391 SHANTRA DEVI DHAKAR DABLA CHANDHA 392 CHANTA DEVI DABLA CHANDA 393 KAMLA DEVI DABLA CHANDA 394 ANOPI DEVI DABLA CHANDA 395 LAD DEVI DABLA CHANDA 396 MOTIYA DEVI DHAKAR DABLA CHANDHA 397 LILA DEVI DABLA CHANDA 398 LALI DEVI DABLA CHANDA 399 RAMJASI DEVI DABLA CHANDA

9 400 SAJNI DEVOI DABLA CHANDA 401 PREM DEVI DABLA CHANDA 402 FORIYA DEVI DABLA CHANDA 403 SAPYARI DEVI DABLA CHANDA 404 BARJI DEVI DAS DABLA CHANDA 405 SHJNI DEVI JAT DABLA CHANDA 406 LALI DEVI KUMHAR BALAD 407 JETU DEVI DABLA CHANDA 408 MODI DEVI DABLA KACHRA 409 UGMA MALI DABLA KACHRA 410 BHAGLI DEVI KAHAR SHAHPURA 411 PUSHPA DEVI DROGA RAKSHI 412 RAMTI DEVI KUMAWAT TEHNAL 413 MANBHAR DEVI KUMAWAT TEHNAL 414 RADHA DEVI DABLA CHANDA 415 JANA DEVI DABLA CHANDA 416 NARBDA BAI MALI DABLA CHANDA 417 SAYRI MALI DABLA CHANDA 418 CHANDI MALI DABLA CHANDA 419 SUNITA DEVI MALI DHORELA 420 GEETA DEVI DAROGA DABLA 421 RAMU DEVI SONI DABLA 422 KAMLA DEVI SUWALKA DABLA 423 PREM DEVI JAT DABLA KACHRA 424 CHAU DEVI MALI DABLA KACHRA 425 SHANTRA DEVI MALI DABLA KACHRA 426 CHOT DEVI DHAKAR DABLA KACHRA 427 MANJU DEVI MALI DABLA KACHRA 428 BHAGUTI DEVI KHAROL DABLA KACHRA 429 CHOTI DEVI KHAROL DABLA KACHARA 430 LATIKA CHHIPA BALDRAKHA 431 ANOP MALI DABLA KACHRA 432 SAYRI DEVI DABLA KACHRA 433 DHANNI DEVI KHAROL DABLA KACHARA 434 NARAYNI MALI DABLA KACHRA 435 LALI MALI DABLA KACHRA 436 DALI DEVI MALI DABLA KACHRA 437 DHANNI DEVI DABLA KACHRA 438 HASTU DEVI DABLA KACHRA 439 GUMANI DEVI DABLA KACHRA 440 GISHI DEVI MALI DABLA KACHRA 441 SANTI DEVI MALI DABLA KACHRA 442 KANKU DEVI MALI DABLA KACHRA 443 CHANTA DEVI MALI DABLA KACHRA 444 SAJNA DEVI KUMHAR TEHNAL 445 CHOTI DEVI DABLA KACHRA 446 ANITA DEVI TAILOR TEHNAL 447 LADI MALI DABLA KACHRA 448 INDRA DEVI DABLA KACHRA 449 SANTOK DEVI DABLA KACHRA

10 450 PREM DEVI DEVI DABLA KACHRA 451 KHANI DEVI DABLA KACHRA 452 JETUL BANU MANSOORI TEHNAL 453 SHANTI DEVI KUMHAR TEHNAL 454 CHAMPA DEVI MALI DABLA KACHRA 455 RAMU DEVI MALI BABRANA 456 PREM DEVI MALI DABLA KACHRA 457 ALOLA DEVI DEVI BALDARKHA 458 FHARSHI DEVI KHAROL KANCHHANAN KALAN 459 RAJI DEVI DEVI KANECHAN KALA 460 BARDI DEVI KHAROL KANECHAN KALA 461 MANJU DEVI LASADIYA 462 NORTI DEVI KHAROL KANECHAN KALA 463 BHAGWATI DEVI KANECHANKALA 464 SANTOK DEVI KUMHAR SHAHPURA 465 SIMA DEVI KANCHANKHURI 466 SHANTI DEVI KUMAWAT BILIYA 467 RINA DEVI BALDARKHA 468 KASHR DEVI DEVI BALDARKHA 469 LALITA DEVI BALDARKHA 470 SAYARI DEVI KUMAWAT TEHNAL 471 UCHBA DEVI DAS BALDARKHA 472 GYARSI DEVI PRAJAPAT TEHNAL 473 SHANJU DEVI KUMAWAT KANCHAN KHURI 474 KAMLA DEVI KANCHANKHURI 475 MAYA DEVI KUMHAR KANECHAN KHURD 476 MENA DEVI KUMAWAT KANCHANKHURI 477 SITA DEVI KUMAWAT KANCHAN KHURI 478 VIMLA DEVI CHOUHAN TEHNAL 479 JASSU DEVI KUMAWAT TEHNAL 480 SEEMA DEVI KUMAWAT TEHNAL 481 JAMNI DEVI KUMHAR KANCHAN KHURI 482 SEEMA DEVI KUMAWAT TEHNAL 483 SITA DEVI KUMAWAT KANCHAN KHURI 484 JASHODHA DEVI KUMAWAT KANCHAN KHURI 485 DEU DEVI KHAROL RAHAD 486 CHANDU DEVI KHAROL RAHAD 487 DIYALI DEVI KHAROL RAHAD 488 KALI DEVI KHAROL RAHAD 489 SHANTI DAVI BAVRI DHIKOLA 490 RUKASHANA DEVI BANU FULIYA KHURD 491 RUKMA DEVI KANCHANKHURI 492 MIRA DEVI KUMAWAT MATAJI KA KHERA 493 HASEENA BANO BANO FULIYA KHURD 494 REKHA DEVI KUMAWAT KANECHAN KHURD 495 ANOPI DEVI JAT MATA JI KA KHERA 496 LERI DEVI KUMAWAT MATAJI KA KHEDA 497 BALI DEVI KUMAWAT MATAJI KA KHERA 498 NANDU DEVI BALDARKHA 499 CHUGGA DEVI JAT MATA JI KA KHERA

11 500 GISHI DEVI KUMAWAT MATA JI KA KHERA 501 GAYTRI DEVI VAISHNAVE MATA JI KA KHERA 502 DHANNI DEVI ARNIYA GHODA 503 PREM DEVI BALDARKHA 504 KHATUN BANU SHAHPURA 505 MAYA DEVI JAT MATAJI KA KHEDA 506 NAJAMA BANU KHAN SARDARNAGAR 507 GULAB BANU KAYAMKHANI SHAHPURA 508 GANPATI DEVI KUMAWAT KANCHANKHURI 509 SUGNA DEVI KANCHANKHURI 510 LAD DEVI KANCHANKHURI 511 NANU DEVI SEN BALDARKHA 512 NANU DEVI KUMAWAT BALDARKHA 513 VIMLA DEVI KUMAWAT BALDARKHA 514 AJAN DEVI BALDARKHA 515 RAMTU DEVI JAT BALDARKHA 516 PREM DEVI KUMAWAT BALDARKHA 517 BARDI DEVI BALDARKHA 518 DAKHI DEVI KUMAWAT BALDARKHA 519 FATMA BANU SHAHPURA 520 MANGI DEVI KUMHAR BILIYA 521 REKHA DEVI SUTHAR LASARIYA 522 JASODA DEVI JAT BILIYA 523 BHANWERI DEVI KUMHAR LASARIYA 524 MANBHAR DEVI KUMHAR MATAJI KA KHERA 525 MAMTA DEVI LASADIYA 526 RUKMA DEVI DAS LASARIYA 527 PREM DEVI DHAKAR LASARIYA 528 AASA DEVI GIRI LASADIYA 529 RATNI DEVI JAT LASARIYA 530 NOSI DEV BALDARKHA 531 NANDU DEVI BALDARKHA 532 NATHI DEVI BALDARKHA 533 KELI DEVI LASADIYA 534 RAJIYA DEVI BEGAM RAHAD 535 NARBEDA DEVI GIRI LASARIYA 536 DEO DEVI JAT LULAS 537 HURMA DEVI JAT LULAS 538 RADHA DEVI PARJAPAT LULAS 539 CHAGUDI DEVI KUM LULAS 540 GMANI DEVI JAT LULAS 541 PREM DEVI JAT LULAS 542 PREM DEVI JAT LULAS 543 GANGA DEVI LULAS 544 LALITHA DEVI JAT LULAS 545 CHAMPA DEVI JAT LULAS 546 GANGA DEVI JAT LULAS 547 CHANTA DEVI JAT LULAS 548 LILA DEVI KUMHAR LULAS 549 CHAU DEVI JAT LULAS

12 550 SOMA DEVI DHAKAD LULAS 551 LILA DEVI JAT LULAS 552 MANSA DEVI LASADIYA 553 PREM DEVI LULAS 554 CHAN DEVI JAT LULAS 555 MANBHAR DEVI BALDARKHA 556 BALI DEVI BALDARKHA 557 GAMAN DEVI JAT LULAS 558 BHERI DEVI GURJAR BHOJPUR 559 LADI DEVI GURJAR BHOJPUR 560 REHANA BANU FAKIR SHAHPURA 561 HGAMI DEVI JAT LULAS 562 REKHA DEVI TELI LULAS 563 REKHA DEVI JAT LULAS 564 RINKU DEVI LULAS 565 MANFUL DEVI LULAS 566 SUMAN DEVI SUWALKA LULAS 567 MANJU DEVI JAT LULAS 568 RATNI DEVI LULAS 569 SONI DEVI NATH LULAS 570 SUNITA DEVI JAT LULAS 571 SHMTHA DEVI KHAROL LULAS 572 GEESHI DEVI JAT LULAS 573 GITA DEVI NATH LULAS 574 NANDU DEVI BAIRWA DHIKOLA 575 GAMANI DEVI TELI LULAS 576 KAMLA DEVI SUTHAR LULAS 577 CHANTA DEVI JAT LULAS 578 NANDU DEVI MEENA DHEEKOLA 579 MAGI DEVI DEVI LULAS 580 NIRMA DEVI KUMHAR BALAND 581 SUPYAR DEVI NATH LULAS 582 RAMU DEVI LULAS 583 SITA DEVI MALI LULAS 584 VIMLA DEVI NATH LULAS 585 KAMLA DEVI LULAS 586 SOSHR DECVI JAT LULAS 587 SHANTA DEVI JAT LULAS 588 BHOLI DEVI JAT LULAS 589 BALI DEVI LULAS 590 SAMTA DEVI JAT LULAS 591 JAMNI DEVI LULAS 592 BALI DEVI LULAS 593 CHANCHAL DEVI LULAS 594 PANI DEVI LULAS 595 TIKAM DEVI SHAHPURA 596 GOGA DEVI KUMAWAT ARNIYA GODA 597 RESHMA HAMMAL SHAHPURA 598 NAGEENA BANU HAMAL SHAHPURA 599 JASU DEVI JAT BACHHKHERA

13 600 NANI DEVI BHIL RASED 601 MAYA DEVI SARDARNAGAR 602 KALI DEVI MALI RAMPURIA 603 JETU DEVI MALI BALDRAKHA 604 VIMLA DEVI DHAKAR BALDRAKHA 605 SUSHILA DEVI DHAKAR BALDRAKHA 606 MEERA DEVI DHAKAR BALDRAKHA 607 SHYAMU DEVI DHAKAR BALDRAKHA 608 KAMLA DEVI MALI RAMPURIYA 609 JAMNI DEVI MALI BALDRAKHA 610 GENDI DEVI MALI BALDRAKHA 611 BHAGUTI DEVI DAS PADAMPURA 612 LAHRI DEVI DHAKAR BALDRAKHA 613 BHURI BAI KHATIK SHAHPURA 614 INDRA DEVI KUMAWAT ARNIYA GODA 615 KANYA DEVI ARNIYA GODA 616 BANTI DEVI ARNIYA GODA 617 DHANNI DEVI KUMAWAT ARNIA GHODA 618 MANFULI DEVI KUMAWAT ARNIA GHODA 619 MAYA DEVI KUMAWAT ARINYA GHORA 620 RADHA DEVI ARNIYA GHIRA 621 SUMITRA KUMAWAT ARNIYA GHODA 622 SUMITRA KUMAWAT ARNIYA GHODA 623 MANJU DEVI KUMAWAT ARNIYA GHODA 624 ASHA DEVI KUMAWAT ARNIYA GHODA 625 LADI DEVI JAT AMLI KALA 626 CHOTI DEVI AMLI KALA 627 SHANTI DEVI ARNIYA GORA 628 CHANDA DEVI ARNIYA GORA 629 BHULA DEVI BAIRWA ARNIYA GORA 630 THEKU DEVI ARNIYA GORA 631 CHANDU DEVI BAGRIYA ARNIA GHODA 632 JAMNA DEVI BAIRWA ARNIA GHODA 633 KALI DEVI BHIL ARNIA GHODA 634 PUSHPA KANWER RAJPUT BAVRI 635 SHNAJ BANU RAHAR 636 DEBI DEVI KUMAWAT DABLA 637 SURMA DEVI GUJAR DABLA 638 NARAYNI DEVI SARDARPURA 639 RAMPYARI DEVI ARNIYA GORA 640 DHANNI DEVI ARNIYA GORA 641 SIMA DEVI ARNIYA GORA 642 HAGAMI DEVI GURJAR ARNIYA GORA 643 HASTU DEVI BAI ARNIYA GORA 644 KISMAT DEVI KUMAWAT DABLA 645 CHANTA DEVI ARNIYA GORA 646 CHOTI DEVI GURJAR ARNIYA GORA 647 KAMLA DEVI JAT BANERA 648 BALI DEVI BHIL ARNIA GHODA 649 DAALI DEVI BHIL ARNIA GHODA

14 650 GAMANI DEVI ARNIYA GORA 651 REENA DEVI BAGRIYA ARNIA GHODA 652 GEESI DEVI BHIL ARNIA GHODA 653 DEVI DAROGA ARNIA GHODA 654 MAYA DEVI ARNIYA GORA 655 DHAPU DEVI TELI BANERA 656 SANTOK DEVI ARNIYA GORA 657 SAMTA DEVI ARNIYA GORA 658 SIMA DEVI ARNIYA GORA 659 GANGA DEVI GURJAR BANERA 660 LALITA DEVI SUTHAR BANERA 661 HANJA DEVI BAIRWA ARNIYA GORA 662 ASHA DEVI SUTHAR BANERA 663 PREM DEVI BAIRWA SARDARPURA 664 LEELA DEVI JAT TEETORI 665 DHANNI DEVI KUAWAT ARNIA GHODA 666 MULI DEVI KUAWAT ARNIA GHODA 667 SANJU DEVI KUMAWAT ARNIA GHODA 668 LADI DEVI BAIRWA ARNIYA GODA 669 SAMPAT DEVI DABLA 670 RAMGANI DEVI ARNIA GHODA 671 SANWARI DEVI BHIL ARNIA GHODA 672 SOHAI DEVI BAIRWA ARNIA GHODA 673 SAJANI DEVI BAIRWA ARNIA GHODA 674 LILA DEVI GURJAR ARNIYA GORA 675 DAALI DEVI DEVI ARNIYA GHODA 676 LALITA DEVI GURJAR ARNIA GHODA 677 KAMLI DEVI NATH ARNIYA GORA 678 SOHANI DEVI KUMMAWAT DABLA 679 PUSPA DEVI KUMAWAT ARNIA GHODA 680 KAMLA DEVI KUMAWAT ARNIA GHODA 681 BHAGUTI DEVI NATH ARNIA GHODA 682 LADI DEVI KUMAWAT ARNIYA GORA 683 LEELA DEVI DABLA 684 KRISHNA DEVI KAWER DABLA 685 JYOTI DEVI DARGARD DABLA 686 HARI DEVI RATHOD BANERA 687 ALOLI DEVI DABLA 688 MENA DEVI DEVI DABLA 689 SARITA DEVI DEVI TEETORI 690 RUKMA DEVI KUMAWAT DABLA 691 RUPA DEVI DEVI TEETORI 692 MANJU DEVI ARNIYA GORA 693 DHAPU DEVI ARNIYA GORA 694 MEERA DEVI SUTHAR TEETORI 695 MAGNI DEVI DEVI ARNIYA GORA 696 KAMLA DEVI KUMAWAT ARNIYA GORA 697 SHANTI DEVI DEVI ARNIA GHODA 698 MATHURA DEVI ARNIA GHODA 699 LAD DEVI GIRI DABLA

15 700 LAXMI DEVI JAT TEETORI 701 LADI DEVI JAT TEETORI 702 DHULI DEVI KUMAWAT ARNIA GHODA 703 SIMA DEVI ARNIA GHODA 704 DEU DEVI GODARA DABLA 705 RAMU DEVI ARNIA GHODA 706 SITA DEVI KUMAWAT BANERA 707 SEWNI DEVI JAT TEETORI 708 LILA DEVI BAWRI 709 RADHA DEVI JAT DABLA 710 SHKUNTALA DEVI TEETORI 711 DHAPU DEVI GURJAR TEETORI 712 DHAPU DEVI REGAR BAMNIYA 713 CHANDI DEVI BHIL BAMNIYA 714 MITHU DEVI DEVI TEETORI 715 BADAMI DEVI TEETORI 716 SAYRI DEVI TEETORI 717 RAJIYA BANU SHAHPURA 718 KELASHI DEVI BAWRI 719 RAMSHUKHI DEVI SADHU BAWDI 720 GEETA DEVI SHARMA ASOP 721 BALI DEVI KUMAWAT ARNIYA GHORA 722 PREM DEVI BHOJPUR 723 MULI DEVI DROGA UPREDA 724 RATAN KANWAR UPREDA 725 INDAR KANWAR UPREDA 726 SAMPAT KANVER BANERA 727 LALI DEVI KUMAWAT BANERA 728 LAD DEVI UPREDA 729 SITA DEVI BANERA 730 DAKI DEVI BANERA 731 MENA DEVI TEETORI 732 DWARIKA DEVI BANERA 733 GITA DEVI BAWRI 734 BALI DEVI TELI UPREDA 735 LALITA DEVI BANERA 736 RUKMA DEVI KUMAWAT BANERA 737 CHAU DEVI BAWRI 738 CHAU DEVI BAWRI 739 GAYTRI DEVI BANEDA 740 MANFULI DEVI BAWRI 741 FEFI DEVI BANERA 742 PARSI DEVI BAWRI 743 MOTIYA DEVI BAWADI 744 NARAYNI DEVI UPREDA 745 SHANKRI DEVI UPREDA 746 KHANI DEVI KALAR ARNIYA GHODA 747 PARBATI DEVI BANERA 748 BHANVER KANVER BANERA 749 KAILASH KANVER BANERA

16 750 KELASH DEVI KANWER DOHARIYA 751 MADINA BANU MEGHRAS 752 LAD DEVI DOHRIYA 753 SAYRA DEVI MEGHRAS 754 KALI DEVI DOHRIYA 755 SUSILA DEVI BANERA 756 MAYA DEVI MEGHRAS 757 GEETA KANVER RAJPUT BANERA 758 NIROJ DEVI JAT BANERA 759 NOSAR DEVI BANERA 760 RADHA KANVER DEVI BANERA 761 SAMPAT DEVI PAREEK BANERA 762 SHANTI DEVI DOHRIYA 763 NIHAL KANWAR DOHRIYA 764 SORABH KAWAR DHIKOLA 765 SAMTA DEVI GURJAR DOHRIYA 766 SABJI KANWAR DHIKOLA 767 BABY KANWAR DHIKOLA 768 PARAS KANWAR DHIKOLA 769 LALI DEVI DEVI BANERA 770 MANJU DEVI BAWRI 771 AASHA DEVI DEVI BANERA 772 KAAN KANWAR UPREDA 773 SEEMA DEVI BANERA 774 KANHYA DEVI UPREDA 775 BIMLA DEVI TEETORI 776 DHANNY DEVI TEETORI 777 SUMITRA DEVI TEETORI 778 ANURADHA DEVI TEETORI 779 FIROJA BANU DABLA 780 PREM DEVI DAROGA DABLA 781 PARMESI DEVI BANERA 782 AEJAN DEVI JAT GANDHER 783 PUSPA KANWAR UPREDA 784 MANGH KANWAR DHIKOLA 785 KAMLESI DEVI BAVRI 786 NORATI REGAR BAVRI 787 SIMA DEVI DABLA 788 MOSMI DEVI DABLA 789 BABY DEVI KUNWAR DABLA 790 BHAWNA DEVI DABLA 791 RADHA DEVI TELI TEETORI 792 SHAYRI DEVI DABLA 793 INDRA DEVI BANERA 794 SARJU DEVI DABLA 795 SHANTI DEVI UPREDA 796 NANDU DEVI BAVRI 797 MOSINA BANU BANERA 798 NATHI DEVI BAVRI 799 RAMGANI MEENA DORIYA

17 800 GEETA DEVI UPREDA 801 KAMLA DEVI DHIKOLA 802 REKHA DEVI SHARMA BANERA 803 DEU DEVI RASED 804 SANJU DEVI MEENA DHIKOLA 805 AARAMI DEVI DOHRIYA 806 AASHA VYAS DABLA 807 KALI DEVI BAIRWA DHIKOLA 808 MANFUL DEVI LOHAR BANERA 809 MANGI DEVI DHIKOLA 810 LAKSHMI MEENA DOHRIYA 811 MANFUL DEVI JAT BANERA 812 SONIYA DEVI RASED 813 CHANDI DEVI BAIRWA DHIKOLA 814 INDRA KANWAR DOHRIYA 815 LAXMI DEVI BANERA 816 SHANTA DEVI DORIYA 817 DURGESH KANWAR DOHRIYA 818 JASODA DEVI JAT BANERA 819 DURGA DEVI DHIKOLA 820 SIMA DEVI BAIRVA BANERA 821 ANAND KANVER BANERA 822 HANSA SEN DHIKOLA 823 PRAKSH KANVER BANERA 824 PREM DEVI SEN BANERA 825 UCHAL KANVER KANVER BANERA 826 CHANDI DEVI BAIRWA DHIKOLA 827 KIRAN KANVER BANERA 828 GANGA DEVI KUMHAR BANERA 829 LADI DEVI BANERA 830 NARBDA DEVI SHARMA DHEEKOLA 831 MAFIYA BANU DHIKOLA 832 LADI DEVI GURJAR BANERA 833 BILLU BALAI DHIKOLA 834 BARJI DEVI REGAR DHIKOLA 835 REKHA DEVI BHOJPUR 836 REKHA DEVI DHEEKOLA 837 MAHESH KANVER BANERA 838 REKHA DEVI REGAR DHIKOLA 839 AASHA DEVI LOHAR BHOJPUR 840 RASHALI DEVI DOHARIYA 841 RAMGANI DEVI DEVI DOHARIYA 842 KAMLI DEVI DORIYA 843 SUMITRA DEVI DABLA 844 LADI DEVI REGAR DHEEKOLA 845 RAM KANWAR RAJPUT DHEEKOLA 846 SAYAR KANWAR UPREDA 847 JIWNI DEVI RASHED 848 DURGA DEVI GANDHER 849 GEETA DEVI DEVI DOHRIYA

18 850 HAGAMI DEVI REGAR DHIKOLA 851 VIJAY LAXMI UPADHYAY DHEEKOLA 852 RAMKANYA DEVI DHEEKOLA 853 CHOTI MEENA DHEEKOLA 854 RAMKANYA DEVI JAT DHIKOLA 855 MOHINI DEVI DHEEKOLA 856 POOJA BAIRWA DHEEKOLA 857 GOPYA DEVI DHEEKOLA 858 AEJAN DEVI KAHAR DHEEKOLA 859 BADAM DEVI DHIKOLA 860 PYARI DEVI DEVI DHEEKOLA 861 RADHA DEVI JAT UPREDA 862 PANI DEVI BERWA DHEEKOLA 863 RACHNA DEVI DHEEKOLA 864 GOGA DEVI DHEEKOLA 865 LAXMI DEVI DHEEKOLA 866 SHYAMU DEVI VASHNAV UPREDA 867 SHANTA DEVI DHEKOLA 868 ALOLI DEVI SHARMA DHEEKOLA 869 SOHANY DEVI UPREDA 870 DEU DEVI DEVI AGWAN KURAD 871 REKHA DEVI SHARMA DHEEKOLA 872 CHAGANI BHIL DHEEKOLA 873 PREAM KAWAR KAWAR DHEEKOLA 874 CHANDU DEVI UPREDA 875 ENDRA DEVI UPREDA 876 MENA DEVI DEVI DABLA 877 MANGI DEVI MANSURI DHIKOLA 878 SAVITRI DEVI DHEEKOLA 879 MEENA DEVI UPREDA 880 JIVNI DEVI DABLA 881 KAVITA SHARMA DABLA 882 SANTOK DEVI DEVI DHIKOLA 883 GIRJA DEVI UPREDA 884 BALI DEVI UPREDA 885 SANTRA DEVI GANDHER 886 MANJU DEVI REGAR DHEEKOLA 887 SHANTI DEVI BAIRWA UPREDA 888 INDRA DEVI DHEEKOLA 889 PREM DEVI SUVALKA UPREDA 890 AMRI DEVI UPREDA 891 ASHA DEVI KUMAWAT UPREDA 892 DURGA DEVI UPREDA 893 MENA DEVI GANDHER 894 HEMA NAYAK ARNIYA GHODA 895 LALI DEVI DEVI ARNIYA GHODA 896 MANNA DEVI ARNIA GHODA 897 PEMA DEVI KALBELIYA ARNIA GHODA 898 PINKI DEVI KADISAHANA 899 AIJAN DEVI BAGRIYA ARNIA GHODA

19 900 MATHURA DEVI ARNIYA GHODA 901 MORIYA DEVI KALBELIYA ARNIA GHODA 902 KAWANRI DEVI DEVI UPREDA 903 LALI DEVI KALBELIYA ARNIA GHODA 904 DEVU DEVI ARNIYA GHORA 905 NIRMA DEVI DEVI ARNIYA GHORA 906 HARJU DEVI DEVI ARNIYA GHORA 907 JETU DEVI DEVI UPREDA 908 CHOTI DEVI UPREDA 909 ANJU DEVI JAIN ARNIYA GHORA 910 BADAM DEVI ARNIYA GHORA 911 SEWALI DEVI DEVI UPREDA 912 NANA DEVI DEVI ARNIYA GHORA 913 LADI DEVI UPREDA 914 RAJU DEVI DEVI UPREDA 915 MANJU DEVI DHEEKOLA 916 KAMLA SUTHAR UPREDA 917 GAFURI MANSURI DHEEKOLA 918 LAD DEVI ARNIYA GHORA 919 KELASH KANWER KANAWAT UPREDA 920 GALKU DEVI GADRI ARNIYA GHORA 921 MANJU DEVI BANEDA 922 RAMTI DEVI UPREDA 923 MADHU DEVI DEVI UPREDA 924 NEHA DEVI VAISHNAV ARNIYA GHORA 925 RAKHI SAIN ARNIYA GHORA 926 LALITA DEVI ARNIYA GHORA 927 MANGI BAI UPREDA 928 NARAYANI DEVI DEVI UPREDA 929 MANJU VASHNAV UPREDA 930 MANBER GADRY ARNIYA GHORA 931 HIRU DEVI MALI UPREDA 932 JAMNA DEVI UPREDA 933 MANGI DEVI ARNIYA GHODA 934 KAMLA DEVI DHOARIYA 935 UGAMI DEVI BANERA 936 SAMOKE DEVI ARNIYA GHODA 937 KAMALA BAI BANERA 938 KALI DEVI DOHARIYA 939 MENA DEVI JAAT BANERA 940 SONU KAYAMKHANY ARNIYA GHORA 941 DVARAKI BAO BANERA 942 JAMNA DEVI DOHARIYA 943 SIMA KANWAR DOHRIYA 944 BHAGUTI BAI BANERA 945 LALI DEVI BANERA 946 SUSHILA DEVI BANERA 947 SHANTI DEVI BANERA 948 MAYA DEVI GURJAR DOHARIYA 949 SAMOK DEVI BANERA

20 950 MANGI DEVI TELI UPREDA 951 CHAND DEVI UPREDA 952 MENA BAI BANEDA 953 SUGNI DEVI UPREDA 954 AKHTAR BANU PATHAN UPREDA 955 SARAJU DEVI BANEDA 956 MENA DEVI TELI DABLA 957 LEELA DEVI BANERA 958 RAJI DEVI UPREDA 959 SEEMA DEVI BANERA 960 GITA DEVI BANEDA 961 HEENA BANU UPREDA 962 GEETA DEVI BANERA 963 SIMA DEVI DEVI DOHRIYA 964 VIMLA DEVI VAISHNAV UPREDA 965 MANGI DEVI BAIRWA UPREDA 966 KALLI DEVI PATHAN UPREDA 967 JADAV DEVI DEVI DABLA 968 AABIDA PATHAN UPREDA 969 NOSI DEVI BANEDA 970 SAYRA BANU UPREDA 971 KAMLA DEVI BANEDA 972 DHPU VERMA UPREDA 973 MAMTA DEVI BANEDA 974 RAM KANYA BANEDA 975 MERUN BEGAM UPREDA 976 JUMALI BEGAM UPREDA 977 JAMILA BANU UPREDA 978 LILA DEVI BANEDA 979 GHISI DEVI UPREDA 980 REKHA DEVI BANEDA 981 MAFI BANU UPREDA 982 PUSHPA DEVI BANEDA 983 MANI DEVI UPREDA 984 INDARA DEVI BANEDA 985 PARAS DEVI BANEDA 986 SONU BEGAM PATHAN UPREDA 987 SABO BANU UPREDA 988 JAMNI BAI BANEDA 989 RUKMA DEVI UPREDA 990 SOHANI DEVI BANEDA 991 SITA DEVI BANEDA 992 MANJU DEVI BANEDA 993 MATHURA DEVI BANEDA 994 HANJA DEVI BANEDA 995 KELASI DEVI UPREDA 996 RUKSAR BANU PATHAN UPREDA 997 SARJU DEVI UPREDA 998 SAMYA BAI BANEDA 999 SITA DEVI BANEDA

21 1000 GAYATRI DEVI UPREDA 1001 RAMAGANI DEVI BANEDA 1002 BHULA DEVI BANEDA 1003 YASMIN BANU UPREDA 1004 SITA DEVI BANEDA 1005 KAMLA DEVI KHATI DABLA 1006 VIMLA DEVI MUSI 1007 VIMALA DEVI UPREDA 1008 BHURI DEVI BANEDA 1009 NARGIS BANU UPREDA 1010 SHANTI DEVI MUSI 1011 MEERA DEVI UPREDA 1012 HEERA DEVI SHARMA DABLA 1013 DURGA DEVI BANEDA 1014 PUSHPA DEVI JAT UPREDA 1015 BADAM DEVI BANEDA 1016 JADAV DEVI JAT UPREDA 1017 BADAM DEVI UPREDA 1018 MUMTAJ BEGAM PATHAN UPREDA 1019 SHANTI DEVI BANEDA 1020 FARJANA BANU UPREDA 1021 MAFI BEGAM UPREDA 1022 PYARI DEVI TELI UPRED 1023 RADHA DEVI MUSHI 1024 JANNAT BEGAM UPREDA 1025 KOYALY BANU UPREDA 1026 FARIDA BANU UPREDA 1027 GOPALI DEVI MUSHI 1028 GITA DEVI MUNDRA RASER 1029 SONU KANWAR UPREDA 1030 RAJIYA BANU UPREDA 1031 AFSHANA BANU UPREDA 1032 KAMLA DEVI UPREDA 1033 GOGA DEVI BANEDA 1034 INDRA DEVI BANEDA 1035 REKHA GUJJAR UPREDA 1036 SOHANI DEVI UPREDA 1037 GHISI BAI BANEDA 1038 GITA DEVI MUSHI 1039 RUBINA BANU UPREDA 1040 SUSHILA DEVI BANEDA 1041 MANJU DEVI BANEDA 1042 DHAPU DEVI TELI UPREDA 1043 PREM DEVI BANEDA 1044 CHANCHAL DEVI BAMNIYA 1045 ASHA DEVI BANEDA 1046 SONIYA JAT BANEDA 1047 REKHA BAIRWA UPREDA 1048 PARVIN BANU LASARIYA 1049 MAGNI DEVI BANEDA

22 1050 ANJALI VAISHNAV UPREDA 1051 SAYARI DEVI BANEDA 1052 SUNITA DEVI UPREDA 1053 MULI DEVI BANEDA 1054 SANTOSH DEVI LAMBIYA KHURD 1055 NOSHI DEVI ETMARIYA 1056 RAJU KANWAR BANEDA 1057 SUGAN DEVI LAMBIYA KHURD 1058 PUJA BAIRWA UPREDA 1059 SONU JAT ITMARIYA 1060 NASIBA BANU UPREDA 1061 SHANKAR DEVI LAMBIYA KHURD 1062 MAYA KUMAWAT BAMNIYA 1063 RAMKANYA DEVI ITMARIYA 1064 MEERA KUMARI SHARMA DHEEKOLA 1065 SITA KUMARI KUMAWAT UPREDA 1066 RASAL BAI BANEDA 1067 MAYA VAISNAV ITMARIYA 1068 KANKU DEVI TELI UPREDA 1069 SHUSHILA DEVI UPREDA 1070 DHANNI DEVI JAT DHEEKOLA 1071 LAD DEVI UPREDA 1072 RADHA DEVI BANERA 1073 REKHA DEVI BANERA 1074 GEETA DEVI VAISHNAV FULIYA KHURD 1075 LALI DEVI BANERA 1076 RINKU BAI BANERA 1077 AASHA DEVI JAT FULIYA KHURD 1078 ANOP DEVI SUWALKA GIRDIYA 1079 MEERA DEVI BANERA 1080 REKHA DEVI BANERA 1081 SHANTI DEVI BANERA 1082 RAMU DEVI BANERA 1083 SOHANI DEVI BANERA 1084 DALI DEVI KHAROL GIRDIYA 1085 SEETA DEVI BANERA 1086 MANBHARI DEVI DEVI KANKOLIYA 1087 CHANDU DEVI BANERA 1088 SEEMA DEVI SHARMHA DHEEKOLA 1089 BHAGAWATI BAI BANERA 1090 MANFUL DEVI DABLA 1091 SHYRI DEVI FULIAKHURD 1092 NARAYANI DEVI MALI DHIKOLA 1093 NERAJ DEVI BANERA 1094 RAMCHANDRI DEVI UPREDA 1095 SOHNI DEVI DAROGA UPREDA 1096 INDRA DEVI JAT UPREDA 1097 BALI DEVI DEVI UPREDA 1098 MANBHARI DEVI DHIKOLA 1099 SAMOK DEVI JAT FULIYA KHURD

23 1100 MAGAN KANWAR UPREDA 1101 SEEMA DEVI MEENA DHEEKOLA 1102 JADAV DEVI UPREDA 1103 KANCHAN DEVI SHARMA FULIYA KHURD 1104 UDI DEVI DAROGA UPREDA 1105 GONA DEVI DHIKOLA 1106 LILA DEVI GUJAR GITDIYA 1107 PARWATI DEVI DEVI KANKOLIYA 1108 UDI DEVI UPREDA 1109 SANTOSH DEVI UPREDA 1110 MANJU MEENA DHEEKOLA 1111 RAMU DEVI MENGRAS 1112 RAJ KANWAR UPREDA 1113 BARJI DEVI MANGRAS 1114 CHANDU DEVI BHARTI GIRDIYA 1115 KANCHAN MEENA DHEEKOLA 1116 EAJAN DEVI DEVI KANKOLIYA 1117 GANI DEVI BAIRWA UPREDA 1118 LAD DEVI KHAROL GIRDIYA 1119 CHANTA DEVI MANGRAS 1120 HEMLATA DEVI DEVI KANKOLIYA 1121 MAMTA DEVI MANGRAS 1122 RUKMA DEVI KANKOLIA 1123 LILA DEVI DROGA GIRDIYA 1124 LALITA DEVI SADAR NAGAR 1125 LALI DEVI MANGRAS 1126 GANGA DEVI KANKOLIA 1127 CHANDAR KANTA DEVI DEVI KANKOLIYA 1128 FUL DEVI KANWAR MENGRAS 1129 GITA DEVI BHIL GIRDIYA 1130 DAALI DEVI MENGARAS 1131 GEKHI DEVI KANKOLIA 1132 LALI DEVI AMLI KALAN 1133 HARFUL GURJAR DHIKOLA 1134 SAYARI DEVI KANKOLIA 1135 KELAS KUNWAR MENGRAS 1136 LAXMI DEVI KHAROL GIRDIYA 1137 DHAPU DEVI DEVI KANKOLIYA 1138 KAMLA KANWER DHIKOLA 1139 KANTA DEVI BILIYA 1140 NIRMLA DEVI DEVI KANKOLIYA 1141 BHAGWATI DEVI DEVI KANKOLIYA 1142 MENA DEVI KHAROL GIRDIYA 1143 UGAMI DEVI SADAR NAGAR 1144 LALI DEVI KANKOLIA 1145 LAHRI DEVI KANKOLIA 1146 SANJU DEVI KANKOLIA 1147 ALOL DEVI KANKOLIA 1148 HEERU DEVI DEVI KANKOLIYA 1149 NANU DEVI DEVI KANKOLIA

24 1150 KOYALI DEVI SUTHAR RAKSHI 1151 NOOR BAANU RAKSHI 1152 SANTOK DEVI DEVI KANKOLIYA 1153 NANDU DEVI KHAROL GIRDIYA 1154 VANDNA DEVI KANKOLIA 1155 VISHNU DEVI SHARMA KANKOLIA 1156 LALITA DEVI SHARMA RAKSHI 1157 MANJU DEVI RAKSI 1158 MEENA DEVI KANKOLIA 1159 AASMIN KHA UPREDA 1160 MANGI DEVI DEVI UPREDA 1161 NANDU DEVI UPREDA 1162 SUPIYAR BANU KAYAMKHANI RAKSHI 1163 NOSER DEVI SADAR NAGAR 1164 SHANTA DEVI SHARMA RAKSHI 1165 BACHI BEGAM UPREDA 1166 BALI DEVI DHIKOLA 1167 UCHHAW DEVI DEVI KANKOLIYA 1168 SABANA BANU UPREDA 1169 SEEMA DEVI SADAR NAGAR 1170 GITA DEVI DHIKOLA 1171 RAMGANI DEVI EATMARIA 1172 HARUN BEGAM UPREDA 1173 NANDU BHIL KANKROLIYA 1174 GALKU DEVI UPREDA 1175 BHANWAR DEVI DEVI KANKOLIYA 1176 SAAINA BEGAM UPREDA 1177 MERAJ BEGAM UPREDA 1178 MAHIMA GURJAR DHIKOLA 1179 PREM DEVI UPREDA 1180 JARINA BANU UPREDA 1181 SAJAN KANWER SALRIYA KALAN 1182 SETUN BEGAM UPREDA 1183 MEHRAJ BEGAM UPREDA 1184 SOHANI DEVI KANKOLIYA 1185 GUMAN JATT SALRIYA KALAN 1186 JEENA PATHAN UPREDA 1187 RUKMHA GURJAR DEEKOLA 1188 PAYARI DEVI SADAR NAGAR 1189 HAMIDA BANU UPREDA 1190 DHAPU DEVI GURJAR UPREDA 1191 HARUN BANU UPREDA 1192 PUSPA DEVI GOSWAMI DABLA 1193 SROJ DEVI SHARMA DABLA 1194 SANJIDA BANU UPREDA 1195 MAGNI JAT SALRIYA KALAN 1196 RUPI DEVI KAANKOLIA 1197 SONU DEVI BEGAM UPREDA 1198 SONU BEGAM UPREDA 1199 SONIYA KHA UPREDA

25 1200 SHANTI DEVI SALRIYA KALAN 1201 MOHANI DEVI SALARIYA KALAN 1202 HGAMI BAII SALRIYA KALAN 1203 MANGU KANWER RANAWAT SALRIYA KALAN 1204 SMMOD KANWER SALRIYA KALAN 1205 MAYA DEVI KHATI DABLA 1206 HASINA BANU UPREDA 1207 KANTA DEVI VASHNAV SALRIYA KALAN 1208 KAMLA DEVI SUTHAR SALARIYA KALAN 1209 NANDU DEVI DABLA 1210 MEHRUN BANU UPREDA 1211 SOHANY DEVI JOSHI SALRIYA KALAN 1212 LAXMI DEVI GIRI DABLA 1213 JSODA DEVI PARIK SALARIYA KALAN 1214 SIMA DEVI PARIK SALARIYA KALAN 1215 LILA DEVI CHMAR SALRIYA KALAN 1216 CHANDI BAI BHIL SALRIYA KALAN 1217 FARJANA BANU UPREDA 1218 REKHA DEVI SALRIYA KALAN 1219 MEERA DEVI UPREDA 1220 ANCHI DEVI JAT KADI SAHNA 1221 NIRMLA DEVI DABLA 1222 ANITA DEVI JAT SALARIYA KALAN 1223 REKHA DEVI KADI SAHNA 1224 NASIM BANU BAMNIYA 1225 ASHRAF BANU BAMNIYA 1226 NYALI DEVI JAT KADI SAHNA 1227 ANOPE DEVI JAT KADI SAHNA 1228 SONU BANU BAMNIYA 1229 RIJWANA BANU BAMNIYA 1230 SALMA BANU BAMNIYA 1231 ALOL DEVI JAT KADI SAHNA 1232 SHAKILA DEVI BANU BAMNIYA 1233 LAD DEVI KANWAR BAMNIYA 1234 DHANLAKSHI KANWAR KANAWAT UPREDA 1235 LILA KANWAR KANAWAT UPREDA 1236 GALKU DEVI MALI KADI SAHNA 1237 SALMA DEVI BANU BAMNIYA 1238 MIRA DVI UPREDA 1239 GEETA DEVI UPREDA 1240 MOBINA DEVI BANU BAMNIYA 1241 LAHARI DEVI UPREDA 1242 SHUSHILA KANWAR UPREDA 1243 HEENA BANU SHAHPURA 1244 GANGA DEVI UPREDA 1245 ENDRA JAT KADI SAHNA 1246 RATAN KANWAR UPREDA 1247 DURGA DEVI GUJJAR UPREDA 1248 PARAS KANWAR SALRIYAKALAN 1249 DURGA DEVI UPREDA

26 1250 GAYETRI DEVI JAT KADI SAHNA 1251 SALMA BANU BAMNIYA 1252 NANI DEVI KHATIK DHIKOLA 1253 SHAHJADI DEVI BANU BAMNIYA 1254 LALI DEVI BAGRIYA KADI SAHNA 1255 MITTHU KANWAR SALRIYA KALAN 1256 MANJU DEVI SALARIYA KALAN 1257 SANJU SHARMA KADI SAHNA 1258 KAMLA DEVI DAS SALARIYA KALAN 1259 SAMTA DEVI ACHARYA KADI SAHNA 1260 RUKMA DEVI BHIUL KANKOLIYA 1261 DEUE DEVI KADISAHANA 1262 KHANI DEVI KADISAHANA 1263 CHANTA DEVI KADISAHNA 1264 GANGA DEVI KADISAHNA 1265 SIMA DEVI KADISAHANA 1266 ANOP DEVI KADISAHANA 1267 MANGI DEVI SALARIYA KALAN 1268 PREM DEVI DEVI SALRIYA KALAN 1269 SALMA BANU KAYAMKHANI BAMNIYA 1270 GOLABI DEVI KADISAHANA 1271 RAM KANYA JAT SALRIYA KALAN 1272 DURGA DEVI ARNIYA RASA 1273 PARAS KUMAWAT BAMNIYA 1274 HAGAMI DEVI KADISAHANA 1275 LALI DEVI PAREEK SALRIYA KALAN 1276 BHOLI DEVI DEVI SALRIYA KALAN 1277 SAJJANI DEVI KADISAHANA 1278 PANI DEVI DEVI SALRIYA KALAN 1279 LAD KANWAR RASER 1280 INDRA DEVI DEVI SALRIYA KALAN 1281 NARBDA DEVI DEVI SALRIYA KALAN 1282 RADHA PARAJAPATI SALRIYA KALAN 1283 ENDRA DEVI KADISAHANA 1284 NANDU DEVI DEVI SALRIYA KALAN 1285 CHENA DARJA SALRIYA KALAN 1286 JADAV DEVI KADISAHNA 1287 RAJ KANWAR SALARIYA KALAN 1288 RESHAM DEVI SALRIYA KALAN 1289 MEERA KUMAWAT BAMNIYA 1290 VIMLA DEVI UPREDA 1291 CHANDA DEVI MUCHI 1292 SITA DEVI KADISAHANA 1293 BALI DEVI UPREDA 1294 SHANTI DEVII PHOOLIYA KHURD 1295 LEELA DEVI DEVI SALRIYA KALAN 1296 MENA DEVI UPREDA 1297 SANTOK DEVI JAT SALRIYA KALAN 1298 RAMGANI DEVI KADISAHANA 1299 SARJU DEVI DEVI SALRIYA KALAN

27 1300 LALTA DEVI UPREDA 1301 PREM DEVI KADISAHANA 1302 UDDI DEVI DEVI KANTI 1303 REKHA DEVI KADISAHANA 1304 MAYA DEVI JAT SALRIYA KALAN 1305 BADAM DEVI BAMNIYA 1306 VIAHNU DEVI BANERA 1307 BARDI BHIL SALRIYA KALAN 1308 MEMA DEVI DEVI KANTI 1309 SAMPATI DEVI UPREDA 1310 UGMI DEVI BANERA 1311 KOYALI DEVI JAT SALRIYA KALAN 1312 DEU DEVI KHAROL SALRIYA KALAN 1313 MAYA DEVI KADISAHANA 1314 CHANDU DEVI DEVI KANTI 1315 KAILASHI DEVI KHAROL SALRIYA KALAN 1316 KALI DEVI BAMNIYA 1317 HARKU DEVI KHAROL SALRIYA KALAN 1318 KALI DEVI PHOOLIYA KHURD 1319 TAMU DEVI KADISAHANA 1320 KAMALA DEVI BAMNIYA 1321 BALI DEVI PHOOLIYA KHURD 1322 UCCHBI JAT PHOOLIYA KHURD 1323 REKHA DEVI BAMNIYA 1324 CHANTA DEVI KADISAHANA 1325 SEETA DEVI PHOOLIYA KHURD 1326 MANGI DEVI RASER 1327 LALI DEVI PARIK SALRIYA KALAN 1328 RAJIYA BANU PHOOLIYA KHURD 1329 RAM KANYA DEVI SADAR NAGAR 1330 ALOLI DEVI KHAROL SALRIYA KALAN 1331 PREM DEVI PHOOLIYA KHURD 1332 SEEMA DEVI BANERA 1333 INDRA DEVI PHOOLIYA KHURD 1334 KAMLESH KANWAR SALRIYA KALAN 1335 SITA DEVI KADISAHANA 1336 GEETA DEVI PHOOLIYA KHURD 1337 SAAWRI BHIL PHOOLIYA KHURD 1338 UGHAMI DEVI SADAR NAGAR 1339 SONIYA DEVI KADISAHANA 1340 RAMU DEVI SALRIYA KALAN 1341 SAROJ DEVI BAMNIYA 1342 KLYANI DEVI KADISAHANA 1343 BHOLI DEVI PHOOLIYA KHURD 1344 MADHU KANWAR DAROGA BAMNIYA 1345 RUKMA DEVI PHOOLIYA KHURD 1346 SABRATI BANU PHOOLIYA KHURD 1347 SEEMA DEVI BAMNIYA 1348 SAWRI DEVI KADISAHANA 1349 DHAPU DEVI SADAR NAGAR

28 1350 MANNA DEVI KADISAHANA 1351 REKHA DEVI BAMNIYA 1352 MAYA DEVI KANKOLIYA 1353 KRISHNA DEVI PHOOLIYA KHURD 1354 LALTA DEVI PHOOLIYA KHURD 1355 JAMNI DEVI BAIRWA PHOOLIYA KHURD 1356 CHANDU DEVI SALRIYA KALAN 1357 VIMLA DEVI PHOOLIYA KHURD 1358 JASU DEVI BAMNIYA 1359 KAILASHI DEVI BAMNIYA 1360 KOYLI DEVI DEVI SALRIYA KALAN 1361 CHANDI DEVI VAISHNAV PHOOLIYA KHURD 1362 VIMLA DEVI BAMNIYA 1363 JASU DEVI BAMNIYA 1364 JAANI DEVI RASER 1365 VIMLA DEVI PHOOLIYA KHURD 1366 CHANDU DEVI PHOOLIYAKHURD 1367 LAHARI DEVI PHOOLIYA KHURD 1368 CHAND DEVI PHOOLIYA KHURD 1369 BHOLI DEVI RASER 1370 NARAYANI DEVI BAMNIYA 1371 MEERA DEVI DEVI SALRIYA KALAN 1372 SITA DEVI REGAR RASER 1373 INDRA DEVI BAMNIYA 1374 KANTA DEVI JAT PHOOLIYA KHURD 1375 SONU KANWAR RASER 1376 GITA DEVI BAMNIYA 1377 SAWRI DEVI JAT PHOOLIYA KHURD 1378 MANBARI DEVI PHOOLIYAKHURD 1379 MAAN KANWAR PHOOLIYA KHURD 1380 JASSU DEVI DEVI SALRIYA KALAN 1381 AARAMI DEVI JAT PHOOLIYA KHURD 1382 RAMGANI DEVI PHOOLIYA KHURD 1383 GEETA DEVI PHOOLIYA KHURD 1384 SAMTA DEVI JAT PHOOLIYA KHURD 1385 MANBHAR DEVI BALAI KANTI 1386 LALITA DEVI PHOOLIYA KHURD 1387 LALATI DAROJA PHOOLIYA KHURD 1388 MANGI DEVI BALAI KANTI 1389 SOHNAI DEVI PHOOLIYA KHURD 1390 RAMTI DEVI DEVI SALRIYA KALAN 1391 SHANTI DEVI KUMHAR RASER 1392 KAMALA DEVI KANTI 1393 LADI DEVI PHOOLIYA KHURD 1394 MAYA DEVI DEVI SALRIYA KALAN 1395 AASHA DEVI DEVI SALRIYA KALAN 1396 PREM DEVI DEVI SALRIYA KALAN 1397 RAJI DEVI PHOOLIYA KHURD 1398 PINKY DEVI RASER 1399 SEENA DEVI PHOOLIYA KHURD

29 1400 KAMLA DEVI BHIL PHOOLIYA KHURD 1401 MANJU DEVI BANJARA RASER 1402 INDRA DEVI KUMHAR RASER 1403 AARAMI DEVI PHOOLIYA KHURD 1404 AASHA DEVI RASER 1405 PREM DEVI PHOOLIYA KHURD 1406 GODAWARI DEVI DEVI SALRIYA KALAN 1407 MANBHAR DEVI PHOOLIYAKHURD 1408 NARABDA DEVI SALRIYA KALAN 1409 GEETA DEVI RASER 1410 SAJJAN KANWAR RASER 1411 KANYA DEVI PHOOLIYA KHURD 1412 MAYA DEVI SALRIYA KALA 1413 BADAM DEVI DEVI SALRIYA KALAN 1414 LALTA DEVI PHOOLIYA KHURD 1415 PREM DEVI DEVI PHOOLIYA KHURD 1416 MAYA DEVI PHOOLIYAKHURD 1417 LAD DEVI PHOOLIYA KHURD 1418 DEU DEVI PHOOLIYA KHURD 1419 DEBI DEVI DEVI SALRIYA KALAN 1420 SHAYARI KUMAWAT SALRIYA KALAN 1421 JAMANI DEVI SALRIYA KALAN 1422 BALI KUMAWAT SALRIYA KALAN 1423 AEJAN DEVI PHOOLIYA KHURD 1424 SAMTA DEVI PHOOLIYA KHURD 1425 BHAWRI DEVI SALRIYA KALAN 1426 NANDU DEVI PHOOLIYAKHURD 1427 SHOHNI DEVI PHOOLIYA KHURD 1428 SANTOK DEVI KUMAWAT SALRIYA KALAN 1429 GITA GURJAR KANKOLIYA 1430 RADHA DEVI SALRIYA KALAN 1431 MAYA DEVI SALRIYA KALAN 1432 SHANTA DEVI SALRIYA KALAN 1433 SUKHI DEVI SALRIYA KALAN 1434 UGAMI BAI SALRIYA KALAN 1435 SEEMA KHAROL SALRIYA KALAN 1436 SANTOK DEVI SALRIYA KALAN 1437 KAMALA DEVI KUMAWAT SALRIYA KALAN 1438 DEVI KUMAWAT SALRIYA KALAN 1439 GALKU DEVI SALRIYA KALAN 1440 DAPU DEVI RASER 1441 SHANTI DEVI RASER 1442 LILA DEVI JATT KANKOLIYA 1443 GAYTRI DEVI TELI RASER 1444 LEELA DEVI RASER 1445 DASRATH KANWAR RASER 1446 VISHNU DEVI LOHAR RASER 1447 DILL KHUSH GURJAR RASER 1448 KAMLA DEVI RASER 1449 SUKHI DEVI KUMHAR RASER

30 1450 MEMA DEVI PHOOLIYA KHURD 1451 MAGANI DEVI PHOOLIYA KHURD 1452 BADAM DEVI DEVI RASER 1453 MAYA DEVI SHAHPURA 1454 MANJU DEVI SHAHPURA 1455 BHULA DEVI SHAHPURA 1456 DHANI DEVI SHAHPURA 1457 MEERA DEVI NATH BANERA 1458 KANCHAN DEVI BAWARI DHIKOLA 1459 LAD REGAR DHIKOLA 1460 DAKHI DEVI RASER 1461 INDRA DEVI KHUMHAR RASER 1462 KAMAL KANWAR BAMNIYA 1463 AMRI DEVI DEVI RASED 1464 PUSPA KAWAR BAMNIYA 1465 GANI DEVI DEVI RASED 1466 SEETA DEVI RASER 1467 PAYARI DEVI RASER 1468 NAND KAN BAMNIYA 1469 PREM DEVI KANWAR BAAMNIYA 1470 PREM DEVI BAMNIYA 1471 MULA KANWAR BAAMNIYA 1472 GHASHI DEVI GUJAR RASER 1473 KAMLA DEVI SALARIYA KALAN 1474 SHANTI DEVI BAAMNIYA 1475 NANI DEVI BAAMNIYA 1476 MAYA DEVI DEVI RASED 1477 LADI DEVI BAAMNIYA 1478 PREM DEVI SALARIYA KALAN 1479 JASSU KANWAR BAMNIYA 1480 MADHU KANWAR BAMNIYA 1481 ANNU DEVI BAAMNIYA 1482 TEENA KANWAR BAMNIYA 1483 KAILASHI DEVI RASER 1484 KANCHAN KANWAR ARNIYA RASA 1485 LALITA DEVI DEVI RASED 1486 TEENA KANWAR BAMNIYA 1487 KANCHAN KANWAR BAMNIYA 1488 RODI DEVI LASARIYA 1489 BANTI DEVI DEVI RASED 1490 RAM KANWAR BAAMNIYA 1491 SAYAR KANWAR BAMNIYA 1492 NANA DEVI DHIKOLA 1493 KANKU DEVI BAAMNIYA 1494 SANTOK DEVI BAMNIYA 1495 TAAJ BANU BAAMNIYA 1496 TULSI DEVI BAMNIYA 1497 PRITI KANWAR RASER 1498 RADHA DEVI RAHAD 1499 GUMAN DEVI DEVI RASED

31 1500 BHAWAR KANWAR BAMNIYA 1501 MOHANI DEVI BAMNIYA 1502 RAMGANI DEVI DEVI RASED 1503 NOSAR DEVI KHAROL BANERA 1504 GANGA DEVI BANERA 1505 PUSPA DEVI KUMAWAT BAMNIYA 1506 NIRMA DEVI BAAMNIYA 1507 NANU DEVI BAMNIYA 1508 GANGA DEVI BAMNIYA 1509 RADHA DEVI BAAMNIYA 1510 SHANTI DEVI BAMNIYA 1511 SONI DEVI BAAMNIYA 1512 ANOPI DEVI KUMAWAT BAMNIYA 1513 CHMPA DEVI BAMNIYA 1514 PREM DEVI BAAMNIYA 1515 LADI DEVI RAWAT RASER 1516 PANI DEVI BAAMNIYA 1517 NANDU DEVI BAAMNIYA 1518 JARINA BANU DHIKOLA 1519 KANYA DEVI DHIKOLA 1520 CHOTI DEVI GUJAR RASER 1521 SANTOK DEVI DEVI RASED 1522 SHANTA DEVI DEVI BAMNIYA 1523 EEYJI DEVI BAAMNIYA 1524 PREM TELI DHIKOLA 1525 SOHNI DEVI BAAMNIYA 1526 KALI DEVI DEVI RASED 1527 RATNI DEVI BAAMNIYA 1528 BHOLI DEVI BAMNIYA 1529 NATHI DEVI BAMNIYA 1530 SITA DEVI DHIKOLA 1531 HAGAMI DEVI BAAMNIYA 1532 SANJU DEVI BAMNIYA 1533 FUMA DEVI GUJAR RASER 1534 URMILA DEVI BAMNIYA 1535 BALI DEVI DEVI RASED 1536 RAMPALI DEVI BAAMNIYA 1537 AASHA DVEI BHOJPUR 1538 SEEMA DEVI DEVI RASED 1539 RADHA DEVI BAMNIYA 1540 UCHHB KANWAR BAMNIYA 1541 MAINA DEVI GIRDIYA 1542 SEETA DEVI BAMNIYA 1543 NARAYANI DEVI DEVI RASED 1544 RAMKANYA DEVI GIRDIYA 1545 MANORAMA KANVER DEVI SHAHPURA 1546 SULOCHANA DEVI GIRDIYA 1547 SOSAR DEVI KUMAWAT SALRIYA KALAN 1548 GANRAJ KANWAR BAMNIYA 1549 UAGMI DEVI BAMNIYA

32 1550 HEMLATA SHARMA BAMNIYA 1551 SHIMLA KANWAR BAMNIYA 1552 PARWATI DEVI BAMNIYA 1553 JAMNI DEVI BAMNIYA 1554 RUKMA DEVI GIRDIYA 1555 KAMLA DEVI BAMNIYA 1556 SUNITA DEVI GIRDIYA 1557 SAAYRI DEVI BAAMNIYA 1558 KAMLA DEVI BANERA 1559 NANI DEVI KUMAVAT SALRIYA KALAN 1560 JASU DEVI BANERA 1561 SAMJU DEVI BAMNIYA 1562 PREM KANWAR BAMNIYA 1563 BHURI BALAI GIRDIYA 1564 NOJI DEVI BAMNIYA 1565 CHANTA DEVI BAAMNIYA 1566 SONU KANWAR BAMNIYA 1567 PUSPA DEVI BAAMNIYA 1568 SEETA DEVI BANERA 1569 LAD DEVI GUJJAR GIRDIYA 1570 GISI DEVI BANERA 1571 PREM KANWER BAAMNIYA 1572 DURGA KANWAR BAMNIYA 1573 RUKSANA BANU MEWATI DHIKOLA 1574 LAHRI DEVI BANERA 1575 LAD DEVI BAAMNIYA 1576 DAPU DEVI BAAMNIYA 1577 MENA PRAJAPAT DHIKOLA 1578 GANGA TELI DHIKOLA 1579 BHAWANA DEVI DHIKOLA 1580 INDIRA BAWARI DHIKOLA 1581 MIRA DEVI DHIKOLA 1582 MOVANI DEVI DHIKOLA 1583 MANGI DEVI DHIKOLA 1584 TIJA DEVI SALRIYA KALAN 1585 KANKU DEVI ITMARIYA 1586 PREM DEVI SALRIYA KALAN 1587 KANCHAN KHAROL SALRIYA KALAN 1588 MEERA DEVI SALRIYA KALAN 1589 KANTA KHAROL SALRIYA KALAN 1590 CHANTA DEVI SALRIYA KALAN 1591 BHAWARI BAI BAMNIYA 1592 SEEMA DEVI BAMNIYA 1593 SIMA DEVI ITMARIYA 1594 KALU KANWAR BAMNIYA 1595 GEETA DEVI SALRIYAN KALAN 1596 DALI DEVI SALRIYAN KALAN 1597 SEETA DEVI SALRIYAN KALAN 1598 RAM KANYA KHAROL SALRIYAN KALAN 1599 SEETA DEVI SALRIYAN KALAN

33 1600 SITA KHAROL SALRIYAN KALAN 1601 RAJU DEVI SALRIYAN KALAN 1602 BHAGU DEVI SALRIYAN KALAN 1603 SHILA DVI SALRIYAN KALAN 1604 NANDU DEVI SALRIYAN KALAN 1605 KELASI DEVI INTMARIYA 1606 MANJU REGAR SALRIYA KALAN 1607 KAMLA DEVI GURJAR DHORIYA 1608 LAADA DEVI BAIRWA TEETORI 1609 MULEE DEVI DEVI TEETORI 1610 SUGANA REGAR KANKROLIA 1611 PARMA DEVI BHIL LASHARIYA 1612 MANGI I CHAMAR ETMARIYA 1613 MOTIYA DEVI GURJAR KANTI 1614 RAAMU MEENA LASARIYA 1615 SANTRA REGAR RAKSI 1616 MANNU DEVI GURJAR SALRIYA KALAN 1617 CHANDI GURJAR SALRIYA KALAN 1618 RUKMA DEVI SALRIYA KALAN 1619 AASHA DEVI SALRIYA KALAN 1620 CHANDU DEVI SALRIYA KALAN 1621 MTHRA DEVI SAHAPURA 1622 SANTA DEVI SAHAPURA 1623 BHULEE DEVI TAHNAL 1624 PUSPA DEVI TAHNAL 1625 SONI GUJAR TAHNAL 1626 RADHA GUJJAR TAHNAL 1627 BALI GADRI TAHNAL 1628 PREM DEVI TEHNAL 1629 LADU DEVI BALAI KANECHAN KHURI 1630 GEETA BARWA TAHNAL 1631 RSHALI GUJAR KANCHANKHURI 1632 GEETA DEVI DEVI AMLI KALA 1633 EDARADEVI BHIL THNAL 1634 GEETA DEVI DEVI TEHNAL 1635 RAMKNYA DEVI KANCHANKHURI 1636 KESHEE DEVI KADISAHANA 1637 LAXMI DEVI LAMBIA KHURD 1638 SUGGA DEVI REBARI MAHUWA KHURD 1639 HARKU DEVI REBARI MAHUWA KHURD 1640 RAJI REGAR MAHUWA KHURD 1641 RUKAMA DEVI GADRI MAHUWA KHURD 1642 PREM DEVI TAHNAL 1643 RAMU DEVI BHIL MAHUWA KHURD 1644 SANTOSH REBARI MAHUWA KHURD 1645 TAARA DEVI BHIL MAHUWA KHURD 1646 SAMDA REBARI MAHUWA KHURD 1647 BARDI BHIL MAHUWA KHURD 1648 SHANTI REBARI MAHUWA KHURD 1649 KAMLA DEVI BALAI MAHUWA KHURD

34 1650 MAYA GADRI MAHUWA KHURD 1651 NANDU DEVI BANJARA ITMARIYA 1652 RADHA BHIL KHEDALIYA 1653 NANDU GARI KHEDALIYA 1654 MANBHAR BHIL KHEDALIYA 1655 GEKI GADRI KHEDALIYA 1656 BAMNI DEVI DEVI AMLI BANGLAA 1657 INDRA GADRI KEHDLIYA 1658 GITA DEVI GIRDIYA 1659 DALEE DEVI BHIL GHARTA 1660 SAYARI DEVI GURJAR GHARTA 1661 RATNI GURJAR DABLA CHANDA 1662 MYA DEVI BALAI GIRDIYA 1663 SAMDRA DEVI BHIL DABLA KACHARA 1664 LADI BLAI DABLA CHANDA 1665 MEM DEVI DABLA 1666 SAROJ DEVI BERWA DABLA KACHRA 1667 HIRA DEVI GURJAR BHOJPUR 1668 BARDI DEVI BALAI DAULATPURA 1669 SANGITA DEVI BERWA DAULATPURA 1670 AASHA DEVI BAIRWA BACHHKHERA 1671 DEU BHIL GIRDIAYA 1672 KAMLA BAIRWA DHEEKOLA 1673 LAD DEVI GURJAR DHEEKOLA 1674 ANOPI DEVI DEVI BHIL DHEEKOLA 1675 BADAMI BHIL DHIKOLA 1676 BALI BAVRI DHIKOLA 1677 REKHA BAVRI DHIKOLA 1678 RAJI DEVI MEENA DHIKOLA 1679 BAALI DEVI GADRI DAULATPUR 1680 LAD DEVI DHIKOLA 1681 ALOL DEVI MEENA DHIKOLA 1682 NARANI DEVI MEENA DHIKOLA 1683 NANDU DEVI DEKOLA 1684 BADAMI DEVI RAHAR 1685 LADI DEVI BAIRWA SHAHPURA 1686 INDERA DEVI RAHAR 1687 SANTRA DEVI LODHA ARNIYA RASA 1688 GOPALI BHIL DHIKOLA 1689 SEEMA MEENA DHIKOLA 1690 HAGAMI DEVI BHIL LULAS 1691 VIMLA DEVI BHIL LULAS 1692 KAMLA DEVI REGAR MATAJI KA KHERA 1693 SUGANA DEVI KHATIK SHAHPURA 1694 REKHA DHABHAI SHAHPURA 1695 RAMU DEVI BHIL PRATAPPURA 1696 DHAPU DEVI BHIL PARTAPURA 1697 RUPALI DEVI GURJAR BALAPURA 1698 NERU DEVI GURJAR RAHAR 1699 GEETA DEVI LULAS

35 1700 MANJU GURJAR LULAS 1701 BALI DEVI LULAS 1702 DEU BAIRVA LULAS 1703 RAM KUMARI MEENA GANDHER 1704 SEEMA DEVI LOHAR MEGHRAS 1705 LALEE DEVI NAYAK SAHAPURA 1706 GETHA GURJAR BHOJPUR 1707 DAYARAMI GURJAR KANTI 1708 BARJI DEVI BHIL RAMPURIYA 1709 GEETA DEVI MEENA INTMARIYA 1710 KANYA DEVI MEENA INTMARIYA 1711 RADHA DEVI GADRI AMLI KALAN 1712 KELASHI DEVI BALDARKHA 1713 GALKU DEVI BAIRWA ARNIYA RASA 1714 SANU DEVI BAWARI 1715 DAKHI BEGAM KHAMOR 1716 DEU DEVI KUMHAR TEHNAL 1717 NIRMLA DEVI KHAMOR 1718 MULI DEVI KHATI TEHNAL 1719 VIMALA DEVI KUMAWAT TEHNAL 1720 PARSHI DEVI KUMHAR TEHNAL 1721 MADUBALA DEVI KHAMOR 1722 SIMA DEVI KHAMOR 1723 REKHA DEVI KHAMOR 1724 KHANTA DEVI KHAMOR 1725 BHGULI DEVI KHAMOR 1726 PUNA DEVI NATH SHAHPURA 1727 SUGNA DEVI KHAMOR 1728 BATUL BANU KHAMOR 1729 RAJI DEVI KHAMOR 1730 REKHA DEVI TELI KHAMOR 1731 SAMIEM BEGAM KHAMOR 1732 NORTI DEVI KHAMOR 1733 LADI KUMAWAT KHAMOR 1734 KAMLA DEVI KHAMOR 1735 KALI DEVI KHAMOR 1736 SITA DEVI KHAMOR 1737 LADI DEVI DOHARIYA 1738 BADAM DEVI DOHARIYA 1739 GMANI DEVI TEHNAL 1740 LEELA DEVI TEHNAL 1741 SUNITA KUMAWAT TEHNAL 1742 NERU DEVI TEHNAL 1743 FOOLA DEVI TEHNAL 1744 BHURI DEVI BILIYA 1745 SOHANI DEVI BILIYA 1746 INDRA JAT BILIYA 1747 MADU DEVI BILIYA 1748 DEU DEVI BILIYA 1749 KALI DEVI BILIYA

36 1750 BHURI DEVI BILIYA 1751 RUKMAN JAT BILIYA 1752 KAMLA DEVI BILIYA 1753 CHOTI DEVI KIR DOHRIYA 1754 BHURI DEVI REGAR SHAHPURA 1755 SOSAR DEVI BAIRWA KADISAHANA 1756 SHIMLA DEVI BILIYA 1757 UGAMI DEVI KIR DOHRIYA 1758 GOPI DEVI KIR DHOHRIYA 1759 AJAN BAI DEVI KUMHAR DOHRIYA 1760 GEETA DEVI DEVI KUMHAR KANECHAN KALAN 1761 PARSHI DEVI JAT KANECHHAN KALAN 1762 KAMLA DEVI KHATI KANECHAN KALAN 1763 KALLI DEVI GURJAR DHIKOLA 1764 SONIYA DEVI BILIYA 1765 KRAMA DEVI BILIYA 1766 ASHA DEVI GADRI THENAL 1767 GORI DEVI BAIRWA ASOP 1768 SONIYA DEVI REGAR BAWADI 1769 VIMALA DEVI GURJAR AGRIYA 1770 SHANTA DEVI GADRI ARNIYA RASA 1771 BHURI DEVI MALI ITMARIYA 1772 MAGNI DEVI GADRI PARTAPPURA 1773 KESHI DEVI BAIRWA ASOP 1774 SONI DEVI GURJAR DHIKOLA 1775 PREM KANWAR ITMARIYA 1776 RAJ LAXMI KANWAR GIRDIYA 1777 RADHA DEVI SODAR 1778 DINESHI DEVI SODAR 1779 RUKMANI DEVI SODAR 1780 RAMATI DEVI SODAR 1781 MEERA DEVI KASORIYA 1782 HANJA DEVI GADOLIYA RAILA 1783 LAHARI DEVI RAYLA 1784 KHUSHVUNDER GURJAR RAYLA 1785 PARSI DEVI GADRI BARAN 1786 PREM DEVI BALESARIYA 1787 LALI DEVI SALRIYA KALAN 1788 DEU DEVI MUSHI BANERA 1789 SAMTA DEVI SALRIYA KALAN 1790 ASHA REGAR RAKSHI 1791 KESAR DEVI RAKSHI 1792 BADAM BALAI BALESARIYA 1793 PRABHA DEVI IRAS 1794 RADHA DEVI RAILA 1795 SHANU DEVI NIMBAHEDA KALAN 1796 SUMITRA DEVI IRAS 1797 SAMTA DEVI IRAS 1798 KANWAR BANO NIMBAHEDA KALAN 1799 TARA DEVI IRAS