srimathe ramanujaya namaha Slokam ramaya ramabhadraya ramachandraya vedhase raghunathaya nathaya sitayah pataye namaha Nithya Pooja 1. karagre vasathe

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "srimathe ramanujaya namaha Slokam ramaya ramabhadraya ramachandraya vedhase raghunathaya nathaya sitayah pataye namaha Nithya Pooja 1. karagre vasathe"

प्रतिलिपि

1 srimathe ramanujaya Slokam ramaya ramabhadraya ramachandraya vedhase raghunathaya nathaya sitayah pataye Nithya Pooja 1. karagre vasathe lakshmee kara madhye saraswathee kara mule sthithe gowree prabhathe kara darshanam 2. mathru devobhava pithru devobhava AchArya devobhava athidhi devobhava 3. gangecha yamune chaiva godavari saraswathi narmade sindhu kaveri jalesmin sannidhim kuru 4. Om achyuthaya Om ananthaya Om sri govindaya 1 P a g e

2 5. Om bhurbhuvassuvaha thathsavithur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyoyonah prachodayath 6. asmath gurubhyo asmath parama gurubhyo asmath sarva gurubhyo srimathe ramanujaya 7. sarva dharman parithyajya mamekam sharanam vraja ahamthva sarva papebhyo mokshayishyami ma shuchaha 8. kowsalya supraja rama purva sandhya pravarthathe uttishta narashardhula karthavyam daiva mahnikam (pronounced as manhikam) uthishtottishta govinda uthishta garudadhwaja uttishta kamala kantha trilokyam mangalam kuru 9. na bharam meru shikharam na bharam saptha sagaram rathrou pujitha nirmalyam prabhathe bharamadbhutham aho rathrouthu nirmalyam prathah kale visarjayeth 10. Om asathoma sadgamaya thamasoma jyothirgamaya mruthyorma amruthamgamaya Om shanthi shanthi shanthihi 11. shuklambaradharam vishnum shashivarnam chaturbhujam prasanna vadanam dhyayeth sarva vighnopashanthaye 2 P a g e

3 12. yasya dwirada vakthradhyah parishadyah parashyatham vighnam nighnanthi sathatham vishwaksenam thamashraye 13. gurur brahma gurur vishnuhu gurur devo maheshwaraha gurur sakshath parabrahma thasmai sri gurave 14. purvoccharitha yevanguna visheshana visistayam asyam shubha thithou sri bhagavadagneya bhagavad kainkarya rupam sri bhagavannityaradhanam karishye 15. gangecha yamune chaiva godavari saraswathi narmade sindhu kaveri jalesmin sannidhim kuru Om virajayai 16. apavitrah pavithrova sarva vasthangathopiva yah smareth pundareekaksham sabahyabhyantara sshuchihi 17. ramaya ramabhadraya ramachandraya vedhase raghunathaya nathaya seethayah pathaye 18. ayodhyapura netharam mithilapura nayikam raghavanam alankaram vaidehanam alankriyam 3 P a g e

4 sri seetha ramaya - dhyayami dhyanam samarpayami sri seetha ramaya - AvAhayAmi suvarna ratna simhasanam samarpayami sri seetha ramaya - hastayoho arghyam samarpayami sri seetha ramaya - padharavindhayoh padhyam samarpayami sri seetha ramaya - mukhe AchamanIyam samarpayami 19. Om ApO hishta mayo bhuvaha thana oorje dadhathana maheranaya chakshase yovah shiva thamo rasaha thasya baja yathe hanaha ushathiriva matharaha thasma aranga mamavo yasyakshayaya jinvatha ApOjana yathachanaha sri seetha ramaya - snanam samarpayami sri seetha ramaya - vastram samarpayami sri seetha ramaya - thilakam samarpayami sri seetha ramaya - yagnopaveetam samarpayami 20. gandha dwaram dura darsham nitya pushtam karishinim Eshwareegam sarva bhuthanam thamihopahvaye shriyam sri seetha ramaya - gandham samarpayami sri seetha ramaya - AbharaNam samarpayami 21. yopam pushpam veda pushpavan prajavan pashuman bhavathi sri seetha ramaya - pushpam samarpayami 4 P a g e

5 sri seetha ramaya - namavali poojancha karishye 22. chathurvimshathi namavali (24 names) 1. Om keshavaya 2. Om narayanaya 3. Om madhavaya 4. Om govindaya 5. Om vishnave 6. Om madhusudhanaya 7. Om trivikramaya 8. Om vamanaya 9. Om sridharaya 10. Om hrusheekeshaya 11. Om padmanabhaya 12. Om dhamodharaya 13. Om sankarshanaya 14. Om vasudevaya 15. Om pradyumnaya 16. Om anirudhaya 17. Om purushothamaya 18. Om adhokshajaya 19. Om narasimhaya 20. Om achyuthaya 21. Om janardhanaya 22. Om upendraya 23. Om haraye 24. Om sri krishnaya 23. mahalakshmi shodasha namavali (16 names) 1. Om prakruthyai 2. Om vikruthyai 3. Om vidyayai 4. Om sarvabhutha hithapradayai 5. Om shradhayai 6. Om vishnu vakshasthala sthithayai 7. Om vishnu pathnyai 8. Om prasannakshai 9. Om narayana samasrithayai 10. Om daridrya dhwamsinyai 11. Om sarvopadrava varinyai 12. Om navadurgayai 13. Om mahakalyai 14. Om bramha vishnu shivathmikayai 15. Om trikalagnana sampanayai 16. Om bhuvaneshvaryai sri seetha ramaya - namavali poojam samarpayami 5 P a g e

6 24. vanaspathi rasairdivyai nana gandha samanvithaha AghrEyah sarva devanam dhupoyam prathigruhyatham sri seetha ramaya - dhupamaghrapayami 25. udipyasva jatavedo pagnam niraruthim mama pashugamscha mahya mavaha jeevanancha dishodasha sri seetha ramaya - prathyaksha deepam darshayami 26. Om bhurbhuvassuvaha thathsavithur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyoyonah prachodayath satyam tvartena parishinchami (if pooja is performed in the morning) rutantva satyena parishinchami (if pooja is performed in the evening) amruthamasthu amruthopastha ranamasi swaha Om pranaya swaha Om apanaya swaha Om vyanaya swaha Om udanaya swaha Om samanaya swaha Om brahmane amruthamasthu amruthapi danamasi sri seetha ramaya - naivedyam samarpayami 6 P a g e

7 27. Om narayanaya vidmahe vasudevaya dhimahi thanno vishnuh prachodayath 28. Om mahadevyaicha vidmahe vishnu pathnicha dhimahi thanno lakshmi prachodayath sri seetha ramaya - vedoktha mantra pushpanjalim samarpayami 29. Om hiranya pathram madhoh purnam dadathi madhavyo saniti ekada brahmana mupaharathi Eka daiva yajamana Ayuh tejo dadathi sri seetha ramaya - mangala neerajanam samarpayami sri seetha rama chandra bhagawan ki Jai sri pavana sutha hanuman ki Jai 30. kayena vacha manasendriyairva budhyathmanava prakruthe swabhavath karomi yadyath sakalam parasmai narayana yeti samarpayami Sri seetha ramaya - namaskaram samarpayami sarvam sri krishnarpanamasthu Om shanti shanti shanti hi 7 P a g e

8 List of Pooja Items 1. Lord SrI sita Rama Photo or any GOD picture in a frame 2. Panchapatra Uddarini -2 sets (unused small glass-2 and spoons-2) 3. Plate for achamanam (unused small plate - 1) 4. Small lamps Agarbatti Stand 6. Bell 7. Kumkum (in small container) 8. Turmeric powder (in small container) 9. Chandanam powder (in small container) 10. Akshatha (Rice mixed with Turmeric powder in small container) 11. Water bottle 12. Paper Napkins 13. Harathi plate with ghee dipped wicks 14. A small Mat - To sit for pooja 15. Small bowl of water Items to procure either from store or arrange with available items at home Match box, Flowers (Garden flowers are fine), Fresh Fruits or Unused Nuts to offer to GOD, Cotton Swab/ Oil, Agarbatti Participants are welcome to sit either in the pooja room at their home or in a clean area facing east or west. 8 P a g e

द व नवर त र प ज

द व नवर त र प ज http://www.jivanmuktas.in/ द व नवर त र प ज Procedure: This puja falls on the 1st day of the month of aashwiija - generally October - from 1st day till 10th day, being celebrated as navaraatri and the tenth

अधिक जानकारी

Two Day Bowel Prep with GoLYTELY, TriLyte, Colyte, or NuLYTELY

Two Day Bowel Prep with GoLYTELY, TriLyte, Colyte, or NuLYTELY GoLYTELY, TriLyte, Colyte, य NuLYTELY क स थ 2 द वस य आ त र त य र 2 Day Bowel Prep with GoLYTELY, TriLyte, Colyte, or NuLYTELY To prepare for your test or procedure, you will need to clean out your bowels

अधिक जानकारी

11_0549_02_2017_ indd

11_0549_02_2017_ indd Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *6695939798* HINDI AS A SECOND LANGUAGE 0549/02 Paper 2 Listening October/November 2017 Approx. 35

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Crop Seasons in India The major crops in India can be divided into four categories viz. Food grains (Rice, Wheat, Maize, Millets and Pulses), Cash Crops (Cotton, Jute, Sugarcane, Tobacco, and Oilseeds),

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Recruitment

Microsoft Word - Recruitment Bihar School Examination Board बह र व लय पर स म त User Manual For Recruitment (Contract Basis) मह वप ण त थय म स य ववरण त थ 1 ऑनल इन आव दन और श क जम करन क त थ 03.01.2017 12.01.2017 Email ID: recruitment.bseb@gmail.com

अधिक जानकारी

03_0549_01_2017_ indd

03_0549_01_2017_ indd Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *0084715162* HINDI AS A SECOND LANGUAGE 0549/01 Paper 1 Reading and Writing February/March 2017 2

अधिक जानकारी

Restitution Program: Information for Offenders Brochure - Chinese

Restitution Program: Information for Offenders Brochure - Chinese क षत प र प र ग र म: अपरर धक र त ओ क ल ए जर नकर र RESTITUTION PROGRAM: Information for Offenders [Hindi] यद आप पर क स क षत प र ऑर डर (Restitution Order) क प स क द नदर र ह, र सहर र र उपलब ध ह क षत प र क

अधिक जानकारी

Delhi School of Journalism University of Delhi Counseling Schedule for Admission to DSJ English FOURTH LIST The counseling is strictly for those appli

Delhi School of Journalism University of Delhi Counseling Schedule for Admission to DSJ English FOURTH LIST The counseling is strictly for those appli Delhi School of Journalism University of Delhi Counseling Schedule for Admission to DSJ English FOURTH LIST The counseling is strictly for those applicants whose names appear in the Entrance Result List.

अधिक जानकारी

Shri Gajanan maharaj Vastu vidhi

Shri Gajanan maharaj Vastu vidhi Gajanan Maharaj America Devotees Parivar Vastu Pujan Vidhi Gajanan Maharaj America Devotees Parivar Page 1 Puja Material Charan Paduka (small size) Flowers pallets (Lots of for Ashtotar Naamavali) OR Akshta

अधिक जानकारी

Successkey98 Directions (1-3): Study the following information carefully and answer the given questions. Amongst five friends, A, B, C, D, E, each got

Successkey98 Directions (1-3): Study the following information carefully and answer the given questions. Amongst five friends, A, B, C, D, E, each got Successkey98 Directions (1-3): Study the following information carefully and answer the given questions. Amongst five friends, A, B, C, D, E, each got different marks in the examination. A scored more

अधिक जानकारी

ASSEMBLY MANUAL अन द श ग इड

ASSEMBLY MANUAL अन द श ग इड ASSEMBLY MANUAL अन द श ग इड Scan QR code for assembly instructions and operation videos अन द श व डय द खन क लए QR क ड क न कर 1800-2-66-55-66 SKUtro Toll Free Helpline ट ल हक स व Congratulations! You are

अधिक जानकारी

Hindi ह द Emergency Preparedness Information आप तक ल न त य र स चन Family Plan and Emergency Kit प रव र क य जन और आप तक ल न कट Out of Area Phone Contac

Hindi ह द Emergency Preparedness Information आप तक ल न त य र स चन Family Plan and Emergency Kit प रव र क य जन और आप तक ल न कट Out of Area Phone Contac Hindi ह द Emergency Preparedness Information आप तक ल न त य र स चन Family Plan and Emergency Kit प रव र क य जन और आप तक ल न कट Out of Area Phone Contact त र स पकर फ न स ब हर Store Water for a Disaster एक

अधिक जानकारी

Split Bowel Prep: GoLYTELY, TriLyte, Colyte, or NuLYTELY

Split Bowel Prep: GoLYTELY, TriLyte, Colyte, or NuLYTELY GoLYTELY, TriLyte, Colyte, य NuLYTELY क स थ व भ ज त आ त र त य र Split Bowel Prep GoLYTELY, TriLyte, Colyte, or NuLYTELY To prepare for your test or procedure, you will need to clean out your bowels or

अधिक जानकारी

April- May Unit I : Unit II: Grammar: July- August Unit III: Unit IV: Grammar: MONTHWISE SYLLABUS ( ) SUBJECT: ENGLISH CLASS: III Good Morning

April- May Unit I : Unit II: Grammar: July- August Unit III: Unit IV: Grammar: MONTHWISE SYLLABUS ( ) SUBJECT: ENGLISH CLASS: III Good Morning April- May Unit I : Unit II: July- August Unit III: Unit IV: MONTHWISE SYLLABUS (2016-2017) SUBJECT: ENGLISH CLASS: III Good Morning (Poem) The Magic Garden Bird Talk (Poem) Nina and the Baby Sparrows

अधिक जानकारी

ज स ओ/अ य रक क र ज़ग र सह यत उपल ध करव न क लए आरएसब /ज डएसब क व र अ सर प छ ज न व ल न एव उ र न: ड ज आर क म यम स र ज़ग र सह यत क लए आव दन करन क य य ह? उ र

ज स ओ/अ य रक क र ज़ग र सह यत उपल ध करव न क लए आरएसब /ज डएसब क व र अ सर प छ ज न व ल न एव उ र न: ड ज आर क म यम स र ज़ग र सह यत क लए आव दन करन क य य ह? उ र ज स ओ/अ य रक क र ज़ग र सह यत उपल ध करव न क लए आरएसब /ज डएसब क व र अ सर प छ ज न व ल न एव उ र न: ड ज आर क म यम स र ज़ग र सह यत क लए आव दन करन क य य ह? उ र: ड ज आर व र त सभ र त पद स स ब धत ज नक र ड ज आर क व

अधिक जानकारी

उ तर द श श सन क म क अन भ ग-2 स य -9/2016/2/1/97/क -2/2016 लखनऊ :: दन क 12 सत बर, 2016 अ धस चन स य -9/2016/2/1/97/क -2/2016, दन क 12 सत बर, 2016 क र य

उ तर द श श सन क म क अन भ ग-2 स य -9/2016/2/1/97/क -2/2016 लखनऊ :: दन क 12 सत बर, 2016 अ धस चन स य -9/2016/2/1/97/क -2/2016, दन क 12 सत बर, 2016 क र य उ तर द श श सन क म क अन भ ग-2 स य -9/2016/2/1/97/क -2/2016 लखनऊ :: दन क 12 सत बर, 2016 अ धस चन स य -9/2016/2/1/97/क -2/2016, दन क 12 सत बर, 2016 क र य पत उ तर द श (उ तर द श ल क स व आय ग क क ब हर) सम ह 'ग'

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Soils of India Classification Of Soil in India Alluvial soil The alluvial soil occurs mainly in the Satluj- Ganga- Brahmaputra Plains. They are also found in the valleys of the Narmada, Tapi and in the

अधिक जानकारी

बदलत र त -11 र न मध ब ल स बह स न त न आकर द न क ऊपर स क बल उठ य त द न क न ग लपट द खकर खल खल कर ह स पड़ त उनक न द ट ट अन त क ब त बन आई, वह ब ल - य द द, य

बदलत र त -11 र न मध ब ल स बह स न त न आकर द न क ऊपर स क बल उठ य त द न क न ग लपट द खकर खल खल कर ह स पड़ त उनक न द ट ट अन त क ब त बन आई, वह ब ल - य द द, य बदलत र त -11 र न मध ब ल स बह स न त न आकर द न क ऊपर स क बल उठ य त द न क न ग लपट द खकर खल खल कर ह स पड़ त उनक न द ट ट अन त क ब त बन आई, वह ब ल - य द द, य द ह त मन य कह थ क ख ट प रखकर फ ड़ द ग पर भ ई क नह द

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Supreme Court of India The India High Courts Act 1861 was enacted to create High Courts for various provinces and abolished Supreme Courts at Calcutta, Madras and Bombay and also the Sadar Adalats in Presidency

अधिक जानकारी

ब क ऑफ बड़ द - म र द ब द क ष त र क अपन श ख, ई ल ब व ए. ट. एम. ह त भ तल पर त य र भवन क आवश यकत ह भवन म ख य म ग प ग त दशग न य ह भवन क आवश यकत न न न र ह क

ब क ऑफ बड़ द - म र द ब द क ष त र क अपन श ख, ई ल ब व ए. ट. एम. ह त भ तल पर त य र भवन क आवश यकत ह भवन म ख य म ग प ग त दशग न य ह भवन क आवश यकत न न न र ह क ब क ऑफ बड़ द - म र द ब द क ष त र क अपन श ख, ई ल ब व ए. ट. एम. ह त भ तल पर त य र भवन क आवश यकत ह भवन म ख य म ग प ग त दशग न य ह भवन क आवश यकत न न न र ह क र.. स थ न क रप ट क ष त र (व ग फ ट) 1 आ शय न क ठ र

अधिक जानकारी

र ष ट र य फ शन ट क न ल ज स स थ न, भ प ल {वस र म र लय, भ रत सरक र} ननफ ट प रभ ग, म. प र. भ ज म क त ववश वववध लय पररसर, क ल र र ड, भ प ल (म.प र.)

र ष ट र य फ शन ट क न ल ज स स थ न, भ प ल {वस र म र लय, भ रत सरक र} ननफ ट प रभ ग, म. प र. भ ज म क त ववश वववध लय पररसर, क ल र र ड, भ प ल (म.प र.) र ष ट र य फ शन ट क न ल ज स स थ न, भ प ल {वस र म र लय, भ रत सरक र} ननफ ट प रभ ग, म. प र. भ ज म क त ववश वववध लय पररसर, क ल र र ड, भ प ल-462016 (म.प र.) द रभ ष 2493385/3736/3667 व बस ईट:www.nift.ac.in/bhopal

अधिक जानकारी

Hkkjr ljdkj] Je vksj jkstxkj ea=ky; dkj[kkuk lykg lsok,oa Je lalfkku egkfuns kky; {ks=h; Je lalfkku Government of India, Ministry of Labour & Employme

Hkkjr ljdkj] Je vksj jkstxkj ea=ky; dkj[kkuk lykg lsok,oa Je lalfkku egkfuns kky; {ks=h; Je lalfkku Government of India, Ministry of Labour & Employme Hkkjr ljdkj] Je vksj jkstxkj ea=ky; dkj[kkuk lykg lsok,oa Je lalfkku egkfuns kky; {ks=h; Je lalfkku Government of India, Ministry of Labour & Employment Directorate General Factory Advice Service & Labour

अधिक जानकारी

॥ माता अमृतानन्दमयी अष्टोत्तरशतनामावली ॥ .. mAtA amRitAnandamayI aShTottara shata nAmAvali .. amritanandamayi108.pdf

॥ माता अमृतानन्दमयी अष्टोत्तरशतनामावली ॥ .. mAtA amRitAnandamayI aShTottara shata nAmAvali .. amritanandamayi108.pdf .. mata amritanandamayi ashtottara shata namavali.. Document Information Text title : mata amritanandamayi ashtottarashatanamavali File name : amritanandamayi108.itx Category : ashtottarashatanamavali

अधिक जानकारी

untitled

untitled July 2012 (Hindi) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective companies. Multimeters स मत व र

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Coach 8_100+ideas_rev.docx

Microsoft Word - Coach 8_100+ideas_rev.docx Coach 8 - The Handprint Shop (100 + Positive Action ideas) No Section/Message Air Pollution व य द षण 1 Switch off ignition at red light ल ल बत त पर ग ड़ क इ जन अव य ब द 2 Do not burn waste कचर क न जल ए

अधिक जानकारी

F. No. P.29-1/NSS/DTE/2016 Government of India Ministry of Youth Affairs & Sports DIRECTORATE OF NSS 12/11, Jamnagar House, New Delhi

F. No. P.29-1/NSS/DTE/2016 Government of India Ministry of Youth Affairs & Sports DIRECTORATE OF NSS 12/11, Jamnagar House, New Delhi F. No. P.29-1/NSS/DTE/2016 Government of India Ministry of Youth Affairs & Sports DIRECTORATE OF NSS 12/11, Jamnagar House, New Delhi-110011 13.10.2016 To Sub: Interested firms Quotation for providing

अधिक जानकारी

Microsoft Word - NIT_VIZAG_MODEL_ENGLISH.docx

Microsoft Word - NIT_VIZAG_MODEL_ENGLISH.docx MOST URGENT No.ISPRL/ADMN/3 February24, 2015 To Sir/Madam, Subject : Quotation for making Architectural Model of underground & above ground facilities of ISPRL crude oil storage/cavern at Visakhapatnam.

अधिक जानकारी

ISSN: स ह य स हत Available at Volume 01 Issue 0 May 2015 ह द क वतर न क प रवतर न एम.आर.अय गर (

ISSN: स ह य स हत Available at   Volume 01 Issue 0 May 2015 ह द क वतर न क प रवतर न एम.आर.अय गर ( ह द क वतर न क प रवतर न एम.आर.अय गर (http://www.hindikunj.com/2014/12/the-spelling-of-hindi.html) आज क ह द वणर म ल न न न स र ह. चत र -1 इन वणर म ल ओ म अ,आ,ओ,औ,अ,अ,ख,छ,ण,ध,भ अक षर पर ग र क जए, आज इ ह उस

अधिक जानकारी