Microsoft Word - revised draft seniority of Asstt

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "Microsoft Word - revised draft seniority of Asstt"

प्रतिलिपि

1 cotiuous service i ESIC regular promotio i regular promotio i the Assistat/Head substative appoitmet Regio 1. Gudabathii Sivaji, MBA SC 07/03/82 22/02/08 11/02/11 14/07/15 22/02/10 Karataka 2. Roopashree N G, PUC SC 03/09/80 18/02/08 11/02/11 14/07/15 18/02/10 Karataka 3. Shwetha V. Shirahatti, Dip i SC 03/01/86 25/02/08 11/02/11 14/07/15 25/02/10 Karataka Coml. Practice 4. Hira Lal, 12 th SC 20/08/62 21/06/89 20/09/00 15/07/2015 Delhi 5. Suredra Kumar, SC 03/04/69 16/08/94 24/08/09 15/07/2015 Headquarters 6. Ramphool Bairwa, SC 06/05/76 26/03/08 11/02/11 15/07/ /03/10 Rajastha BA/LLB/LLM 7. T. Laxmi Sailaja, M. Com SC 03/12/79 19/02/07 11/02/11 15/07/ /02/09 Telagaa 8. D. Malyadri, B. Com SC 02/07/76 12/02/07 11/02/11 15/07/ /02/09 Telagaa 9. V. Mahesh, B.Com SC 15/07/80 29/01/08 11/02/11 15/07/ /01/10 Tamil Nadu 10. T. Chadra Kira, B.A. SC 19/07/80 12/02/07 11/02/11 15/07/ /02/09 Telagaa 11. Vijay, M.com SC 15/09/82 31/01/08 11/02/11 15/07/2015 Haryaa 12. Gajeder Kumar, BA ST 19/09/83 11/02/08 11/02/11 15/07/ /02/10 Headquarters 13. Ajay Kumar, B.Com SC 11/08/76 05/02/08 11/02/11 15/07/ /02/10 Headquarters 14. Deepak Kumar, B. A. SC 15/04/85 25/01/08 11/02/11 15/07/2015 Delhi 15. Ramkesh Meea, B.A. ST 06/06/83 13/10/05 11/02/11 15/07/ /04/13 Delhi 16. Hari Naraya Chawla, B.Sc SC 22/10/85 20/02/08 11/02/11 15/07/ /02/10 Rajastha 17. Lalit Kishor Mahawar, BA SC 02/09/78 19/02/08 11/02/11 15/07/ /02/10 Rajastha 18. Rajit Katara, HSC/BA ST 02/03/86 12/02/08 11/02/11 15/07/2015 Gujrat 19. Krisha Rao Nawde, B.Com ST 15/05/83 12/02/08 11/02/11 15/07/2015 Gujrat 20. Shyam Hedaoo, B.Com ST 27/06/79 12/02/08 11/02/11 15/07/2015 Gujrat 21. M. Asha Rai, B.Sc SC 31/05/86 25/02/08 11/02/11 15/07/ /02/10 Tamil Nadu 22. V.Rajesh, B.Sc SC 24/01/75 06/02/07 11/02/11 15/07/ /02/09 Tamil Nadu 23. Taru Kumar, B.Com, L.L.B SC 21/12/79 21/02/08 15/02/11 15/07/ /02/10 DMD 24. Pravee Ekka, BA ST 14/03/76 07/03/08 11/02/11 15/07/ /03/10 DMD 25. Arju Lal Meea, M.A ST 02/02/86 10/03/08 11/02/11 15/07/ /03/10 DMD 26. Satosh Kumar Kureel, BA SC 04/04/64 29/01/07 28/02/11 15/07/ /01/09 Uttar 27. Kumar Gaurav, B.Com SC 23/04/82 29/01/07 28/02/11 15/07/ /01/09 Uttar F:\revised draft seiority of Asstt doc Page 1 of 30

2 cotiuous service i ESIC regular promotio i regular promotio i the Assistat/Head substative appoitmet Regio 28. Ram Lal, BA SC 01/01/66 29/01/07 28/02/11 15/07/ /01/09 Uttar 29. Roop Chad, 10 th SC 01/10/55 20/01/85 27/09/11 15/07/2015 Haryaa 30. Padmakumar C, SSLC ST 15/01/71 07/08/00 28/09/11 15/07/ /10/03 Kerala 31. Devaky P.K, SSLC SC 20/05/66 28/06/02 28/09/11 15/07/ /06/08 Kerala 32. Bharat Rajak, Matric SC 31/01/56 30/11/81 04/11/11 15/07/ /04/88 Bihar 33. Krisha Ravidas, Matric SC 12/12/57 30/11/81 01/12/11 15/07/2015 Bihar 34. R.S God, High School ST 01/01/64 22/03/85 01/12/11 15/07/ /09/92 Uttarakhad 35. S. Velmuruga, M.A SC 19/03/69 19/01/09 01/12/11 15/07/2015 Puducherry 36. Samuder Sigh, BA(B.Ed) SC 10/05/69 10/03/09 01/12/11 15/07/2015 Haryaa 37. Vidya Nad Das, Matric SC 05/06/69 28/02/92 01/12/11 15/07/2015 Bihar 38. Sajeev Kumar, Graduatio SC 09/02/77 25/02/08 01/12/11 15/07/2015 Uttarakhad 39. Sadhya Azad, Graduatio SC 27/10/86 02/02/09 01/12/11 15/07/2015 Himachal 40. Nishat Bodh, BE Mechaical ST 02/10/85 18/06/11 01/12/11 15/07/2015 Himachal 41. Yashpal Bhatti, Matriculatio SC 08/12/69 01/09/00 01/12/11 15/07/2015 Himachal 42. Siladitya Modal, BA(H) SC 17/06/73 08/08/00 11/02/11 16/07/ /12/04 West Begal 43. Subrata Kr. Naskar,B.com(H) SC 28/08/71 21/09/00 11/02/11 16/07/2015 West Begal 44. Rabi Naskar, B.com SC 07/08/73 25/07/00 11/02/11 16/07/ /07/02 West Begal 45. Nimai Hasdah, BA ST 01/10/74 24/01/07 16/02/11 16/07/ /01/09 Odisha 46. R.N Jea,B.sc SC 10/06/82 25/02/08 16/02/11 16/07/ /02/10 Odisha 47. Sat Ram, BA ST 29/06/82 12/09/05 01/12/11 16/07/ /12/07 Pujab 48. Rajedra Behera, B.com, LLB SC 30/05/84 23/06/09 01/12/11 16/07/ /06/11 Odisha 49. Sudhir Kumar, HS SC 05/01/89 05/10/09 01/12/11 16/07/2015 Madhya 50. Rajesh Nadawar, B.Sc ST 25/07/83 12/10/09 01/12/11 16/07/2015 Madhya 51. Kaluram Meea, BA ST 01/10/87 01/10/09 01/12/11 15/07/2015 Madhya 52. Rajesh B, PDC Diploma i SC 28/05/78 18/02/09 01/12/11 20/07/ /02/11 Kerala F:\revised draft seiority of Asstt doc Page 2 of 30

3 cotiuous service i ESIC regular promotio i regular promotio i the Assistat/Head substative appoitmet Regio Comp. Egg. 53. S. K Sahoo, BA 18/02/60 07/07/83 31/12/96 27/07/ /04/88 Orrisa 54. D. Meeakshi Sudaram, M.Sc, 31/08/81 21/01/08 11/02/11 27/07/2015 Puducherry B.Ed 55. R. Jawahar, B.Sc, DPT 14/11/81 18/01/08 11/02/11 27/07/2015 Puducherry 56. Kumar Vicky, BA 05/03/82 11/02/08 11/02/11 27/07/2015 Pujab 57. Harsh Deep Kaur, MBA 04/08/86 22/01/08 11/02/11 27/07/2015 Pujab 58. Shailesh Chava, B.Com 17/12/85 18/01/08 16/02/11 27/07/ /01/08 Goa 59. Alpha D Gosalves, B.Com 09/10/82 15/01/08 16/02/11 27/07/ /01/08 Goa 60. Trual P Agae, B.Com 20/09/75 03/06/98 16/02/11 27/07/ /06/98 Goa 61. Rajeet Kumar, Graduatio 05/01/79 29/01/09 01/12/11 27/07/ /12/11 J&K 62. Kulbhusha Gupta, M.A. 13/10/82 19/01/09 01/12/11 27/07/ /12/11 J&K 63. Maeesh Sharma, M.Sc. IT 06/09/83 29/01/09 01/12/11 27/07/ /12/11 J&K 64. Aviash Kumar, B.A(H) 20/09/83 29/01/09 01/12/11 27/07/ /12/11 J&K 65. Rakesh Kumar, B.A SC 05/10/78 16/01/09 01/12/11 27/07/ /12/11 J&K 66. Parambeat Sigh, Matriculatio 23/04/81 18/03/08 01/12/11 27/07/ /12/11 J&K 67. Satish Kumar, Graduatio 05/01/86 26/02/09 01/12/11 27/07/ /02/11 Uttarakhad 68. Sadeep Kumar, Graduatio SC 05/06/79 03/03/08 01/12/11 27/07/2015 Uttarakhad 69. Keshar Sigh, Graduatio ST 20/04/71 31/03/09 01/12/11 27/07/2015 Uttarakhad 70. Muish Dutta, Graduatio 01/08/87 24/03/08 01/12/11 27/07/ /12/11 J&K 71. Bishambhar Prasad, Matric 09/02/67 19/07/88 25/09/07 28/07/ /12/88 Jharkhad 72. Raj Kishore Prasad, Matric 05/01/60 14/03/83 25/09/07 29/07/ /04/88 Jharkhad 73. Suse Kalita, HSLC 01/03/73 31/07/95 09/09/99 31/07/ /07/97 Assam 74. Kishore Das, M.Com & SC 04/03/82 11/05/09 01/12/11 15/07/ /05/11 Assam PGDHRM 75. Madhabi Podder, BA SC 01/02/81 15/05/08 01/12/11 15/07/ /05/11 Assam 76. Kishori Lal, Matriculatio 12/06/67 26/04/93 19/10/11 31/07/2015 Himachal 77. Rajesh Sharma, Graduatio 14/07/83 02/02/09 01/12/11 31/07/2015 Himachal F:\revised draft seiority of Asstt doc Page 3 of 30

4 cotiuous service i ESIC regular promotio i regular promotio i the Assistat/Head substative appoitmet Regio 78. Pravee Salwa, Itermediate 23/08/81 30/01/09 01/12/11 31/07/2015 Himachal 79. Vishavjeet Kumar, Itermediate 14/02/89 02/02/09 01/12/11 31/07/2015 Himachal 80. A.K Mahalik, HSCE 02/04/63 07/07/83 31/12/96 01/08/ /04/88 Orrisa 81. B. Moharaa, HSCE 14/07/63 03/12/81 07/09/99 01/08/ /04/88 Orrisa 82. Jambeshwari Vaishav, 21/06/82 18/02/08 01/12/11 03/08/ /02/08 Chattisgarh Graduatio 83. Sajay Kumar, Itermediate 15/10/83 27/10/09 01/12/11 03/08/ /10/09 Chattisgarh 84. Cheea Gupta, Graduatio 27/07/86 20/04/09 01/12/11 03/08/2015 Himachal 85. Hem Raj Raa, Graduatio 22/04/83 14/05/09 01/12/11 31/07/2015 Himachal 86. Sumeet Kumar, Itermediate 04/05/83 04/08/11 01/12/11 31/07/2015 Himachal 87. Suy Malhotra, MBA 06/10/84 06/06/11 01/12/11 31/07/2015 Himachal 88. Blawat Sigh, Itermediate 11/05/77 12/07/11 01/12/11 31/07/2015 Himachal 89. Mohit Kumar Dewaga, 05/09/86 06/10/09 01/12/11 03/08/ /10/09 Chattisgarh Graduatio 90. Sushma Bhagat, PG 04/05/84 14/09/09 05/12/11 03/08/ /09/09 Chattisgarh 91. Maoj Kumar, Graduatio 14/04/77 12/03/08 01/12/11 03/08/ /03/08 Chattisgarh 92. Tikaram R. Chapre, P.G. ST 18/06/78 05/02/08 05/12/11 27/07/ /02/08 Chattisgarh 93. Prakash Parate, HSC ST 03/06/67 10/09/99 29/03/04 02/11/ /09/01 Maharashtra 94. Niraj B Sakharkar, BA/LLB SC 14/09/80 23/03/07 11/02/11 15/07/ /03/09 Maharashtra 95. Parag P. Lagde, B.Sc SC 28/02/75 26/03/07 11/02/11 15/07/ /03/09 Maharashtra 96. Gulab Jha, Matric 04/01/56 14/10/77 25/09/07 01/01/2016 Jharkhad 97. Biplav Kumar Sigh, I.Sc. 29/10/73 27/12/91 25/09/07 04/02/ /12/93 Jharkhad 98. Rajesh Kumar, Itermediate SC 15/08/77 15/01/01 11/02/11 16/07/2015 Jharkhad 99. P.S.Kido, B.A ST 11/02/75 06/10/03 01/12/11 16/07/ /10/05 Jharkhad 100. Wilfred Tigga, I.A. ST 05/11/66 10/02/95 01/12/11 16/07/ /02/97 Jharkhad F:\revised draft seiority of Asstt doc Page 4 of 30

5 cotiuous service i ESIC regular promotio i regular promotio i the Assistat/Head substative appoitmet Regio 101. Baljit Joshila, MA 25/10/79 18/01/08 11/02/11 22/07/2016 Pujab 102. Varider Kumar, BA SC 18/08/77 17/01/08 11/02/11 27/07/2015 Pujab 103. Rajit Keer, BA SC 24/10/86 17/01/08 11/02/11 27/07/2015 Pujab 104. Sajay Kumar, BA SC 19/09/75 22/01/08 11/02/11 27/07/2015 Pujab 105. Rajedra Ishwar Pavate, B.Com 28/06/80 23/06/08 11/02/11 22/07/ /06/10 Karataka 106. G N Vekatadri, B.Sc SC 15/05/83 18/02/08 11/02/11 14/07/ /02/10 Karataka 107. Hemath Kumar K, BA SC 06/03/80 22/02/08 11/02/11 14/07/ /02/10 Karataka 108. Moha. G, PUC SC 01/03/80 18/02/08 11/02/11 14/07/ /02/10 Karataka 109. Uttam Kumar, BA 01/03/81 11/02/08 11/02/11 22/07/2016 Pujab 110. Sadeep Walia, BA 30/12/80 01/02/08 11/02/11 22/07/2016 Pujab 111. Amadeep Sigh, /09/81 25/01/08 11/02/11 22/07/2016 Pujab 112. Sagar Kumar Kath, BA 25/09/83 21/01/08 11/02/11 22/07/2016 Pujab 113. Dheeraj Verma, BA 19/08/81 15/01/08 11/02/11 22/07/2016 Pujab 114. Ajali Kumari, M.Com 11/08/80 22/01/08 11/02/11 22/07/2016 Pujab 115. Ajay Kumar, BA 07/04/84 04/02/08 11/02/11 22/07/2016 Pujab 116. Rocky, 10+2 SC 21/09/77 16/01/08 11/02/11 22/07/2016 Pujab 117. Nishi Bharti, BA SC 07/09/76 21/01/08 11/02/11 22/07/2016 Pujab 118. Vikramjit Choudhary, MA SC 16/06/78 23/01/08 11/02/11 22/07/2016 Pujab 119. Lala Kumar Sigh, BA 11/09/68 30/08/11 01/12/11 22/07/ /08/13 Headquarters 120. Umesh Kumar, B.A. SC 16/08/86 24/03/08 11/02/11 15/07/ /03/10 Headquarters 121. Rajesh Kumar Meea, B.Sc ST 02/07/86 15/02/08 11/02/11 15/07/ /02/10 Headquarters 122. Lalit Kumar, M.A. SC 30/08/83 19/08/11 01/12/11 22/07/2016 Headquarters 123. Subhash Baitha, 11 th SC 01/01/59 04/04/83 26/09/11 15/07/ /04/88 Headquarters 124. Ail Kumar, B.A. SC 11/10/84 05/02/08 01/12/11 15/07/ /02/10 Headquarters 125. Maish Kumar, B.Com(P) 29/03/80 16/05/11 01/12/11 22/07/ /05/13 Headquarters 126. Jyoti Arya, B.Com SC 29/07/77 11/08/08 01/12/11 15/07/ /09/10 Headquarters 127. Mohit Kumar, Sec. SC 07/05/84 14/06/05 01/12/11 15/07/ /06/07 Headquarters 128. Kapil Dev, 12 th SC 30/07/78 09/02/02 01/12/11 15/07/2015 Headquarters 129. Sureder Kumar, Graduate SC 20/07/72 27/09/93 01/12/11 15/07/2015 Headquarters 130. Harshdeep, Matric SC 27/12/56 11/01/85 01/12/11 15/07/ /04/88 Headquarters 131. Reu, B.Com(P) ST 03/10/86 28/09/11 01/12/11 02/11/ /08/13 Headquarters 132. Bireder Kumar Fera, 12 th ST 01/01/88 23/08/11 01/12/11 15/07/2015 Headquarters F:\revised draft seiority of Asstt doc Page 5 of 30

6 cotiuous service i ESIC regular promotio i regular promotio i the Assistat/Head substative appoitmet Regio 133. Aup Rosha Kerketta, BIT ST 13/05/81 19/08/11 01/12/11 15/07/2015 Headquarters 134. Fulgece Kullu, 12 th ST 31/12/80 30/08/11 01/12/11 15/07/ /08/13 Headquarters 135. Ail Bara,12 th ST 04/05/84 15/11/11 01/12/11 15/07/2015 Headquarters 136. Hayat Sigh, MA, MBA 14/02/67 18/03/08 11/02/11 27/07/ /03/10 Headquarters 137. Shailly Sharma, B.Tech 17/05/82 07/02/08 11/02/11 27/07/ /02/10 Headquarters 138. Deepak Kumar, BA 31/08/80 07/02/08 11/02/11 27/07/ /02/10 Headquarters 139. Akasha Jidal, BA 05/08/85 21/02/08 11/02/11 27/07/ /02/10 Headquarters 140. Kati Ballabh, 12 th 18/02/69 21/09/90 26/09/11 27/07/ /05/93 Headquarters 141. Pakaj Parashar, B.Com 15/02/82 13/03/08 26/09/11 27/07/ /03/10 Headquarters 142. Sudhashu Shekhar, 12 th 22/10/83 24/03/08 26/09/11 27/07/ /03/10 Headquarters 143. Sadeep, B.A. 26/12/86 13/02/08 01/12/11 31/07/ /02/10 Headquarters 144. Pradeep Kumar, B.A. 18/08/88 15/02/08 01/12/11 31/07/ /02/10 Headquarters 145. Rupesh Kumar-II, B.Com(H) 02/12/82 25/02/08 01/12/11 31/07/ /02/10 Headquarters 146. Rupesh Kumar-I,12 th 05/01/82 22/02/08 01/12/11 31/07/ /02/10 Headquarters 147. Ruchi Gaur, 12 th 14/01/87 11/01/08 01/12/11 31/07/ /01/10 Headquarters 148. Riku Jaiswal, B.Com(H) 31/05/78 04/12/08 01/12/11 31/07/2015 Headquarters 149. Gya Shekhar,12 th 11/12/77 14/08/08 01/12/11 31/07/2015 Headquarters 150. Jiteder Bhola, BA 13/02/72 11/02/97 01/12/11 31/07/ /02/99 Headquarters 151. Bhagwa Sigh, 10 th 13/04/67 08/05/92 01/12/11 31/07/ /08/96 Headquarters 152. Viod Prasad, 10 th 20/03/76 11/02/97 01/12/11 31/07/ /02/99 Headquarters 153. Gha Shyam Das, 10 th 01/07/58 09/04/86 01/12/11 31/07/ /04/88 Headquarters 154. Sajeev Siha, Graduate 16/08/82 25/02/08 01/12/11 31/07/ /02/10 Headquarters 155. Bhupider Kumar, 10 th 31/03/80 14/02/02 01/12/11 31/07/2015 Headquarters 156. Jagriti, 10 th 03/07/74 15/01/99 01/12/11 31/07/ /01/01 Headquarters 157. Vikas Pradha, 10 th 19/04/68 27/06/90 01/12/11 31/07/2015 Headquarters 158. Suresh Kumar, 10 th 01/05/63 30/06/83 01/12/11 31/07/ /04/88 Headquarters 159. Mushi Lal Prajapati, High 12/10/65 16/07/90 01/12/11 31/07/ /05/93 Headquarters School 160. Viod, 12 th 15/07/66 13/07/90 01/12/11 31/07/ /05/93 Headquarters 161. Jama Sigh, High School 05/11/77 12/10/99 01/12/11 31/07/ /10/01 Headquarters 162. Ama Sood, 12 th 21/09/86 04/02/09 01/12/11 31/07/2015 Headquarters 163. Aditi Sharma, BA(H) 16/12/85 04/12/09 01/12/11 31/07/2015 Headquarters F:\revised draft seiority of Asstt doc Page 6 of 30

7 cotiuous service i ESIC regular promotio i regular promotio i the Assistat/Head substative appoitmet Regio 164. Parvee Kumar, 11 th Pass SC 01/04/57 11/01/85 01/12/11 31/07/ /04/88 Headquarters 165. Rakesh Kumar, 12 th SC 12/07/86 28/11/11 01/12/11 31/07/ /11/13 Headquarters 166. Amredra Kumar, 12 th 01/03/81 29/08/11 01/12/11 31/07/2015 Headquarters 167. Shrikat Prasad, BA(H) 25/12/84 24/08/11 01/12/11 31/07/ /08/13 Headquarters 168. Komal Sigh, High School 04/09/60 02/08/85 01/12/11 31/07/ /04/88 Headquarters 169. Sadeep Mittal, B.Com(P) 28/12/86 19/08/11 01/12/11 31/07/ /08/13 Headquarters 170. Maoj Kumar, B.Com(P) SC 16/02/87 17/08/11 01/12/11 31/07/ /08/13 Headquarters 171. Ravi Kumar,12 th 06/08/89 27/09/11 01/12/11 31/07/2015 Headquarters 172. Rajeet Kumar, B.Com(P) 21/02/83 16/09/11 01/12/11 31/07/2015 Headquarters 173. Aish Kumar, BA(H) 04/03/83 30/08/11 01/12/11 31/07/2015 Headquarters 174. Lalit Sigh, B.Com(P) 08/05/87 13/09/11 01/12/11 31/07/ /09/13 Headquarters 175. Maish Sigh, 12 th 29/12/89 29/08/11 01/12/11 31/07/ /08/13 Headquarters 176. Ravi Kumar Sharma, B.Com(P) 22/04/86 07/10/11 01/12/11 31/07/ /10/13 Headquarters 177. Ravi Kumar, BA SC 17/12/87 02/09/11 01/12/11 31/07/2015 Headquarters 178. Vishal Khatri, MCA 06/04/83 19/08/11 01/12/11 31/07/ /08/13 Headquarters 179. Deepti Ahuja, B.Sc, CTET & 02/08/85 25/08/11 01/12/11 31/07/ /08/13 Headquarters Dip i Elemetary Teacher Traiig 180. Kavita, B.Com 22/12/85 19/08/11 01/12/11 31/07/ /08/13 Headquarters 181. Ravee Kaur, MBA 22/04/85 06/09/11 01/12/11 31/07/ /09/13 Headquarters 182. Navee, BA SC 16/12/82 28/10/11 01/12/11 31/07/2015 Headquarters 183. Vai C S, B.Sc ST 11/03/84 26/02/08 01/12/11 22/07/ /02/10 Karataka 184. M. Usha, B.Com ST 14/07/78 01/01/06 11/02/11 14/07/2015 Karataka 185. T Balaji Prasad, BA ST 17/12/75 18/02/08 11/02/11 14/07/ /02/10 Karataka 186. M Nagaraju, SSLC ST- 13/06/59 21/08/78 04/10/11 14/07/ /04/88 Karataka PWD 187. S. N Chaitra, BCA ST 13/02/88 19/02/08 01/12/11 14/07/ /02/10 Karataka 188. Vijaya Kumari N, BA ST 04/09/78 18/02/08 01/12/11 14/07/ /02/10 Karataka 189. S.N Revaa, PUC 27/01/72 25/08/03 22/09/08 27/07/ /08/05 Karataka 190. K. Saraswathi, SSLC 17/12/72 25/08/03 22/09/08 27/07/ /08/05 Karataka 191. B.N Sudhamai, PUC 27/04/71 25/08/03 22/09/08 27/07/ /08/05 Karataka 192. N Majuath, B.A 07/02/72 01/03/05 30/09/09 27/07/ /03/07 Karataka F:\revised draft seiority of Asstt doc Page 7 of 30

8 cotiuous service i ESIC regular promotio i regular promotio i the Assistat/Head substative appoitmet Regio 193. G Diesh, PUC 22/09/72 01/03/05 30/09/09 27/07/ /03/07 Karataka 194. K Siddesha, B.A 14/08/78 29/07/04 30/09/09 27/07/ /07/06 Karataka 195. C Sriivasa, SSLC 24/10/58 23/06/80 22/09/10 27/07/ /06/82 Karataka 196. Amar Kat Kumar, B.A 03/02/79 12/03/08 11/02/11 27/07/ /03/10 Karataka 197. D Uma Mageshwari, PUC SC 13/06/79 18/02/08 11/02/11 27/07/ /02/10 Karataka 198. Saraswathy M, Diploma SC 01/08/78 18/02/08 11/02/11 27/07/ /02/10 Karataka 199. S. Chadrashekara, B.Com OBC- 25/03/74 22/02/08 11/02/11 27/07/ /02/10 Karataka PWD 200. Chadu Kamalakar Naik, PUC PWD 13/05/82 22/02/08 11/02/11 27/07/ /02/10 Karataka 201. S. Selva Gracy, MA, DCA 16/05/83 18/02/08 11/02/11 01/09/ /02/10 Karataka 202. Sathosh Mervi Martis, Trade 23/07/63 21/02/08 11/02/11 01/09/ /02/10 Karataka IAF 203. Diwety Chadrakath, B.Com 16/06/82 20/02/08 11/02/11 01/11/ /02/10 Karataka 204. Smita Shivaji Kadam, B.Com 13/03/85 26/02/08 11/02/11 01/03/ /02/10 Karataka 205. N. Diesh Babu, B.Sc 04/12/86 01/08/08 01/12/11 22/07/2016 Puducherry 206. R. Selvam, X std 11/09/57 13/07/81 28/09/11 27/07/ /07/88 Puducherry 207. G. Hedri Mahimai Dass, X std 04/04/58 05/10/81 28/09/11 27/07/ /07/88 Puducherry 208. P. Logaatha, B.A 26/09/83 21/01/08 01/12/11 27/07/2015 Puducherry 209. K. Sakar Devi, M.Sc, B.Ed 12/12/78 06/01/09 01/12/11 22/07/2016 Puducherry 210. P. Sivakumar, B.Com 11/02/80 16/01/08 01/12/11 27/07/2015 Puducherry 211. M. Ramamurthy, X std 04/01/70 20/09/95 01/12/11 27/07/ /07/09 Puducherry 212. T. Azhakiri, B.Com, DCA 03/10/81 05/02/09 01/12/11 22/07/2016 Puducherry 213. D. Kamala, B.Com 27/06/87 09/01/09 01/12/11 22/07/2016 Puducherry 214. M. Bharathydasa, B.Sc SC 01/10/84 07/04/11 01/12/11 22/07/2016 Puducherry 215. Sehil Lodhi, 12 th 12/12/88 03/08/11 01/12/11 22/07/ /09/14 Delhi 216. Gaurav Lal, 12 th SC 03/03/85 22/01/08 11/02/11 15/07/ /04/13 Delhi 217. Pawa Kumar, 12 th SC 02/09/79 23/01/08 11/02/11 15/07/ /09/14 Delhi 218. Amit Kumar, B.Com, B.Ed SC 18/04/83 23/01/08 11/02/11 15/07/ /04/13 Delhi 219. Shweta, B.Ed 08/09/88 01/08/11 01/12/11 22/07/ /09/14 Delhi 220. Om Prakash, 12 th SC 14/05/59 20/01/86 20/01/86 15/07/2015 Delhi 221. Maoj Verma, B.Com SC 02/03/80 22/01/08 01/12/11 15/07/ /04/13 Delhi 222. Ramkishore Meea, B.Sc, M.A ST 09/04/75 13/10/05 01/12/11 15/07/ /10/16 Delhi F:\revised draft seiority of Asstt doc Page 8 of 30

9 cotiuous service i ESIC regular promotio i regular promotio i the Assistat/Head substative appoitmet Regio 223. Ashish Kumar, B.A. 25/10/85 24/01/08 01/12/11 22/07//2016 Delhi 224. Jaikisha Meea, B.A. ST 05/11/89 17/08/11 01/12/11 15/07/ /09/14 Delhi 225. Khamba Khalig, B.A. ST 01/02/85 13/09/11 01/12/11 15/07/ /11/15 Delhi 226. Seema Kumari, B.A. ST 09/11/83 01/08/11 01/12/11 15/07/ /09/14 Delhi 227. Deepak Giri Goswami, B.Com 08/03/88 02/08/11 01/12/11 22/07/ /09/14 Delhi 228. Maoj Kumar Pathak, B.A. 10/08/69 18/06/91 11/02/11 27/07/ /04/07 Delhi 229. Dilip Kumar, B.A. 05/06/84 26/02/08 11/02/11 27/07/ /04/13 Delhi 230. Madhu Uprety, B.Com 02/07/84 30/01/08 11/02/11 27/07/ /04/13 Delhi 231. Sachi Soi, B. Com 05/04/83 17/08/11 01/12/11 22/07/ /09/14 Delhi 232. Aru Kumar Bajwa, B.Sc 15/07/84 11/02/08 11/02/11 27/07/ /04/13 Delhi 233. Sushil Kumar Gupta, B.A. 05/10/81 13/02/08 11/02/11 27/07/ /09/14 Delhi 234. Jiteder Kumar, 12 th 12/03/86 04/02/08 11/02/11 27/07/ /04/13 Delhi 235. P.K Sahoo, B.Sc 25/05/80 14/07/08 01/12/11 25/07/ /07/10 Orrisa 236. P.K Pataik, B.Sc 20/04/69 16/01/95 07/09/99 01/09/ /01/97 Orrisa 237. B.P Rath, MA 14/06/73 10/08/98 18/12/01 01/09/ /08/00 Orrisa 238. Md. Hasim, HSCE 15/10/64 02/09/86 11/06/03 01/10/ /10/88 Orrisa 239. M K Sahoo, B.Com 04/06/78 30/09/03 01/12/11 25/07/ /09/05 Orrisa 240. G.Pati, HSCE 29/05/67 30/03/94 02/09/04 26/10/ /03/96 Orrisa 241. V.Jyothi, BA 01/11/71 12/01/95 02/09/04 26/10/ /01/97 Orrisa 242. G.N Leka, HSCE 26/01/61 30/08/79 02/09/04 26/10/ /04/88 Orrisa 243. Maasa Majhi, BA ST 14/06/79 19/06/09 01/12/11 25/07/ /06/11 Orrisa 244. Md. Saleem, B.A 26/01/82 22/12/09 01/12/11 25/07/ /12/11 Rajastha 245. Ramesh Lal Rathore, B.Com SC 15/07/67 01/07/09 01/12/11 15/07/ /07/11 Rajastha 246. Ramchadra, 10 th SC 02/07/62 28/01/92 01/12/11 15/07/ /08/96 Rajastha 247. Hazari Lal Bairwa, 10 th SC 10/07/59 11/11/82 01/12/11 15/07/ /04/88 Rajastha 248. Rathod Bhagvatsih, BA 01/10/84 07/05/08 01/12/11 25/07/2016 Gujrat 249. Chirag Balat, B.Com ST 17/06/79 11/02/08 11/02/11 15/07/2015 Gujrat 250. P.D. Patel, SSC SC 03/10/56 22/12/77 01/12/11 15/07/ /04/88 Gujrat 251. B.G. Umredkar, SSC ST 05/09/58 07/02/83 30/09/11 15/07/ /04/88 Gujrat 252. Vimalesh Thakkar, 11/02/84 29/03/11 01/12/11 25/07/2016 Gujrat B.Com/MBA 253. Kum.Kamii Patel, M.Com ST 13/09/79 13/02/08 01/12/11 16/07/2015 Gujrat F:\revised draft seiority of Asstt doc Page 9 of 30

10 cotiuous service i ESIC regular promotio i regular promotio i the Assistat/Head substative appoitmet 254. Maaharlal Navjibhai Bhagora, ST 08/06/79 24/06/08 01/12/11 16/07/2015 Gujrat BA, B.Ed 255. Seha K. Damor, MBA ST 11/10/81 23/06/08 01/12/11 16/07/2015 Gujrat 256. Naredra Shyamraghav Rag, 23/06/83 30/08/11 01/12/11 25/07/2016 Gujrat HSC 257. R.D. Patel, New SSC SC 24/04/64 02/05/83 01/12/11 16/07/ /04/88 Gujrat 258. Payal Sutariya, SYBA SC 03/07/87 25/02/09 01/12/11 16/07/2015 Gujrat 259. Maisha N. Leuva, B.E.I.T SC 06/07/81 01/06/09 01/12/11 16/07/2015 Gujrat 260. Jagdeep Sigh Saluja, B.Com 07/05/85 30/09/09 01/12/11 25/07/2016 Madhya 261. Kishore Agarwal, B.Sc 30/08/61 24/09/83 16/10/07 28/07/ /04/88 Madhya 262. Jagmoha Sigh, B.Sc 13/07/60 29/07/83 16/10/07 01/09/ /04/88 Madhya 263. Naredra Hariyai, B.Com 10/08/60 19/09/83 16/10/07 01/10/ /04/88 Madhya 264. Maya Kumari, B.Com SC 05/04/79 10/06/11 01/12/11 25/07/2016 Madhya 265. Suredra Pal, BA ST 15/08/86 11/02/08 01/12/11 25/07/ /02/10 Rajastha 266. Ram Kumar Malodia, B.Com 01/03/61 01/03/85 21/01/98 01/02/2016 Rajastha 267. Ramesh Chad Meea, BA ST 10/07/82 25/02/08 11/02/11 31/07/ /02/10 Rajastha 268. Mali Ram Bukar, 10 th SC 07/07/56 19/09/84 01/12/11 31/07/2015 Rajastha 269. Suresh Chad Mahawar, MA SC 05/04/79 05/10/11 01/12/11 22/07/ /10/13 Rajastha (Pre) B.Ed, PGDCA 270. Diesh Choudhary, Graduate PH- 01/01/82 16/12/09 01/12/11 31/07/ /12/11 Rajastha SC 271. Jayprakash Verma, BA SC 25/03/84 04/10/11 01/12/11 25/07/ /10/13 Rajastha 272. Priyaka Vyas, MBA SC 12/04/87 01/06/11 01/12/11 25/07/2016 Madhya 273. Ram Khiladi Meea, BA, B.Ed ST 31/12/82 14/10/09 01/12/11 25/07/2016 Madhya 274. Patha Asifkha Avarkha, 03/07/88 25/08/11 01/12/11 25/07/2016 Gujrat Regio F:\revised draft seiority of Asstt doc Page 10 of 30

11 cotiuous service i ESIC regular promotio i regular promotio i the Assistat/Head substative appoitmet Regio B.Com 275. D.A. Solaki, New SSC PH/S 10/09/62 29/01/83 01/12/11 16/07/ /04/88 Gujrat T 276. M.K. Solaki, New SSC SC 01/06/66 12/04/93 01/12/11 16/07/ /04/06 Gujrat 277. J.C. Ami, New SSC SC 09/02/75 24/07/95 01/12/11 16/07/ /04/06 Gujrat 278. Jai Sachi Pradeepkumar, 23/01/85 24/08/11 01/12/11 25/07/2016 Gujrat MBA 279. Vipi K. Solaki, HSC SC 20/11/64 02/07/90 01/12/11 16/07/ /10/02 Gujrat 280. Sajay Chadra Prakash, Sr. Sec SC 25/06/83 01/04/11 01/12/11 16/07/2015 Gujrat 281. Waghu Viayak, B.Sc ST 07/09/85 31/03/11 01/12/11 16/07/2015 Gujrat 282. Aggrawal Uati R., 18/06/84 29/09/11 01/12/11 25/07/2016 Gujrat B.Com/LLB 283. Bhabhor Hitesh Kumar, HSC ST 31/03/85 21/03/11 01/12/11 16/07/2015 Gujrat 284. Suilkumar Chauha, BA/DCA SC 09/05/87 25/08/11 01/12/11 16/07/2015 Gujrat 285. Aad Nirmal B, B.Sc SC 19/09/85 25/08/11 01/12/11 16/07/2015 Gujrat 286. Amar Gadhecha, M.Com 12/10/84 29/07/11 01/12/11 25/07/2016 Gujrat 287. Kapadiya Kalpeshkumar A, B.Sc SC 04/04/79 24/08/11 01/12/11 16/07/2015 Gujrat 288. Adreja Parthiv Chimalal, SC 22/08/84 19/08/11 01/12/11 16/07/2015 Gujrat B.Com 289. Vaghera Parimal K, B.Com SC 05/08/81 25/08/11 01/12/11 16/07/2015 Gujrat 290. Divya Cheria, B.Com 25/10/84 29/09/11 01/12/11 25/07/2016 Gujrat 291. Ajola Maoj Kumar D, B.Sc SC 08/09/80 24/08/11 01/12/11 16/07/2015 Gujrat 292. Hire Nagrecha, B.Com 21/09/84 12/02/08 11/02/11 27/07/2015 Gujrat 293. Jiteh S Dataia, B.Com 22/01/85 12/02/08 11/02/11 27/07/2015 Gujrat 294. Parmar Vidya Nitesh, HSC/DCA 10/09/86 30/08/11 01/12/11 25/07/2016 Gujrat 295. Sarika Nair, M.com, B.Ed 03/10/80 04/03/08 11/02/11 27/07/2015 Gujrat 296. Sudhakar Paela, M.Com 16/11/80 12/02/08 11/02/11 27/07/2015 Gujrat 297. Kual Joshi, B.Com 09/03/87 12/02/08 11/02/11 27/07/2015 Gujrat 298. Mubi F Javarawala, B.Com 07/06/88 11/08/11 01/12/11 25/07/2016 Gujrat 299. J.Z Baroliya, HSC 01/06/67 12/02/08 11/02/11 27/07/2015 Gujrat 300. Ujjval J. Chhatrapati, HSC PH 07/01/82 22/01/10 01/12/11 27/07/2015 Gujrat 301. Sumra Dharmeshkumar S, PH/S 20/12/79 24/08/11 01/12/11 05/08/2015 Gujrat F:\revised draft seiority of Asstt doc Page 11 of 30

12 cotiuous service i ESIC regular promotio i regular promotio i the Assistat/Head substative appoitmet Regio 12 th /PTC C 302. Varma Jitedra Kumar, B.E.(IT) 21/06/83 30/08/11 01/12/11 25/07/2016 Gujrat 303. Bakrolia Sarfaraz, M.Com PH 14/09/80 02/09/11 01/12/11 05/08/2015 Gujrat 304. Prakash S. Kumhar, HSC 05/05/78 15/02/08 11/02/11 24/08/2015 Gujrat 305. Alpa J Bamkav, M.Com 06/01/79 11/02/08 11/02/11 24/08/2015 Gujrat 306. Asai Dipali Ashok kumar, 29/11/90 25/08/11 01/12/11 25/07/2016 Gujrat MCA 307. Malav H. Jha, HSC 17/07/80 20/04/07 30/09/11 24/08/2015 Gujrat 308. Nithya Abhilash Kumar, B.Com 16/08/83 15/04/08 01/12/11 02/11/2015 Gujrat 309. Raj Rajesh N., B.A. 31/12/83 08/07/08 01/12/11 02/11/2015 Gujrat 310. Vaishav Doli R, Post Graduatio (Sciece) 17/03/85 24/08/11 01/12/11 25/07/2016 Gujrat 311. Kum. Archa Dwivedi, B.Sc 01/02/81 24/06/08 01/12/11 01/01/ /06/10 Gujrat 312. Mohmed Soaib Shaikh, B.Com 31/12/85 25/03/11 01/12/11 25/07/2016 Gujrat CCA 313. Masuri Lukma M, B.Com 08/09/91 24/08/11 01/12/11 25/07/2016 Gujrat 314. Bajaj Diesh Rajkumar, MBA 03/02/87 19/08/11 01/12/11 25/07/2016 Gujrat (Fi) 315. Aish Ahmed Pujabi, B.Com 21/08/86 26/07/11 01/12/11 25/07/2016 Gujrat 316. Shree Kumar J Ale, PG Comp. 02/05/85 05/09/11 01/12/11 25/07/2016 Gujrat Appl.M.Com 317. Nidhi A. Raval, M.Com 20/12/84 12/08/08 01/12/11 25/07/2016 Gujrat 318. Smt. Nrupal M. Chaudhary, 30/12/83 23/06/08 01/12/11 25/07/ /06/10 Gujrat M.Com.Part-I 319. Patha Eazaz Ahmed Kha, 04/11/88 24/08/11 01/12/11 25/07/ /08/13 Gujrat B.Com 320. Iyer Murlidhara, 07/05/84 21/09/11 01/12/11 25/07/ /09/13 Gujrat B.Com 321. Naya Raja Agasthy, Graduate 16/06/78 26/08/11 01/12/11 25/07/2016 Gujrat 322. Varikar Rajedrakumar P, B.Com ST 26/04/83 24/08/11 01/12/11 25/07/2016 Gujrat F:\revised draft seiority of Asstt doc Page 12 of 30

13 cotiuous service i ESIC regular promotio i regular promotio i the Assistat/Head substative appoitmet 323. Cheta Bhaskar Pouikar, ST 14/08/87 30/08/11 01/12/11 25/07/2016 Gujrat B.Com 324. Rashmi M. Parmar, B.Com ST 01/01/81 25/08/11 01/12/11 25/07/ /08/13 Gujrat 325. Mahesh Chadra, BA, LLB 02/12/69 08/02/10 01/12/11 26/07/ /02/12 Uttar 326. Rashmita Hembrem, Iter ST 13/05/87 11/11/09 01/12/11 15/07/ /11/11 Uttar 327. Jeetu, Kaaujiya, B.Com SC 01/02/82 28/02/08 28/02/11 27/07/ /02/10 Uttar 328. Daya Shakar Bajpai, H. School 15/01/58 21/10/83 26/09/07 27/07/ /01/89 Uttar 329. Kahaiya Lal, B.Com(H) 03/06/85 10/08/11 01/12/11 26/07/2016 Bihar 330. Aup Kr. Siha, B.Sc 01/01/58 30/12/81 08/09/95 27/07/ /04/88 Bihar 331. Agam Prakash, BA 25/11/58 01/01/82 08/09/95 27/07/ /04/88 Bihar 332. Sudhashu Kr. Siha, B.Com PH 23/04/58 01/01/82 08/09/95 03/08/ /04/88 Bihar 333. Md. Quddusal Bari, BA(H) PH 22/02/81 27/02/08 01/12/11 26/07/2016 Bihar 334. Vishwaath Gupta, B.Sc L.L.B 12/01/59 04/01/82 08/09/95 02/11/ /04/88 Bihar 335. Ragho Raja Prasad, B.Sc 11/12/56 01/01/82 08/09/95 01/01/ /04/88 Bihar 336. Shyam Nada Prasad, B.Sc 12/01/57 28/01/82 08/09/95 01/02/ /04/88 Bihar 337. Satyabrat Jha 05/05/88 15/09/09 01/12/11 26/07/ /09/11 Uttar 338. Hakim Sigh, H. School 25/09/55 15/06/76 26/09/07 27/07/ /01/89 Uttar 339. Lal Bahadur Sigh Chauha, H.School 12/01/64 21/11/83 01/10/07 27/07/ /11/89 Uttar 340. Padam Nath Padey, H. School 15/06/59 03/11/83 02/02/09 27/07/ /11/89 Uttar 341. Vieet Sigh, BA 13/07/92 03/10/11 01/12/11 26/07/ /10/13 Uttar 342. Rakesh Kumar Mishra, H. School 05/10/62 14/10/87 25/09/09 27//07/ /11/89 Uttar 343. Krisha Chadra Bajpai, BA 01/02/61 17/06/82 25/09/09 31/07/ /02/89 Uttar Regio F:\revised draft seiority of Asstt doc Page 13 of 30

14 cotiuous service i ESIC regular promotio i regular promotio i the Assistat/Head substative appoitmet Regio 344. Sushma Tripathi, Iter 15/07/61 12/07/89 25/09/09 31/07/ /07/91 Uttar 345. Sujeet Sigh 05/05/86 14/09/09 01/12/11 26/07/ /09/11 Uttar 346. Prem Kumar Ama, MA SC 04/11/75 31/01/07 01/12/11 31/07/ /01/09 Uttar 347. Dharmedra Kumar Mishra, Iter 01/09/76 26/07/00 21/05/10 01/09/ /07/02 Uttar 348. Shiv Bara Prajapati, Iter 01/12/60 01/10/84 25/09/09 01/09/ /12/93 Uttar 349. Gaurav Srivastava, M.Com 15/10/82 04/02/08 01/12/11 26/07/2016 Uttar 350. Pawa Kumar Tiwari, H.School 01/12/68 28/04/93 25/09/09 01/10/ /04/95 Uttar 351. Viod Kumar Srivastava, H.School 27/06/64 01/10/84 25/09/09 01/10/ /08/94 Uttar 352. Vijay Teerath Sigh, BA 01/07/74 31/10/03 21/05/10 01/10/ /10/05 Uttar 353. Harshita Asrey, Iter SC 25/12/89 09/11/09 01/12/11 26//07/ /11/11 Uttar 354. Rajesh Kumar Sigh, Iter 11/01/69 18/01/95 25/09/09 01/11/ /02/00 Uttar 355. Shikha, BA 02/10/57 17/07/95 02/12/09 01/11/ /10/01 Uttar 356. Rajesh Sigh Kushwaha, MA PH 01/07/70 21/04/99 21/05/10 01/01/ /11/05 Uttar 357. Rajedra Kumar, BA SC 01/07/60 29/01/07 30/09/11 26/07/ /01/09 Uttar 358. Jitedra Kumar Srivastava, Iter 03/10/68 05/10/90 01/01/10 01/01/ /12/93 Uttar 359. Maju Bala Khulbhaskar, 06/07/56 08/04/81 06/10/10 01/02/ /06/89 Uttar F:\revised draft seiority of Asstt doc Page 14 of 30

15 cotiuous service i ESIC regular promotio i regular promotio i the Assistat/Head substative appoitmet Regio H.School 360. Sushmedra, BA SC 12/03/76 02/02/07 01/12/11 01/02/ /02/09 Uttar 361. Samar Nath Bajpai, Iter 01/01/60 08/04/81 30/09/10 01/03/ /06/89 Uttar 362. Majeet Yadav, 12 th 25/10/83 27/10/10 01/12/11 27/07/2016 Haryaa 363. Sadhu Ram, 12 th SC 20/04/65 10/03/09 05/12/11 15/07/2015 Haryaa 364. Shree Bhagwa, BA SC 24/07/65 04/11/91 01/12/11 15/07/2015 Haryaa 365. Balbeer Sigh, 10 th SC 10/12/68 09/01/96 01/12/11 15/07/2015 Haryaa 366. Abir Lal Roy, M.A, M.Phil 07/08/85 12/08/11 01/12/11 27/07/ /08/13 West Begal 367. Maoj Sarkar, BA SC 22/02/75 17/05/00 11/02/11 16/07/ /12/04 West Begal 368. Sumit Barma, B.Sc SC 04/10/68 07/08/00 11/02/11 16/07/ /05/05 West Begal 369. Goutam Kirtaia, B.com SC 01/05/76 19/05/00 11/02/11 16/07/ /12/04 West Begal 370. Paul Biswas, Graduate 23/11/70 29/12/09 01/12/11 27/07/ /12/11 West Begal 371. Swapa Kr. Bala, B.Sc SC 02/09/69 14/08/00 11/02/11 16/07/ /05/05 West Begal 372. Debasish Bala, BA SC 01/11/73 01/08/00 11/02/11 16/07/ /08/02 West Begal 373. Sadeep Modal,B.com(H) SC 05/01/74 24/08/00 26/09/11 16/07/ /02/03 West Begal 374. Piki Chakraborty Chaudhuri, 10/10/85 01/12/09 01/12/11 27/07/ /12/11 West Begal M.Sc 375. Basudev Roy, B.com SC 01/02/74 24/08/00 26/09/11 16/07/ /02/03 West Begal 376. Shipra Mallick Modal, B.Sc(H) SC 01/01/78 02/09/03 26/09/11 16/07/2015 West Begal 377. Pradip Tiru, BA ST 14/07/88 02/12/08 01/12/11 16/07/ /12/10 West Begal 378. Shashiveer Mai Tripathi, 08/01/88 02/11/10 01/12/11 27/07/2016 Haryaa Graduate 379. Pawa Kumar, B.Com 21/03/83 25/01/08 11/02/11 27/07/2015 Haryaa 380. Raghubir Sharma, 10 th PH 08/02/61 04/12/82 01/12/11 31/07/2015 Haryaa 381. Narshi Ram Balai, M.A(B.Ed) SC 03/05/79 31/10/05 01/12/11 06/10/2015 Haryaa 382. Suil Maa, 12 th 03/02/85 14/03/11 01/12/11 27/07/2016 Haryaa 383. Harshvardha, M.B.A 22/02/86 26/10/10 01/12/11 27/07/2016 Haryaa 384. Deepa Saii, MCA 14/04/85 10/06/11 24/01/12 23/01/2017 Haryaa 385. Ajit Sigh, B.Sc 10/04/81 31/01/08 27/09/11 22/07/2016 Haryaa 386. Rahul Bairwa, BA SC 23/07/88 21/10/10 01/12/11 27/07/2016 Haryaa F:\revised draft seiority of Asstt doc Page 15 of 30

16 cotiuous service i ESIC regular promotio i regular promotio i the Assistat/Head substative appoitmet Regio 387. Satpal, BA SC 09/11/82 25/10/05 01/12/11 27/07/2016 Haryaa 388. Devedra Kumar, BA SC 16/02/87 29/10/10 01/12/11 22/07/2016 Haryaa 389. Rajiv Sachdev, 12 th PH-V 23/09/84 28/10/10 01/12/11 22/07/2016 Haryaa 390. Amruta Subhash Patil, B.Sc 13/06/90 26/09/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 391. Lokesh Y Wasik, MA SC 13/08/78 23/03/07 11/02/11 15/07/ /03/09 Maharashtra 392. Kapil T Bageshwar, BA/LLB SC 23/9/81 25/05/07 11/02/11 15/07/ /05/09 Maharashtra 393. M.K Hume, BA SC 01/03/79 23/01/03 11/02/11 15/07/ /01/05 Maharashtra 394. Sagar Digamber Joshi, BSc 28/10/85 11/09/09 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 395. Sajay Y Sawat, B.Com SC 02/01/79 21/03/07 11/02/11 15/07/ /04/09 Maharashtra 396. Sharadchadra P. Tirpude, BA SC 23/12/74 26/03/07 11/02/11 15/07/ /03/09 Maharashtra 397. Amita N Delkar, B.Com ST 26/09/80 29/03/07 11/02/11 15/07/ /03/09 Maharashtra 398. Saket Jayat Kulkari, B.Com 02/06/90 23/09/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 399. Gaesh N Gajbhiye, BA SC 11/08/75 07/02/08 11/02/11 15/07/ /02/10 Maharashtra 400. Shashikat Y. Birari, B.Com ST 28/05/86 11/02/08 11/02/11 15/07/ /02/10 Maharashtra 401. Aad K Gaikwad, BA SC 15/02/68 23/03/07 11/02/11 15/07/2015 Maharashtra 402. Priyaka Madhav Patil, B.Sc 08/08/84 18/09/09 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 403. S.R Pol, BA SC 09/09/75 28/03/07 11/02/11 15/07/ /03/09 Maharashtra 404. Prashat T Dhabekar, B.Com ST 13/10/81 13/02/08 11/02/11 27/07/ /02/10 Maharashtra 405. Dhaajay K Hedau, HSC ST 30/12/78 21/03/07 11/02/11 15/07/ /03/09 Maharashtra 406. Divakar Kumar Sigh, BA 10/06/90 29/09/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 407. Dikar G Wakade, BA ST 20/03/76 26/03/07 11/02/11 15/07/ /03/09 Maharashtra 408. Shraddha L Vashiv, MA SC 13/08/86 03/03/08 11/02/11 15/07/ /03/10 Maharashtra 409. S.B Sawratkar, SSC SC 07/07/71 08/09/88 29/09/11 15/07/2015 Maharashtra 410. Saket R. Shide, B.Com 26/05/87 25/09/09 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 411. Gaesh S. Bharadbhuje, B.Com ST 07/02/78 13/02/08 01/12/11 15/07/ /02/10 Maharashtra 412. Naresh Kuhikar, BA ST 21/04/79 21/04/08 01/12/11 15/07/ /04/10 Maharashtra 413. Suresh N Pawar, BA ST 01/02/79 06/02/06 01/12/11 15/07/2015 Maharashtra 414. Saket R. Kokae, B.Sc 23/12/88 22/09/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 415. Kum. Suita N. Kirve, B.com ST 11/04/85 08/12/05 01/12/11 15/07/ /02/08 Maharashtra 416. Kacha S Hadal, BA ST 01/06/82 05/12/05 01/12/11 15/07/ /12/07 Maharashtra 417. Gopal R. Girha, HSC ST 14/07/83 12/01/06 01/12/11 15/07/ /01/08 Maharashtra 418. Ramakrisha S Paicker, Iter- 09/12/83 03/10/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra F:\revised draft seiority of Asstt doc Page 16 of 30

17 cotiuous service i ESIC regular promotio i regular promotio i the Assistat/Head substative appoitmet Regio ICWAI 419. Vithal V Bagul, BA ST 01/06/85 24/11/05 01/12/11 15/07/ /11/07 Maharashtra 420. Ku Vishaka Bhokare SC 11/06/85 16/12/08 01/12/11 15/07/ /12/10 Maharashtra 421. Ku Bharti A. Rithe, B.Com SC 29/09/82 19/12/08 01/12/11 15/07/ /12/10 Maharashtra 422. Niti B. Newalkar, B.Com 17/12/84 22/09/11 01/12/11 27/07/ /11/10 Maharashtra 423. Moalisa Gaikwad, LLB SC 07/12/82 14/09/09 01/12/11 15/07/2015 Maharashtra 424. Sarika A Bhadrige, B.Com SC 26/04/83 10/09/09 01/12/11 15/07/2015 Maharashtra 425. Charusheela D Shivajatak, BA SC 31/03/85 14/09/09 01/12/11 15/07/2015 Maharashtra 426. KishoreVaswai, B.Com 21/04/88 26/09/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 427. Kual W. Pele,M.Com, LLB SC 04/07/83 14/09/09 01/12/11 15/07/2015 Maharashtra 428. V.R Shide, SSC SC 07/07/73 20/12/93 01/12/11 15/07/ /03/00 Maharashtra 429. S.R Shide, SSC SC 15/05/65 20/12/93 01/12/11 15/07/ /04/00 Maharashtra 430. Gajaa B. Igle, BA 13/07/89 03/10/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 431. Prafulkumar D. Barapatre, M.Sc ST 24/10/78 11/09/09 01/12/11 15/07/2015 Maharashtra 432. Suita K. Chobadiya, B.Com ST 29/11/84 10/09/09 01/12/11 15/07/2015 Maharashtra 433. Vivek Taba Joshi, B.Com ST 16/12/84 17/09/09 01/12/11 15/07/2015 Maharashtra 434. Amit Vasat Jodhale, B.Com 24/05/90 18/09/09 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 435. Chadrakat K. Khapekar, HSC ST 23/05/81 11/09/09 01/12/11 15/07/2015 Maharashtra 436. Ravidra D. Varghade, B.Com ST 14/08/83 14/09/09 01/12/11 15/07/2015 Maharashtra 437. Mahedra G. Khobragade, SSC SC 07/07/60 14/09/09 01/12/11 15/07/2015 Maharashtra 438. Prathamesh Niladri Das, B.Sc 18/04/89 27/09/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 439. Mahedra B. Kathae, B.Sc SC 09/06/84 11/02/10 01/12/11 15/07/2015 Maharashtra 440. Dilip S. Adhari, B.Com ST 16/03/85 17/03/10 01/12/11 15/07/2015 Maharashtra 441. V.R. Kharat, B.Com SC 01/06/80 21/07/09 01/12/11 15/07/2015 Maharashtra 442. Nishat Kumar, HSC 16/01/89 03/10/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 443. Jayashree D. Bhede, SSC SC 22/02/66 04/08/09 01/12/11 15/07/2015 Maharashtra 444. M.G. Sorate, B.Com SC 01/06/58 12/10/87 01/12/11 15/07/2015 Maharashtra 445. R.R. Kadam, SSC SC 28/09/69 15/06/94 01/12/11 15/07/2015 Maharashtra 446. Kamal Kishore 16/08/87 03/10/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 447. Balu Awade, SSC SC 12/03/68 14/12/94 01/12/11 15/07/2015 Maharashtra 448. Sadip Pedamkar, B.Com SC 12/11/69 13/12/94 01/12/11 15/07/2015 Maharashtra 449. Aru K Gaikwad, B.Com SC 10/10/65 14/12/94 01/12/11 15/07/2015 Maharashtra F:\revised draft seiority of Asstt doc Page 17 of 30

18 cotiuous service i ESIC regular promotio i regular promotio i the Assistat/Head substative appoitmet Regio 450. Pravi B Bhagat, B.Com 15/06/89 26/09/11 01/12/11 27/07/ /09/13 Maharashtra 451. D.V.Chiplukar, SSC SC 23/08/73 15/07/96 01/12/11 15/07/2015 Maharashtra 452. S.G. Dhagare, B.Com 01/04/57 12/10/87 03/09/04 16/11/ /10/88 Maharashtra 453. O.M Joshi, B.Com 24/07/61 12/10/87 28/12/05 16/11/ /10/88 Maharashtra 454. Satosh Kumar, BA 31/10/86 28/09/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 455. S.M Parajape, MA 23/12/57 12/10/87 08/10/07 05/10/ /10/88 Maharashtra 456. R.B Sahare, SSC 01/07/59 11/05/90 29/09/08 18/01/ /05/92 Maharashtra 457. P.B Moharle, SSC 10/04/58 23/01/80 24/09/09 27/07/2015 Maharashtra 458. Sagar A. Raade, B.Com 02/04/88 11/02/10 01/12/11 28/07/2016 Maharashtra 459. M.M Kawali, B.com 17/01/70 17/01/95 24/09/09 27/07/ /09/01 Maharashtra 460. S.K Nagvekar,SSC 19/06/56 09/05/80 24/09/09 27/07/ /04/88 Maharashtra 461. Taveer Alam Muzaffar, HSC 15/05/76 19/07/95 24/09/09 27/07/ /10/01 Maharashtra 462. Satish Jalidar Babar, B.Com 20/06/85 15/09/09 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 463. Maish Kumar, SSC 28/02/75 07/10/98 24/09/09 27/07/ /10/02 Maharashtra 464. G.V Naik, SSC 30/05/59 16/03/89 24/09/09 27/07/ /10/88 Maharashtra 465. S.Y Putra, B.Com 21/03/70 10/10/95 27/09/10 27/07/2015 Maharashtra 466. Cheta B Asolkar,HSC 03/12/83 07/10/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 467. Nilesh B. Pawar, HSC 05/06/74 18/08/93 11/10/10 27/07/2015 Maharashtra 468. Bir Abhimayu Sigh, BA 12/11/80 20/02/08 11/02/11 27/07/ /02/10 Maharashtra 469. S.S. Waghare, SSC 01/04/59 15/07/82 27/09/10 27/07/ /04/88 Maharashtra 470. Prasad Shataram Pujari, HSC 12/05/83 16/10/09 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 471. Jayat R Chava, SSC 28/09/77 03/08/99 27/09/10 27/07/ /11/02 Maharashtra 472. D.T.Rahate, SSC 01/07/56 12/01/82 27/09/10 27/07/ /04/88 Maharashtra 473. Pramod Kumar Lokhade, 14/07/78 18/02/08 11/02/11 27/07/ /02/10 Maharashtra M.Com 474. Tejaswii S Dagare, B.Sc 22/03/85 09/02/10 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 475. A.K. Murumkar, HSC 02/04/61 13/12/85 27/09/10 06/11/ /11/02 Maharashtra 476. J.L. Gaikwad, SSC 01/07/56 12/01/82 27/09/10 01/09/ /04/88 Maharashtra 477. Maish R. Wakhade, BA, LLB 02/05/82 12/02/08 11/02/11 01/09/ /02/10 Maharashtra 478. Raviraja Kumar Sigh, B. 01/03/85 30/09/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra Com 479. S.V.Gurav, IXth 27/12/62 04/04/95 27/09/10 01/09/ /04/96 Maharashtra F:\revised draft seiority of Asstt doc Page 18 of 30

19 cotiuous service i ESIC regular promotio i regular promotio i the Assistat/Head substative appoitmet Regio 480. M.G Parwade, SSC 26/09/81 04/01/00 27/09/10 01/09/2015 Maharashtra 481. Shivram V. Supal, B.Com 18/05/84 08/02/08 11/02/11 01/09/ /02/10 Maharashtra 482. Apurva Viayak Giradkar, HSC 20/05/90 30/09/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 483. A.R.Gawade, SSC 01/06/58 12/01/82 27/09/10 01/09/ /04/88 Maharashtra 484. B.P.Rasal, BA 09/07/62 05/10/89 27/09/10 08/10/ /04/96 Maharashtra 485. Subhagi G. Bawkar, B.Com 04/02/83 18/02/08 11/02/11 01/10/ /02/10 Maharashtra 486. Devedra G Saluke, B.Com 09/07/85 03/10/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 487. V.S. Pethkar, SSC 01/06/56 12/01/82 27/09/10 12/10/ /04/88 Maharashtra 488. V.S. Jadhav, SSC 05/03/60 12/01/82 27/09/10 01/11/ /04/88 Maharashtra 489. Fahimuissa I. Shaikh, BA 19/02/71 27/08/03 27/09/10 01/12/ /08/05 Maharashtra 490. Prathamesh S Naik, B.com 18/02/84 24/09/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 491. Ravidra G Dawae, SSC 06/06/58 01/10/82 27/09/10 01/12/ /04/88 Maharashtra 492. Pradya P Sawat, B.Com 19/04/71 27/08/03 27/09/10 01/12/ /08/05 Maharashtra 493. Nisha S. Nair, M.Com 08/03/81 18/02/08 11/02/11 01/01/ /02/10 Maharashtra 494. C. Gahala, BIT ST 03/06/85 05/10/11 01/12/11 22/07/2016 Maharashtra 495. Ruchita R Bagwe, BA 17/05/72 27/08/03 27/09/10 01/02/ /04/06 Maharashtra 496. L.B. Autade, SSC 15/09/59 02/03/98 27/09/10 01/02/2016 Maharashtra 497. V.V Nalawade, SSC 02/06/56 12/01/82 27/09/10 01/02/ /04/88 Maharashtra 498. Dhiraj G. Bibiahake, B.Sc ST 01/10/87 22/09/11 01/12/11 22/07/2016 Maharashtra 499. Soali I. Waghralkar, B.Com 09/09/82 12/02/08 11/02/11 04/02/ /02/10 Maharashtra 500. V.D.Rae, SSC 01/06/57 01/10/82 27/09/10 01/03/ /04/88 Maharashtra 501. Thakursigh Mehra, IXth 25/06/71 22/12/95 27/09/10 01/03/2016 Maharashtra 502. Prashat B. Jadhav, B.Com SC 10/06/82 30/09/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 503. B.A. Kadekar, SSC 01/06/58 25/06/85 27/09/10 10/03/2016 Maharashtra 504. Pratima S. Pujari, B.Com PH- 13/12/82 01/10/09 01/12/11 27/07/2015 Maharashtra VH 505. D.N.Padaya, SSC SC 13/12/62 30/08/99 01/12/11 27/07/2015 Maharashtra 506. Viod Y. Saai, B.Com SC 28/05/87 23/09/11 01/12/11 22/07/2016 Maharashtra 507. Karua Taru, BA SC 12/06/65 14/07/10 01/12/11 05/02/2016 Maharashtra 508. Sadeep B Soladkar, B.Sc SC 12/04/83 27/09/11 01/12/11 01/02/2016 Maharashtra 509. Sudhakar B Patil, B.com PH 01/12/80 03/10/11 01/12/11 02/09/ /10/13 Maharashtra 510. Vikram B. Tupe, BA SC 25/02/84 30/09/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra F:\revised draft seiority of Asstt doc Page 19 of 30

20 cotiuous service i ESIC regular promotio i regular promotio i the Assistat/Head substative appoitmet Regio 511. Kawaljit Kumar, B.Sc(H) PH(H 10/05/82 26/09/11 01/12/11 07/09/2015 Maharashtra I) Diesh B Waghmare, M.A B PH- 01/04/77 29/09/11 01/12/11 12/10/2015 Maharashtra P.Ed SC 513. Pramila K. Bhodhare, B.Com SC 30/01/83 28/09/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 514. Rosha S. Katole, B.Com SC 19/08/86 30/09/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 515. Jagdish D. Kulsage, B.Com ST 06/05/91 30/09/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 516. Niti C. Patil, MA, B.Ed SC 10/05/79 30/09/11 01/12/11 22/07/2016 Maharashtra 517. Sadeep D. Bagade, B.Com SC 06/11/81 03/10/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 518. Rajedra M.Shikhare, B.Com SC 19/03/85 03/10/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 519. Mahedra S. Dogre SC 08/04/79 05/10/11 01/12/11 22/07/2016 Maharashtra 520. Ail M. Ghotkar, B.A. ST 22/09/81 27/09/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 521. Satish M. Khadare, B.A. SC 13/11/84 03/10/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 522. Vibha P. Sagolkar, B.Sc SC 16/12/83 26/09/11 01/12/11 27/07/ /09/13 Maharashtra 523. Amit A. Shamkuwar, B.A. SC 13/04/84 03/10/11 01/12/11 22/07/2016 Maharashtra 524. Arvid M. Bhadare, HSC SC 19/06/73 23/09/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 525. Ritesh Chimurkar, HSC SC 31/05/85 03/10/11 01/12/11 22/07/ /10/13 Maharashtra 526. Vishwas Ashok Nadekar, B.Sc ST 18/03/89 27/09/11 01/12/11 22/07/2016 Maharashtra 527. Gagaram B. Taklikar, B.Sc ST 03/12/83 23/09/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 528. Vaishali R. Gajbhiye, BA SC 15/06/84 03/10/11 01/12/11 22/07/2016 Maharashtra 529. Ashish Rata Sagode, B.Com SC 25/12/84 30/09/11 01/12/11 22/07/2016 Maharashtra 530. Dipedra G. Gadikar, HSC ST 24/10/85 29/09/11 01/12/11 22/07/2016 Maharashtra 531. Dhiredra D. Kulmate, HSC ST 17/01/83 26/09/11 01/12/11 27/07/2016 Maharashtra 532. Harshal D. Wakhede, B.Com SC 27/05/86 30/12/11 30/12/11 27/07/ /12/13 Maharashtra 533. Chachal Kumar, Itermediate 20/02/89 25/08/11 01/12/11 28/07/ /08/13 West Begal 534. Diesh Ch. Shaw, MP ST 09/01/64 10/04/95 01/12/11 16/07/ /04/99 West Begal 535. Sadeep Alvi Tigga,HS ST 29/01/85 29/04/08 01/12/11 16/07/ /04/10 West Begal 536. Laxma Hasda, HS ST 02/08/86 29/04/08 01/12/11 16/07/ /04/10 West Begal 537. Shashi Bhusha, MA 25/11/88 07/12/09 01/12/11 27/07/ /12/11 West Begal 538. Dhaajay Tudu, B.com ST 02/02/85 08/09/08 01/12/11 16/07/ /09/10 West Begal 539. Ram Hembram, HS ST 22/10/77 07/12/09 01/12/11 16/07/ /12/11 West Begal 540. Bijoy God, MP ST 20/12/75 02/01/06 01/12/11 16/07/2015 West Begal F:\revised draft seiority of Asstt doc Page 20 of 30

21 cotiuous service i ESIC regular promotio i regular promotio i the Assistat/Head substative appoitmet Regio 541. Atau Chatterjee, B.Tech 25/11/85 01/12/09 01/12/11 27/07/ /12/11 West Begal 542. Ram Naraya Shah, B.com ST 02/05/81 23/08/11 01/12/11 16/07/2015 West Begal 543. Sagar Soy, H.S. ST 10/04/86 16/08/11 01/12/11 16/07/ /08/13 West Begal 544. Sukhlal Maradi,B.com ST 15/04/87 22/09/11 01/12/11 16/07/ /09/13 West Begal 545. Debabrata Halder, MBA, 07/01/71 15/09/11 01/12/11 27/07/ /09/13 West Begal MA(Pol Sciece & Rural Adm.)& Diploma to Electr. & Radio Commuicatio 546. Aridam Maitra, H.S. 10/12/79 20/12/00 11/02/11 27/07/ /12/02 West Begal 547. MD. Faruque Ali, H.S 20/03/82 10/01/07 24/09/10 27/07/ /01/09 West Begal 548. Tushar Das, H.S 06/04/59 28/05/84 29/09/10 27/07/ /07/92 West Begal 549. Ashok Kumar, B.A(H) 01/01/81 19/08/11 01/12/11 27/07/ /08/13 West Begal 550. Gopal Ch. Dutta, MP 15/01/59 08/06/84 24/09/10 27/07/ /07/92 West Begal 551. Partha Sarathi Pal, B.Com 30/01/73 14/08/03 11/02/11 27/07/ /08/05 West Begal 552. Praab Saha, H.S 11/08/60 18/06/85 24/09/10 03/08/ /06/96 West Begal 553. Tapas Kr. Modal, B.A(H) 23/06/72 09/08/11 01/12/11 27/07/ /08/13 West Begal 554. Rateshwar Chakraborty, 10/10/59 25/06/89 24/09/10 01/09/ /07/92 West Begal B.Com 555. Kartick Ch. Dafadar, B.Com(H) 16/07/72 17/09/98 11/02/11 01/09/ /10/02 West Begal 556. Suma Ghosh, B.Sc PH 15/12/74 09/08/00 11/02/11 08/09/ /08/02 West Begal 557. Sridipa Pal, MCA 10/02/86 09/08/11 01/12/11 27/07/ /08/13 West Begal 558. Bioy Sarkar, MP SC 29/10/75 17/07/00 26/09/11 27/07/ /02/04 West Begal 02/08/ Gopal Ch. Das, MP SC 01/02/74 18/09/00 26/09/11 27/07/ /01/05 West Begal 560. Bijo Kr. Biswas, H.S SC 10/02/71 31/08/00 26/09/11 27/07/ /12/04 West Begal 561. Koapala Eswar Rao, B.Com SC 04/08/80 05/05/08 01/12/11 27/07/ /05/10 West Begal 562. Bidyut Modal, B.A SC 04/11/72 14/08/00 17/10/11 27/07/ /12/04 West Begal 563. Sajit Bala, B.A SC 03/08/74 09/11/00 26/09/11 27/07/ /12/04 West Begal 564. Lal Bahadur Chowdhury, MP SC 02/02/58 25/07/86 26/09/11 27/07/ /06/96 West Begal 565. Raju Kumar Sigh, B.A(H) 02/03/83 07/12/09 01/12/11 27/07/ /12/11 West Begal 566. Dipak Adhikary, B.A SC 22/09/74 13/09/00 26/09/11 27/07/ /12/04 West Begal 567. Chachal Kr. Sarkar, B.Com SC 04/07/69 16/08/00 26/09/11 27/07/ /05/05 West Begal F:\revised draft seiority of Asstt doc Page 21 of 30

22 cotiuous service i ESIC regular promotio i regular promotio i the Assistat/Head substative appoitmet Regio 568. Md. Lukma Asari, H.S PH 01/05/85 09/12/09 01/12/11 01/10/ /12/11 West Begal 569. Sumata Biswas, B.Com(H) 25/07/86 11/08/11 01/12/11 27/07/ /08/13 West Begal 570. Joy Biswas, M.Sc PH 16/10/77 09/12/09 01/12/11 01/10/ /12/11 West Begal 571. Netai Gaguly, M.A PH/V 10/06/74 08/07/10 01/12/11 01/12/ /07/12 West Begal H 572. Tamoy Biswas, B.A(H) PH/H 22/08/81 18/02/11 01/12/11 01/02/ /02/13 West Begal H 573. Bikramaditya Yadav, M.com 03/01/79 19/09/11 01/12/11 27/07/ /09/13 West Begal 574. Sarwar Hossai, B.A(H) 30/01/85 09/08/11 01/12/11 27/07/ /08/13 West Begal 575. Sujoy Kr. Podder, B.Com 27/01/81 09/08/11 01/12/11 27/07/ /08/13 West Begal 576. Sudipta Kumar, B.Sc(H) 19/03/86 07/12/09 01/12/11 27/07/ /12/11 West Begal 577. Ravi Kumar Sahu, B.A(H) 10/11/87 16/08/11 01/12/11 27/07/2016 West Begal 578. Subhabrata Kudu, B.Com 22/04/89 08/09/11 01/12/11 27/07/ /09/13 West Begal 579. Sushmita Ray, MBA SC 15/11/77 28/04/08 01/12/11 27/07/ /04/10 West Begal 580. Abhijit Das, B.Com SC 18/01/79 02/05/08 01/12/11 27/07/ /05/10 West Begal 581. Nabedu Modal, H.S SC 11/08/80 09/08/11 01/12/11 27/07/ /08/13 West Begal 582. Supara Sardar, M.A SC 30/08/85 09/08/11 01/12/11 26/07/ /08/13 West Begal 583. Joyati Modal(SARDAR), H.S SC 12/01/78 02/05/08 01/12/11 27/07/ /05/10 West Begal 584. Sajay Kumar, B.A(H) PH 05/12/88 16/08/11 01/12/11 27/07/ /08/13 West Begal 585. Chittaraja Podder, H.S PH 19/02/88 01/12/08 01/12/11 27/07/ /12/10 West Begal 586. A. Udaya Bhaskar, D.M.E. 31/03/79 08/10/09 01/12/11 29/07/ /10/11 A.P 587. P. Ramesh, Itermediate ST 07/06/77 11/05/07 11/02/11 15/07/ /05/09 A.P 588. S. Udaya Bhau, M.A SC 08/08/80 01/04/08 04/03/11 15/07/ /04/10 A.P 589. Devadas Korravath, Itermediate ST 11/05/80 15/02/07 20/10/11 15/07/ /02/09 Telagaa 590. Preeti Kalia, B.A. 10/09/81 02/08/11 01/12/11 29/07/ /09/14 Delhi 591. Shrawa Kumar, B.A. 15/04/78 04/02/08 11/02/11 27/07/ /04/13 Delhi 592. Dharmedra Kumar, B.A. 04/08/85 12/02/08 11/02/11 27/07/ /04/13 Delhi 593. Sushat Kumar Siha, B.A. 14/10/83 21/01/08 11/02/11 27/07/ /04/13 Delhi 594. Radhey Shyam, B. Com 18/06/74 26/08/94 01/12/11 22/07/ /10/16 Delhi 595. Purushottam Kumar, B.A. UR- 08/07/84 08/02/08 11/02/11 27/07/ /09/14 Delhi PH 596. Aru Sigh Rawat, B. Com 12/04/88 25/01/08 11/02/11 27/07/ /04/13 Delhi F:\revised draft seiority of Asstt doc Page 22 of 30

Microsoft Word gi

Microsoft Word gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx I [k.m 1 PART I Section 1 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 191] ubz fnyyh] cq/okj] tqykbz 15] 2015@vk"kk

अधिक जानकारी