8TH $>2A>(?9>/ 8ˆ(?9>/ .>2 5 ?.>( A#.xlsx

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "8TH $>2A>(?9>/ 8ˆ(?9>/ .>2 5 ?.>( A#.xlsx"

प्रतिलिपि

1 Page 1 of 8 11 MUMI SOUTH YULL 11 MUMI SOUTH OL 11 MUMI SOUTH R 11 MUMI SOUTH ONGRI 11 MUMI SOUTH GIRGON 11 MUMI SOUTH MTUNG 11 MUMI SOUTH MUMEVI 11 MUMI SOUTH PREL 11 MUMI SOUTH WORLI 12 MUMI WEST NHERI 12 MUMI WEST NR 12 MUMI WEST ORIWLI 12 MUMI WEST HISR 12 MUMI WEST GOREGON 12 MUMI WEST KNIWLI 12 MUMI WEST ML 12 MUMI WEST SNTRUZ 12 MUMI WEST VILE PRLE 13 MUMI NORTH HNUP 13 MUMI NORTH HEMUR 13 MUMI NORTH GHTKOPR 13 MUMI NORTH GOWNI 13 MUMI NORTH KURL 13 MUMI NORTH MULUN 14 RIG LIG * * * * RIG KRJT * * * * 14 RIG KHLPUR * * * * RIG MH * * * * RIG MNGON * * RIG MHSL * * * * RIG MURU * * * * RIG PNVEL * * * * RIG PEN * * * * RIG POLPUR * * * * RIG ROH * * * * RIG SHRIVRHN 14 RIG SUHG * * * * RIG TL * * * * RIG URN * * * * THNE MRNTH 15 THNE HINER MNP 15 THNE HIVNI MNP 15 THNE HIWNI * * * * * * * * 15 THNE KLYN 15 THNE KLYN MNP 15 THNE MUR * * * * * * * * 15 THNE NVI MUMI MNP 15 THNE SHHPUR * * * * * * * * 15 THNE THNE MNP 15 THNE ULHSNGR MNP 16 PLGHR HNU * * * * * * * * 16 PLGHR JWHR * * * * * * * * 16 PLGHR MOKH * * * * * * * * 16 PLGHR PLGHR * * * * * * * *

2 Page 2 of 8 16 PLGHR TLSRI * * * * * * * * 16 PLGHR V * * * * * * * * 16 PLGHR VSI * * * * * * * * 16 PLGHR VIKRMG * * * * * * * * 21 PUNE MEGON * * * * PUNE RMTI * * * * PUNE HOR * * PUNE UN * * PUNE HVELI * * PUNE INPUR PUNE JUNNR * * PUNE KHE * * PUNE MVL * * PUNE MULSHI * * PUNE PIMPRI HIHW MNP 21 PUNE PUNE MNP EST 21 PUNE PUNE MNP NORTH 21 PUNE PUNE MNP WEST 21 PUNE PURNHR * * PUNE SHIRUR * * PUNE VELHE * * HMENGR HEMNGR MNP 22 HMENGR KOLE * * HMENGR JMKHE * * HMENGR KRJT * * HMENGR KOPRGON HMENGR NGR * * HMENGR NEWS HMENGR PRNER * * HMENGR PTHRI * * * * HMENGR RHT * * HMENGR RHURI * * HMENGR SNGMNER * * HMENGR SHEVGON HMENGR SHRIGON * * HMENGR SHRIRMPUR * * SOLPUR KKLKOT SOLPUR RSHI SOLPUR KRML * * * * SOLPUR MH * * SOLPUR MLSHIRS SOLPUR MNGLVEHE * * SOLPUR MOHOL * * SOLPUR NORTH SOLPUR * * SOLPUR PNHRPUR SOLPUR SNGOLE SOLPUR SOLPUR MNP 23 SOLPUR SOUTH SOLPUR * * NSHIK GLN/ ( STN ) * * * * * * 31 NSHIK HNW 31 NSHIK EOL * * * * * * * * 31 NSHIK INORI * * * * * * * *

3 Page 3 of 8 31 NSHIK IGTPURI * * * * * * * * 31 NSHIK KLWN * * * * * * * * 31 NSHIK MLEGON 31 NSHIK MLEGON MNP 31 NSHIK NNGON 31 NSHIK NSHIK * * * * * * * * 31 NSHIK NSIK MNP 31 NSHIK NIPH 31 NSHIK PETH * * * * * * * * 31 NSHIK SINNR * * * * NSHIK SURGN * * * * * * 31 NSHIK TRIMKESHWR * * * * * * * * 31 NSHIK YEOL * * * * * * * * 32 HULE HULE HULE HULE MNP 32 HULE SKRI HULE SHIRPUR HULE SINKHE JLGON MLNER 33 JLGON HGON 33 JLGON HUSVL MNP 33 JLGON HUSWL 33 JLGON OW 33 JLGON HLISGON 33 JLGON HOP * * * * * * * * 33 JLGON HRNGON 33 JLGON ERNOL 33 JLGON JLGON 33 JLGON JLGON MNP 33 JLGON JMNER 33 JLGON MUKTINGR 33 JLGON PHOR 33 JLGON PROL (MHRSHTR) 33 JLGON RVER * * * * * * * * 33 JLGON YWL * * * * * * * * 34 NNURR KKLKUW * * * * * * 34 NNURR HGON * * * * * * * * 34 NNURR NNURR NNURR NVPUR * * * * NNURR SHH * * NNURR TLOE * * * * * * 41 KOLHPUR JR * * KOLHPUR HURG KOLHPUR HNG KOLHPUR GHINGLJ KOLHPUR GGNW * * KOLHPUR HTKNNGLE KOLHPUR IHLKRJI MNP 41 KOLHPUR KGL KOLHPUR KRVIR KOLHPUR KOLHPUR MNP 41 KOLHPUR PNHL KOLHPUR RHNGRI KOLHPUR SHHUWI * * - -

4 Page 4 of 8 41 KOLHPUR SHIROL * * STR JOLI STR KR STR KHNL * * STR KHTV * * STR KOREGON * * STR MN * * * * STR MHLESHW R * * STR PTN STR PHLTN * * STR STR * * STR WI * * SNGLI TPI * * SNGLI JT * * SNGLI KEGON 43 SNGLI KVTHE- MHNKL * * SNGLI KHNPUR VIT * * SNGLI MIRJ * * SNGLI PLUS * * SNGLI SNGLI MNP 43 SNGLI SHIRL * * SNGLI TSGON SNGLI WLW - ISLMPUR * * RTNGIRI HIPLUN RTNGIRI POLI * * RTNGIRI GUHGR * * RTNGIRI KHE * * RTNGIRI LNJ * * * * RTNGIRI MNNG * * * * RTNGIRI RJPUR * * * * RTNGIRI RTNGIRI * * RTNGIRI SNGMESHWR SINHUURG EVG * * * * SINHUURG OMRG * * SINHUURG KNKVLI * * * * SINHUURG KUL * * * * SINHUURG MLWN SINHUURG SWNTWI * * * * SINHUURG VIHVWI * * * * SINHUURG VENGURL * * URNG URNG URNG URNG MNP 51 URNG GNGPUR URNG KNN URNG KHUL * * URNG PITHN * * * * URNG PHULMRI * * URNG SILLO * * URNG SOEGON * * URNG VIJPUR * * JLN M * * * * - -

5 Page 5 of 8 52 JLN NPUR * * JLN HOKRN JLN GHNSWNGI * * * * JLN JFR * * * * JLN JLN * * * * JLN MNTH * * * * JLN PRTUR 53 EE MEJOGI 53 EE SHTI 53 EE EE 53 EE HRUR 53 EE GEORI 53 EE KIJ 53 EE MNJLGON 53 EE PRLI 53 EE PTO 53 EE SHIRUR KSR 53 EE WWNI 54 PRHNI GNGKHE 54 PRHNI JINTUR 54 PRHNI MNWTH 54 PRHNI PLM 54 PRHNI PRHNI 54 PRHNI PRHNI MNP 54 PRHNI PTHRI 54 PRHNI PURN 54 PRHNI SILU 54 PRHNI SONPETH 55 HINGOLI UNH NGNTH 55 HINGOLI SMTH 55 HINGOLI HINGOLI 55 HINGOLI KLMNURI 55 HINGOLI SENGON 61 MRVTI HLPUR 61 MRVTI MRVTI 61 MRVTI MRVTI MNP 61 MRVTI NJNGON SURJ I 61 MRVTI HTUKLI 61 MRVTI HNUR 61 MRVTI HNURZR 61 MRVTI HIKHLR * * * * * * * * 61 MRVTI RYPUR 61 MRVTI HMNGON 61 MRVTI HRNI 61 MRVTI MORSHI 61 MRVTI NNGON KHNESHWR 61 MRVTI TIOS 61 MRVTI WRU 62 ULHN ULHN * * ULHN HIKHLI ULHN EULGON RJ * * ULHN JLGON JMO 62 ULHN KHMGON * * - -

6 Page 6 of 8 62 ULHN LONR ULHN MLKPUR * * * * ULHN MEHKR * * ULHN MOTL * * ULHN NNUR * * ULHN SNGRMPUR * * * * ULHN SHEGON 62 ULHN SINKHE RJ * * * * KOL KOL 63 KOL KOL MNP 63 KOL KOT 63 KOL LPUR 63 KOL RSHITKLI 63 KOL MURTJPUR 63 KOL PTUR 63 KOL TELHR 64 WSHIM KRNJ 64 WSHIM MLEGON 64 WSHIM MNGRULPIR 64 WSHIM MNOR 64 WSHIM RISO 64 WSHIM WSHIM 65 YVTML RNI * * * * * * * * 65 YVTML HULGON 65 YVTML RWH 65 YVTML IGRS 65 YVTML GHTNJI 65 YVTML KLM 65 YVTML MHGON 65 YVTML MREGON 65 YVTML NER 65 YVTML PNHRKW * * * * * * * * 65 YVTML PUS * * * * * * * * 65 YVTML RLEGON 65 YVTML UMRKHE 65 YVTML WNI * * * * * * * * 65 YVTML YVTML * * * * * * * * 65 YVTML ZRI JMNI * * * * * * * * 71 NGPUR HIWPUR 71 NGPUR HINGN 71 NGPUR KLMESHWR 71 NGPUR KMPTEE 71 NGPUR KTOL 71 NGPUR KUHI 71 NGPUR MOU 71 NGPUR NGPUR MNP ENTRL 71 NGPUR NGPUR MNP EST 71 NGPUR NGPUR MNP NORTH 71 NGPUR NGPUR MNP SOUTH 71 NGPUR NGPUR MNP WEST

7 Page 7 of 8 71 NGPUR NGPUR RURL 71 NGPUR NRKHE 71 NGPUR PRSEONI 71 NGPUR RMTEK * * * * * * * * 71 NGPUR SVNER 71 NGPUR UMRE 72 HNR HNR 72 HNR LKHNUR 72 HNR LKHNI 72 HNR MOHI 72 HNR PUNI 72 HNR SKOLI * * * * * * * * 72 HNR TUMSR 73 GONI MGON GONI RJUNI MORGON * * GONI EORI * * * * GONI GONI GONI GOREGON * * GONI SK RJUNI * * * * 73 GONI SLEKS GONI TIROR * * WRH RVI 74 WRH SHTI 74 WRH EOLI 74 WRH HINGNGHT 74 WRH KRNJ 74 WRH SMURPUR 74 WRH SELOO 74 WRH WRH 75 HNRPUR LLRPUR * * * * * * * * 75 HNRPUR HRVTI 75 HNRPUR RHMPURI * * * * * * * * 75 HNRPUR HNRPUR * * * * * * * * 75 HNRPUR HIMUR 75 HNRPUR GONPIMPRI 75 HNRPUR JIVTI * * * * * * * * 75 HNRPUR KORPN * * * * * * * * 75 HNRPUR MUL 75 HNRPUR NGHI 75 HNRPUR POMHURN * * * * * * * * 75 HNRPUR RJUR * * * * * * * * 75 HNRPUR SOLI * * * * * * * * 75 HNRPUR SINEWHI 75 HNRPUR WROR * * * * * * * * 76 GHIROLI HERI 76 GHIROLI RMORI 76 GHIROLI HMRG * * * * * * * * 76 GHIROLI HMORSHI 76 GHIROLI ESIGNJ (V S) * * * * * * * * 76 GHIROLI HNOR 76 GHIROLI ETPLLI 76 GHIROLI GHIROLI * * * * * * * * 76 GHIROLI KORHI * * * * * * * * 76 GHIROLI KURKHE

8 Page 8 of 8 76 GHIROLI MULHER * * * * * * * * 76 GHIROLI SIRONH * * * * * * * * 81 LTUR HMPUR 81 LTUR US * * * * LTUR HKUR 81 LTUR EONI * * * * LTUR JLKOT 81 LTUR LTUR 81 LTUR NILNG * * * * LTUR RENPUR 81 LTUR SHIRUR NNTPL 81 LTUR UGIR * * * * OSMN HUM * * * * OSMN KLM * * * * OSMN LOHR * * * * OSMN OSMN * * * * OSMN OSMN MNP 82 OSMN PRN * * * * OSMN TULJPUR * * OSMN UMRG OSMN WSHI * * * * NNE RHPUR 83 NNE HOKR 83 NNE ILOLI 83 NNE EGLUR 83 NNE HRM 83 NNE HGON 83 NNE HIMYTNGR 83 NNE KNHR 83 NNE KINWT * * * * * * * * 83 NNE LOH 83 NNE MHUR * * * * * * * * 83 NNE MUKHE 83 NNE MUKHE 83 NNE NIGON (KHIRG ON) 83 NNE NNE 83 NNE NNE MNP 83 NNE UMRI - *

Microsoft PowerPoint - presentation for meeting with CM Sir.pptx

Microsoft PowerPoint - presentation  for meeting  with CM Sir.pptx उ तर ख ड आव स य अ म ड़ व व व य लय, थ मकत ए एव य जन ए व व य लय क थ मकत यह ह क उ तर ख ड र य क स म जक सर क र एव आव यकत ओ क य न म कर क शल एव उ य मत वक स क प य म चल य ज ए वत म न म म लभ त स स धन क अभ व म सभ य

अधिक जानकारी

य ग म ण नगर य ज ज-12: ब कग स व क उपय ग कर रह प रव र क स य और ऐस प रव र क स य जनक प स अलग-अलग व न द प रस प य ह HH-12: NUMBER OF HOUSEHOLDS AVAILING BAN

य ग म ण नगर य ज ज-12: ब कग स व क उपय ग कर रह प रव र क स य और ऐस प रव र क स य जनक प स अलग-अलग व न द प रस प य ह HH-12: NUMBER OF HOUSEHOLDS AVAILING BAN ज ज-12: उप कर रह स य और ऐस स य जनक प स अलग-अलग व न द ह उप कर रह out Mobile 2,38,30,580 1,64,14,892 46,39,656 1,35,25,610 13,79,351 17,94,680 14,95,311 ######### 21,64,409 72,64,830 59,41,782 ######## 17,26,271

अधिक जानकारी

दशक षक : ड क टर ष य ल शमय ल क ल ज ऑफ़ व क शनल स टड ज़ द ल ल दव वदव य लल टय लइम ट बल: सत र: : स श द त: टय लइम ट बल क स पढ़ प ल क लय लस,

दशक षक : ड क टर ष य ल शमय ल क ल ज ऑफ़ व क शनल स टड ज़ द ल ल दव वदव य लल टय लइम ट बल: सत र: : स श द त: टय लइम ट बल क स पढ़ प ल क लय लस, दशक षक : ड क टर ष य ल शमय ल टय लइम ट बल: सत र: 2016-17 : स श द त: 07-08-2016 द र दव और द र स थय लन 1,, 1 1, : ट. एन. ब.-8 1,, 1 1, : ट. एन. ब.-8 1,, 1, : ट. 1,, 1, : ट. 1,, 1 प र क त स दक ष त त य ल : (ऑल

अधिक जानकारी

स य :01/2016/01/च त स-ल 0 श-05/2016 षक, आल क र जन, म य स चव, उ र द श श सन स व म, (1) सम त म ख स चव/स चव, उ र द श श सन (2) सम त वभ ग य, उ र द श (3) सम

स य :01/2016/01/च त स-ल 0 श-05/2016 षक, आल क र जन, म य स चव, उ र द श श सन स व म, (1) सम त म ख स चव/स चव, उ र द श श सन (2) सम त वभ ग य, उ र द श (3) सम स य :01/2016/01/च त स-ल 0 श-05/2016 षक, आल क र जन, म य स चव, उ र द श श सन स व म, (1) सम त म ख स चव/स चव, उ र द श श सन (2) सम त वभ ग य, उ र द श (3) सम त म डल य त/ जल धक र, उ र द श (4) सम त व र ठ प लस अध

अधिक जानकारी

क र.स. Sl. No. अध क र क न म Name of the Officer कममच र स 0 Empl. No. ग र ड Grade पदन म Abbrivated Designation प स आरए म त न त क स थ न Posting Location

क र.स. Sl. No. अध क र क न म Name of the Officer कममच र स 0 Empl. No. ग र ड Grade पदन म Abbrivated Designation प स आरए म त न त क स थ न Posting Location 1 आर.क. आह ज R.K.Ahuja 2319 न द शक (परर.सच.) ir (PS) 2 स मन त क म र Sumant Kumar 1333 ए H न द शक (पररवह ) ir(tpt.) 3 ए. ज क र म A.Janakiram 16631 न द शक एव म.क ष.सम.- ir &R-SR 4 प.क. र य धर P.K. Raychaudhuri

अधिक जानकारी

5/31/2018 Girnar Parvat Darshan Yatra with EziiTours गरन र दशन य (०४ दवस / ०३ र ) गरन र, ग द त य य च अ य नव स थ न. ईझ ट स आप य ल एक च ग य म गदशक स घ स

5/31/2018 Girnar Parvat Darshan Yatra with EziiTours गरन र दशन य (०४ दवस / ०३ र ) गरन र, ग द त य य च अ य नव स थ न. ईझ ट स आप य ल एक च ग य म गदशक स घ स गरन र दशन य (०४ दवस / ०३ र ) गरन र, ग द त य य च अ य नव स थ न. ईझ ट स आप य ल एक च ग य म गदशक स घ सह १०००० प वल गरन र ट कड वर न त आ ण गरन र दशन य च एक आ चयक रक अन भव आणत. गरन र (तस च " गरन र हल" हण न ओळखल

अधिक जानकारी